POSTED IN Endring av politikken, Midt-Østen

Europas vending bort fra palestinerne og mot Israel vil bringe konfliktene til Europa.

Europeerne vil bli definert som fiender.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Europa – fra nå Krigens Hus

Av Jan Hårstad

Innen islamistisk type tenkning deler man verden inn i to kategorier: Krigens Hus hvor de vantro hersker og Islams Hus som styres av troende muslimer. Ifølge denne modellen blir det ikke fred i verden før Islams Hus har nedkjempet Krigens Hus.

For de som har greie på islamismens teologi vakte det derfor stor oppsikt at prominente islamist Tariq Ramadan på et celebert møte i 2002 begynte å snakke om Europa som dar al-shahada, Den ISLAMSKE TROENS HUS.

Professor Bassam Tibi med røtter i Syria ble helt forskrekket og skriver om dette i boka Political Islam fra 2008 på side 176:

«Hvis Europa ikke lenger blir oppfattet som KRIGENS HUS (dar al-harb) er ikke dette et tegn på modernisering som noen feilaktig innbiller seg: det er heller et uttrykk for islamiseringens tankesett i Europa.»

3. sept 1975 begynte det etablerte Frankrike å utgi tidsskriftet « EURABIA.» Etter sjokket med oljeboikotten proppet det opp en EU-strategi som i grove trekk gikk slik: EU-selskapene skal ha god tilgang til arabisk olje og gass og markeder mot at EU ønsker Islam velkommen til Europa. I form av masseimmigrasjon, bygging av islamske kultursentra og moskeer overalt. EU avtalte at muslimer skulle ha frihet til å dyrke sin religion og sin kultur inni Europa. Helt åpenbart trodde – mente – eliten i EU at den overlegne, moderne europeiske kulturen ville absorbere den islamske kulturen.

Professor Bassam Tibi

I Palestina-saken brukte EU store penger på ideen om To-Statsløsning og finansierte PA/Abbas i Ramallah. Berømte aktivister for Islam bosatte seg i EU og miljøet kunne med statsvelsignelse bedrive politikk og utbredelse. Sverige er ekstremeksemplet på alt dette jeg nå skisserer.

Derfor er det verdt å legge merke til at når de voldelige Jihadistene erklærte krig mot Korsfarere og Zionister i årene 1996 og 1988 så er all aggresjon rettet mot den store og lille satan: USA og Israel. Studerer man disse dokumentene og annen propaganda, går faktisk Europa på lang vei fri. Åpenbart så man  som Tariq Ramadan på Europa som den «islamske Troens hus.» Vennligsinnet blokk.

Det som da har skjedd fra 7 oktober og Gazakrigen er at hele EU-lederskapet har forlatt Palestinapolitikken og omfavnet kollektivt Israel. Ikke bare det. En har jobbet for å forby Palestinademonstrasjoner, en har sparket journalister(BBC) som mener pro-palestinske saker og en vil kaste ut berømte fotballspillere som er pro-palestinske.

Denne listen av 180 graders politisk kursendring kan gjøres lenger. Det denne kursendringen vil innebære sett fra Jihadistene side, er at Europa trer inn i DAR AL-HARB. Krigens Hus. Det betyr intet mindre enn at Europa-makten skal knuses til pinneved på lik linje med USA og Israel.

   I 2024 vil europeerne erfare at de lever i en ny type virkelighet.   

Forsidebilde: Annie Spratt

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • google:
    Die freie arabische Legion
    The free arabian legion

    De er enige om det meste muslimene og nazistene

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Israel ba innbyggerne på Gaza om å flykte til Egypt:

Deretter bombet de den eneste tilgjengelige grenseovergangen.

Forrige innlegg

Spesialisten på krig med nye økonomiske hjelpepakker.

Biden vil gi 100 milliarder dollar til Ukraina, Israel og Taiwan.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.