POSTED IN Faktasjekkere, Klima

Faktisk – helt feil

Solen styrer faktisk klimaet

18 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Petter Tuvnes

Propagandaorganet for politisk korrekte og regjeringsvennlige media som NRK, TV2, Aftenposten, VG, Dagbladet, m.m., nettstedet faktisk.no, driver for tiden en kampanje for pseudovitenskapen til FNs klimapanel IPCC. Nobelprisvinner i fysikk i 2022, John Clauser, betegner IPCC-narrativet som pseudovitenskap, og er enig med Norges eneste Nobelprisvinner i fysikk, Ivar Giæver, når det gjelder klimasaken. IPCC-rapporten AR6 er også nå slaktet av organisasjonen Clintel, med over 1500 klimarealistiske akademikere, i denne rapporten:
Thorough analysis by Clintel shows serious errors in latest IPCC report – Clintel

Med norsk omtale her: Clintel: FNs klimapanel med et fastlåst syn Alvorlige feil i IPCCs siste rapport – Derimot

Det siste forsøket på å forsvare pseudovitenskapen finner vi i faktisk-artikkelen Nei, sola styrer ikke klimaendringene. Faktisk. av  Nicolai Frøystad Delebekk. Publisert: 16.05.2023. Oppdatert: 19.05.2023.

Artikkelen bærer tydelig preg av å være skrevet av en person med mangelfull innsikt i klimarealistiske argumenter, fordi mange av påstandene i artikkelen er tilbakevist utallige ganger, men forfatteren synes å være imun mot argumenter som selv IPCC har vært nødt til å akseptere, f.eks. Henrys lov.
Konkrete eksempler på feilinformasjon fra faktisk-artikkelen finnes i følgende avsnitt rett nedenfor (varmespiral)

Angående avsnitt ”Varmespiral”

Faktisk artikkelen nevner at
«Noe er nødt til å fange varmen og holde den på jorda. Hvis ikke hadde vi hatt samme klima som månen”.

Det er godt forklart i denne artikkelen nedenfor at Faktisk.no tar feil:
Global temperatur og klimaendringer forklart.

Faktisk.no drar også frem grafene over temperatur og CO2 over 800.000 år fra iskjerneanalyser. Det Faktisk.no behendig ikke nevner er at på alle tidsskalaer så er det temperatur som endrer seg først og deretter CO2-nivået, i iskjerneanalyser, mange hundrede år etter temperaturendringer, både stigende og avtagende. Da kan ikke CO2 være årsak til temperaturendringer, men en følge av dem! Ettersom forsinkelsen er flere hundrede år i iskjerner så samsvarer dette med langsom havsirkulasjon fra kalde til varme havområder og videre til kalde områder igjen. Det stemmer med Henrys lov. Alt dette er behørig omtalt i artikkelen.

Faktisk.no har faktisk helt feil om sammenhengen mellom CO2 og klima!

Faktisk.no fabler om en selvforsterkende spiral, men selvforsterkende fenomener vil føre til at fenomener løper løpsk, og det har ikke jordens 4,5 milliarder år gamle varierende klima, på tross av at både temperatur og CO2 har vært mye høyere enn nå.

Alle som har brukt mikrofon, forsterker og høyttaler vet at selvforsterkning (positiv tilbakekobling) fra høyttaler til forsterker gir ulyd, altså en prosess som løper løpsk. Dersom klimasystemet også hadde hatt en positiv selvforsterkende tilbakekobling, som klimaalarmister mener, så ville også klimasystemet ha ”løpt løpsk” eller nådd ”tipping point”, som Al Gore skremmer med, for lenge siden, da temperatur og CO2 var mye høyere enn nå. Imidlertid viser jordens historie at livet på jorden var meget fruktbart i slike perioder som f.eks. i Jura-tiden. Jordens klimasystem er faktisk selvregulerende i samsvar med Le Chateliers prinsipp.

Selvreguleringen kan forklares med utstråling av langbølget stråling som følger Stefan-Boltzmans lov (utstråling som funksjon av temperatur i 4. potens), som en viktig og meget sterk selvregulerende faktor. Skyer bidrar også til selvregulering – Dr. Richard Lindzen’s ”Iris-effekt” – Observational support for Lindzen’s iris hypothesis.

Angående avsnitt ”Jordas bane”

Faktisk-artikkelen tar for seg Milanković-syklusene, men de stemmer ikke for de siste 800.000 år mener faktasjekkeren. De later som at Milanković-syklusene slutter å virke, men det er feil, de virker hele tiden, hvert eneste sekund. Klima-alarmister spekulerer i at CO2-hypotesen overstyrer dette og ignorerer det som er påpekt ovenfor, nemlig at det er temperatur som styrer CO2, og ikke omvendt.

Faktisk-artikkelen viser til en Twitter-figur som antyder at det ikke har vært varmere enn nå, siden siste store istid som var over for 12.000 år siden. Også dette er feil. Det er en mengde vitenskapelige rapporter som viser at det har vært flere grader varmere i denne perioden (Holocene), se Medieval Warm Period (notrickszone.com).

Angående avsnitt ”Solas aktivitet”

Her gjør Faktisk.no samme feil som IPCC og bare ser på variasjon på solen (solflekker) og utenfor Jordens atmosfære (TSI), men det er faktisk effektiv solinnstråling til jord- og havoverflaten som bestemmer temperatur på jord og i hav, og det er avhengig av albedo (skydekke og is).

Angående avsnitt ”Svakere solstyrke”

Effektiv solinnstråling til jordoverflaten er målt av NCEP-NCAR (noaa.gov ), se fig. 1, og denne korrelerer utmerket med global temperatur i samme periode fra 1950 til nå, se fig. 2.

Figur 1. Effektiv solinnstråling som treffer jordoverflaten. Negative verdier er stråling ned mot jorden fra solen.


Figur 2

I denne artikkelen ser vi også at skydekke påvirker temperatur fordi stråling ned mot jorden påvirkes:
Vi blir lurt av FNs klimapanel – Klimarealistene.

Det er fullstendig skivebom av Faktisk.no å bruke solinnstråling ved toppen av atmosfæren og ignorere faktisk solinnstråling til jordoverflaten. Det er helt utrolig at det er mulig å begå slike feil av noen som kaller seg ”faktisk”.

Angående avsnitt ”Ingen naturlige modeller forklarer temperaturøkningen”

Det er bare å lese denne artikkelen, så får man en riktig og naturlig forklaring:
Global temperatur og klimaendringer forklart.

Forklaringen til de to forskergruppene Nikolov & Zelle og Mullholland & Wilde stemmer også med International Standard Atmosphere

Angående avsnitt ”Marginale svingninger i forhold til totalen”

Avsnittet bare gjentar forhold utenfor jordens atmosfære og ignorerer forholdene på jorden under skyene. Se kommentarer over.

Angående avsnitt ”Faktisk.no er en marionett og mikrofonstativ”

Argumentene ovenfor viser klart og tydelig at Faktisk.no er en marionett og mikrofonstativ for det uriktige IPCC-narrativet som på en arrogant og ignorant måte overser riktig vitenskap og i stedet velger å presentere stoff som er blitt tilbakevist for lenge siden. Arrogant fordi de er støttet av statlig betalte media og nekter tilsvar på sin plattform. Ignorant fordi de har mangelfull kunnskap.
En av verdens ledende atmosfærefysikere og tidligere forfatter til IPCC-rapportene, Dr. Richard Lindzen, MIT, sier det rett ut:

«Det historikere definitivt vil undre seg over i fremtidige århundrer, er hvordan dypt mangelfull logikk, skjult av kløktig og nådeløs propaganda, faktisk gjorde det mulig for en koalisjon av mektige spesialinteresser å overbevise nesten alle i verden om at CO2 fra menneskelig industri var et farlig, planet-ødeleggende giftstoff. Det vil bli husket som den største massevrangforestillingen i verdenshistorien – at CO2, plantenes livsgivende molekyl, i en tid ble ansett for å være en dødelig gift.«

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

18 kommentarer. Leave new

 • Alle medlemmene i Stortingspartiet meiner at velgarane og bedriftene må betale meir co2avgifter og klimaskattar for å få eit kaldare klima. Milliarder blir delt ut av staten til finans og konsern for vanvittige klimatiltak ‘i det grønne skiftet’, frå fattige til rike.

  Svar
 • Kjell Lindberg
  22 mai 2023 9:59

  Det som skiller oss fra dyra er evnen til å ta rede på ting, vi måler, veier, analyserer m.m – konkluderer og reagerer. Da har vi kommet fram til at mengden CO2 i atmosfæren har økt jevnt og trutt siden industrialiseringa. Er det feil? Overskuddet av CO2, det som fotosyntesen ikke makter å gjøre bruk av, hoper seg opp i atmosfæren og skaper en drivhuseffekt med økt temperatur i klima som resultat. Er det også feil? Nå erkjenner vi resultatet av klimaendringer som blant annet ekstremvær. Er det også feil? Hører er at karbondioksidet er mat for planter, helt korrekt, men hva skjer når det blir et overskudd av CO2?
  https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/globale-utslipp-av-klimagasser/, men det er selvsagt mest behagelig å late som ingenting!

  Svar
  • Miljødirektoratet burde måle og analysere målbar forurensing. I luft, jord, vatn, samt skadeleg stråling.

   Vi har mest mikroplast i lungene, vi puster det inn. Har vi mikroplast i blodet? Havvind vil levere tonnevis med mikroplast frå rotorbladene til hav og fisk som vi skal spise og i fisk til for til fiskeoppdrett. Er dette målbart? Ja, det er målt i fisk.

   Gifter i landbruket, vaskemidler til vatn, skadeleg elektromagnetisk stråling i heimen og byen. Skadeleg lydstøy kan avkorte livet.
   Dette er målbart og kan derfor bli handtert med økonomiske konsekvenser. Klima er ei kalkulert avsporing.

   Sola og Gud styrer klimaet, og mennesker som vil konkurrere er mentalt forstyrret. Endringer av vinkelen på jordaksen påvirker også.

   Co2-nivået er historisk lavt, vi kan ønske meir. Livets gass er plantenæring og saman med sola blir livet på planeten Tellus leveleg.
   Minner om at under den tynne tynne jordskorpa flyter magma, kokande fjell.

   Global Warming anybody? Better talk about Climate Change, that is happening all the time anyway.

   Svar
   • Mikroplast i lungene er målt.
    Co2 blir fordelt mellom hav og atmosfære i naturleg samspel.
    Vassdamp, skyer påvirker solstrålene mykje, det gjer ikkje koldioksid.

  • Klimaendringer og ekstremvær. Du har vel hørt om HAARP?

   Svar
 • En mann ved navn Kjell Lindberg kom med en kommentar som røper at han er en klima-alarmist.
  Jeg kan si dette til ham: Ja, det er feil, det han spør om her: » Overskuddet av CO2, det som fotosyntesen ikke makter å gjøre bruk av, hoper seg opp i atmosfæren og skaper en drivhuseffekt med økt temperatur i klima som resultat. Er det også feil? »

  Aller først: «Overskudd»? Hvem bestemmer at noe av CO2-mengden i atmosfæren er «overskudd»? Kjell Lindberg? – IPCC? Klima-aktivister som er rett og slett alarmister?

  Det er ikke CO2 som gjør at temperaturen stiger, det er det motsatte som skjer: Først så økes temperaturen og deretter kommer CO2-økningen haltende etter.

  Så til ordet «drivhuseffekt»: Det er så dumt ord å bruke, at det å ty til slikt er kun en annen måte å si at man intet vet! Jorden er ikke inne i et drivhus. Jorden har ikke noe glasstak over seg. Det riktige er er at jorden er en del av universet og er det som kalles for et åpent system.

  Og ja, må gripe fatt i dette her: «…det som fotosyntesen ikke makter å gjøre bruk av» – Dette er rett og slett en fantasi. En kreasjon. Går det an?
  Jorden har blitt grønnere de siste tiårene og det skyldes blant annet at vi fikk økt temperatur og deretter mer CO2. Det er altså det motsatte av hva Lindberg fantaserer om.

  Svar
 • Kjell Lindberg
  22 mai 2023 12:02

  Det fantasifulle overlater jeg til deg! Du kan kjøpe på Biltema for 1030 kroner et instrument som måler volumet CO2 i atmosfæren, gjør det! Drivhuseffekten ble forklart av kjemiker Svante Arrhenius i 1896, så det er ingen ny kunnskap! Du sier: Solen styrer faktisk klima», javisst gjør den det, som om det skulle være noe nytt! Men økningen av CO2 i atmosfæren endrer lysets bølgelengde til en høyere temperatur, drivhuseffekten! Siden du har mye å lære har jeg kopiert adressen til Store Norske Leksikon: Vær så god, det er helt gratis! https://snl.no/drivhuseffekten!
  https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/globale-utslipp-av-klimagasser/ https://www.fn.no/tema/klima-og-miljoe/klimaendringer
  LYKKE TIL!

  Svar
  • 
   
   
   Svante Arrhenius ble falsifisert i 2007, av Gerhard Gerlich og Ralf. D. Tscheuschner. Dermed må CO2-hypotesen avvises. Klimafølsomheten er dermed en fiktiv fysikalsk variabel. Menneskeskapte klimaendringer er et falsk narrativ.

   Svar
 • Man har her en graf som viser «Effektiv solinnstråling som treffer jordoverflaten».
  Det må bety at slikt som mengden av skyer (som reflekterer sollys tilbake til verdensrommet) har betydning.
  Av-skoging som skjer i varme områder av verden påvirker mengden av skyer som dannes.
  Avskogning i Afrika har feks vært 14% i løpet av de siste 30 år.
  På tide å analysere virkningen av avskogning?
  https://www.visualcapitalist.com/mapped-30-years-of-deforestation-and-forest-growth-by-country/

  Svar
 • Kjell Lindberg har misforstått hva som er poenget i klimadebatten. Ut i fra hans siste kommentar så ser man at han tror at det er strid om at CO2-nivået har økt de siste 200 årene. Det er det ikke. Alle vet at mengden CO2 i atmosfæren har økt i denne tiden. Men hva så? Er det negativt? – Nei, ikke når vi ser at mer av det livgivende stoffet gir oss økt vekst i naturen.

  Det som er troen til klima-alarmistene er at CO2 er en oppvarmende klimagass. Og denne troen er kun det – en tro, for de har ikke klart å bevise at CO2 varmer opp klimaet. Det har ikke Svante Arrhenius klart. Og heller ikke klima-aktivister i dagens samfunn med et hav av tekniske hjelpemidler til rådighet har klart det.

  Så for hvert år som går nå og hvor klima-aktivistene med tilgang til satellitter, datamaskiner, moderne laboratorier og så videre alikevel ikke klarer å finne bevis for sin tro, så styrker det sannsynligheten for at de tar fullstendig feil i sin klimatro. Eller som man sier på engelsk: They are barking up the wrong tree.

  Svar
 • Kjell Lindberg
  23 mai 2023 8:36

  Hei igjen, jeg anbefaler deg å ta en titt på Worldometer under MILJØ, men du fornekter vel det også? https://www.worldometers.info/

  Svar
 • Jeg ser at Kjell Lindberg er nybegynner med å debattere på internett, fordi han kom med en ny kommentar hvor han ikke gjorde det tydelig hvem han skrev til. Det er to alternativer. Enten så skrev han en respons til Jan (meg) eller så skrev han en respons til S.

  Budskapet i kommentaren røper at han fortsatt ikke har skjønt hva klimadebatten handler om, fordi han kom med det her – «Hei igjen, jeg anbefaler deg å ta en titt på Worldometer under MILJØ, men du fornekter vel det også? » – pluss en link.

  Dette røper enda en gang at han tror at klimadebatten om at det er forandringer i CO2-mengden i lufta. Det avslører at han ikke leser godt fordi i en kommentar fra i går så kan han lese dette – «Alle vet at mengden CO2 i atmosfæren har økt i denne tiden. Men hva så? » Da blir det latterlig å påstå at jeg (hvis det er meg han skrev til) fornekter noe som helst. Rent faktisk så er det han som fornektet det som jeg skrev i går.
  Morsomt at han ber oss andre se på noe som han selv sier er «miljø» når temaet er klima.

  Svar
  • Kjell Lindberg
   23 mai 2023 15:44

   Unnskyld, men nå har jeg ikke mer tid til å bruke på deg. Du legges herved i skuffen, den som er merket SURREHUE!. Ellers må du ha det riktig bra med ønske om en god sommer, til Jan fra Kjell :)

   Svar
   • Slik du har fremstått her Kjell Lindberg, så virker det som du er en typisk klima-alarmist, som må kalle andre for diverse ting, som det du gjorde med ordet «surrehue» – når du ikke klarer å argumentere saklig om det som er tema.

    Du fremstår også på en annen måte som en typisk klima-alarmist når du ikke skjønner at klimadebatten handler ikke om noe alle sammen i hele verden er enige om: At mengden av CO2 i atmosfæren har steget de siste 200 årene.

    Det er ikke dette som sier noe om CO2 sine eventuelle rolle som oppvarmende bidrag til jordens klima, for som vi vet så kommer temperaturøkningen før CO2-økningen. Du får altså rekkefølgen feil av hva som forårsaker hva.

   • 
    
    
    Du skriver:

     Unnskyld, men nå har jeg ikke mer tid til å bruke på deg (Jan, mitt tillegg). Du legges herved i skuffen, den som er merket SURREHUE!. Ellers må du ha det riktig bra med ønske om en god sommer, til Jan fra Kjell

    Det er jo dumt at du stakk av så raskt. Da har du sikkert ikke fått med deg siste utvikling om Arrhenius. Du oppholder deg i 1892, mens Arrhenius altså ble avvist i 2007. Det er vel ikke overraskende for deg at kunnskapen har utviklet seg siden det du lærte om, Arrhenius fra 1982? Avvisningen var det Gerlich og Tscheutschner som sto for, sitert i mitt forrige svar til deg, 3. desember.

    Du opptrer alarmistisk kjepphøy i dine arkeologiske kunnskaper. Klimadebatten er krevende, den fordrer at deltagerne følger med.

    CO2-hypotesen må avvises, klimafølsomheten er en fiktiv fysikalsk størrelse, klimamålene er tatt rett ut av lufta uten vitenskapelig dokumentasjon, klimaet er et kaotisk, ikke-lineært system som er uforutsigbart. Det kan ikke modelleres og heller ikke predikeres. Hockey-kølla til Mann er falsifisert av McIntyre og McKitrich, og det blir selvfølgelig komplett uforståelig at IPCC ser helt bort fra at naturen påvirker klimaet. De har satt natural forcings = 0. Klimapanelet benytter dertil håndsopprekking i forbindelse med valg av temperaturscenarier og påstår at de allikevel benytter statistiske metoder for å beregne sikkerheten bak sine feilslåtte klimapåstander.

    Klimapanelets påstander blir avvist gjennom en lang rekke oppdaterte rapporter, som du åpenbart heller ikke kan ha fått med deg, Lindberg. Dette gjelder: GWPFs årsrapporter av Ole Humlum fra 2021 og 2022, NIPCC-rapportene, CLINTEL-rapporten med snart 1900 signaturer, listen med de 46 topp vitenskapere som har avsluttet samarbeidet med IPCC, samt utspillene fra to nobelprisvinnere i fysikk, Ivar Giæver og John Clauser, som begge kommer med knusende kritikk av Klimapanelet.

    Og når det ikke finnes en eneste fagfellevurdert artikkel i et vitenskapelig tidsskrift som dokumenterer menneskeskapte klimaendringer som følge av utslipp av fossilt CO2, så blir hele klimasaken et fullstendig stort falskt narrativ.

 • Bjorkman Peter
  25 mai 2023 8:35

  Hej,

  Tack för en intressant artikel.
  Jag såg också på en video som kritiserar Will Happer angående hur CO2 påverkar temraturen.
  Grabben i vidion menar att will m.fl. har missat höjdaspekten. Vet du något om detta?
  The Science of CO2: Debunking the Saturation Myth

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Fryktelige ukrainske tap bekreftes nå.

Likevel skal de fortsette krigen.

Forrige innlegg

Konspirasjonen er uoppklart.

La oss aldri tolerere tilfeldighetsteorier angående angrepene den 11. september.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.