POSTED IN Klima

Faktisk.no er en sensurinstans.

De er ikke nøytrale, f.eks. i klimaspørsmålet.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Oppspinn om klima fra Faktisk.no

Av Geir Aaslid

Etter 2016 har myndighetene i vestlige land etablert et sensurindustrielt nettverk, slik at det skal bli vanskeligere å komme ut med uønskede synspunkter. Fra USA ble dette kjent etter at gravende journalister avdekket skandalen, i omtale av de såkalte Twitter Files. Her er en video hvor journalist Matt Taibbi viser sine funn. I Norge ble Faktisk.no etablert i 2017 som ledende ensrettingsaktør, og her hjemme som i USA samarbeider sensurindustrien intimt med klimaindustrien og andre særinteresser.

Ensretting eller faktasjekk?

Innlegget er hentet fra Klimarealistene

Klimarealistene har i en rekke oppslag avdekket (her er en liste over 9 oppslag) hvordan Faktisk.no vrir og vrenger, manipulerer og utelater, og generelt gjør alt de kan for å skjule klimasvindelen og dekke over de betydelige mengder useriøs klimajournalistikk i norske medier. Deres såkalte redaksjonelle faktasjekk retter seg aldri mot tekster forfattet av klimahysterikere og solfornektere, er ikke det mer enn litt pussig oppførsel fra en såkalt redaksjonell faktasjekker ???

Faktisk er opptatt av påstander i sosiale medier, men i liten grad i asosiale medier (NRK, Schibsted-avisene, Dagbla, DN etc). Her er fem eksempler på forbudt klima-viten, ytringer som må undertrykkes, kritiseres og stemples som klimafornektelse – av solfornekterne i Faktisk.no.

 • Folk flest må ikke få vite at den globale oppvarmingen opphørte før tusenårsskiftet
 • Folk flest må ikke få vite at alt vær vi opplever kan være forårsaket av naturlige klimaendringer.
 • Folk flest må ikke få vite at den kraftigste oppvarmingen i moderne tid fant sted fra 1694-1733 med trenden 4,3 grader pr 100 år, og at oppvarming i vår levetid er en bagatell i forhold.
 • Folk flest må ikke få vite at Klimapanelet er en politisk organisasjon som utgir politiske rapporter.
 • Folk flest må ikke få vite at bare 0,3 % av klimaforskningen støtter påstanden om at mennesket har forårsaket minst halvparten av klimaendringene etter 1950.

Som vanlig er det aller meste av Faktisk.no’s tekster usanne, eller mer indirekte vridd og vrengt på til det ugjenkjennelige. Ofte henger de seg opp i en enkelt bisetning med feil i en tekst hvor 97 % av innholdet er helt korrekt, og Faktisk.no har en usvikelig evne til å finne fram til kilder på klimafeltet som er like useriøse som de selv er.

Her er ett eksempel fra i dag, fra innledningen: «klimaendringene blir mer og mer enestående, mer og mer ekstreme og får større og større konsekvenser,» med EUs politisk korrekte Copernicus som kilde. Sannheten og virkeligheten står i nest øverste kulepunkt ovenfor.

Virkeligheten utdypes perfekt med denne figuren, som viser hvordan klima-relevante dødsfall har gått ned med ca 90 % på 100 år (blå strek). Altså mindre og mindre konsekvenser – motsatt av påstanden Faktisk.no og deres subjektive kilde kommer trekkende med.

Objektiv eller subjektiv gallup?

Faktisk.no opptrer denne uken med nyeste dose klimaoppspinn, og prøver å dekke seg bak et samarbeid med Met.Institutt, sannsynligvis med de subjektive klimamodellørene der, som med største selvfølgelighet lyver om både klima og deres egne klimamodeller, og som når det stilles kritiske spørsmål, bare evner å forvirre med manipulerende, usanne og useriøse svar.

Første del av Faktisk.no’s oppdrag er å skjule hvor stor folkets motstand er til den offisielle klimapolitikk. Man opererer derfor med en subjektiv gallup, hvor den opplagte svarmuligheten er utelatt, og det opereres med sant/usant svarvalg.
Svarmuligheten som folk flest er fullt ut klar over er den riktige glimrer med sitt fravær. Vi tenker da på svaret at klimaendringer skjer, men de er for det meste (eller helt) naturlige. Jfr Klimapanelets rapport fra 1990 som bekrefter at det ikke kan observeres temperaturøkning i atmosfæren fra menneskets utslipp.

Deltagerne i gallupen tvinges til å velge mellom naturlig eller menneskeskapt, de får ikke lov til å svare at begge finnes. Mantraet er de dominerende menneskeskapte endringer. Legg også merke til at Faktisk vinkler saken som «tro på» omtrent som presten i kirken tror på Gud.

La oss se på et alternativ, gallupen fra YouGov (2019), som Faktisk.no i et anfall av forbigående redelighet, viser til i sin tekst (VG, INyheter og tallrike andre steder). Uten å gjøre oppmerksom på at den faktisk er objektiv og til å stole på i vesentlig større grad enn deres egen gallup.

Her går det klart fram at det er et massivt flertall i Norge, Danmark og Sverige (52-56 %) som mener mennesket bare delvis eller ikke påvirker klimaendringer. Bare 35-40 % har latt seg lure til å mene at mennesket er hovedansvarlig – og indirekte at naturlige endringer er en bagatell, noe som må skjules når det spinnes videre i media på klimagalluper.

Bare 35 % i Norge mener mennesket er hovedansvarlig for klimaendringer, mens hele 56 % (48+8) mener det motsatte – det er bare delvis eller ikke vårt ansvar. Faktisk.no bagatelliserer motstanden blant folk flest.

Å gjenta en løgn til den blir sann

Nazistenes propagandaminister Joseph Goebbels sa ofte at gjentok man en løgn mange nok ganger så ville den til slutt bli oppfattet som sann. Og store løgner er bedre enn de små. Den lærdommen har de tatt til seg hos Faktisk.no, deres eiere, og i en rekke av våre politiske partier. Sensurerer man i tillegg de som påpeker løgnen, så blir løgnen raskere sett på som sann, men underveis forsvinner ytringsfriheten og demokratiet. Her er et godt eksempel på en løgn som gjentas i det uendelige, fra dagens VG:

Nordmenn klarer heller ikke anslå hvor mange klimaforskere som har konkludert med at endringene er menneskeskapte. Fasit er over 99 prosent,Faktisk.no i VG, onsdag 10.mai.

Legg merke til hvordan Faktisk.no og deres kilde lurer oss, først selger de et konsensus-standpunkt i klimasaken, dvs hvor mange har det politisk korrekte klimastandpunkt, uten å gjøre oppmerksom på at konsensus er et politisk begrep, som ikke eksisterer i vitenskapen. Det eneste som teller er hva som observeres i naturen – noe Faktisk.no systematisk utelater i sine klimatekster.

Deretter utelater de det viktigste, skillet mellom uspesifisert påstand, hvor «mennesket påvirker klima», noe 100 % av alle seriøse aktører er enige i; og på den andre siden spesifisert påstand (IPCC 2013): «mennesket forårsaket mer enn 50 % av global oppvarming etter 1950».

Spesifisert påstand har bare støtte fra 0,3 % av klimaforskningen (11 994 studier), jfr. professor Solheims analyse (2014) av klimastudien fra John Cook, som evaluerte nesten 12 000 tilfeldige klimastudier.

Faktisk.no lover oss mer klimaunderholdning

Medskyldige i dagens/gårsdagens klimaoppspinn er propagandistene Nicolai Frøystad Delebekk og Sofie Svanes Flem. Følg med i asosiale medier dersom du setter pris på denne typen underholdning, det er ikke ofte at de som spinner klimaoppspinnet til de grader setter seg selv i gapestokk.

Kanskje vil deres neste klimaoppspinn senere bli brukt i utdanningen av journalister til å vise hvordan misjonerende journalistikk tidlig i dette århundret kunne arte seg i asosiale medier.

Vi avslutter med en figur som øverst viser hvordan klimaindustrien og deres klakkører i media velger å selge budskapet om klimakrisen, som avvik fra normal temperatur, hvor man har blåst opp og krisemaksimert skalaen i vertikal figurakse.

Figuren nederst viser virkelig temperatur, i samme skala som man leser av på et godt gammeldags termometer. Det eksisterer altså ingen klimakrise. Ikke la deg lure.

Forsidebilde: NOAA

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Den vedlagte graf viser temperaturen fram til 2012.
  Hva med heller å vise en temperatur-graf som går fram til 2023?

  Svar
 • «klimaendringene blir mer og mer enestående, mer og mer ekstreme og får større og større konsekvenser,»

  Istedetfor:
  De økonomiske konsekvensene av klima-politikken blir mer og mer enestående, mer og mer ekstreme og får større og større konsekvenser, – uten å ha noen reell invirkning på klimaet.

  Jeg tror folk flest har begynt å flire av skremselspolitikken, og bryr seg mindre og mindre.
  Men vi får nok en tid til framover i media der det kjøres gamle spor, En kald snørik vinter gir jo ikke den beste muligheten til å lage klimakrise-oppslag. – Men bare vent til sommeren kommer. 😉

  Svar
  • FriTilåVelge
   20 mai 2023 11:45

   Jeg lurer noen ganger hva de egentlig får til med disse såkalte HARP anleggene?

   Svar
 • Leser man norrøn mytologi så viser det seg at Grønn lands isen var smeltet mye
  mer i år 975 enn tilfellet er i dag. Den grønne øya, med bosetninger nede ved sjøen. Al Gore har blitt søkkrik og har kjøpt seg gedigen landeiendom nede ved sjøkanten. Han som spådde at vannet skulle stige til katastrofale høyder innen 2012! Obama har gjort det samme, kjøpt Martas vingård, gigantisk helt nede i vannkanten. Nei, dra til h… dit dere kom fra! Hvert femte år forandret katastrofe propagandaen seg. « Vi går mot en ny istid!» . Fem år etter: « Polene smelter!» osv. Det er ingen klimakrise! Det er fake news. Det er ikke mangel på olje! Det er fake news. Det er mat nok! Sant. Det er et hav av plass på planeten. (Flytt 8 milliarder opp til Alaska så får de flere mål stor tom hver seg)!
  Men men, det finnes altså en selvforherligende/selvoppnevnt såkalt elite/globalist/bill gates/soros/gro/jonas/børge m/fl. som har «finni» ut at de vil myrde 3/4 av jordens befolkning med vaksiner bl.a. Krig/og mat dreper og. Vaksinene er etnisk bestemt. For Klaus Schwab mener at asiatere skal få leve, da de er dyktige til å adlyde!

  Svar
 • Hans K Johnsen
  19 mai 2023 18:54

  Jeg synes navnet burde vært mer i samsvar med praksis, – hva med Faketisk.no?

  Svar
 • FriTilåVelge
  20 mai 2023 11:42

  Jeg (Jesus Kristus) er veien og sannheten og livet, ingen kan komme til Faderen uten ved meg. Joh 14:6

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Verdensomspennende pilotmangel:

Tusenvis av vaksinerte piloter har mistet livet siden 2021 og ingen har lov til å spørre hvorfor

Forrige innlegg

Nå skal det rustes så det svir:

Krig som forretningsidé.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.