POSTED IN Sensur

Faktasjekkere kontrollerer bare politiske meninger.

Det er i praksis en sensurinstans.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi publiserer denne meget innsiktsfulle kommentaren om faktasjekkernes praktiske funksjon i dag som sensurinstans. Naturligvis legger de seg ikke opp i diskusjoner som ikke har politisk relevans. Det er bortkastet tid og ressurser. Deres oppgave er å stanse ukorrekte politiske meninger.

Vi er nok kanskje uenig i statens rolle (den offentlig medvirkningen). Vi anser vår stat som et redskap for store kapitalinteresser og ikke som en uavhengig aktør. Men vi er helt enig i at staten aktiv nå fungerer som et redskap for en bestemt og ødeleggende politikk vedrørende klima i godt samrøre med de største både offentlige (NRK) og private mediebedriftene.

Knut Lindtner
Redaktør

Dette er noe faktasjekkerne aldri vil eller kan gjøre

Einar R. Bordewich

Picture of Einar R. Bordewich

Som den vitenskapelig interesserte personen jeg er, så følger jeg med på mye rart. Jeg ser kontroversielle vitenskapelige ideer og påstander som utfordrer både Big Bang, Dark Matter, Dark Energy, Gravitasjon og Einsteins relativitetsteori. Jeg ser at kvantefysikken, Max Planck, og Schrødinger imøtegås av andre forskere i mange ulike vitenskapelige papirer. Jeg ser teorier om reiser raskere enn lyset, tidsreiser og krumningen av universet. Der finnes vitenskapelige teorier om at Solen og stjernene ikke er plasma, men består av metallisk hydrogen. Der er multiverser, det elektriske univers og at alt er en superdatamaskin som kjører simulering. Der finnes en uendelig variasjon av forskning, vitenskapelige teorier, hypoteser og regelrette synsinger som går i mot det vi kan kalle mainstream og dagens etablerte forståelse av fysikk og vitenskap.

Innlegget er hentet fra Fakta360

De får alle kritikk, de blir diskutert, noen diskreditert, andre nærmest verifisert. Det pågår en høylytt og ofte svært interessant og noen ganger opphetet debatt om alle disse teoriene, slik vitenskapen er ment å være. Noen blir forbannet og engasjerte og kaller dem for skrullinger, andre bare går videre med sitt. Saklige argumenter som fremlegges diskuteres saklig og får svar. Det er en fantastisk vitenskapelig verden der ute for den som gidder å følge med.

Men det er en ting jeg ikke ser rundt alle disse vitenskapelige hypotesene. Det er noe som kun eksisterer innen klima-vitenskapen, politikken og helse: Fakta Sjekkere!

Ikke en eneste gang har jeg sett såkalte faktasjekkere ta tak i disse teoriene og forsøker å få diskreditert disse alternative hypotesene, for deretter å få publisering og omtale av dem på sosiale media, stemplet som misvisende eller sågar Fake News. Aldri! Ikke en eneste!

Hvis du grunner litt på denne tanken så er det så åpenbart innlysende at vitenskapen som ikke støtter FN, EU og IPCC sitt politiske narrativ, blir pr. de facto sensurert og undertrykket. Faktasjekkingen er ikke annet enn et politisk verktøy og de faktasjekkerne som driver dette, gjør det utelukkende etter politiske instruksjoner og har aldri vært, vil eller kan bli en reelle faktasjekkere. De er betalt av FN og EU sine organer for å fremme deres ønskede politikk. En rask titt på vår hjemlige propaganda-apparat Faktisk.not viser at de hovedsakelig sysler med artikler rundt politikk og klima. Science Feedback har sitt domene rundt klima og helsepolitikk. Sistnevnte fokusområde er ikke rart da regjeringer over hele verden, og EU spesielt, pådro seg kraftig kritikk og mistillit etter siste pandemi. Big Pharma hadde blant annet direkte adgang til sms-forhandlinger med Ursula von der Leyen i EU vedrørende utviklingen av vaksiner.

Når man ser dette bildet så burde folk flest forstå hvor absurd ideen om faktasjekking av vitenskap og politikk faktisk er. Hvorfor holder det ikke med kritikk gjennom media eller sosiale kanaler uten et oppnevnt organ? Det er fordi som Gro Harlem Brundtland så fortreffelig sa det: “Vi holder på å miste kontrollen med hva som folket blir fortalt.”

Nå er ikke dette noe nytt for meg, men denne innfallsvinkelen gir deg kanskje en mulighet til å få andre til å forstå hvor vanvittig galt faktasjekking er. Man skal aldri legge vekk sin egen eller personlige faktasjekk, men offentlig oppnevnte institusjoner finansiert via sine medieaktører som igjen er betalt av offentlige programmer og støtteordninger, skal man ikke ta for god fisk. 

Forsidebilde: Vale Zmeykov

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • parallax
  2 mai 2024 8:02

  Visse krefter ønsker å kontrollere hva folk blir fortalt, underforstått hva folk tror på. De ønsker å styre vår virkelighetsoppfatning, så vi snakker om en type sentralisering av makt, der informasjonskontroll antas å gi en selverklært elite makt over befolkningen.

  Det har blitt opprettet indoktrineringsanstalter der vi serveres en rekke allment aksepterte historier, og der heder og ære tilfaller den som klarer å memorere flest mulig av disse historiene på mest mulig korrekt og detaljert måte.

  Og det er ingen grenser for hvor detaljerte disse historiene kan være, for tanken er visst at jo flere detaljer man sauser inn, jo mer troverdig fremstår historiene for den stort sett intetanende befolkningen. Hvordan kan folk flest vite om virus eksisterer, eller om månen er et fysisk objekt, eller om kjernefysisk fisjon er en realitet? De største og mest fantastiske historiene er som regel heller ikke basert på forhold som er falsifiserbare, slik at det ikke er mulig å motbevise dem naturvitenskapelig.

  Men historiene handler naturligvis ikke om vitenskap, selv om de gjerne kommer godt forkledd i vitenskapelige termer. Hensikten er befolkningskontroll, da vi typisk lar oss stimulere og inspirere av dramatiske historier og gjerne lever oss sterkt inn i dem. At historiene krever tro og en dogmatisk holdning, er sannsynligvis et viktig element, for det gir den troende muligheten til å demonstrere sin hengivenhet – han har jo gitt avkall på evnen til å stille spørsmål og kreve dokumentasjon. Blind tro på det man blir fortalt blir etter hvert et verdifullt og sikkert tegn på lojalitet til autoritetene, og definerer det skarpe skillet i den konstruerte kampen mellom «dem» (kjetterne/de vantro) og «oss» (de politisk korrekte).

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  2 mai 2024 18:05

  Kan nokon faktasjekka NRK om Georgia? I NRK gjev inntrykk av at motige demonstrantar kjempar mot ei russisk-inspirert lov. Demonstrantane vert sjølvsagt oppfyrde av USA. USA finn lova skakande, og seier ikkje høgt at USA har hatt tilsvarande lov sidan 1938 (FARA):

  «USA uroa over lovforslag i Georgia USA er djupt uroa over lovforslaget om «utanlandske agentar» i Georgia, seier Det kvite hus torsdag, ifølge Reuters.
  Dei meiner forslaget om at organisasjonar og verksemder må registrere seg som utanlandske agentar dersom dei har meir enn 20 prosent finansiering frå utlandet vil avgrense ytringsfridomen til folk i landet.

  – Vi er djupt uroa over denne lovgjevinga og kva den kan gjere når det gjeld å kvele dissens og ytringsfridom, sa John Kirby, som er talsperson for Det kvite hus i ei fråsegn.» (NRK)

  Er det nokon som er uroa over lygna frå KIrby?

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  2 mai 2024 20:27

  PS Desinformasjonen om Georgia held fram i Nettavisen og Helsingforskomitéen. Aage Borchgrevink høyrest ut som ein Kirby-klone, og har heller ikkje fått med seg at det aktuelle lovverket skriv seg frå USA, lenge før Russland fekk noko liknande.

  Prøver USA å gjenta Ukraina/Maidan i Georgia i desse dagar? Krigen i Ukraina kan ebba ut. Då høver det godt å halda fram krigen mot Russland i Georgia.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hva er den største trusselen mot menneskearten?

Atomvåpen er den største faren for menneskeheten og alle former for liv

Forrige innlegg

Snur stemningen nå?

1. mai Bergen krever solidaritet med Gaza og kraftfulle tiltak mot Israel.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.