POSTED IN Norge

Faktisk.no:

Har opphøyet seg til forvaltere av sannheten, men overvåker de også alternative medier?

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Faktisk ganske så tvilsomt

Kronikk i Klassekampen 24/6 - 21, skrevet på vegne av redaksjonen i Argument Agder. Illustrasjon: T. Vesaas

Nettstedet Faktisk.no har møtt mye kritikk fordi det av mange oppfattes som en type halvoffisielt «sannhetsministerium», som fra sin opphøyde posisjon gir den endelige dommen for hva som er rett og galt i kontroversielle politiske saker. La oss legge denne kritikken til side denne gangen, for det ser ut som Faktisk ønsker å gå ut over sin selvpålagte rolle som faktasjekker til også å analysere det de kaller «ekkokamrene» til noen såkalte alternative nettsteder.
_______________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Øyvind Andresens blogg
_______________________________________________________________________________

Det er Rights, Document, Resett, Steigan.no og Lykten.no som er med i analysen. Ifølge Faktisk 17/6 fører disse nettsidene til at det spres konspirasjonsteorier (særlig om covid-19). Faktisk skriver også at nettsidene er kilden til omfattende spredning av innlegg som er islamfiendtlige / islamkritiske, nasjonalistiske og systemkritiske, uten at Faktisk definerer hva de legger i disse begrepene. 

«Ekkokammer» definerer de slik:

«Det er lite rom for uenighet i gruppene i nettverket. Derfor kaller vi dem for ekkokammer, og nettverket de er en del av for det norske ekkokammeret. Nettverket er knyttet sammen ved å dele artikler fra de samme nettstedene. At grupper og sider er med i nettverket betyr altså ikke at de samarbeider eller lignende.»

Faktisks mål med sin analyse er åpenbart å advare folk mot disse nettsidene. Dette gjør de ved å knytte dem opp mot ekstreme personer og grupper, som minigruppa SIAN. I samme kategori nevnes motstand mot ACER og motstand mot vindkraft.

Det er betenkelig at Faktisk ikke skiller mellom seriøse politiske saker som har brei støtte blant folk flest og små ekstreme grupperinger som bare har støtte av få personer. Ved å blande disse sakene i en «brun saus», bidrar Faktisk til ytterligere splittelse og polarisering, altså det motsatte av hva de påstår de ønsker å oppnå.

Faktisk  eies av mediehusene VG, Dagbladet, NRK, TV2, Polaris Media og Amedia, altså etablerte medieaktører som konkurrerer om publikums oppmerksomhet. De får årlig milliontilskudd fra sine eiere samt støtte fra institusjoner som Sparebankstiftelsen DNB, Fritt Ord og Medietilsynet. Faktisk kan ikke oppfattes som en nøytral observatør.

Selvsagt er det nødvendig å rette et kritisk blikk mot alt som publiseres i mediene, uansett hvilke type medier det er snakk om. Men kan en artikkelforfatter ta ansvar for hvordan enkelte lesere tolker hans eller hennes tekst? Det er en viktig del av ytringsfriheten å kunne ytre sine meninger om saker (innenfor lovens rammer) uten å skjele til leserreaksjoner. Noe annet kan lett oppfattes som oppfordring til sensur og selvsensur. Faktisk praktiserer her en metode som er kjent fra den kalde krigens dager som guilt by association, på norsk «skyldig gjennom forbindelser.».

Typisk er det også at Faktisk assosierer systemkritikk med noe negativt. Etter vår oppfatning bør alle medier være systemkritiske. Hvorfor retter ikke Faktisk et systemkritisk lys mot sine egne eiere og den konsentrasjon av makt og kapital som skjer i de etablerte mediene? Hva med å analysere de etablerte medienes blindsoner, selvsensur og ekkokamre?

I sin analyse av hvem som er mottakere av det de kaller «alternative medier», bruker Faktisk Facebooks analyseverktøy CrowdTangle. Om dette skriver Faktisk:

«Innleggene vi har sett på er fra tidsperioden 2014–2020 og har til sammen fått over 34 millioner reaksjoner, kommentarer og delinger. Datamaterialet er hentet ut fra Facebook-sider og offentlige grupper ved hjelp av det Facebook-eide analyseverktøyet CrowdTangle. Det vil si at private grupper og individuelle profiler ikke er med i kartleggingen.»

Facebook har finansiert Faktisk i flere år, i 2020  med over 600 000 kr. Faktisk allierer seg altså med overvåkingskapitalismen for å sverte de «alternative mediene».  Å overvåke meninger er forbudt i Norge. At det her ikke handler om individuell overvåking, får en tro på om en vil. Det finnes ingen grunner til å ha tiltro til Facebooks forsikringer. Allerede i 2010 uttalte Facebook-gründer Mark Zuckerberg at privatlivet ikke lenger er en «sosial norm». Det dreier seg altså om 34 millioner tilbakemeldinger på Facebook!

Shoshana Zuboffs epokegjørende bok «Overvåkingskapitalismens tidsalder» er et av hovedbudskapene at Google og Facebook er de store skurkene i å overvåke folks privatliv, ned til minste detalj. Hun skriver i introduksjonskapitlet:

«Overvåkingskapitalistene vet alt om oss og opererer samtidig selv på en måte som er laget for å holdes i det skjulte for oss. De akkumulerer enorme felt av ny kunnskap fra oss, men ikke til oss. De forutsier framtiden vår av hensyn til andres utbytte, ikke vår velferd».

Vi som skriver dette, utgjør redaksjonen i det alternative nettmediet Argument Agder. Vi vil gjerne bli varsla på forhånd om våre lesere vil blir utsatt for Faktisks overvåking.  Fritt Ord støttet den første artikkelen med et beløp som Faktisk ikke oppgir. Argument Agder har flere ganger søkt om støtte fra Fritt Ord og Medietilsynet, men har fått avslag, uten begrunnelse.

Av Bernt Utne, Øyvind Andresen og Per M Mathisen, redaksjonen i Argument Agder.

Forsidebilde: Jon Tyson

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Tor Larsen
  27 juni 2021 9:37

  Nettstedet faktisk.no er faktisk bare et ekkokammer som skjeller ut andre ekkokamre og presenterer partsinnlegg under dekke av påtatt objektivitet. I den grad noen av partene bryr seg om sannheter så går det på å framheve egen fortreffelighet og finne feil hos motparten mens man krangler om pavens skjegg. Nettavisa document.no får representere den andre halvparten av gjørmebrytingen om det sanne ord. Der sensureres, klippes og blokkeres det like selektivt og uten å bry seg om den åpenbare dobbeltmoralen som sensureringen innebærer. Rett nok lar både Document og Resett opposisjon komme til orde, men kun den som representerer det velkjente og derfor er helt ufarlig. Man kan lese dem i en evighet uten at det fører til noen egentlig framgang. Når en kultur som har kjørt seg så ettertrykkelig fast burde en ha gått til grunnlaget og sett om alle premissene stemmer. Det blånekter disse nettstedene konsekvent.

  Samlet sett sørger document.no og faktisk.no for å distrahere sannhetssøken på slik overtruffen måte at man skulle tro de begge samtidig var snytt ut av Lenins høyre og venstre nesebor da han famøst sa: «Den beste måten å ta seg av opposisjonen på er ved å lede den selv.» I oppramsingen av nettstedene Rights, Document, Resett, Steigan.no og Lykten.no var det bare Steigan som kunne representere en slags egentlig kilde for konstruktivitet helt til man ødela kommentaradgangen slik at man skulle tro Lenin hadde vært der også. Herværende nettsted har man merkelig nok ikke nevnt. Ble det for risikabelt?

  Svar
 • Reidar Kaarbø
  27 juni 2021 22:14

  Faktisk.no publiserte 15. september 2017 en faktasjekk av en artikkel som sto i Ny Tid dagen før. Spesielt ser det ut som faktisk.no reagerte på påstanden i Ny tid: ”Mye indikerer at det dreide seg om en kontrollert riv-ning, mener eksperter.”

  Den hollandske rivningseksperten Danny Jowenko var sikker på at rivingen av WTC 7 var en profesjonell jobb utført av eksperter.
  https://www.youtube.com/watch?v=oMdLVw3AsV4

  I boken Debunking 9/11 myths, skrevet av David Dun-bar og Brad Reagan fra tidsskriftet Popular Mecha-nics, finner vi ifølge faktisk.no påstanden at Termitt-reaksjonen kan ha skjedd med aluminium og hvilket som helst oksid det var i nærheten av. Aluminium fra flyet skal altså ha reagert som termitt og forårsaket kollaps og ”flytende lava”. Dermed gir faktisk.no Steven Jones rett når han sier at det var spor av termitt i støvet.

  David Ray Griffin anser Popular Mechanics og boken Debunking 9/11 myths som en temmelig useriøs kilde og begrunner hvorfor i sin bok Debunking 9/11 De-bunking: An Answer to Popular Mechanics and Other som plukker Debunking 9/11 myths i filler.

  Det er tre grunner til at teorien som faktisk.no promoterer er pussig.
  • For det første var det ikke noe fly som krasjet inn i WTC7 som kollapset om ettermiddagen. Det var derfor ingen flytende aluminium etter fly i dette bygget med mindre det har stammet fra fasaden.
  • For det andre har 11. september 2001 ikke ført til noen advarsel eller pålegg om å endre konstruksjo-nen for tilsvarende høyhus verden over for å for-hindre liknende kollaps.
  • For det tredje og viktigst: dette er ikke en del av den offisielle amerikanske versjonen av hvorfor bygningene kollapset.

  Faktisk.no kan i sin iver etter å felle Ny Tid ha falt for eget grep og lansert en kreativ konspirasjonsteori som ikke har plass i den offisielle verden. Det kan se ut som at Faktisk.no har vært mer interessert i å få avlivet debatten og lagt den død, enn å bidra til en sunn og konstruktiv debatt. Det er i så fall tvilsomt.
  (Fra boken «20 år etter 11. september 2001» på http://www.hvamenerpartiene.com)

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Koronatiltakenes konsekvenser:

Globalt statskupp, depresjon og fullstendig omstilling av økonomien.

Forrige innlegg

Bemanningsbyråer og EØS-direktiv.

Undergraver organiseringen i arbeidslivet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.