POSTED IN Norge

Facebook

De demoraliserte slår tilbake

0
Print Friendly, PDF & Email

Klassekampen 27. august omtaler Ida Vikøren Andersens doktoravhandling om debatter på Facebook. Medieviter Andersen siteres med at «Sosiale medier oppleves som en arena som gir anledning til å skape et slags autentisk selv». Denne psykologiske fordømmelsen presenteres med at debattene på Facebook «er dominert av av selvhevdelse og moralsk posisjonering framfor konstruktiv argumentasjon».

Innlegget er hentet fra politikus.no

Innlegget står på trykk i Klassekampen i dag.

Interessant nok har den tyske sosiologen Wolfgang Streeck allerede i 2017 omtalt Andersens tema i artikkelen «De fortrengtes tilbakekomst som begynnelsen på slutten til den nyliberale kapitalismen». (Trykt i Vardøger nr 38 i Rune Skarsteins oversetting).

Etter at globaliseringa hadde vært prega av løgner som Colin Powells Irak-bløff, EU-rapporter om uunngåelig rikdom til alle gjennom EUs indre marked og masse snakk om internasjonale traktaters velsignelser, virka ikke dette lenger. Det eliten og deres allierte på universitetene og i mediene ikke så, det så de som ble fattigere. «Sannheten» i arbeidslivet var ikke slik de som slapp til i det offentlige ordskiftet sa. De politiske lederne og deres støttespillere på universiteter og i mediene, mista all tillit. Det ble Brexit og Trump. Da kom plutselig sannhetskravet fram fra dem med de største løgnene. Med det internasjonale politiske tiltaket «faktisk».

De utstøtte blir demoralisert som «populister» og «konspirasjons-teoretikere». «Et kjennetegn ved vår tids «åndelige situasjon» er en ny type kulturell splittelse som tilsynelatende uten forvarsel har kommet over de demokratisk-kapitalistiske samfunnene», skreiv Streeck.

«I hverdagen fører dette til en moralsk og kulturell forvisning av anti-globaliseringspartiene og deres tilhengere. Påstanden om at de er kognitivt umyndige fører til moralsk fordømmelse av kravet deres om nasjonal politikk for beskyttelse mot risikoer og bivirkninger av internasjonaliseringen».

Streeck peker på at de fortrengte, de oversette og ignorerte, mister sine talspersoner til globaliseringsfraksjonen. Derfor kan de bare

 «artikulere sin protest…gjennom det ubearbeidede språklige råmaterialet fra førpolitiske erfaringer. Disse regelbruddene er årsak til harme blant dem «der oppe» og mobilisering blant dem «der nede». Internasjonaliseringens tapere og motstandere unndrar seg samtidig moralsk sensur ved at de trekker seg ut av de offentlige mediene og går inn i de «sosiale» mediene. Ved hjelp av den mest globaliserte av alle infrastrukturer bygger de opp egne kommunikasjonskretser der de ikke trenger å frykte at andre vil fornærme dem med at de er kulturelt og moralsk tilbakestående». 

I Tyskland var AfD (Alternative für Deutschland) i 2017 partiet med flest følgere på Facebook. I Norge har Facebookgruppa Folkeopprøret mot klimahysteriet nær 170 000 medlemmer.

Andersens doktoravhandling føyer seg forutsigelig inn i rekken av demoralisering av dem som ser at «ekspertene» ikke er deres forsvarere. Nærmest som et bestillingsverk. Uten tvil til store glede for de mektiges ekkokamre der den «siviliserte» diskusjonen med tilfredshet kan fortsette uforstyrret, som med sine mange daglige angrep på president Trump.

Ove Bengt Berg

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Jan Herdal:

Klimafondets kollaps.

Forrige innlegg

USA vil bruke bombefly i Sør-Kina Havet.

Er hangarskipene utgått på dato?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.