POSTED IN Endring av politikken, Europa

Europas regjeringer blir gradvis mer ustabile.

Europa går mot økende politisk uro.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Over hele Europa er regjeringer gradvis blitt mer ustabile forteller denne statistikken. Den sier ingenting om årsaken til dette. Den konstaterer bare at dette skjer. Regjeringer er de politiske krefter som styrer i de ulike landene. Vi kaller dem gjerne demokratiske når folk har fått stemme ved valg, men det er en sannhet med tildels store modifikasjoner.

Hvilke norske partier gikk til valg på en gradvis overføring av myndighet fra Stortinget til EU-organer etter to norske NEI til EU ved folkeavstemninger? Men det er det som har skjedd uten at noen har sagt noe til velgerne.

Hvem gikk til valg på en delvis privatisering av Equinor (Statoil) altså å overføre deler av eierskapet av vår felles-eiendom til private?

Hvem gikk til valg på at vi skulle tilslutte oss ACER-avtalen og dermed få importert europeiske strømpriser? Osv…

Stortinget har vedtatt og vedtar en rekke viktige forordninger uten å spørre det norske folket. Det er ikke demokrati.

I USA sloss to store partier om den politiske makten. Begge partiene er sponset av store kapitalinteresser og må levere politikk som fører til fortjeneste til disse etter valget. Ingen kan velges fra noen av disse to store partene uten at de har mektige kapitalgrupper i ryggen. Det er omtrent så langt fra demokrati en kan komme. Dette er kapitalens demokrati: befolkningen får velge hvem som skal styre på kapitalens premisser.

Befolkningene får velge ved valg så lenge de lar seg styre av medienes (også store private firmaer) fortellinger om den verden de lever i og dermed velger folk som ikke er en trussel mot den virkelige og skjulte makten. Men når stadig flere får forverret sine livsvilkår reagerer et økende antall og vil skifte ut sine styrende. Om de får noen som er bedre er en annen sak.

Det er dette denne statistikken forteller om. Misnøyen over Europa er økende. Verdensdelen blir gradvis mer politisk ustabil. Og slik må det være når de styrende leverer mer fattigdom til mange mennesker og stor rikdom til noen få.

Det er også virkelig til ettertanke at den utskjelte ungarske lederen, Viktor Orban, ifølge denne oversikten sitter i den mest stabile europeiske regjeringen. Det betyr at han er populær i Ungarn og det skyldes vel at han har sin egen befolknings velferd for øye og ikke EU-ledelsen sine politiske prioriteringer.

Knut Lindtner
Redaktør

I teksten over denne grafen står det:

Gjennomsnittlig varighet for nasjonale regjeringer i Europa har gått betydelig ned det siste tiåret. Ifølge en EU Matrix-undersøkelse holder regjeringer fra land som Romania og Bulgaria i gjennomsnitt i mindre enn ett år. Disse tallene vil trolig synke i fremtiden også for land som har vært mer stabile det siste tiåret, som Tyskland og Nederland, som viser tegn til økende politisk ustabilitet.

Forsidebilde: Zach Lezniewicz

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Røyk dem ut, jag dem opp Carl Johan til slottet, de «kongelige» og høyst medskyldige, og la folket bestemme hva de fortjener.

  Svar
 • Storting, regjering, valg og partier er i dag ikke annet enn kulisser kuppet for å narre innbyggerne. Landet vi kalte Norge og trodde var vårt tilhørige hjem finnes ikke lenger. Innvandring, «vaksine»-sprøyter, fattiggjøring og ran av de siste restene av steinrøysfolket nord for Lindesnes har snart eliminert reminisensene av oss. . Det skrikes opp om folkemord i Gaza, mens nordmenns eget land og kultur føres til slaktebenken.

  Svar
 • Kåre Magne
  3 januar 2024 23:16

  Godt sagt, V!
  Nisselue-folket stemmer dem (styringsparti-globalistene) inn (på Tinget) gang etter gang!

  Svar
 • De såkalte valgene er infisert av politikerne som etter at velgerne har sagt sitt, starter forhandlinger med hverandre og således endrer valgresultatet. Dette er ikke demokrati.

  Svar
 • Pravdamedia
  6 januar 2024 10:08

  Dominion telle systemet, som brukes i valg i Norge og USA, bl. Å i vesten har sikkert ingen ting å si på valgresultatet heller, vi får skylde på velgerne….

  Svar
 • Hans Konrad Johnsen
  8 januar 2024 11:42
  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Covidvaksinens skyggesider trer frem

Blodpropper og nanotråder funnet hos avdøde som var fullvaksinerte

Forrige innlegg

Et stort antall barn i Gaza er blitt foreldreløse i løpet av krigen. Mange av dem vet det ikke enda.

«Vi kan ikke fortelle henne sannheten»: Gazas sykehus fylles med foreldreløse barn.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.