POSTED IN Norsk politikk

Fattigdom kan fjernes

Det som kreves er politisk vilje.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

40 milliarder årlig å få minstepensjonister over fattigdomsgrensen


På TV ble det nylig hevdet at det ville koste 40 milliarder kroner årlig å få minstepensjonistene over EU sin fattigdsomsgrense, derfor har ikke Norge råd til å gjennomføre tiltaket. Om beløpet er riktig, er konklusjonen likevel en løgn.
______________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra hvamenerpartiene
______________________________________________________________________

For når minstepensjonistene får nok til å overleve, er dette penger som går ut i sirkulasjon i samfunnet. Skatt og moms går tilbake til Staten, det utgjør over 10 av de 40 milliardene. Resten går til tannleger, klær, mat, husleie, strøm, kanskje gaver til barn og barnebarn som bruker dem til mobil eller data, kanskje en feriereise eller en middag ute. Pengene fører til økt omsetning og økt virksomhet og økt sysselsetting og bidrar til økonomisk vekst og glede, – i motsetning til skatteletten som gis til eierne av selskaper for å bli syltet ned.

Dokumentarfilmen ”Inequality for all” (Økonomi i ubalanse) av Robert Reich, amerikansk økonom som fikk skikk på finansene under Bill Clinton, har fortalt oss det samme. Selv kineserne har forstått det. De har gitt folket en uke ekstra ferie bare for å få økt omsetning og virksomhet i landet. (Dette er fra lenge før Korona-krisen, men ville vært utenkelig i Norge.)

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Olav Sæther
  9 mars 2021 9:44

  40 milliarder til u-hjelp hvert år har vi visst råd til.

  Svar
 • Hva er fattigdom, for et samfunn, – og en befolkning?
  Det er først og fremst nok mat, bolig og energi til å holde varmen. ( Spesielt for et vinterland som Norge.)
  Dernest, som nesten like viktig, forutsigbarhet.
  Enhver nasjon som vil være stolt og fri, bygger seg fri fra fattigdom med egne krefter. Og eventuelt bytter aktivitet med andre nasjoner utfra begge parters nytte.
  Der nasjonens resurser er til for alle, men befolkningens arbeidskrefter tilhører den enkelte. Og der alle vet at penger er byttemidler, kun et måleverktøy uten egenverdi, i et samfunns dugnadsregnskap.
  Men da må selvfølgelig ikke samfunnet kaste bort gode arbeidskrefter på politikere/trojanske hester, og en administrasjon som stjeler og selger nasjonens resurser og arbeidskrefter for penger/tall. ( For å tjene systemet mer enn nasjonen, og systemer utenfor nasjonen.)
  Norge er et rikt land, og vi kan fordele den produserte velstanden slik vi vil i egen nasjon, hvis vet at før velstand kan fordeles så må den produseres. Da kan vi bygge ut den velstanden vi vil med egne arbeidskrefter. Slik alle frie nasjoner kan.
  Hvis vi stopper overnasjonal styring, og kaster de politikere/politiske partier som er fordyrende og destruktive trojanske hester.
  – Og politikere som innbiller seg at de forsørger nasjonen, istedet for omvend.
  Hus nok til alle kan vi langsiktig bygge, vi har boligområder nok. Mat og fornybar energi til alle har vi.
  Da har vi ingen fattigdom.
  Men vi har dessverre, mentalt fattige politikere, som ikke ser forskjell på realverdier og livsglede/trygghet, – og penger/tall.
  Det må vi gjøre noe med . Dette har ikke nasjonen Norge råd til lengre.

  Svar
 • Og skatt/avgifter på nødvendig matproduksjon og fornybar energi til innenlands forbruk for nasjonens befolkning, hvorfor har vi det? Blir det mindre fattigdom for befolkningen av det? ( Når vi vet at halvparten av skattene/avgiftene går bort i merkantilistisk administrasjon.)
  Det er det levende samfunnet våre arbeidskrefter og vår relle produksjon skal gi velstand. Direkte. Forutsigbart.
  Da får vi ingen fattigdom i Norge. Kun politikere med fratatt makt til å sløse.

  Svar
 • Northern Light.
  9 mars 2021 17:41

  Det mangler ikke penger, det er helt klart. For de ga 5,2 milliarder – 5200millioner – i skattelette til Norges rikeste, de har gitt 15 milliarder til sosial infrastruktur til terroristene USA/NATO leide inn til å krige mot den lovlig valgte regjeringen i Syria, de har gitt 13,5 milliarder til Gates Foundation, og de gir store subsidier til vindkraftbaronene.

  Men de kuttet 15 millioner til tannreguleringer for barn fra vanskeligstilte familier, og 121millioner for briller til svaksynte barn. Det er høyrepolitikk å ta fra de fattige og gi til de rike, det viser de samlede politiske beslutningene regjeringene gjør over tid, de kommer alltid storkapitalen til gode, ikke land og folk, spesielt ikke folk fra lavere samfunnsklasser.

  Globalistiske politikere kan en ikke vente noe annet av, de vil innføre nyliberalistisk markedsøkonomi og privatisere sosiale rettigheter, det er oppdraget de har for den globale storkapitalen de tjener. I Nord – Mellom – og Sør-Amerika, Afrika og deler av Asia har de gått hardt og brutalt frem. Arbeiderklassen er blitt arbeidende fattige, de utenfor er utfattige, middelklassen er borte, overklassen er styrtrik, og eliten er ultrarik, helt typisk for land med neoliberal markedsøkonomi.

  Noe som de innfører gradvis etter litt etter litt i Europa, de går sakte frem her i Skandinavia, men det er de samme kapitalkreftene som virker over hele verden, målet er det samme her som ellers i verden, og hvis ikke folket snart reagerer og skifter ut globalistene på Stortinget med politikere som representerer folk og lands interesser, blir det slik i Norge og de andre nordiske landene som i resten av verden vi forferdes av i dag.

  Utenkelig for mange Nordmenn som har en barnlig forestilling om at de norske sosiale ordningene er et slags grunnfjell her, og at oljefondet garanterer fortsettelsen av det. Men alle de sosiale rettighetene som arbeiderbevegelsen har kjempet seg til i 150 år, også for middelklassen, er under angrep. MSM unnlater å omtale det, så en mett og trett politisk uinteressert befolkning for de flestes del, tror de bare kan konsentrere seg om forbruk.

  Men skal vi beholde det vi har, må oljen, gassen, vannkraften, fisken, drikkevannet og og infrastrukturen eies av staten (folket), og inntektene fra det gå til statlige selskaper som fordeler velstanden som gratis skole og utdanning, gratis helsestell og til de sosiale ordningene og sosiale sikkerhetsnettet vi har i dag, dette er det motsatte av globalismen og dens neoliberale markedsøkonomi.

  Alt dette er nå truet, «Høyre vil selge seg ned» i Equinor fra 70% til 50% statlig eierandel, fjerne hjemfallsretten til vannkraften og privatisere drikkevannet. De vil selge det til storkapitalen, og når inntektene går til storkapitalen og ikke til staten, vil de gjøre store statlige kutt, les privatisere sosiale rettigheter. Og AP vil inn i EU hvor EU-kommisjonen nå vil privatisere helsevesenet i alle EU-land.

  Det er bare et folk som forstår at vi må ut av EØS/EU, og si nei til alle overnasjonale avtaler storkapitalen har utformet for å kunne kjøpe opp landets ressurser, som kan stoppe at Norge kun blir en region i et frihandelsområde. Det er en regjering som forstår dette folket må stille seg bak, og den kan ikke settes sammen med de politikerne vi har på Stortinget i dag.

  Svar
  • Vel, snart er det valg :-)

   Svar
   • Jonas.
    Så bør vi ikke ha for store forhåpninger til det.
    Vår befolkning er i tiår etter tiår lært opp til å forveksle tall/penger og nasjonens reelle verdier.
    Gjennom media, og gjennom «studering/opplæring» på våre skoler/universiteter.
    Vi er opplært til å tro at vi har gode tider når stabburene er gjort tomme og pris og lønninger, og renter, stiger og vi må arbeide 24/7 .
    Og dårlige tider når stabburene er fulle, vi har nok av alt, arbeidstiden og og priser/lønninge og renter kan bli satt ned. – Og vi får flere frie livstimer.
    Dessverre er det slik, som også denne «pandemi»-troen også viser.
    At makt- politikk overstyrer fornuften.
    Så lenge; – heldigvis bare så lenge.
    Antagelig ikke dette valget.
    – Men foruften seirer til slutt, Jonas.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Rødts landsmøte:

Har «venstresida» glemt spørsmålet om krig og fred?

Forrige innlegg

Rødt: Positivt landsmøte.

Overraskende radikal utvikling.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.