POSTED IN Forandringer, Norge

Fattigdomsbeskjempelse:

Shambala Foundation, matsentraler og selvberging.

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Jan Terje Voilaas

Fra SIFO-Rapport 11-2023

Oslo-Met har forsket på norske husholdningers økonomiske situasjon siden 2017, fire år etter at den første Matsentralen ble etablert i Norge. Nå finnes det 8 slike matsentraler som samler inn mat som distribueres til trengende gjennom 537 ideelle organisasjoner spredd over hele landet. I 2022 ble det delt ut 5,508 tonn med gratis mat i Norge, opp over 30% fra året før.

SIFO-Rapport 11-2023 fra august 2023 gir et innblikk i økonomien til norske husholdninger og kan f.eks. fortelle at 14% av norske hushold, rundt 750,000 mennesker, er helt uten sparepenger og at sparepengene til ytterligere 30%, rundt 1,67 millioner mennesker, tilsvarer mindre enn 3 månedslønninger.

Dette er altså tilstanden i Norge, hvor arbeidsledigheten i skrivende øyeblikk er historisk lav. Tusenvis av mennesker må likevel tigge mat. Hva vil skje om arbeidsledigheten begynner å øke? Det kan nemlig fort skje med dagens rentenivået i et av verdens mest gjeldstyngede land.

I Norge, et land som påstås å være et av verdens rikeste, kan man nå daglig oppleve et fenomen jeg ikke har opplevd i Kina en eneste gang de siste snart 18 årene; lange køer for gratis mat. Hva blir det neste?

Fisk eller fiske?

Vi har jobbet med fattigdomsbekjemping i snart 18 år, og det første vi lærer i det faget er å IKKE gi fattige fisk, om det ikke er snakk om akutt hungersnød, men å lære dem å fiske. Dette mener jeg vi lærte allerede på Søndags-skolen, men den kunnskapen må ha gått i glemmeboken, for nå fokuseres all innsats i Norge på nettopp å dele ut mat. Dette er selvfølgelig ikke bærekraftig i lengden, for mat-køene vokser i hele den vestlige verden, med få om noen indikasjoner på at trenden vil snu med det første.

Det verste med innsatsen som nå gjøres er at det skapes enda et avhengighetsforhold. Stadig flere mottakere vil skape stadig større og flere giver-organisasjoner, hvor alle involverte parter blir avhengige av hverandre. En slik symbiose fjerner ALDRI fattigdom. Nepal har i mange år hatt en humanitær organisasjon (NGO) per 400 innbyggere, og er fremdeles blant de fattigste. Matsentralens fremste mål burde vært å overflødiggjøre seg selv, men med dagens praksis vil de oppleve det stikk motsatte.

Shambala Foundation (SF) er ikke langt unna å overflødiggjøre seg selv i Tibet. Styret følger derfor nøye med på utviklingen i Norge og vurderer mulig innsats der. Om det blir nødvendig, så vil det bli å gå i stikk motsatt retning av Matsentralen. Vi vil bekjempe fattigdom, tigging og fattigdomsskapende sentralisert avhengighet med desentralisert egenproduksjon og uavhengighet på husstandsnivå.

Ja, dere leste riktig. Sterke, selvforsynte, kunnskapsrike, kritisk tenkende og produktive familier som samarbeider og hjelper hverandre, bekjemper fattigdom. Avhengighet av en stadig voksende STAT (NAV), og organisasjoner som f.eks. Matsentralen, skaper mer fattigdom og gjør samfunnet svakere, i tillegg til at risikoen øker for alle. Faller NAV, og i mindre grad Matsentralen, så tar de utallige med seg i fallet. Faller en familie i et desentralisert samfunn bygget på sterke familier, så faller kun den familien.

Vår jobb å finne bærekraftige løsninger, som vil bli en utfordring i et samfunn hvor 40% av husholdningene består av 1 person, hvor reservelagre av mat er begrenset til 30.000 mennesker i 3 dager, hvor selv-forsyningsgraden av mat av enkelte er anslått til rundt 37% og hvor 44% av befolkningen enten allerede er blakk, eller de har mindre enn 3 måneds-lønner oppspart. MEN, det er fullt mulig.

Det eneste bærekraftige tiltaket Norge har for å sikre nok mat til alle, er at folk flest begynner å produsere deler av maten de trenger. Arbeid, ikke tigging. Logikken her er såre enkel. Har en nasjon noen gang klart å tigge seg ut av fattigdom? Har noen klart å arbeide seg ut av fattigdom?

Hvis hver husstand produserte 10 kilo mat per hode per år, så vil den samlede produksjonen bli 10 ganger større enn hva Matsentralen delte ut i 2022. Dette er noe de aller fleste kan gjøre i en vinduskarm, i 2-3 store blomster-krukker, i 2-3 utslitte bildekk, i noen få bøtter, i et vekst-telt i kjelleren, fra en robåt, fra innsjøer eller fra skogene våre. Dette vet jeg er mulig. Jeg grodde selv 40 kilo poteter og mye annet i noen få bøtter utenfor gatedøren i år. Jeg dyrket i tillegg nær 2 tonn med gresskar på en 200 kvadratmeter jordlapp jeg fikk leid.

Hvis jeg, med 10 bonde-tommeltotter og null kunnskap, kan klare dette, så kan alle. Dette er ikke vanskelig. Kan man stå opp, kle seg, hoppe i bilen, stå timer i kø for gratis mat, så kan man også dyrke mat. Vår nabo sitter i rullestol og dyrker mat hele året i isoporkasser, bøtter og i et gammelt badekar.

Kan fjellet kun ses fra sletten?

Vi bor ved foten av et 4.400 meter høyt fjell. Vi går ofte turer i fjellet, men det er kun fra sletten vi kan se hvor storslått og eventyrlig vakkert fjellet er.

I overført betydning og med motsatt fortegn, skjønner folk i Norge hvor sårbart landet er med hensyn til mat-sikkerhet? Eller er det lettere for meg å se dette herfra, 13.000 kilometer borte? Jeg ser at Harstad Kommune, som den første i landet, nå skal bygge opp et reservelager av mat for sine innbyggere. Et reservelager er viktig som en ekstra sikkerhet, men er ingen permanent løsning. Hvorfor slår ikke Harstad, og alle andre kommuner, et kjempeslag for selvdyrking?

Jeg spør fordi det kan være svært vanskelig å få folk til å gjøre noe med et problem de ikke kan se, eller nekter å se, før problemet treffer dem selv, og da kan det være for sent.

Mitt 5 år lange mat-prosjekt handler ikke bare om å lære mer om produksjon av mat. Intensjonen er også å skjønne den sosiale dynamikken bedre, for jeg har i flere år vært klar over situasjonen og utviklingen i Norge, og har ikke vært fremmed for tanken om at det en gang i fremtiden kan bli mitt eget land som vil trenge SF mer enn Tibet.

Matsentralen har vokst fra 0 til 537 utleveringssteder på litt over 10 år. Ser folk dette? Skjønner folk hvor farlig dette er, at trenden faktisk kan vokse inntil kapasiteten en dag er sprengt? Hva om Staten da står på den andre siden av disken og forlanger «papers please»? Umulig, sier du? Var ikke også 537 mat-banker «klin umulig» på et tidspunkt? Det var det jeg ble fortalt.

Jeg spør, for skjønner man ikke dynamikken som her er i sving, og hvilken katastrofe dette kan vokse seg til, så vil man heller ikke skjønne noen verdens ting når virkelighetens slegge treffer med full kraft, og da er det garantert for sent.

Er det allerede for sent?

SFs styre ser hva som skjer og skjønner hvor farlig dette er. Diskusjonen er derfor allerede i gang, men om en liten organisasjon som SF skal lykkes med å gå i stikk motsatt retning av Matsentralen, så må timingen være perfekt, prosjektet grundig vurdert, kalkulert og designet, og ikke minst, forståelse og erkjennelse må være så modnet at et alternativt tiltak vil ta av som en Sukhoi Su 57.

Behovet er der allerede, men hva med forståelse/erkjennelse? Hva vil folk flest velge? Å jobbe noen kvelder hver uke i en åker, eller en svipptur innom Frelses så de når neste episode av Maskorama? For noen år siden ville jeg trodd at stadig lengre mat-køer ville bråvåknet en stor del av befolkningen, men har det skjedd? Jeg er ikke overbevist. Mitt inntrykk er at denne raskt voksende tigge-kulturen langt på vei blir forherliget og normalisert, men jeg kan ta feil. Dette og mye mer må vi finne ut av før tid og ressurser kan bli aktuelt.

Det vi i første omgang kan bidra med er litt gratis inspirasjon og motivasjon. I den forbindelse tok jeg kontakt med Stefan Verstappen i Canada og spurte om han ville la seg intervjue for et norsk publikum. Stefan sa ja, og jeg håper intervjuet kan skje i løpet av januar. Stefan er en velkjent kapasitet på MACs (Mutual Aid Communities), og tilhører selv en høyt fungerende MAC i Canada. I denne video-linken vil dere få et glimt av hva Stefan vil snakke om. Intervjuet vil i ettertid bli publisert på Rumble.

I tillegg, jeg jobber nå med en konkret plan, et konsept, som enkelt, billig og lovlig kan tas i bruk i hele Norge, samtidig og umiddelbart, av hvem som helst, hvor som helst. Konseptet vil raskt kunne bli selvfinansiert og i tillegg gi deltakerne en sosial-, helsemessig-, økologisk- og økonomisk avkastning som overgår kostnaden med flere hundre prosent.

Jeg har også tatt kontakt med Landbruksdirektoratet og Norsk Landbruksrådgivning for innspill, regelverk, priser og mer. I tillegg har jeg avtalt en privat konsultasjon med Stefan Verstappen i januar for en kritisk gjennomgang av konsept og metodikk.

Når de viktigste steinene er snudd, så vil konseptet bli presentert for dere, så dere kan spre dette videre og kanskje selv gå i gang? Jeg håper å få dette ut mot slutten av januar, i god tid før neste års vekst-sesong, som for alt det noen vet, kan bli den siste muligheten vi får.

Jeg kommer også til å ta kontakt med Matsentralene og foreslå kursendring. Kan dette enorme nettverket, sammen med sine mange hundre partnere og tusenvis av ansatte og frivillige, over tilstrekkelig tid skifte fra utdeling til selvdyrking, fra tigging til produksjon, ja da kan ting snus på en 10-øring. Hvorfor ikke putte noen frøposer i hver matpose sammen med råd, veiledning og forslag? Jeg ser at 40% av dem som trenger mat-hjelp er flyktninger fra Ukraina. Dem som opplevde de harde 1990-årene der vet ALT om produksjon og selv-forsyning av mat. Hvorfor ikke la dem lære oss?

Vi får se hva som skjer. Vil vi utløse en strøm av positive reaksjoner og tilbakemeldinger fra folk som selv vil gjøre en innsats, eller vil forslaget bli møtt med apati og taushet? Med andre ord, er det fremdeles håp, eller er det allerede for sent?

Først da, når vi vet mye mer, vil Styret i SF kunne vurdere om Stiftelsen bør involveres, eventuelt når, til hva og i hvilken kapasitet og rolle. Det beste vil alltid være egne initiativ og lokal aksjon, helt uten hjelp, men noen ganger må noen gå foran og vise vei.

Heller ikke det trenger å være SF, det kan like gjerne være DEG!

Godt Nytt År!


Forsidefoto: Fra Oslo, og utdeling av mat. Bildet fra Fattighusets facebookside.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Fattiggjøring av Vestens befolkning er villet. Poenget er at Anglo-Amerikas og Europas hvite befolkning skal gjøres like fattige som store deler av resten av verden. En ny, global verdensregjering kan ikke administrere en befolkning der noen er rike og andre fattige. Da blir det krig og opprør.

  Det samme poenget ligger i å blande rasene og kulturene. Det er Marx på stereoider som er på vei.

  Svar
 • Meget tankevekkende og god artikkel, selv om jeg også delvis deler Vox’ meninger her.

  En ting er at vi som enkeltindivider og mindre samfunn dyrker oss opp med noe selvforsyning på mat. La oss alle gripe fatt i dette!

  Noe annet og like nødvendig er å gå til angrep på sosialismens/kapitalismen ønske om å holde befolkningen nede både fysisk og mentalt. Og de er snedige. Som artikkelen påpeker har de greid å rasere en befolknings reservelager av mat. VI er ikke et folk lenger må vite, vi er verdensborgere. Vi trenger ikke matlagere lenger da skjønner du, vi kan hente maten fra andre steder i verden siden vi jo lever i vår fredelige boble, må vite. Inntil det ikke funker lenger.

  Artikkelforfatteren er litt innom det vi må tilbake til. En sterk familie, som igjen gir sterke storfamilier eller småsamfunn som igjen gir et sterkt folk, som igjen på fredelig vis han handle og samhandle med andre folkegrupper.

  Og hverken Lenin eller Milton Friedman har svaret på hvordan det skal gjøres.

  Svar
  • Godt observert sunhunter61. Problemet med demokratiet er dets grunntese om «krig uten våpen». Samtidig er det min demokratiske rett å ville avskaffe det. Globalarkitektene vil selvsagt ikke ha demokrati. Bare et skinndemokrati. Også kalt demokratur.

   Når ulikhetene innad i tidligere relativt samstemte kulturkretser blir uoverkommelige ramler demokratiet sammen som et korthus. Det eneste globalregissørene trengte for å ødelegge det var massiv import av ikke-kompatibel islam. Da tilveiebringes først det ønskede kaos, før de så tar et skritt til siden og proklamerer unntakstilstand med påfølgende politistat. Og vips har de full kontroll.

   Opprør og borgerkrig vil derfor vogså være «gefundenes fressen» for å reetablere full kontroll. Disse gutta har selvsagt planene klare for enhver eventualitet. Et femininisert og avvæpnet Vesten er piece of cake.

   Svar
   • VG:
    «Bevæpner politiet: Kirker fremstår som aktualiserte mål i Europa
    Politiet har besluttet nasjonal bevæpning av innsatspersonell nyttårshelgen. Det skjer etter en oppdatering fra PST.»

    Kan det være de skumle ærbesfolka fra Lena og Toten som er på ferde..?

 • wasan Totland
  31 desember 2023 18:06

  «Regjeringen vil ikke» trykket på matposene.

  Svar
 • Blir spennende å se hvor mange stemmer høyrepartiene (AP og de til høyre for AP) får til neste valg. For er det en ting som er sikkert, er at vi nå ser resultatet av høyrepolitikk så det gnistrer. Og verre skal det vel bli ….

  Svar
 • Northern Light.
  31 desember 2023 20:10

  Del 1. Det mangler ikke penger i Norge, det mangler vilje blant finanskapitalens politikere til å bruke dem på egen befolkning. Som i andre vestlige land skyfles pengene ut av statskassene, og over til storkapitalen prosjekter, som covid, grønn energi og Ukraina blant annet, hvor de hvitvaskes. Selv representanter i kongressen har sagt at 90 prosent av «hjelpen» til Ukraina går tilbake til det militær-industrielle komplekset.

  Storkapitalens politkere her i Norge, vil gi over 75 milliarder til sitt eget slag med «hjelpen» til Ukraina, som nå administreres av BlackRock. 75 milliarder som kunne ha som skulle vært brukt til blant annet å øke selvbergingsgraden av mat, nå i dag importeres nesten 60 prosent fra utlandet. Finansfolket her i Norge har stilt nesten alle pengene fra Oljefondet til rådighet for Wall Street, og når dollaren faller, faller oljefondet, og det norske folks penger samlet i Oljefondet fra begynnelsen av 70′ tallet blir borte.

  Etter hermetikk, som kan spises nå eller om flere år, er et fat råolje en virkelig realverdi, det kan raffineres til drivstoff og brensel, og en kan produsere plast fra det blant annet. Wall Street og deres finansfolk her i Norge har har gitt det norske folk monopolpenger tilbake for kostelige realverdier, noe som blir åpenbart hvis hvis folket skulle forlange å få pengene tilbake.

  Fattigdom blant etnisk opprinnelige nordmenn er et resultat av politiske beslutninger. Som bildet fra Frelsesarmeens matutdeling-stasjon viser, er det etnisk opprinnelige nordmenn som for de meste utgjør køene, og som også leter i avfallsdunker etter flasker å pante, det har en kunnet observere i over 10 år tilbake. Det behøver ikke innvandrere fra MENA-land.

  Til tross for at køene av nordmenn øker utenfor matstasjonene, fortsetter masseinnvandringen av for de meste ikke-integrerbare fra MENA-land, enda de går rett inn i parallellsamfunn og den passive delen av økonomien hvor de fleste forblir, og som gis boliger som nordmenn må låne til, lån som flere og flere ikke kan betjene. Dyrtiden for nordmenn er en villet politikk, ikke uvitenhet av politikerne.

  Svar
 • Northern Light.
  31 desember 2023 20:12

  Del 2. Finanskapitalens politikere og hovedtrømspresse og media lurte det norske folk med ACER-svindelen. Før ACER kostet en kWh ca 30 øre fra norsk til sør, en riktig pris når det er folket som eier kraftverket og elnettet, de skal betale bare produksjonspris og for vedlikehold, som ble dekket av en pris på 30 øre. Etter ACER bestemmes prisen av spekulanter på en kraftbørs i utlandet, som driver prisen så høyt som mulig for maksimal profitt. Nå koster nå en kWh det mangedobbelte, enda strømmen i stikkontaktene kommer fra samme kraftverk og el-nett, og svake grupper fikk problemer, arbeiderklassens økonomi ble enda mer anstrengt, og lavere middelklasse fikk mindre marginer.

  Så har Norges Bank, underlagt FED, solgt kroner for gjennomsnittlig 1,4 milliarder hver dag i over to år, og svekket kronen betydelig i en situasjon hver Norge importerer 60 prosent av maten, og det meste annet. En høyere strømpris gjør all produksjon dyrere, og så setter Norges Bank opp renten, og selv solid middelklasse begynner merke det på husholdningenes økonomi. Ledelsen skylder på ytre forhold, men Norges Bank kunne ha kjøpt gull i stedet for å selge kroner, og styrket Kronen, men det er åpenbart at strategien er at Norge skal gå over til Euro, som gjør Norge til EU-medlem.

  Dette er ikke tilfeldigheter. Og helt fra EU ble opprettet, blir de fattige fattigere og de rike rikere. Langsomt i begynnelsen, men nå blir forskjellene større år for år, og stadig raskere. Men så er også EU et globalistisk prosjekt, og globalisme akkumulerer all rikdom og velstand hos en økonomisk elite som vil eie alt i alle land. Det fører til kaos, et kaos de vil bruke for å bygge sin nye verdensordning. Derfor spekulerer finansfolket i alt, også det eksistensielle for folk som mat, drikkevann, energi og bolig. Det er ikke nok for storkapitalen å tilrane seg nasjoners landressurser og aktiva med hjelp av sine politikere, også det eksistensielle for folk vil de eie.

  Svar
 • Northern Light.
  31 desember 2023 20:13

  Del 3. Dyrtiden er konstruert, og med gjeld-, rente- og inflasjonsvåpenet og en slu EU-klima og energipolitkk vil de ta boligene fra de fleste under øvre middelklasse. De beste ønsker til alle for det Nye Året, men forvent ikke annet enn at den globale storkapitalen utrettelig og nådeløst vil fortsette med sin stategi, til de har fått sin nye verdensordning hvor kapitalen har tatt over statens oppgaver.

  Svar
 • Ja, dere som har hage: pløy opp plenene og produser mat der! Og få litt trim med på kjøpet, gratis, i motsetning til på gymmen. I vinterland som Norge kan sesongen for grøde forlenges, kanskje til og med bli helårlig, som beviselig lar seg gjøre i POLYTUNNELS, som på Findhorn Foundation, Nordøst-Skottland, hvor vi som jobbet på kjøkkenet der fikk inn de flotteste grønnsaker jeg noensinne har sett og SMAKT, helt uten kjemisk bismak, men vel så store som de i cellofan i butikken. Nesten ingen svinn og kasting av mat heller, for man høster det man behøver til neste måltid og ikke mer. Alltid ferskt og følgelig mer næringsrikt. Og man opplever en nærhet og takknemlighet til Moder Jord i større grad enn ved kjøpte grønnsaker. Endivier hele vinteren, rødbeter store som neper, grønnkål, for ikke å snakke om deilige PARSNIPS, pastinakk på norsk. De som jobbet i landbruk på Findhorn brukte «mystiske» spirituelle metoder som jeg dessverre ikke lærte. Skjønt intuitivt prater jeg med plantene, spør om de vil ha mer eller mindre vann, sol, om de liker plassen hvor de står, om de bør trimmes eller stå som de er, og jeg tror de liker reiki på få centimeters avstand, så jeg praktiserer det også. Vi på kjøkkenet på Findhorn pønsket ut nye, spennende oppskrifter med f.eks. kålrabi når lite annet vokste midtvinters. Som ovnsbakte chips? I italiensk minestronesuppe? Som indisk gryte? I shakshuka? Stir-fry? Som mos? Bare ikke sånn som i går, helt forskjellig, men samme råvare, helst ikke kjedelig. Nordøst-Skottland og Sørvest-Norge har omtrent samme klima, bare litt mer vind og litt mindre regn.
  Selv er jeg blitt «balkongbonde», og ofte vokser alt så villig at naboer og venner får gaver de er glade for hvis det er mer enn jeg spiser selv, og jeg får det til på tross av smertefull, kronisk, nevrologisk sykdom. Riktignok er dette på Kanariøyene, hvor en kan dyrke 12 mnd. i året, men her er tørke og varme vinder trusselen, og ikke kulde eller at regn drukner plantene eller skyller dem bort. I går spurte venner om jeg produserer grønne chili, og jeg sa de får beskjed når de kommer, for plantene er fortsatt små. De trenger det til en spesiell chutney, og i butikken finnes bare de røde. Isoporkasser er det jeg bruker, og de står på traller jeg har snekret, med hjul; det er praktisk for renhold. Helt fornøyd med løsningen er jeg ikke, for isopor avgir mikroplast. Å sysle med plantene er veldig fredfullt og beroligende, og utendørs får vi samtidig d-vitamin hvis sola skinner, og frisk luft uansett. Og jeg kan garantere kvaliteten, for ingen med profitt som hoved-formål har trikset med noe kunstig og giftig.
  Enkle løsninger som artikkelforfatter nevner med bildekk eller bøtter funker hvis man mener å være født med ti tommeltotter, eller gamle badekar for eksempel, tjukke plastrør man kan borre hull i, hva som helst som en kan komme på; grønne fingre utvikles i prosessen ved å sysle med det, lære av sine feil, lytte til plantene, «learning by doing», og noen vekster blir fornærmet og slutter å vokse hvis de ikke blir spist, ut fra mine observasjoner.
  I vinduskarmer kan pynteplanter vike plassen for urter som gjør maten spennende, og urter har særegne egenskaper en lett kan lese seg til eller lære om på youtube. Der er mange tips å finne: hvordan bygge polytunnel, hvordan alt mulig rart kan brukes og man kan bygge i høyden på hyller når balkongen er liten, naturlig gjødsel som eggeskall, mye forskjellig.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kan covid-vaksinen være kreftfremkallende?

Sveitsiske helseforsikringsselskapers tall viser 73 % økning av kreftbehandlinger siden 2020

Forrige innlegg

Har de gått amok?

Israel dreper ledende iranere for fote.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.