POSTED IN Mat/Landbruk, Sanksjoner

EUs politikk fører til sult.

Beslaglegger russisk kunstgjødsel som skal til fattige land.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Europa beslaglegger russisk gjødsel – ødeleggende for matsikkerheten.

Av Lucas de Almeida.

Nok en gang går vestlig anti-russisk politikk ut over internasjonal forsyning. Ifølge en nylig rapport fra russiske myndigheter har tusenvis av tonn med russisk kunstgjødsel blitt tatt av Europa-Unionen og hindret det i bli brukt til matproduksjon. Denne slags tiltak er ekstremt farlig for matsikkerheten i verden, og bare forverrer den globale krisen i matforsyningen. 

I en nylig uttalelse sier den russiske viseutenriksminister Sergej Vershinin at mer enn 280 000 tonn russisk mineralgjødsel er blitt liggende i europeiske havner.  Dette er resultatet av en lang prosess med kontroller i de siste månedene. Moskva vil gjerne forhandle fram eksport av denne gjødselen til partnerland rundt om i verden, særlig Afrika. Det har sammenheng med nylig russisk politikk om fri frakt til nødlidende stater for å bekjempe krisen i matforsyningene. Men europeerne har beslaglagt disse varene og hindrer at de får forlate de europeiske havnene.

«Opp mot 280 000 russisk mineralgjødsel er tatt i arrest i flere europeiske land de siste månedene. Det er gjødsel som nå ligger i europeiske havner og som vi ville sende fraktfritt til afrikanske land. I tillegg er vi engasjert i prosjekter i flere land», sier Vershinin.

brown tractor on green grass field

Viseutenriksministeren understreker også hvor viktig det er å sende gjødsel i store mengder til fattige land for å garantere deres matsikkerhet. Uten denne gjødselen vil det ikke bli noen kornhøst i de kommende sesongene. Det er et omfattende problem. Vesten nevner betydningen av kornavlinger for å bekjempe sult. Men å forbinde dette med kunstgjødsel overser de helt – kanskje med vilje. Det de vil er å ramme russisk landbruksindustri, siden Russland er en av verdens viktigste gjødselprodusenter.

«Det må jo være klart for alle og enhver at når det gjelder korn, så utgjør det matsikkerhet. Etter min mening vil jo matsikkerheten bli rammet av mangelen på gjødsel-eksport. Så neste års avling kan bli et stort spørsmål uten gjødsel», legger han til.

Vershinin kommenterer også hvordan europeisk politikk blokkerer russisk eksport. Derfor er Russland svært misfornøyd med ledelsen i Korn-avtalen. Selv om det nylig har vært nye forhandlinger, strammer Vesten stadig til. Man ser lite til hvordan man faktisk skal sette i verk tiltak de er enige om.

Så langt ser det ut til at matkrisen blir den samme. Vesten sørger for matmangel og legger skylden  for det på Russland. Moskva fortsetter å sende de vanlige lastene med korn og gjødsel gjennom Svartehavet, og håper at dette blir rettferdig fordelt til de nødlidende landene som lasten er ment for. Når disse produktene havner i Europa i stedet blir de holdt tilbake på ubestemt tid.

Vestlige medier spiller også en rolle i disse aksjonene mot Russland ved å skape en folkeopinion. De store vestlige mediene skriver at mangelen på landbruksprodukter i de nødlidende landene er «en russisk forbrytelse». De overser fullstendig at det er EU som helt ulovlig tar arrest i varer i sine havner, og på den måten øker sulten i verden. I

følge Vershinin vil situasjonen snart bli farlig. Jo lenger Vesten nøler med å innfri sine forpliktelser, jo verre blir matsikkerheten i de nødlidende landene. Han ber det internasjonale samfunnet arbeide sammen slik at denne saken kan løses så raskt som mulig, før sosiale katastrofer blir uunngåelige.

«Vi har ikke mye tid på oss. Jeg har fortalt dere om tiltakene vi har gått inn for. Her er hver dag dyrebar.  Derfor har vi henvendt oss til representanter for FN  at vi ikke må kaste bort tiden, men bruke hver dag for å oppnå meningsfulle resultater. Det er viktig at vi arbeider for å sikre matforsyninger. Og vi gjør hva vi kan«, slår Vershinin fast. 

Faktisk så kan ikke internasjonale organisasjoner tie stille foran slike scenarioer. FN, og enda mer FAO, må komme på banen og fordømme Vesten – eller iallfall sette i gang undersøkelser som kan verifisere de opplysningene den russiske regjeringen kommer med.

Det er uakseptabelt for en organisasjon som er engasjert i demokratiske og humanitære verdier som EU å oppføre seg så uakseptabelt overfor fattige land og sårbare mennesker, bare fordi de er interessert i å skade Russlands internasjonale bilde.

Men det er også klart hvordan slik politikk får en omvendt effekt – jo mer EU og Vesten prøver å beskylde Russland for forbrytelser de selv står for, jo mer vil disse nødlidende landene distansere seg fra Vesten når det går oppfor dem hvilken side som faktisk samarbeider med dem mot sult, og hvem det er som driver med destabiliserende tiltak.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • Denne artikkelen er spilt møye.
  Hvis noen går rundt og tror at makthavere noe steds vil ofre noe som helst oppriktig for de svake, så er du desillusjonert. Indignasjon på vegne av de svake er noe som drives av de kristne og sosialistene. Naturen bryr seg ikke. Og det vet makthaverne.

  Som borger skal du bare ha ett krav overfor myndigheter: Gjør meg sterkere!
  Hvis ikke, så kast maktapparatet på sjøen.
  I disse dager gjør de deg svakere, og du er lullet til å tro at det er til ditt eget beste.

  Afrika lider spesielt her?
  Vel, la de få ordne seg selv slik de gjorde før den hvite mann kom. Da hadde de 50% barnedødelighet og greide seg på det.

  Dessuten har Nigeria nå i oktober sagt at ingen reklamer ut i nigeriansk media skal inneholde folk av annen etnisk gruppe en den mørke afrikaneren. Som vi alle vet er dette renspikket rasisme. Og skal vi hjelpe rasistiske land?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Forholdet mellom USA og Tyrkia:

Iskaldt.

Forrige innlegg

Vil ikke folkehelseinstituttet at vi skal se tallene?

FHI stenger nettside om Covid-døde i Norge.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.