POSTED IN USA

Falken intervjuer Paul C.Roberts:

Hvem styrer USA?

23 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Jeg velger å presentere dette intervjuet nok en gang. Det ble første gang offentliggjort på derimot.no for mer enn åtte år siden, men er viktig fordi det tar opp en problemstilling som alle store medier skyr som pesten: Spørsmålet om hvor den egentlig makten sitter. Makten bak Makten. Intervjuet er en klassiker på derimot.no.

Knut Lindtner

Hvem styrer USA? Intervju med Dr. Paul Craig Roberts. 

Dette er del 1 i et intervju «Falken» har gjort med Dr. Paul Craig Roberts. Roberts har tidligere arbeidet i USAs finansdepartement og har vært medredaktør i Wall Street Journal. Hans siste bøker er The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West og How America Was Lost. Intervjuet er offentliggjort på «falkens» hjemmeside. Det kan leses i sin helhet på engelsk her: http://thesaker.is/the-saker-interviews-paul-craig…

Intervjuet er viktig fordi han, som tidligere har arbeidet for systemet, nå ser ut til å være uten illusjoner om den nåværende politiske ledelsen i Washington og deres hensikter.

Falken (F): Det har gradvis gått opp for mange, om ikke flertallet, at USA ikke er et demokrati eller republikk, men et plutokrati som er ledet av den 1% rikeste delen av befolkningen. Vil du være snill å ta deg tid til å vurdere innflytelsen og den politiske makten, en for en, for følgende politiske grupper i USA:
Federal reserve
Storbankene
Bilderberg
Council on Foreign Relations (tenketank, etablert for ca. hundre år siden med stor innflytelse over USAs utenrikspolitikk, overs.)
Skaller og Bein (Skulls and Bones)
CIA
Goldman Sachs og de største bankene
De 100 viktigste familiene (Rockefeller, Rothschild, nederlandske og engelske kongefamilier, osv.)
Israellobbyen
Frimurerlosjen
Big Business (det militær-industrielle kompleks, oljeselskapene osv.)
Andre mennesker og organisasjoner som ikke er listet over.
Hvem, hvilke grupper anser du som maktkjernen, altså som står bak USAs utenrikspolitikk?

Det er mange med makt i USA men felles for alle er at de aldri trer frem sjøl, bare gjennom stedfortredere.

Paul Craig Roberts (R): USA styres av private interessegrupper og en ny-konservativ ideologi som sier at historien har valgt USA som «det enestående og uunnværlige» landet som har rett til og ansvar for å påtvinge verden sin vilje. Etter min mening er de mektigste interessegruppene følgende:
Det militærindustrielle kompleks
De 4-5 største bankene som ikke kan røres (gå konkurs) og Wall Street
Israel-lobbyen
Næringsmiddelindustrien
Utvinningindustrien (olje, gruver, tømmer osv.)

Deres interesser er sammenfallende med den ny-konservative ideologien. Den ny-konservative ideologien støtter USAs finansielle og militær-politiske imperialisme eller hegemoni.

Det finnes ingen uavhengige skriftlige- (aviser, blader osv) eller fjernsyns – medier i USA. I løpet av Clintons siste periode ble 90% av medieindustrien konsentrert i 6 kjempekonsern.

I løpet av Bush-perioden mistet den offentlige radiokanalen sin uavhengighet. Så mediene fungerer nå som et «propaganda – departement».

Det er 6 store mediegrupper som kontrollerer stort sett all informasjon til befolkningen i USA

Begge de politiske partiene, Republikanerne og Demokratene, er økonomisk avhengig av de samme private interessegruppene, slik at begge danser for de samme sjefene. Ved at arbeidsplasser ble flyttet til utlandet mistet landet både industrien og fagforeningene som var knyttet til industrien. Dermed mistet Demokratene fagbevegelsens bidrag. Tidligere var Demokratene fagbevegelsens parti og Republikanerne var næringsinteressene sitt.

The Federal Reserve eksisterer først og fremst av hensyn til de største bankene. Institusjonen ble skapt som den siste redningsplanke for bankene. New York Federal reserve, som driver med finansielle tiltak, har et styre utelukkende med folk fra storbankene. De siste tre lederne for «The Federal Reserve» har alle vært jøder og den nåværende viseformannen er leder av Israels sentralbank. Jødene er fremtredende innen finans, f.eksempel i Goldman Sachs. De siste årene har ledere i Finansdepartementet og ledere i virksomheter som regulerer finanspolitikken vært folk som har vært ansvarlige for svindel eller den type utlånspolitikk som utløste den siste finanskrisen.


«Gullmannen Sachs», Goldman Sachs har vært lenge helt sentral innen USAs finansvirksomhet og har stor makt

I det 21. århundre har sentralbanken og finansdepartementet utelukkende vært et verktøy for de store bankene. Dette har skjedd på bekostning av økonomien og befolkningens interesser. For eksempel har pensjonister ikke lenger hatt renteinntekter de siste åtte årene, på grunn av bankens behov for å tjene penger.

Uansett hvor rike enkelte familier er, kan de ikke konkurrere i makt og innflytelse med store interessegrupper som det militær-industrielle komplekset eller Wall Street og bankene. Familier som har vært rike over tid kan nok ivareta egne interesser, og noen, f.eks. Rockefellene har aktive legat som arbeider nært med «the National Endowment for Democracy (NED)». (Ifølge VoltaireNet er NED underordnet CIA og utfører CIAs lovlige operasjoner i utlandet. overs.)

I denne typen samarbeid skapes og utrustes ulike typer ikke-statlige organisasjoner (NGO) i land hvor USA har ønsker å få mer innflytelse eller å styrte regjeringer, f.eks. slik vi nylig har sett i Ukraina. NGO-ene er i praksis USAs 5.kolonne (Femte kolonne er en enhet som har til formål å undergrave et lands lovlige styre til fordel for en fremmed makt, overs.). De opererer under slike betegnelser som demokratibevegelser, menneskerettighetsbevegelser osv. En kinesisk professor fortalte meg at Rockefeller Foundation hadde etablert et amerikansk universitet i Kina og brukte det til å organisere ulike anti-regjerings virksomheter. På et tidspunkt, kanskje ennå, var det rundt 1000 NGO-er i Russland, finansiert fra USA og Tyskland.


Slik fremstiller NGOene seg selv, men de fungerer i stor grad som redskap for å undergrave regjeringer som USA vil ha bort. Mange er finansiert av CIA eller av andre kommersielle aktører som f.eks George Soros.

Jeg vet ikke om Bildenbergerne gjør det samme. Kanskje er det rike mennesker som benytter sine protegeer i ulike regjeringer til å ivareta interessene sine. Men jeg har aldri sett noen tegn på at Bildenbergere, Rothchilder eller Masonene har prøvet å påvirke beslutninger i hverken Kongressen eller andre organer som foretar viktige beslutninger.

På den andre siden er Council on Foreign Relations svært innflytelsesrikt. Rådet er sammensatt av tidligere politikere, fremtredende embedsmenn og akademikere som tidligere har hatt ansvar for utenrikspolitikk og relasjoner til andre land.

«Skulls and bones» er et hemmelig brorskap på Yale-universitetet. Det er lignende hemmelige brorskap på mange universiteter. Innflytelsen deres er avgrenset til de relasjoner som skapes mellom sønner av elite-familier.

F: Hva med enkeltpersoner? Hvem er etter din mening de mektigste menneskene i USA i dag? Hvem tar de endelige, strategiske beslutningene på topp-nivået?

R: Det finnes egentlig ikke noen mennesker som har makt som personer. Mektige mennesker er de som mektige institusjoner står bak. Helt siden forsvarsminister William Perry privatiserte en stor del av krigsmakten i 1991 har det Militær-industrielle komplekset vært ekstremt mektige. Makten deres forsterkes av evnen til å finansiere politiske kampanjer i en rekke stater hvor krigsindustrien sysselsetter mange mennesker. I virkeligheten er Pentagons utgifter i praksis kontrollert av krigskontraktørene. (En kontraktør er en privat næringsdrivende eller firma som gjennom kontrakt påtar seg å utføre en spesifikk jobb, så som leveranser av varer og/el. tjenester Def. fra Wikipedia. Overs.)

Den 1000-milliarder hellige oksen i rommet: Politikerne sier: Er det noe annet vi kan kutte?

Det militær-industrielle komplekset er en økonomisk gjøkunge som har krig som den viktigste inntektskilden

F: Jeg har alltid trodd at hvis vi tenker internasjonalt er slike organisasjoner som NATO og EU egentlig de som stilles i front, og at de som står bak og som i praksis kontrollerer det som skjer er ECHELON-landene, altså USA, Storbritania, Canada, Australia og New Zeeland, med USA og Storbritannia som senior-partnere og de tre andre som junior-partnere. Er du enig i denne modellen?

R: NATO ble skapt av USA angivelig for å beskytte Europa fra en invasjon fra Sovjet. Formålet gikk ut på dato i 1991. I dag fungerer NATO som dekke for USAs aggresjoner og bidrar med leiesoldater for USAs imperium. Storbritannia, Canada og Australia er i praksis USAs vasaller (Ordet brukes også i begrepet vasallstat, som er en stat som har begrenset selvstyre som følge av en annen stats overherredømme, eller hvor avhengigheten av en annen stat er så stor at selvstendigheten er mer av formell art. Fra Wikipedia. overs.), på samme måte som Tyskland, Frankrike, Italia, Japan og de andre er det.
USA foretrekker EU fordi det er lettere å kontrollere enn de enkelte medlemsstatene hver for seg.

F: Det er ofte sagt at at Israel kontrollerer USA. Chomsky og andre sier at det er USA som kontrollerer Israel. Hvordan vil du karakterisere forholdet mellom Israel og USA? Er det hunden som logrer med halen eller er det halen som rister hunden? Har Israel-lobbyen total kontroll eller er det andre krefter som er i stand til å si nei til Israel-lobbyen og sette i verk sin egen agenda?

R: Jeg har aldri sett noe bevis på at USA kontrollerer Israel. Alle bevis går ut på at det er Israel som kontrollerer USA, men bare i Midt-Østen politikken. I de seinere årene har Israel eller Israel-lobbyen vært i stand til å kontrollere eller blokkere akademiske utnevnelser i USA og blokkere professorater til folk som kritiske til Israel. Israel har med hell klart å blokkere utnevnelser og stillinger i både statlige og katolske universitet. Israel kan også blokkere utnevnelser fra presidenten og har stor innflytelse både overfor pressen og TV-mediene. Israel-lobbyen har også masse penger som kan brukes på politiske kampanjefond og har alltid klart å forhindre valg av folkevalgte som er ansett som kritiske til Israel.

Israel – lobbyen var i stand til å vinne fram i det svarte kongress-distriktet til en farget kvinne, Cynthia McKinney, og forhindre gjenvalget av henne. Som admiral Tom Moorer sa: «Ingen amerikansk president kan stå imot Israel.» Han klarte ikke engang å få til en offentlig gransking av Israels dødelige angrep på USS Liberty i 1967. (Les om historien her.)

Alle som kritiserer Israels politikk, selv på en vennlig måte, blir kalt antisemitt.

I amerikansk politikk, media og universiteter er dette et dødelig slag. Du kan likså godt bli truffet av en «hellfire»-rakett.

Oversatt av Knut Lindtner

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

23 kommentarer. Leave new

 • Politiske bloggere er blitt langt djervere, betimelig som det er. Mye mer direkte enn før, og Washington kan ikke lenger skjule sine hensikter overfor vanlige folk. Det som fortsatt stenger hva innsikt gjelder for mang en US-borger er deres arvede arroganse som tilsier at USA alltid har rett til å hevde seg – over alt og alle om så hele samfunn blir ødelagt. USA har alltid rett og står for frihet; les demokrati. DET var det aldri, basert på falskhet og løgn fra børjan er den dystre sannheten som alt tydeligere viser seg.

  Slik kan det ikke fortsette; ikke en gang Israel er verdt det.

  Ta gjerne med også denne artikkelen av samme forfatter. Han går foran hva sannheten om krigs-staten US står for. Den, som våre norske politikere så gjerne støtter i kriger akkurat nå, ikke minst mot det syriske folk.
  http://www.globalresearch.ca/washington-has-been-at-war-for-16-years-why/5596851?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles

  Dere, i Telemarkbataljonen har ingen ting å være stolte av i deres (for PENTAGON/NATO) oppdrag. Trump & Co. er de eneste som profiterer på deres tjenester. Trump lover å bombe Syria alt mer, ref. artikkel på samme sted; globalresearch.

  Svar
 • juli har passert. Jeg kom over denne artikkelen i dag 6.7.: Legger den til, om redaktøren går god for det. Historien er mer omfattende, mer grusom som vi vet, men essensen om enn malt med bred pensel finnes her. Historie kan søkes kamuflert; men her er bevis på at sannheten om den, trenger seg fram. Det kan gi nye muligheter for et samfunn på vei til total ødeleggelse.

  USA trenger som forfatteren uttaler, en reell revolusjon mer enn noen gang nå når hele menneskehetens framtid har mildt sagt dårlige kår. Et positivt moment er at så mange unge derover ønsker endring, den sort kapitalisme som råder tiltrekker dem ikke.

  https://www.counterpunch.org/2017/07/04/on-american-revolution/

  Svar
  • neida, juli måned har ikke passert; men 4. juli 2017 har ;)

   Svar
  • Men klimasvindelen ser ut til å tiltrekke de unge som fluer til et fluepapir. Den counterpunch artikkelen er jo direkte ondskapsfull…i det den selger en monsterløgn (klimasvindelen) godt innpakket i berettiget kritikk mot elitene.

   Svar
 • Svar
 • Orions belte
  3 desember 2017 2:27

  Politikk er bare en del av spillet. I Frimureriet diskuteres ikke politikk da det ikke er relevant for utviklingen. Politikken er et verktøy for splittelse og manipulasjon, og for å få folk tiol å tro at de er med å påvirke utviklingen. Det er dem som besitter kunnskapen og ressursene som bestemmer. derfor liberalisering og privatisering, et fordekt tyveri av folkets ressurser. Om ikke lenge vil vi se de profilerte politikerne forlate politikken til fordel for andre yrker. De har utspillt sin rolle. Solgt ut ressursene og overlatt oss til EU blokken.

  Disse brosrskap og søsterskap har tilgang til all informasjon og digitalisering og overvåking gjør det til en barnelek. Hele poenget er å opprette et skjult samfunn av viktige folk, nøkkelpersonell. Forsvarsfolk med høy klarering, bankfolk, dommere og advokater, politisjefer, leger og psykiatere, politikere, finansnæring og alt som er ønskelig og viktig. Det er også viktig å ha noe på dem. Man plukker størrelser med frynsete karakter.

  Disse rekruteres ved universiteter, høyskoler og gjennom samfunnet forøvrig. Det er viktig å bli anbefalt av allerede medlemmer, og man er på utkikk etter en helt spesiell type mennesker. Man ser etter kommende stjerner og bakker dem opp. Disse overvåkes og man kartlegger deres seksliv, vaner og uvaner, ideologi,etc.

  Nylig så vi en NRK dokumentar om Reagans vei til presidentskapet, og ved hjelp av Mafiaen. Det samme for Nixon, Clinton m.fl. Se Clinton Chronicles på Youtube. Det var Reagan som sa; La oss slippe dyret løs, da han startet prosessen med å samle media på få hender og som Bill Clinton fullførte.

  Snowden avsløringer mm, har vist at også norske politikere er overvåket, og via CIA og NSA hvor disse brorskapsfolkene merkelig nok florerer. Dagens politiske Norge er således skreddersydd for den negative utvikling vi ser og som går på tvers av folkets ønske, på tvers av sunn fornuft og av antidemokratiske krefter. Det er ikke tilfeldig at hele Europa tilsynelatende satt handlingslammet i et helt år mens migrasjonsvåpnet som var varslet flere år tidligere, da som konspirasjonsteorier kom inn for fullt. Nå flyter alt ut, men målet synes å være å legge til rette for en «jernhånd». Noen som skal komme inn og rydde opp og da valgt av folket. sannsynligvis en ekstremist av ett eller annet slag. Man bruker oppskriften på å dyrke frem høyre og venstreekstremister, og setter også dem opp mot hverandre.

  Se også det viktige verktøy; Den høyre og den venstre globaliseringssiden… En verden, ett styre, en fyrste

  Jeg skuer tre forbund, tre templer, tre grand masters og tre nasjoner. Hode, kropp og hale…

  Svar
 • Orions belte
  3 desember 2017 2:31

  Se dette udraget fra en annen rapport fra lenge før den teknologi vi har i dag; Og jeg bryr meg ikke så mye om hvem som har skrivd dette, men om det faktiske innhold, for det kan godt være at man legger skyld på konkurenter av forskjellige grunner. Teksten under er skrevet av mennesker med unormalt høye kunnskaper om livet og psykologi

  Hvordan skal vi svekke offentlighetens tenking ved kritikk, hvordan frastjele den dens evne til å resonnere, for resonnering kan skape opposisjon? Hvordan kan man villede mengdens tanker ved meningsløse fraser og slagord?

  Vi vil anlegge et frisinnet ytre for alle partier og alle retninger, og våre talere skal gjøre det samme. Disse talere skal bli så snakkesalige at de kommer til å trette folket med sine taler i den grad at mengden får mer enn nok av veltalenhet av alle slag. Da vil de forstå at den beste utvei er å ikke ha noen mening om politiske saker – saker som ikke er bestemt til å vaere forståelige for publikum, men som kun bør reserveres for de styrende. Dette er den første hemmelighet…

  Den andre hemmeligheten, som er nødvendig for at vårt styre skal ha hell med seg, består i til en slik grad å mangfoldiggjøre feil, vaner, lidenskaper og skikk og bruk i landet, at ingen lenger orker å tenke klart i det kaoset som oppstår – og derfor vil menneskene ikke lenger kunne forstå hverandre…

  Det er ingen ting som er farligere enn det personlige initiativ. Dersom det er en begavelse bak, kan det gjøre oss større skade enn de millioner vi har hisset i strupen på hverandre…

  Vi vil snart sette i gang en organisasjon av store monopoler – reservoarer for kolossale rikdommer, hvor også de fremmedes store formuer vil vaere så infiltrert at de vil synke, sammen med sine regjeringers kreditt, dagen etter at den politiske krise har funnet sted…

  Derfor er det av aller største viktighet for oss, koste hva det koste vil, å ta landeiendommene fra aristokratiet. Det sikreste middel til å nå dette målet, er å tvinge beskatningen opp. Denne metoden vil holde alle landbruksinteresser på et lavmål. De fremmede aristokrater som med sine nedarvede vaner ikke kan vaere tilfreds med lite, vil snart vaere ruinert…

  Uten spekulasjon vil industrien øke de private kapitaler og være tilbøyelig til å heve landbruket ved å befri jorden for gjeld og lån fra landbruksbankene. Det er nødvendig at industrien tømmer jorden for dens rikdommer, og at spekulasjonen overleverer til oss alle de verdiene som produseres. På denne måten vil alle de fremmede gå inn i proletariatets rekker. Da skal de fremmede bøye seg for oss for å få rett til å eksistere…

  I den hensikt å ruinere de fremmedes industri, og hjelpe til å fremme spekulasjonen, vil vi oppmuntre den lidenskap for grenseløs luksus som vi allerede har utviklet. Vi vil øke lønningene, hvilket ikke vil hjelpe arbeideren, fordi vi samtidig øker prisene på det livsnødvendige, mens vi bruker landbrukets dårlige utbytte som påskudd. Vi vil også undergrave produksjonens grunnlag ved å så anarkiets sæd blant arbeiderne og oppmuntre dem til drukkenskap…

  Økt militærtjeneste og større politistyrke er nødvendig for å utføre de nevnte planer.

  Det er nødvendig for oss å ordne det slik at det, foruten oss selv, i alle land ikke blir tilbake andre enn en veldig arbeiderklasse, noen få hengiven millionaerer, politi og soldater…

  Vi må kunne møte all motstand med en krigserklaering fra nabolandet til det landet som våger å stå i veien for oss. Men hvis disse naboene skulle bestemme seg å stå sammen og motarbeide oss, da må vi svare med å starte en verdenskrig…

  For å hjelpe vår verdensomspennende plan som nå nærmer seg sitt ønskede mål, må vi influere de fremmedes regjeringer med såkalte offentlige meninger. De lages i virkeligheten omhyggelig av oss ved hjelp av den største makt av alle makter – pressen, dvs. en terror-regjering. Dersom de alle reiser seg mot oss, vil vi svare med amerikanske, kinesiske eller japanske kanoner…

  Vi vil omgi vår regjering med en hel skare av sosialøkonomer. Det er derfor økonomiens vitenskap er det viktigste faget som laeres. Vi vil vaere omgitt av tusener av bankmenn, forretningsmenn og – enda viktigere – millionaerer, fordi alt blir til sjuende og sist et pengespørsmål.

  Imidlertid, så lenge som det ikke er tilrådelig å besette regjeringsposter med våre brødre, vil vi betro disse viktige poster til personer som har et rykte og en karakter som er så dårlig at det blir en avgrunn mellom dem og nasjonen, og til slike som i tilfelle av at de er ulydige mot våre ordrer, kan vente seg dom og fengsel. Og alt dette skjer i den hensikt at de skal forsvare våre interesser med sitt siste åndedrett…

  Hvis for øyeblikket noen regjering stiller seg i veien for oss, er dette kun en formalitet, og skjer med vår fulle viten og samtykke fordi vi trenger deres antisemittiske utbrudd til å holde våre små brødre i ave…

  For ikke for tidlig å ødelegge de fremmedes institusjoner, tok vi dem i våre erfarne hender, og sikret oss endene av mekanismens drivfjær. Mekanismen var før i tiden streng, men rettferdig orden, i stedet har vi innsatt et uordnet, liberalt styre. Vi har hatt våre fingre med i lovgivning, politiske valg, i pressen, i å fremme individets frihet, og enda viktigere, i oppdragelsen. Oppdragelsen danner den frie eksistens viktigste støtte…

  Vi har forvirret og fordervet den oppvoksende slekt av de fremmede ved å oppdra dem i prinsipper og teorier som vi vet er falske, men som vi selv har innpodet i dem. Uten å egentlig å forandre eksisterende lover, men bare ved rett og slett å dreie dem og g dem en ny fortolkning, som ikke var de opprinnelige lovgivers mening, har vi oppnådd ualminnelige nyttige resultater…

  Når vi så på dette vis har inspirert hver enkelt med tanken på hans egen viktighet, vil vi ødelegge de fremmedes familieliv og dets oppdragende makt…

  For å oppnå disse resultatene, vil vi på forhånd ordne det slik at det velges en president med et tidligere liv med en eller annen ”Panama”-skandale eller en lignende lyssky transaksjon. En president av dette slaget vil bli en trofast tjener som vil sette våre planer i verk. Han vil frykte for å bli avslørt, og vil la seg lede av frykten som alltid besetter, en mann som er kommet til makten, og som gjerne vil beholde de privilegier og den aere som hans høye stilling medfører. Den representerende forsamlingen vil velge, beskytte og skjerme presidenten, men vil frata parlamentene deres makt til å innføre og endre lover…

  Vår enehersker kan kanskje komme til å bli anerkjent før alle regjeringene avskaffes. Det kan skje på den måten at anerkjennelsen av vårt styre vil begynne i det samme øyeblikk som folkene, sønderrevne av uenighet og bitre under sine herskeres insolvens som vi har sørget for, hyler til oss…

  ”Avsett dem, gi oss en verdenshersker som kan forene og ta bort alle muligheter til uenighet, nemlig grenser, nasjonaliteter, religioner, statsgjeld osv. … en hersker som kan gi oss fred og ro, det vi ikke finner under våre suverenes og representantenes styre”…

  Men dere vet godt at for å få mengden til å skrike ut en slik anmodning, er det absolutt påkrevet at forholdet mellom regjering og folk forstyrres i alle land. Fiendskap, kriger, hat, ja til og med martyrium med sult og nød, og utbredelsen av sykdom, til en slik grad at de fremmede ikke ser noen annen utvei på alle problemene sine enn å be om beskyttelse ved våre penger og vår fullstendige suverenitet…

  De fremmede er som en saueflokk, og vi er ulvene. Og dere vet hva som skjer når ulvene kontrollerer flokken? De lukker øynene. Dit skal de også drives, fordi vi vil love dem å gi dem tilbake alle rettigheter, når verdens fiender bare er blitt undertrykket, og alle partier er utslettet. Man behøver neppe påpeke hvor lenge de skal få vente…Vi innpodet vår politikk i dem uten å la dem forstå dens innerste mening.

  Hva var det som førte oss til denne strategien, uten at vi som et spredt folk ikke kunne nå vårt mål ved direkte aksjon, men bare ved omgående bevegelser. Det var den sanne grunn og den virkelige opprinnelse til vår organisasjon av frimureriet, det de fremmede ikke kunne fatte, og hvis mål de ikke engang aner. De er blitt lokket inn i våre masser av losjer, som synes å vaere utelukkende frimurerlosjer – for å kaste sine kamerater blår i øynene…

  Pressen vil vi ordne oss med på følgene måte: Hvilken rolle spiller pressen i våre dager? Den tjener til å vekke rasende lidenskaper i folket eller undertiden egoistiske partistridigheter, som kan vaere nødvendige for våre hensikter. Den er ofte tom, urettferdig og falsk, og de faerreste har den minste idé om hvilke hensikter pressen virkelig tjener. Vi vil legge tøyler på den, og kjøre dem med stramme tømmer. Vi vil også måtte ta ledelsen av alle forlag. Det ville nytte lite å kontrollere avisene, hvis vi fremdeles var utsatt for angrep i bøker og flyveblad…

  For å undertrykke aviser og lignende vil vi bruke følgende påskudd: – Denne avisen opphisser folket uten grunn. – Men jeg vil også minne om at det blant de opprørske avisene og bøkene vil vaere flere som blir arrangert av oss i denne spesielle hensikt. Men de vil kun angripe de punktene i vår politikk som vi har bestemt oss til å omlegge. Ingen opplysninger vil nå offentligheten uten å ha passert vår kontroll. Dette målet har vi allerede oppnådd ved det faktum at alle nyheter blir mottatt av noen få byråkrater. Når vi får makten, vil disse byråkratene fullt og helt tilhøre oss, og vi vil bare offentliggjøre slike nyheter som vi tillater…

  Forrest i rekkene vil vi sette den offisielle pressen. Den vil alltid vaere på vakt for våre interesser, og derfor vil dens innflytelse på den offentlige meningen vaere forholdsvis ubetydelig. I andre rekke kommer den halvoffisielle pressen, som har som oppgave å tiltrekke de likegyldige og lunkne. I tredje rekke vil vi sette den pressen som vi vil gi utseende av å vaere opposisjonens, og som i ett organ rent uttalt vil se ut til å vaere våre direkte motstandere. Våre virkelige fiender kan ikke unnlate å betro seg til denne opposisjonen, og vi får se alle kortene deres…

  Når vi er i det nye regimets periode – dvs. overgangsstadiet før vår suverenitet – må vi ikke tillate pressen å offentliggjøre en eneste beretning om forbrytelser.

  Folket skal holdes i den tro at vårt styre er så tilfredsstillende at selv forbrytelsene er avskaffet. Når det forekommer tilfeller av forbrytelser, må de forbli ukjente for alle andre enn for ofrene og tilfeldige vitner, ingen andre må få vite noe…

  For å holde altfor urolige hoder vekk fra politiske diskusjoner, gir vi dem andre problemer å løse, nemlig handels- og forretningsproblemer…

  Selv oppmuntrer vi massene til å ta del i politikken for å sikre oss deres støtte i vår kamp mot de fremmede regjeringene. For å holde dem borte fra selv å oppdage nye linjer i politikken, vil vi også holde dem opptatt med andre ting, fornøyelser, idrett og spill, tidsfordriv av alle slag osv…

  Store begivenheter
  Vi vil snart begynne å avertere i pressen og innby til konkurranser i alle slags grener som kunst, sport osv. Disse nye foretakene vil absolutt lede offentlighetens tanker bort fra spørsmål hvor vi ville hatt mengden mot oss.

  Etter hvert som folket litt etter litt vil tape evnen til selvstendig tenkning, vil de skrike med oss av den enkle grunn at vi vil vaere den eneste delen av samfunnet som kan sette frem nye tankeretninger…

  Når vi innsetter oss selv til jordens herrer, vil vi ikke tåle noen annen religion enn vår egen.

  Våre filosofer vil klargjøre de fremmedes religioners mangler, men ingen vil noensinne kunne bedømme vår religion fra dens sanne synspunkt, uten våre egne, som aldri vil våge å avsløre dens mysterier. I de såkalte ledende kulturland, har vi satt i omløp en vanvittig skitten og motbydelig litteratur…Vi oppnår makten ved en rekke statskupp, som vi arrangerer slik at de skjer samtidig i alle land, og umiddelbart etter at de respektive regjeringer offisielt er erklaert ute av stand til å mestre mengden. Dette vil ta lang tid, kanskje hundre år. Vi vil gjerne gjøre alt for å hindre sammensvergelser mot oss…

  Opprettelsen av nye, hemmelige selskap vil også kunne straffes med døden, men de hemmelige selskap som eksisterer nå, og som vi vet har tjent våre mål, vil vi oppløse, og sende deres medlemmer i landflyktighet til jordens fjerneste steder. Slik vil vi gjøre med alle fremmede frimurere som har fått vite mer enn vi liker. Frimurere som vi av en eller annen grunn benåder, skal vi holde i stadig frykt for landflyktighet. Vi vil vedta en lov som fordømmer alle medlemmer av forhenvaerende hemmelige selskaper til landflyktighet fra Europa, hvor vi skal ha vårt styres hovedsete…

  For å få kuet alle de fremmede foreninger hvor vi har så dypt innplantet uenighetens og den protestantiske religions laere, kan vi komme til å bruke jernharde midler. Vi må ikke ta hensyn til de tallrike ofre som må gå til grunne for at fremtidig trivsel kan sikres…

  Inntil den tiden da vi overtar makten, vil vi søke å skape og opprette nye frimurerlosjer i alle verdensdeler.

  Vi vil inn i disse losjene lokke alle som kan bli eller allerede kan sies å vaere fylt av allmennånd. Disse losjene vil da bli våre sikreste opplysningsbyråer, samtidig med at de er propagandasentraler. Vi vil sentralisere alle disse losjene under et styre som bare vi vet om, og som skal bestå av våre laerde. De skal allikevel ha sitt eget representantskap, for at det virkelige styret kan holdes skjult…

  Nesten alle medlemmer av det internasjonale og hemmelige politiet vil være medlemmer av våre losjer…

  Det er bare naturlig at vi blir de eneste ledere av frimurerforetak. Vi er jo de eneste som kan lede dem. Vi kjenner hver eneste handlings endelige hensikt, mens de fremmede brødre er uvitende om de fleste ting som angår frimurervesenet, og de kan ikke se de naermeste følger av det de gjør. De tenker i alminnelighet bare på øyeblikkets naerliggende fordeler, og er fornøyd når deres forfengelighet tilfredsstilles. De ser ikke at den opprinnelige tanke ikke var deres egen, men inngitt dem av oss…

  De fremmede blir frimurere av ren nysgjerrighet eller i håp om å få sin del av de fordelene det medfører, og noen av dem bare for å bli i stand til å diskutere sine egne, idiotiske idéer for et publikum…

  Vi avliver frimureriet på en slik måte at ingen utenfor broderskapet aner det. Ikke engang ofrene selv har noen mistanke på forhånd. De dør alle sammen når det er nødvendig en tilsynelatende naturlig død. Broderskapet tør ikke gjøre innvendinger, enda de kjenner fakta…

  Under vår innflytelse blir de fremmedes lover adlydt så lite som mulig. Deres lovers anseelse er blitt undergravet av liberale idéer som vi har satt frem blant dem. De viktigste spørsmålene, både politiske og moralske, blir avgjort ved domstolene på den måten som vi bestemmer. De fremmede dommerne ser de forskjellige sakene i det lyset som vi finner for godt å fremstille dem i. Dette oppnår vi ved våre agenter og ved folk som tilsynelatende ikke har noe med oss å gjøre, ved presseopinion og lignende midler – selv senatorer og andre høytstående embetsmenn følger blindt våre råd.

  De fremmedes hjerne, som er av rent dyrisk natur, er ute av stand til å analysere og iaktta, og slett ikke til å forutse hvilken utvikling en sak kan føre til, om den fremstilles i et bestemt lys…

  En jurist avslår aldri å forsvare en sak. Han prøver for enhver pris å oppnå frifinnelse ved alle jussens små spissfindigheter, og ved disse midler demoraliserer han retten…

  Vi har omhyggelig nedsatt geistlighetens anseelse i de fremmede nasjoners øyne, og har derved skadet dens misjon, som i høy grad kunne vaert i veien for oss. Geistlighetens innflytelse over nasjonene blir mindre dag for dag…

  Men før vi har fullført denne ungdommens gjenoppdragelse ved hjelp av foreløpige religioner først, og senere ved våre egne midler, vil vi ikke åpent angripe de eksisterende religionssamfunn, men bare bekjempe dem med kritikk som vi har sådd. Og vi fortsetter å så uenighetens saed iblant dem…

  Alle de økonomiske krisene som vi så behendig har anordnet i de fremmede landene, ble utført ved å trekke kontante penger ut av omløp. Store formuer blir samlet opp, og regjeringen står uten penger. Den må derfor be om statslån av nettopp de store kapitalistene. Disse lånene tynger regjeringene, og deres hender blir bundet av alle denne gjelden som krever store renter…

  Jeg tror dere vet at gullmyntfoten har vært ruinen for alle de statene som har antatt den, fordi gullpengene ikke kunne tilfredsstille befolkningens behov, og vi har tatt gullet ut av sirkulasjon så langt som det har vært mulig…

  Hvert nytt lån beviser regjeringens svakhet og dens sviktende evne til å forstå sine egne rettigheter. Hver lån henger som et Damoklessverd over hodene på de herskerne som i stedet for å skaffe seg penger direkte fra nasjonen ved hjelp av midlertidige beskatning, kommer til våre bankmenn med hatten i hånden.

  Utenlandske lån er som igler som ikke kan skilles fra regjeringslegemet før de faller av seg selv, eller før regjeringen får rystet dem av seg. Men de fremmede regjeringene har ingen som helst trang til å ryste dem av. Tvert i mot øker de lånenes antall, og derfor er en slik stat dømt til å dø av det blodtapet den forvolder seg selv…

  Så lenge lånene var innenlandske, flytter de fremmede bare pengene fra de fattiges lommer til de rikes. Men etter at vi bestakk de nødvendige personer til å ta opp utenlandske lån i stedet for innenlandske, strømmer hele de fremmedes rikdom inn i våre pengeskap, og de fremmede er begynt å betale oss hva som i virkeligheten ikke er annet enn en tributt…

  Ved de skjødesløse statsmenns udyktighet, eller takket vaere deres ministres korrupsjon eller uvitenhet i finansielle spørsmål, har de fremmede monarker satt sine folk i gjeld til våre banker slik at de aldri kan få obligasjonene avbetalt. Dere kan forstå hvilke anstrengelser det har kostet oss å bringe saken i en slik stilling…Men jeg vil ikke gå videre inn på de utenlandske lånene, da de allerede har fylt våre sikkerhetskjellere med de fremmedes gull…I vår makt er nåtidens største makt konsentrert, jeg mener gullet.

  Svar
  • For de som ikke forsto det, så var dette et sitat fra «Sions Vises Protokoller».

   Henry Ford uttalte om protokollene i 1921, for snart 100 år siden: » «The only statement I care to make about The Protocols is that they fit in with what is going on.»

   Som vi ser, så passer protokollene enda bedre på dagens situasjon enn på situasjonen for 100 år siden.

   Svar
   • Når vi først er inne på Henry Ford, så vil jeg si at hans bok «THE INTERNATIONAL JEW, THE WORLD’S FOREMOST PROBLEM» er lesbar, også i dag, selv om mye av stoffet selvsagt relaterer seg til begivenheter som var aktuelle i USA på 1920-tallet.

    https://www.biblebelievers.org.au/intern_jew.htm

   • «Vår rase er Mesterens rase. Vi er guddommelige guder på denne planeten. Vi er like forskjellige fra de underordnede rasene som de er fra insekter. Faktisk, i forhold til vår rase, er andre raser dyr, i beste fall kuer.
    Andre raser bør anses som menneskelig ekskrementer. Vår skjebne er å herske over de underordnede rasene. Vårt jordiske rike vil bli styrt av vår leder med et våpen av jern.
    Massene vil slikke våre føtter og tjene oss som våre slaver.»
    (Menachem Begin – Israeli Prime Minister 1977-1983)

    Begin hadde vært involvert i terrorhandlinger i Palestina på 1940-tallet som leder av Irgun. Han hadde organisert bombingen av King David Hotel i 1946 og massakren på hele landsbyen Deir Yassin i 1948. Menachem Begin er den mest beryktede terroristen i israelsk historie og grunnleggeren av det politiske partiet som styrer Israel i dag, Likud.

    Den jødiske utenriksminister i Frankrike Itzig Aron Cremieux sendte i 1860 et opprop til verdens jøder, og det heter her bl.a.:
    «Unionen som vi vil grunnlegge, skal ikke være noen fransk, engelsk, irsk eller tysk, men en jødisk verdensunion. I ingen henseende vil en jøde bli en venn av en kristen eller en muslim, før øyeblikket kommer da den eneste rettens religion stråler over hele verden i jødetroens lys…. Vår nasjonalitet er våre fedres religion og ingen annen nasjonalitet kjenner vi…. Tiden er nær da Jerusalem vil bli et bedehus for alle nasjoner og folk Vår makt er ufattelig, hvis vi lærer å sette inn makten for vår sak … Dagen er ikke fjern da alle rikdommer og alle jordens skatter skal bli Israels barns eiendom.»

  • Orions belte/espen:
   Ja, det er skremmende:

   «Vi vil omgi vår regjering med en hel skare av sosialøkonomer. Det er derfor økonomiens vitenskap er det viktigste faget som laeres. Vi vil vaere omgitt av tusener av bankmenn, forretningsmenn og – enda viktigere – millionaerer, fordi alt blir til sjuende og sist et pengespørsmål.

   Utenlandske lån er som igler som ikke kan skilles fra regjeringslegemet før de faller av seg selv, eller før regjeringen får rystet dem av seg. Men de fremmede regjeringene har ingen som helst trang til å ryste dem av. Tvert i mot øker de lånenes antall, og derfor er en slik stat dømt til å dø av det blodtapet den forvolder seg selv…
   Så lenge lånene var innenlandske, flytter de fremmede bare pengene fra de fattiges lommer til de rikes. Men etter at vi bestakk de nødvendige personer til å ta opp utenlandske lån i stedet for innenlandske, strømmer hele de fremmedes rikdom inn i våre pengeskap, og de fremmede er begynt å betale oss hva som i virkeligheten ikke er annet enn en tributt…
   Ved de skjødesløse statsmenns udyktighet, eller takket vaere deres ministres korrupsjon eller uvitenhet i finansielle spørsmål, har de fremmede monarker satt sine folk i gjeld til våre banker slik at de aldri kan få obligasjonene avbetalt. »

   Det vi ( hver nasjon som ønsker å være fri/selvstendig) kan/burde gjøre, er å ta fra disse bakmennene som har opperert så lenge, deres viktigste våpen.
   Kontrollen over pengene/valutaen, og spesielt rentene.
   Det kan vi gjøre uten revolusjon eller vold.
   Kun ved å våkne opp, og vite at penger kun er byttemidler – uten egenverdi for et samfunn som vil være fritt. At nasjonens arbeidskrefter er dens gull. Og at renter kun skal hjelpe til å holde byttemidlene lik indeks/ lønn& prisstigning, og skal styres av den enkelte nasjon. Dette ville gi forutsigbarhet og stolthet for nasjonene i velferdsoppbyggingen. Og fri oss fra de som ønsker global kontroll.

   Svar
 • Orions belte
  3 desember 2017 2:33

  «Den Høyre og den Venstre globaliseringssiden»

  Marx var en venstre-Hegelianer og Marx kjente godt til Hegels dialektikk, som går ut på at enhver ide´er en tese. Denne ideen vil oppmuntre fremveksten av motstridende krefter eller ideer – som blir kalt antiteser.

  Resultatet av konflikten mellom tesen og antitesen er en syntese. I Kapitalen mener Marx at kapitalismen er en tese og at kommunismen er en antitese. Det historikere og marxister ikke har sett, er at resultatet av konflikten mellom kapitalister og kommunister, ikke vil bli hverken en kapitalistisk stat eller en kommunistisk stat. Resultatet vil bli én stat, en superstat, som kan karakteriseres som både kapitalistisk og kommunistisk – og de som styrer denne staten, eliten, er de som kontrollerer både kapitalismen og kommunismen. De som vil bestemme i denne superstaten (eliten) er de som nå kontrollerer kapitalen og industrien, samtidig som de nå også kontroller arbeiderklassen, religionene og ideologiene (beklager alle sosialister og kommunister, dere er blitt lurt!).

  Hegelianisme glorifiserer staten i motsetning til klassisk liberalisme hvor staten er underordnet. I hegelianismen er staten overordnet og individet er til for å tjene staten: Individet blir lært opp til å adlyde staten og samfunnseliten. Hvis man samtidig har et toparti-system hvor makthaverne (elitistiske bakmenn) kontrollerer begge partiene, så kontrollerer man i praksis et helt land.

  Hegels ideer innen økonomi og politikk, da hovedtesen går ut på at man kan styre og forandre samfunnet ved hjelp av konflikter. Hvis eliten manipulerer både høyre- og venstresiden ved konflikter, så kan eliten få de løsningene på konfliktene som tjener dem best.

  Svar
 • ‘Dermed mistet Demokratene fagbevegelsens bidrag’

  Svekkelsen av fagbevegelsen er av flere katastrofer for demokratiet. Det samme har skjedd i Norge. Bra artikkel.

  Svar
 • Bra artikel och kommentarer. Hoppas den läses av många flera. 34 delningar och 33 facebokk är alldeles för lite.

  Orions bälte, ibland måste mycket skrivas för att folk skall förstå sammanhanget. Jag skall bara säga två ord : Lämna EU!

  Två ord Lämna EU. Lika viktigt för Norge . Vi måste börja där. Och sluta säga Europa om EU. Det är ett listigt sätt att förleda folk. Europa är vår världsdel. EU en papperskonstruktion som den globala rikemansklubben skapat.

  När det nu pratas om t ex Brexit, Swexit osv säger man att man inte kan lämna «Europa». Självklart inte. Men EU SKALL vi lämna.

  Lämna EU! Lika viktigt för Norge. Jag tänkte på en tävling mellan två romare för tusentals år sedan som tävlade om att säga den kortaste meningen.

  Romare Ett: «Eo rus». («Jag skall åka till landet.»)

  Romare Två: «I». («Åk».)

  Nu har du sagt Eo rus. :) Så nu säger jag «I». På svenska «kör».

  Svar
 • Ola Henriksen
  12 juli 2019 0:08

  Kanskje Trump mener det er sikrere å holde gærningene i tømme enn å ha de bak ryggen som motstandere?

  / – Hvis det var opp til ham (Bolton), ville han tatt for seg hele verden, sa Trump i et intervju med NBC i slutten av juni om Boltons sterke tro på militære intervensjoner.
  ..På den måten skiller han seg fra Trump, som under sin valgkamp gjorde et stort poeng av at USA måtte slutte med «uendelige kriger» i utlandet. /
  https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/AdJ50n/paa-krigsstien-for-usa-en-krysning-mellom-trump-og-bush

  Han ville nok hatt gærningen Stoltenberg i staben også, for å holde kontroll med ham :
  http://derimot.losi.no/jens-stoltenberg-vi-bombet-dere-for-a-redde-dere/

  Svar
 • Morsomt at denne saken legges frem nå som vi nærmer oss det største skuespillet i USA: et såkalt «demokratisk valg» – der enkelte tror at det fortsatt finnes reelle på alternativ politikk. Norsk Krigskringkasting rapporterer selvfølgelig fra denne parodien av et valg helt ukritisk.

  Svar
 • Monica Sortland
  8 august 2020 12:39

  Han «gløymer» Den episkopale kirka og Vatikanstaten.

  Svar
 • Monica Sortland
  8 august 2020 12:40

  … og legemiddelindustrien

  Svar
 • Rolf Nilsson
  6 februar 2021 9:54

  Varför har du kortat intervjun? Originalet är längre och innehåller fler intressanta uppgifter.

  Svar
 • Svar
 • Hei utrolig spennende å lese her inne. Jeg har et spørsmål.
  Er det normalt at norges Statsminister reiser til USA når NATO-sjef treder av?
  Hadde Støre reist over om det var en Fransk eller Dansk NATO-sjef går av???

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Verden er i stor endring.

USA er ikke lenger militært overlegen.

Forrige innlegg

Svensk nei til utenlandskabel

Sverige tør
der norske ledere
kryper for EU

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.