POSTED IN Norge

Faktisk.no:

Vet de ikke hvem som finansierer dem?

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Er Faktisk.no habile når de rykker ut til forsvar for Bill Gates?

Av Pål Steigan

Faksimile fra forsøket til Faktisk.no på å «ta» steigan.no

Den såkalte faktasjekkeren Faktisk.no har gått til angrep på vår artikkel om Norges gavmildhet og Bill Gates: Erna Solberg gir 13 milliarder skattekroner til Gates-alliansen. Artikkelen på Faktisk.no burde vært utstyrt med følgende «disclaimer»: Faktisk.no tilhører faktasjekknettverket IFCN (Poynter), som har fått finansiering fra The Bill & Melinda Gates Foundation. Mer om det siden.

Kontrollerende posisjon

Faktisk.no har publisert artikkelen: Bill Gates kontrollerer ikke vaksineorganisasjonene som får penger av Norge og gitt oss karakteristikken helt feil.

____________________________________________________________________________

Innlegget er hentet fra Steigan.no
_____________________________________________________________

Artikkelen i Faktisk.no er signert Morten Langfeldt Dahlback. Ifølge opplysningene på nettsidene til Faktisk.no er han ikke spesiell kompetanse på finansverdenen i det hele tatt, men er filosof og skribent. Dahlback skriver:

«Bakgrunnen for artikkelen er at regjeringen besluttet å gi 2,2 milliarder kroner til CEPI, som har hovedkvarter i Oslo. Nyheten ble kjent 4. mai, samme dag som det kom frem at regjeringen gir 1 milliard dollar til vaksinealliansen GAVI.

I tillegg ble det kjent 30. april at regjeringen øker støtten til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria.

Steigan.no skriver:

Statsminister Erna Solberg har vært ute med håndveska igjen. Av den har hun dratt opp totalt 13 milliarder skattekroner som går til Koalisjonen for forebygging av epidemier, CEPI, og Vaksinealliansen Gavi.

Steigan.no skriver også at Gates-stiftelsen har en «kontrollerende posisjon» i de fire organisasjonene som blir omtalt i artikkelen.

Men stemmer det at Gates-stiftelsen har en kontrollerende posisjon i CEPI, GAVI, Unitaid og The Global Fund?«

Dahlback skriver også:

«Via e-post har Faktisk.no sendt Steigan.no-redaktør Pål Steigan flere spørsmål om hva som ligger til grunn for påstandene i artikkelen, og hva nettstedet legger i uttrykkene «dominerer» og «kontrollerende posisjon».«

Nå befinner jeg meg i «husarrest» på grunn av lockdown i Italia, så mine arbeidsvilkår er mindre enn opitmale. Dahlbacks to eposter nådde meg et kvarters tid før den tidsfristen han hadde satt for at jeg kunne svare. Jeg svarte da umiddelbart at svar ville komme, men først dagen etter. Og det er nå.

Allerede idet han starter drøftinga av vår artikkel viser Dahlback en betydelig naivitet overfor hva det vil si å ha kontrollerende posisjoner i dagens finansverden. Han skriver:

«Vanligvis innebærer det å ha en kontrollerende posisjon at man har et flertall av stemmene i et styre eller en generalforsamling, slik at man kan blokkere forslag man er uenig i. Hvor mange representanter eller stemmer som kreves for å ha en slik posisjon, avhenger av vedtektene i en stiftelse eller et selskap, samt av lover og regler i landet organisasjonen er basert i.«

Slik er det i foreninger og vanlige organisasjoner. Finansverdenen fungerer noe annerledes. Gamle Marcus Wallenberg sa i sin tid at hans investeringsselskap ikke trengte å eie mer enn 7-8 prosent i et selskap for å kontrollere det.

Bill Gates har perfeksjonert Wallenbergs innsikter og sørget for at han har en posisjon ved alle de aktuelle bordene og på den måten en samlet kontroll som overgår noe noen finansinstitusjoen noensinne har hatt. Det betyr ikke at han har flertall. Vi har aldri påstått av Bill & Melinda Gates Foundation har flertall i disse institusjonene. Å vise at de ikke har det, er å slå inn åpne dører. Vi har sagt at de har en kontrollerende posisjon, og det står vi ved. La oss rekapitulere:

Gates oppnevnt til nøkkelaktør av EU og Erna Solberg

Dette startet med at Erna Solberg og fem andre europeiske ledere publiserte en erklæring 2. mai 2020. Der het det:

«Vi støtter WHO, og vi er glade for å gå sammen med erfarne organisasjoner som Bill og Melinda Gates Foundation og Wellcome Trust.

Hver eneste euro eller dollar som vi samler inn, kanaliseres først og fremst gjennom anerkjente globale helseorganisasjoner som CEPI, Gavi, the Vaccines Alliance, Global Fund og Unitaid til å utvikle og distribuere så raskt som mulig, for så mange som mulig, diagnostikk, behandlinger og vaksiner som vil hjelpe verden med å overvinne pandemien.
«

Og hvem er så CEPI, Gavi, the Vaccines Alliance, Global Fund og Unitaid?

CEPI sier om seg sjøl at de er «a innovative global partnership between public, private, philanthropic, and civil society organisations.» CEPI ble grunnlagt i Davos av regjeringene i Norge og India, Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust og World Economic Forum.

Gavi, the Vaccine Alliance, sier om seg sjøl at deres sentrale partnere er «the World Health Organization, UNICEF, the World Bank and the Bill & Melinda Gates Foundation».

The Global Fund ble grunnlagt ved hjelp av startpenger fra Bill & Melinda Gates Foundation. De sier på sine nettsider at deres viktigste partner i privat sektor er Bill & Melinda Gates Foundation. Andre private partnere er Chevron, Coca-Cola, Google, Microsoft, Unilever…

Unitaid sier om seg sjøl at de er et partnerskap med WHO. Deres viktigste donorer er «Frankrike, Storbritannia, Norge, Bill & Melinda Gates Foundation, Brasil, Spania, Sør-Korea og Chile».

I sin erklæring gir Solberg og de andre lederne en privilegert og opphøyd posisjon til nettopp Bill & Melinda Gates Foundation sammen med Wellcome Trust. De vil faktisk sitte ved bordet når hver eneste av de innsamlede euro og dollar skal fordeles. Faktisk.no og Morten Langfeldt Dahlback nevner ikke dette med et ord.

Norge og Gates og Riksrevisjonens kritikk

Dahlback nevner heller ikke at Riksrevisjonen har kommet med vesentlige innsigelser og kritikk av den måten Solberg-regjeringa har forvaltet sine gaver til de Bill Gates-dominerte organisasjonene. Aftenposten skrev:

Sentrale dokumenter om norske bistandsmilliarder skjult for offentligheten i UD. Regjeringen har gitt flere milliarder kroner til den globale vaksinealliansen Gavi. Korrespondanse knyttet til rapportering, utbetalinger, oppfølging, evalueringer og referater har manglet i UDs arkiver.

En mengde utgående korrespondanse mangler i arkivet, mener Riksrevisjonen. Dette er knyttet til:

 • rapportering og utbetalinger
 • juridiske forhold
 • norsk oppfølging av avtalen og evalueringer
 • instrukser for og referater fra styremøter og saker som skal drøftes og avgjøres på disse møtene
 • saker i underliggende komiteer som for eksempel finans- og revisjonskomiteen.

Vi kjenner ikke til at Riksrevisjonen har publisert noen endelig rapport om dette. Men den foreløpige dokumentasjonen viser at det er store mangler i rapportering og kontroll. Det fantes for eksempel bare 12 utgående dokumenter fra UD til Gavi eller personer i Gavi, men da Riksrevisjonen besøkte UD fant de treff i 25.000 eposter. Hva slags saksbehandling er det?

Har ikke Gates kontroll i Gavi?

Faktisk.no påviser at Bill Gates ikke lenger er største giver til Gavi. Den rollen er overtatt av Storbritannia, mens Norge er på fjerdeplass. Dahlback skriver:

Som det fremgår av GAVIs egne nettsider, tas beslutningene i organisasjonen av styret. Det står i GAVIs statutter at Gates-stiftelsen til enhver tid skal ha ett medlem i styret, i likhet med blant annet Verdens helseorganisasjon (WHO), UNICEF og Verdensbanken.

I GAVI-statuttenes artikkel 15 står det at styret så langt det er mulig skal ta beslutninger ved konsensus, altså at alle styremedlemmene skal være enige i beslutningen. Hvis dette ikke er mulig, kreves det to tredels flertall.

At Gates-stiftelsen allerede er sikret en fast plass i styret gjennom statuttene viser at de er privilegerte. Men når Dahlback nevner WHO, UNICEF og Verdensbanken som om de er uten forbidelser med Gates, får vi håpe at det bare skyldes uvitenhet.

Ifølge Wikipedia har WHO og Verdensbanken etablert det de kaller International Health Partnership (IHP+). Og hvem er så partnere i IHP+? Wikipedia skriver:

IHP+ has partners from around the world including developing countries, civil society organizations (CSOs) and development partners. Originally, 26 signatories including 7 countries, 18 bilateral and multilateral partners, and the Bill & Melinda Gates Foundation signed the IHP+ Global Compact.

WHO driver også noe som heter Alliance for Health Policy and Systems Research, og hvem er med i den alliansen?

De tyngste aktørene der er Bill & Melinda gates Foundation og Gavi, the Vaccine Alliance, som igjen består av The Bill & Melinda Gates Foundation, Unicef, WHO og Verdensbanken. I tillegg har norske Norad, svenske Sida, USAID, Wellcome Trust og International Development Research Centre, Canada skutt inn store beløp. Den sistnevnte organisasjonen skriver at siden 31. mars 2019 er en av deres største bidragsytere ingen andre enn The Bill & Melinda Gates Foundation.

I styret for Gavi er også UNICEF sikret en fast plass. Men er de uten forbindelser til Gates? Nei, en av deres største bidragsytere er Microsoft, som ble grunnlagt av Gates og der han fortsatt er dominerende aksjonær.

Det faller derfor på sin egen urimelighet når Dahlback og Faktisk.no forsøker å redusere rollen til Gates i Gavi som en stemme blant 30. Det er riktigere å se på det slik at Gates, WHO, Verdensbanken og Bill & Melinda Gates Foundation her utgjør ei blokk med Gates i førerposisjon. Resten av styremedlemmene kommer fra regjeringer og fra vaksineindustrien. Hvis disse regjeringene er like lempfeldige i sine kontroller som det Norge er, så er dette barneskirenn for Gates & co.

I finansverdene trenger man slett ikke alltid flertall for å ha kontroll. Ta en av eierne av Faktisk.no, nemlig VG. De er 100% eid av Schibsted. Men den finansielle kontrollen i Schibsted er i hendene på den gigantiske finansinstitusjonen State Street som eier hele 11,59% av aksjene i mediehuset og som sammen med andre Wall Street-giganter har 25,86% av aksjene og altså mer enn den norske eieren Blommenholm Industrier. Jeg vil våge den påstanden at VG er i lomma på Wall Street.

Det er riktig som Faktisk.no skriver at Gates-stiftelsen ikke har noen i styret til Cepi, men Gates var med på å grunnlegge Cepi og Bill & Melinda Gates Foundation er ikke bare giver av 225 millioner dollar, men jobber også veldig nært med Cepi for å utvikle vaksineprogrammer, skal man tro representanter fra stiftelsen.

Unitaid

Dahlback påviser at Gates-stiftelsen bare er fjerde største bidragsyter til Unitaid. De største er Frankrike, Storbritannia og Norge. Men igjen er det forskjell på disse regjeringsbevilgningene og det Gates-stiftelsen gjør. Vi ser jo hvordan Gates snurrer Norge og Solberg rundt lillefingeren. Når det gjelder den største bidragsyteren, Frankrike, så erklærte president Emmanuel Macron 16. april 2020 at Frankrike har gått i allianse med blant annet WHO, Global Fund, Unitaid, Gavi, CEPI, Wellcome Trust, Bill & Melinda Gates Foundation og Verdensbanken. Frankrike inngår i likhet med Norge i Gates-alliansen. De har gjensidige forpliktelser overfor hverandre, og det er uriktig, slik Faktisk.no gjør å behandle dem som om de var helt uavhengige operatører.

Bill & Melinda Gates Foundation smører pressa

Jeg nevnte innledningsvis at Faktisk.no burde ha oppgitt at den faktasjekkorganisasjonen som de er medlem av, faktisk også er sponset av Bill & Melina Gates Foundation. Dette framgår av nettsidene til stiftelsen. The Poynter Institute for Media Studies, Inc. fikk i 2015 382.997 dollar fra Gates.

Poynter er forøvrig finansiert av andre svært rike institusjoner, som Charles Koch Foundation, Facebook, Google News Initiative (nettgigantens prosjekt for å kontrollere mediene), National Endowment for Democracy (CIAs sivile front) og Open Society Foundations (Soros), for å nevne noen. Det er ikke akkurat mannen og kvinnen i gata de representerer.

Gates Foundation gir også svært mye penger for å påvirke journalistikk og medier. Jeg vet ikke om Dahlback er klar over det, men Tankesmien Agenda som eier Agenda Magasin, som han har skrevet en del artikler i, fikk 264.136 dollar av Gates i 2017 og 250.000 dollar i 2019 for som det heter å «generate a broader understanding and more informed debate about Norwegian development assistance».

Nå er de ikke alene. Civita har fått over 820.000 dollar fra Gates fra 2014 til 2018.

I tillegg øser Gates penger over journalistorganisasjoner i Europa slik at de skal skal «Inform and Engage Communities», som det heter. Dette kan jo ha bidratt til at pressa over hele kontinentet står æresvakt for Gates og ruster seg til krig når noen prøver å kikke keiseren etter i kortene.

Når det gjelder filosofen og skribent Morten Langfeldt Dahlback er det han bedriver ikke undersøkende journalistikk, men det som i kirkehistorien kalles apologetikk.

For vår del synes vi ikke at Faktisk.no har lykkes med sin apologetikk for Gates. De har mer lykkes i å demonstere hvor maktpåliggende det er for dem å rykke ut til forsvar for noen av de rikeste menneskene i verden. Så får det bli vår oppgave i steigan.no å forsvare vanlige folks interesser mot milliardærenes makt. Det er en rollefordeling vi kan leve godt med.

Forsidebilde: Tingey Injury Law Firm

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Finnes det virkelig noen, ja bortsett fra «sannhetens voktere» selv da som tar noe fra faktiskfake.no på alvor?
  Alt venstresiden og «de gode» påstår eller anklager andre for, er enten motsatt eller att det er de selv som gjør det de beskylder andre for.

  Svar
  • Det er mange som tar Faktisk.no på störste alvor. Vi her på Derimot får et helt feil bilde av folks oppfatninger. Det er bare et bitte lite mindretall av det norske folk som kjenner til meningene her på Derimot, og enda färre som tar dem på alvor.

   Sjekk meningmålingene. NRK ble nylig kåret til den bedriften i Norge med störst troverdighet. Kanaler som NRK og Faktisk.no har meget höy troverdighet i Norge.

   Svar
   • «Kanaler som NRK og Faktisk.no har meget höy troverdighet i Norge.»

    Skremmende.
    Hva bygger denne troverdigheten på; dobbeltmoral, eller at at man egentlig ikke bryr/engasjerer seg?
    ‘ Hva vinner løgneren med løgnen ? – At vi ikke lengre tror at NOE er sant. ‘

   • Leif Bjørkli
    21 mai 2020 15:04

    Jeg har aldri trodd på hverken NRK eller andre nyhetsformidlere. Man bør være veldig kritiske til alle disse såkalte nyhetsformidlere.

   • «Jeg har aldri trodd på hverken NRK eller andre nyhetsformidlere.»

    Hvorfor stoler vi et på media, som lyver og/eller utelater ? Hvorfor har vi i det hele tatt en (løgnaktig og påtvungen ) statskanal ?
    ‘ Det er god grunn til å tro at NRKs journalister lyver åpenlyst til sine lyttere fordi de ikke takler å måtte formidle negative nyheter om Barack Obama. ‘
    https://www.nettavisen.no/nyheter/nrk-spiller-dumme-om-obamagate/3423968837.html

 • Bjørnar Bolsøy
  20 mai 2020 1:02

  Ja det er jo en vanlig ryggmarksrefleks å angripe troverdigheten til en kilde fremfor faktaene.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Korona-tiltakene:

Nå skal de omgjøres til den høyeste form for fornuft.

Forrige innlegg

Går USA mot oppløsning?

Den andre amerikanske borgerkrigen (del 2)

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.