POSTED IN Krig-fred, Venstresiden

Farlige drømmer:

Om den fredelige imperialismen.

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Rabler det for Braanen

Jan Hårstad       

Det første jeg tenkte da jeg leste redaktør Braanens artikkel i Nato-avisa Klassekampen mm morran 22 mars, var at dette var så dumt at det lar seg ikke polemisere mot i det hele tatt. Det er fullstendig dill-dall-holum alt som står.

Nå var det jo slik historisk sett at det var arbeiderbevegelsens partier som inntok center stage i Europa når det blåste opp til imperialistisk krig. De var på gatehjørner med sine stands og ropte ut sine paroler fra hustak.

Situasjonen i Norge er at venstresida har gått fullstendig under jorda, gått i dekning som det heter på militærspråket. De deltar ikke i den europeiske krigens utvikling.

Det eneste en kan ha registrert er at representanter fra Rødt har mumlet noe på Tinget om at de var for en alliansefri nordisk forsvarsallianse. Men dette er da også noe Braanen har fått for seg i sin artikkel at i en framtidig sikkerhetspakt kan «Finland og Sverige velge å forbli nøytrale, i tråd med disse landenes lange tradisjoner.» Også Hvitrussland kan havne i denne nøytrale sikkerhetspakt.

Både Sverige og Finland har i de siste årene opptrådt som loyale Natostater. Nato og USA har holdt militærøvelser på Gotland, Østersjøen og Bornholm. Alle nordiske land deltar i Nato-øvelsen Cold Reponse.

How workers ended the First World War - Socialist Party
Fredsbevegelsen under 1. vedenskrig var det arbeid-og kvinnebevegelsen som stod for

Alle sender våpen, penger og personell til frontstatene rundt Ukraina og til Ukraina selv.

Hvite-Russland gjør istand et sted mellom 10-15 taktiske bataljoner som skal settes inn i erobringen av Kyiv. Når dette kommer på trykk, kan de ha gått over grensen allerede.

Drømmene om det framtidige Europa hos Braanen er en blanding av Karl Kautskys fredelige ultraimperialisme anno 1910 samt Thorbjørn Egners Kardemomme By eller Hakkebakkeskogen hvor revene hadde blitt grasetere.

Det nye Europa skal bli befolket av «frie nasjoner, frigjort fra stormakters maktarroganse, maktmisbruk og undertrykking.»  Har du hørt!

Det som er mulig er «en europeisering av Nato, der Europa i større grad enn før tar ansvaret for egen sikkerhet.»

USA har alltid sett det slik at det er umulig å bygge sin amerikanske New World Order uten at Europa er under dens hæl. Med skrekk og gru har de sett Tyskland-Frankrike begynne å bygge en Europahær som skulle ivareta deres egne strategiske planer. «Strategisk Autonomi»

Det som har skjedd ved Ukrainakrigen er at USA har tatt et balletak på Europa og plassert statene der som tradisjonelle VASALLSTATER. Og i øyeblikket er Frankrike og Tyskland det, men dette er ikke noen naturlig tilstand, det er mer en unntakstilstand.

Til sitt sjokk oppdaget disse statene at en åtte års krig i Mali/Sahel ble til et nederlag for dem.Militant Islam seiret og drev dem ut. Det betyr ikke at EU legger bort nye imperialistiske krigsplaner, men at de setter opp 5000 troops som EUs rapid deployment styrker.

EU levert våpen for 450 millioner Euro til Ukraina. Å spille rollen som USAs håndlanger i internasjonal politikk for stater som Tyskland-Frankrike er fullstendig illusorisk. Det er bare folk fra «venstresida» som kan framlegge mye håp og tro på dette temaet.

Germany makes U-turn on sending weapons to Ukraine — RT Russia & Former Soviet Union
Vårt norske bidrag har vært spørsmålet om våpen til Ukraina, ingen fredsinitiativ

Verdenskrigen som er på trappene vil utvikle seg fra Ukraina i retning Baltikum og Balkan og hvordan denne skal håndteres militært vil føre til konfrontasjoner med USA og Nato. Med andre ord:

Verdenskrigen vil som første og andre verdenskrig finne sted i Europa. Her vil slaget stå.

Hvordan folk med fortid i radikale bevegelser kan skrive så mye sprøyt som Braanen og andre gjør i Klassekampen om dagen, har sammenheng med avskaffelse av alle teorier om imperialisme til fordel for den mest infantile Nato-sosialdemokratisme.

Det begynner å bli en påkjenning å lese fantasi-ønsketenkningen i statsavisa.

Forsidebilde: Ihor Malytskyi

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • » Farlige drømmer».

  Enda verre. Farlige mennesker:

  Kan et menneske, altså vår statsminister, som bombet en nasjon som ikke hadde noe offensivt forsvar, med våre forsvarsfly. – Etter ordre fra bakmenn i et annet land.
  Altså en nasjon som ikke angrep noe annet enn Feds styring av verdensvalutaen og rentene.
  En krigsforbryter som ødela nasjonens regjeringsbygninger, drepte nasjonens leder og 30 000 innbyggere,
  – og så si noe slikt , være helt frisk?
  Eller psykisk stabil nok til å gå fritt omkring? ( Hva er forskjellen på Stoltenberg og innesperrede ABB utenom drapstallene?)

  ‘ – President Putin har gjort en stor feil, sa Stoltenberg til fremmøtte journalister.
  Den feilen var å starte en krig mot et uavhengig, suverent land. ‘
  https://www.nrk.no/urix/stoltenberg_-_-putin-har-gjort-en-stor-feil-1.15905694

  Svar
 • Jan Hårstad:
  Nå var det jo slik historisk sett at det var arbeiderbevegelsens partier som inntok center stage i Europa når det blåste opp til imperialistisk krig.
  (…)
  Det eneste en kan ha registrert er at representanter fra Rødt har mumlet noe på Tinget om at de var for en alliansefri nordisk forsvarsallianse.
  (…)
  Hvordan folk med fortid i radikale bevegelser kan skrive så mye sprøyt som Braanen og andre gjør i Klassekampen om dagen, har sammenheng med avskaffelse av alle teorier om imperialisme til fordel for den mest infantile Nato-sosialdemokratisme.

  Problemet med marxistisk NATO-motstand er at den er infantil og sjelelig unorsk, og derfor ikke samlende for nordmenn.

  I Putin’s taler før invasjonen av Ukraina omtalte han USSR som «det historiske Russland». Og omvendt føler sentimentale gammelkommunister at Russland fortsatt representerer USSR og noe som er anti «det kapitalistiske vesten».

  Marxisme er mer en religiøs psykose enn et politisk system. At «nordmenn» har støttet slavere, styrt gjennom jødiske bolsjevikers terror, fremfor skandinavisk/germansk tribalisme, det er et unaturlig, sjelelig forræderi. Og når gammelkommunister fortsatt ikke klarer å innrømme at USSR – som okkuperte halve Europa – var imperialistisk, så kan man forstå at det dreier seg om en psykose hvor en ærlig og opplyst, politisk diskusjon er umulig.

  –Sjelelig riktig norsk/nordisk/europeisk NATO-motstand er tuftet på ønsket om norsk/nordisk/europeisk sjølstyre, og den kristne idéen om likeverd og herifra respekten for ikke-aggresjonsprinsippet og andre nasjoners sjølstyre. Jeg tror man må ha dette som utgangspunkt, og vise at intervensjons-alliansen NATO er en trussel mot vår felles livsgrunnlag, for at NATO-motstand skal bli like folkelig populært som EU-motstand.

  Å feks. påstå at russisk invasjon av Ukraina er anti-imperialisme, mens polsk NATO-medlemskap er imperialisme, det er ikke noe du kommer langt med utenfor den marxistisk-psykotiske verdensanskuelse.

  Ei rasjonell tilnærming til politisk organisering, og NATO-motstand, finner du her:
  https://www.sjølstyre.no

  Svar
  • En svært interessant lenke, Thormothr

   Takk.

   Svar
  • Jan Hårstad
   25 mars 2022 12:08

   Thor: svært mange temaer som må diskuteres. Undertegnede har aldri vært noen gammelkommunist i betydningen Moskva-loyal. Og når det gjelder Ukrainakrigen har jeg i flere år skrevet på derimot at Nato/USA bygger opp til et Barbarossa-angrep nr 2 mot Russland.
   I norsk offentlighet er det ingen som snakker om Rand Corporations strategidokument av 2019 «Overextending and unbalancing Russia» som fremdeles er det sentrale og samlede dokument for VestImperialismen. Og det er metropoler som Tokio,Frankfurt,Paris,London og new York som har Nato som sin militære arm. Satser offisielt på krig mot Kina og russland.
   Alexander Dugin kan godt regnes som strateg for russisk imperialisme,men målsettingen er ikke verdensdominans,men å samle de østslaviske folkene og den ortodokse russiske kirke rundt Moskva.
   Det er en avgrunnsdyp forskjell mellom dette og amerikansk dominert New World Order.
   Moskva er verken økonomisk eller politisk noe senter for verdensimperialisme.
   krigene har knapt begynt og jeg vet utmerket godt at marxisme ikke er «in». Det kan fort snu seg med
   matmangel,fattigdom,flyktningekriser og kriger så langt øye rekker.

   Svar
   • Jan Hårstad:
    ‘Og når det gjelder Ukrainakrigen har jeg i flere år skrevet på derimot at Nato/USA bygger opp til et Barbarossa-angrep nr 2 mot Russland. I norsk offentlighet er det ingen som snakker om Rand Corporations strategidokument av 2019 “Overextending and unbalancing Russia” som fremdeles er det sentrale og samlede dokument for VestImperialismen.’

    Jeg forstår ikke beslutningsprosessene i NATO, men feks. talte Jens Stoltenberg varmt om North Stream II for et par år siden, så jeg tror ikke man kan tolke disse konsulentverkene som endelige instrukser. Et Barbarossa II er galskap og urealistisk, i mine øyne.

    Det er ikke noe viktigere enn å trygge freden og sikre at krigen ikke kommer ut av kontroll og ender med en full krig mellom Nato og Russland, sa Nato-sjefen på pressemøtet, der han også slo fast at «verden er forandret».
    https://www.nrk.no/norge/stoltenberg_-det-viktigste-jeg-kan-gjore-i-mitt-liv-1.15906487

    Enig at invasjonen av Ukraina var negativt for europeisk uavhengighet. Jeg hadde lenget håpet på North Stream II, et Russland mer integrert med EU/Tyskland/Frankrike, og en EU-hær, som en realistisk motpol til, svekkelse av, og et brudd fra, det amerikansk-sionistiske imperium.

 • Russland bruker (opp) og har låst fast 2/3 av sine stående bakkestyrker i Ukraina. Skal den resterende 1/3 invadere nabolandene i vest? Kanskje støttet av mob-personell med steinalderutstyr da?
  Hva er det de konvensjonelle Nato-brigadene som utplasseres langs russergrensa skal forsvare oss mot? Hva er det egentlig NATO-landene skal oppnå med å doble militærutgiftene sine?

  Svar
  • «Hva er det egentlig NATO-landene skal oppnå med å doble militærutgiftene sine?»

   Hvis du snur problemstillingen din så får du svaret:
   Altså:
   Hvordan skulle Nato/det militærindustrielle komplekset få landene til å ville doble militærutgiftene sine?

   Svar
  • Jan Hårstad
   25 mars 2022 20:03

   Gygrid: USA og Natos krigsmetode helt fra Afghanistankrigen 1979-89 av har vært LEADING FROM BEHIND. En leier eller kjøper jihadister eller facister eller hva som helst for å føre krigene i frontlinjen
   for seg. Syriakrigen som pågår fremdeles er også en modell for dette. NatoTyrkia var bindeleddet mellom partene.
   ledere for Azov og Right sector ble ikke bare sparket oppover i den ukrainske hæren og staten.
   De ble også sendt rundt internasjonalt som representanter for Ukraina. Global Research har massevis om dette.
   Den Internasjonale Legion som skal telle 50 000 frivillige startet for mange år siden da det ekstreme høyre i Ukraina ble lederstjernen for den internasjonale Hvitmakt bevegelsen. Ikke at alle frivillige trenger å være pro Azov,men den ble sparket igang fra kyiv og Mariupol for mange år siden.
   Her har Nato skaffet seg nye leiesoldater for en krig som skal vare lenge og knekke Russland.
   De enorme mengder penger og kvalitetsvåpen som allerede befinner seg i og rundt Ukraina er nok til å krige i 10 år framover. Leading from behind.

   Svar
  • John Jakobsen
   25 mars 2022 22:16

   Russland har litt over en million aktivt militært personell pluss ca to milioner i reservepersonell. Per nå er det ca 36 000 russiske soldater og prorussiske separatister i Ukraina. I tillegg er litt over 100 000 utplassert utenfor grensen til Ukraina. Russland har i mindre grad brukt flyvåpenet sitt i fbm invasjonen, så de har nok en del mer å gå på. Jeg håper virkelig at en kan finne en fredelig løsning på den katastrofen som nå utspinner seg.

   Svar
 • Krig mot krigen er dessverre nytteløst Hårstad. Skal vi få til en endring så må Tyskland få en statsmann av Bismarcks kaliber. En kansler som utnytter den styrken Tyskland faktisk har, kan holde både USA og Russland i sjakk. Men veien dit er lang.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ukraina er nå i praksis et diktatur.

Ingen opposisjonspartier er tillatt og mediene er under statlig kontroll.

Forrige innlegg

Sannheten er maskert

UKRAINSKE STYRKER BRUKER EGNE INNBYGGERE SOM MENNESKELIGE SKJOLD

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.