POSTED IN Coronavaksiner, EU, Norsk politikk

Faktasjekkere kan være bra.

De avslører her ufrivillig sannheten. Det er EU som bestemmer vaksinereglene i Norge.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email


Faktisk.no bekrefter at det er EU som bestemmer i norge

Faktisk.no har gått igjennom høringen til koronasertifikatet som akkurat nå er på gjennomgang på Stortinget, det er sendt inn over 14.000 høringsuttalelser. Men som vanlig går jeg alltid igjennom Faktisk sine artikler og dette er en av de mere merkelige artiklene jeg har sett på lenge. På en eller annen merkelig måte skal liksom Faktisk.no avbekrefte påstander i “antivaksine” miljøet men med det presterer de Faktisk å bekrefte at det stemmer og ikke bare at det stemmer men at det faktisk er slik allerede.

________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Politikeren
________________________________________________________________

Det er jo ikke så veldig mange dagene siden halve Norge klagde på demonstrantene fordi “det var jo ingenting å demonstrere mot” men i sin siste artikkel skriver Faktisk.no dette:

Flere feilaktige påstander

Smittevernloven åpner allerede for at staten eller kommunene kan innføre vaksineplikt eller det som omtales som «tvangsvaksinering». Det er altså ikke et nytt forslag, som mange ser ut til å tro.

Det er heller ikke nytt at smittevernloven åpner for at det kan innføres restriksjoner mot dem som ikke lar seg vaksinere hvis det blir vaksineplikt. Det innebærer at uvaksinerte kan bli nektet å oppholde seg i visse områder, komme på skolen eller i barnehagen, eller ta kollektivtransport.

Regjeringen forslår heller ikke at uvaksinerte kan fratas lønn og få sparken. I forslaget står det at det vil bli nødvendig å vurdere hvilke regler som skal gjelde hvis ansatte blir nektet å komme på jobb fordi de ikke har tatt vaksine. Det er altså allerede rom for å nekte ansatte å jobbe som uvaksinerte.

Det står også i forslaget at det kan bli aktuelt å stille krav om vaksinasjon eller gjennomgått sykdom for å besøke spisesteder.

Det var altså gode grunner for å holde en demonstrasjon og gjerne flere mot disse “smittevernlovene” nettopp fordi de ikke har gode nok smittevernfaglige begrunnelser eller vitenskapelig tyngde å vise til når det kommer til smittevernseffekt.

Faktisk beviser senere i sin artikkel at “konspirasjonsteorien” om at norge løper EU sitt ærend Faktisk er helt sant så her har ikke Faktisk ikke bare gått på en smell men minst to. Faktisk skriver videre:

Tilpasning til EUs regler
Advokat med møterett for høyesterett, Bjørnar Eilertsen, har skrevet fagbøker og undervist om smittevernlovgivningen i årevis. Han forklarer at forslaget i hovedsak handler om to ting:

1. Norge ønsker å ha regler om koronasertifikat som er tilpasset EU.

Man ønsker for det første å ha regler om koronasertifikater i Norge som er mest mulig tilpasset EU-lovgivningen, slik at reisende kan fortsette å benytte koronasertifikatet på reiser i de statene i EØS-området som krever det, sier Eilertsen.

Norge innfører altså koronasertifikat og lover for å bøye seg etter hva EU sier og ønsker, det er altså Ursula von der Leyen som bestemmer i norge indirekte og direkte. Norge er altså ikke lengre suveren som stat eller land og da heller ikke respektiv i den forstand lengre.

“I begynnelsen av februar i år foreslo EU å forlenge bruken av koronasertifikater med ett år, og Norge ønsker nå å følge etter.

– Pandemien er ikke over, og myndighetene ønsker å være forberedt ved å forlenge forskriftshjemmelen i paragraf 4A-2 i smittevernloven. Det er ikke noe dramatikk bak dette, men en tilpasning til EUs regler, i tilfelle smittesituasjonen endrer seg, sier Eilertsen.”

Så ikke bare innrømmer faktisk at reglene ønskes innført men at de faktisk allerede eksisterer og at det er EU sitt ønske og EU som bestemmer.

https://www.faktisk.no/artikler/zpdmq/dette-innebaerer-forslaget-om-koronasertifikat-som-er-pa-horing


1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 836 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

  • Er det noen jeg unner å skyte seg sjøl i foten så er det «faktasjekkerne», hvem de nå er, kjøpte og betalte de også; hva gjør ikke de karakterløse for noen usle sølvpenger? Kommer det noe fra faktisk.no går jeg umiddelbart ut fra at der er ugler i mosen og sannheten er nettopp det de fornekter.

    Svar
  • «fakta» sjekkere er enkle organismer som ALLTID lyger 🙂 De bekrefter sannheten for det er alltid det stikk motsatte av det de sier.

    Svar
  • Merkelige folk disse «fakta» sjekkerne i «faktisk.fjott.no». Er dette mennesker som kommer direkte fra «oppdragelsesanstaltene» (universiteter og høy-skoler) etter opp til 7 års hjernevask? Eller er de bare «enkle» sjeler som ikke forstår «bæret» av hva sannhet, prinsipper og integritet egentlig betyr?

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Problemet vårt er ikke mangelen på billig kraft.

Problemet er at vi mangler politikere som prioriterer det norske folk og ikke EU-ledelsen.

Previous Post

Film fra Hemali

Beretninger etter vaksinering

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.