POSTED IN Demokrati, Media, Norge

Feil «omatt og omatt»

Feil når NRK sier: «NRK har også sviktet i Baneheia-saken». Riktig er: «NRK har sviktet også i Baneheia-saken«

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Statens egen mediekanal, NRK, prøver å skjule egne feil i Baneheia-saka ved å dekke seg sammen med andre. NRK vrir seg unna med å si at de har «også svikta», for «vi var ikke aleine» så derfor ikke så ille. Det er feil. For NRK «svikta også i Baneheia-saka». NRK hadde ikke før rekt å skjule sine spor etter feilinformasjonen om noen som blei beskutt og såra i 25. juni-terroren, før NRK fikk Baneheia-saka i fanget. Samme dag som NRKs Baneheia-beklagelse opplyste NRK at den tillyste diskusjonen om kampen mot hijab i Iran likevel ikke kunne diskuteres i programmet Debatten. På grunn av ytre protester mot programmet. Hvorfor bøyde NRK seg for det ytre det presset fra norske hijab-tilhengere?
Løsninga på å ha en statskanal som i alle land «som vi ikke liker å sammenlikne oss med», er at NRK må legges ned. Det er udemokratisk med en statlig politisk kanal. 

Hva mener NRKs redaktør, og de overordna, kulturministeren og kulturministerens sjef?
Det er fortjenstfullt at en NRK-underordna som utgir seg å uttale seg på vegne av statskanalen skriver på NRK Ytring:

I dag må vi beklage at vi på denne måten har sviktet vår oppgave i Baneheia-saken, og vi må lære av det som har skjedd i denne saken for å redusere risikoen for at lignende feil kan skje igjen.
Vi skal være varsomme når vi jobber med saker som kan rive opp vonde sår for de som er involvert, men vi skal aldri vike tilbake for å undersøke saker med kritisk blikk.

Dette er det en underordna i NRK som sier. En «etikkredaktør». Viktigere er det hva NRKs ansvarlige redaktør, Vibeke Fürst Haugen, mener. Hvorfor undertegner ikke ansvarlig redaktør Haugen denne uttalelsen som den underordna går ut med? Er ikke beklagelsen viktig nok?

Kanskje NRKs styreleder burde undertegna beklagelsen for å gi den tyngde. Eller «generalforsamlingen», kulturminister Anette Trettebergstuen? Eller kulturministerens sjef?

«Omatt og omatt»: Etter få dager to nye saker
Feilene som er en direkte følge av NRKs ensretta og fordomsfulle ideologi, hoper seg opp for NRK. Som jeg skreiv for få dager sia: «Det er ideologien til statens mediekanal det er noe galt med, og det er derfor ikke siste gang vi får en ny rom-sak og sak som dette i NRK. … NRKs ideologiske og fordomsfulle ensretting vil produsere sånne feil «omatt og omatt». 

At NRK bøyde seg for press og unnlot å diskutere motstanden mot hijab i Iran, er forståelig. For det er som en av de inviterte til den avlyste debatten, Lily Bandehy skreiv i Nettavisen:

I Norge, derimot, elsker vi hijaben. I stedet for å støtte iranske kvinner, kveler vi hijabdebatten. Hijabister og «hijab-elskere» i Norge påstår at revolusjonen ikke er for hijab, men på grunn av demokratiet. De vil bagatellisere hijabpåbudet.

NRK er selektive for hvilke ytre press de bøyer seg for. Det humanpolitiske kompleksets synspunkter og makt vil ikke NRK utfordre. Og hijabdebatten kan ikke gjennomføres fordi den setter spørsmålstegn med det store samfunnssystemet og idealet «multikultur».

NRK er imot kritikk av det dominerende samfunnssynet, er i stedet en forsterker av ensretta syn
NRKs oppgave har aldri vært som det heter i NRKs egen «plakat», en slags kopi av Pressens var varsom-plakat:

 …fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser.
…NRK skal ha et selvstendig ansvar for å bidra til det norske mediemangfoldet (regionalt og nasjonalt).

Men hva slags samfunnskritisk debatt er det å overdrive motsetningene mellom Høyre og Arbeiderpartiet? Hvilke grunnleggende motforestillinger tar NRK opp som ikke passer inn i det hegemoniske synet? Hvor ofte etterspør Ytring-redaksjonen innlegg mot som ikke passer inn i denne store enigheten om USA, EU, EØS, Acer, innvandring og multikultur? Som statskanal opptrer NRK som en ensidig krigsaktør i Ukraina-krigen. Ukritisk mot opptrapping.

VG brukte ressurser på å avsløre den «politisk korrekte» løgnen i 25. juni-massakren. NRK var nok svært glad for å melde om dette uten kritisk vurdering. Fordi det passa så godt inn i den ideologien som NRK jobber etter.

NRK velger aktiv propagandarolle i klimaspørsmål
NRK har valgt at de skal være et aktivt propagandaorgan for det synet at de klimaendringene som skjer nå, akkurat som de endringene som har skjedd i hele jordas eksistens og i vår nære fortid, plutselig skal skyldes menneskers aktivitet. NRK vedtatte syn lar seg ikke begrunne naturvitenskapelig, og alarmvarslene om hva som faktisk skjer og skal skje, stemmer ikke.

NRKs vedtatte ensretting står i direkte motstrid til NRK-plakaten.

Statens kanal må legges ned
NRK kan vanskelig bli noe annet enn en representant for og agitator for statens og den styrende ideologiske elitens syn. Statskanalen kan ikke oppfylle pressens idealer, de er illusoriske. De statsstøtta  mediene i Norge mener aktivt det samme sjøl om statsstøtta begrunnes med mangfold.

NRKs ideologiske og fordomsfulle ensretting er i strid med de vakre orda i NRK-plakaten. NRKs ensretting er det umulig å gjøre noe med når kulturministeren er NRKs generalforsamling og statsministeren er generalforsamlingens sjef. Å ha en mediekanal som er 100 prosent statsfinansiert for å propagandere for «den eneste mulige politikken» uten motforestillinger, hører ikke hjemme i et samfunn som vil være demokratisk og legge til rette for fri debatt, det vil si motforestillinger.

Framheva bilde: Foto: OBB/Politikus

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  27 oktober 2022 13:27

  «NRKs oppgave har aldri vært som det heter i NRKs egen «plakat», en slags kopi av Pressens var varsom-plakat: …fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser».

  NRK fortalte aldri hva som var baksiden med ACER avtalen, enda ledende NRK journalister var klar over hva avtalen innebar. I stedet var NRK som den sentrale nyhetsformidleren for folk i Norge, med å lansere «Norge, grønt batteri for Europa», enda NRK journalistene måtte vite, eller enkelt kunne ha funnet ut at en 20-30 tWh med vann- og vindkraft fra Norge umulig kan ha noen betydning for Europa, når kontinentale Europa har et forbruk på flere tusen tWh. Og 20-30 tWh kan hvilket som helst av de store landene i Europa spare på enøk-tiltak og energigjenvinning.

  I sak etter sak viser NRK at de ikke representerer folket og landets interesser. Det er det verdensbildet den globale storkapitalens vil vi skal vi får fra NRK, ikke en nøytral og balansert nyhetsdekning. Hadde NRK drevet en uavhengig grave-journalistikk, som det hadde vært rimelig å forlange av det norske folk som eier det, hadde folk aldri gått med på ACER og utenlandskablene, og vi hadde hatt selvråderett og suverenitet over vannkraften, og en kWh hadde kostet 35 øre. Heller ikke bombingen av Libya, NRK gir oss ukritisk det amerikanske utenriksdepartements versjon av USAs militære og økonomiske kriger.

  Covid-plandemien vært over etter noen måneder, for ekte journalister som driver journalistikk, ville ha advart folket kraftig mot å ta utestede, eksperimentelle injeksjoner, som produsentene fraskriver seg ethvert ansvar for. Hadde NRK gjort det som en kan forvente av en nyhetsformidler eid av folket, ville NRK valgt saker som gjelder folk og lands sikkerhet i aktualitetsprogrammene, som for eksempel graden av selvforsyningen av mat på under 40 prosent, i en verden med en mat- og energiforsynings-krise.

  Vi hadde fått hovedsaker på Dagsrevyen som hvordan dyre sertifiseringer av sjarker, gjør at mange sjarkfiskere gir opp, og fiskekvotene går til fabrikktrålere eid av storkapital. At nedsalg i Equinor gjør at folkets eierandel i oljen er nå bare 70 prosent, og at Høyre vil ytterligere «selge seg ned» i Equinor til 50 prosent, og vil privatisere drikkevannsforsyningen etter samme modell som strømmen. At kritisk infrastruktur for befolkningen privatiseres og selges ut.

  Den globale storkapitalen foretrekker at vestlige land har statseide tv- og radio kanaler, for stats tv-kanalene har høy troverdighet hos befolkningene, som spesielt hos eldre her, som har sett NRK siden begynnelsen av sekstiårene. Finansfolket har tatt kontrollen over programinnholdet i statseide tv-kanaler ved å få sine folk inn i ledende stillinger, som så har ansatt sitt eget slag, til de har sine folk i alle redaksjoner på tv som i radio, til å indoktrinere og hjernevaske folk. Vil storkapitalen gjennomføre noe her i Norge med sine politikere, vil NRK og riksavisene forberede folket på det først og gjøre mange nok positivt innstilt, så flertallet har den ønskede innstillingen når saken skal gjennomføres eller stemmes over. Norge styres like mye fra Marienlyst som fra Stortinget.

  Svar
 • Reidar Kaarbø
  29 oktober 2022 9:21

  At NRK «har tatt feil» har skjedd, skjer og vil skje igjen, dessverre mange ganger fordi NRK ikke klarer vise alle sider av en sak men lander på den ene trygge, stuerene siden. Der dette i dag er mest påtrengende, er krigen i Ukraina og oppfølgingen av 9/11. Den siste vil neppe bli avslørt før nærmere 2050, slik det tok 50 år før det ble avslørt at Vietnamkrigen var basert på «false flag» hendelse designet på papiret av generaler og admiraler – og dermed en ulovlig angrepskrig. Og da er det litt sent å beklage at man dessverre ikke omtalte hele saken og bidro til at en forbrytelse ble dekket over.

  Likevel er jeg uenig i konklusjonen at NRK må legges ned. Alternativet blir bare enda verre og enda skeivere, enda mer styrt av noen få moguler/selskaper som innehar all makt i himmel og på jord. Da har jeg mer håp (men ingen tro) på at det kan la seg gjøre å «demokratisere» NRK, gjøre det mer transparent.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Klima for globalisme

World Economic Forums mørke opphav

Forrige innlegg

Vaksinen som skulle beskytte oss gir uventet effekt for noen:

Økende antall synsforstyrrelser og blindhet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.