POSTED IN Sanksjoner, Tyskland, USA

Europa, en amerikansk vasall

Europa sanksjonerer seg selv og fremtvinger en økonomisk depresjon

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Dr. Michael Hudson
Oversatt av Northern Light

Tyskland og Europa blir nå tvunget inn i en depresjon og en avindustrialisering som følge av sanksjonene som USA har bedt dem om å innføre mot Russland, skriver Dr. Michael Hudson, president for The Institute for the Study of Long-Term Economic Trends (ISLET), i en artikkel om Tysklands posisjon i den amerikanske New World Order.

Landet som lider mest av dette er Tyskland

Tyskland har vært Europas mest avanserte industrielle økonomi med stål-, kjemikalie- og bilindustrien er avhengig av import av russiske råvarer, olje og gass. Nord Stream ble bygget for å gi billig energi til Tysklands enorme industrier. Likevel har Tyskland fått beskjed av amerikanerne om å kutte ut russiske naturressurser, avindustrialisere og betale tre ganger så mye for amerikansk LNG. Dette skjer mens USA fritt importerer olje fra Russland via Italia, da det er unntatt fra de samme sanksjonene, sier Dr. Hudson.

I The Herland-report har vi siden april i år skrevet om den ekstremt ødeleggende effekten europeiske sanksjoner har på Europa selv, med henvisning til Pentagon-planen som eksplisitt sier behovet for «å holde Europa nede». Vi har også spådd amerikansk kapitalovertakelse av europeisk eiendom som et resultat av den dramatiske svekkelsen av europeiske økonomier.

USAs forsvarsdepartement uttrykte for lenge siden (1992) behovet for å svekke Europa, Asia eller det tidligere Sovjetunionen, for å sikre at USA opprettholder den ledende rollen i det unipolare systemet. For å opprettholde USAs rolle, må USA «motvirke at de avanserte industrilandene utfordrer vårt lederskap, eller forsøker å velte den etablerte politiske og økonomiske orden». Europa skulle bli dominert av USA, svekket og avskrekket fra å strebe etter en regional rolle, og uten sterk vilje til å beskytte sine legitime interesser. Dette er akkurat det som skjer nå på den mest dramatisk måten.

Tyskland og andre NATO-land har blitt bedt om å innføre handels- og investeringssanksjoner mot seg selv, som vil vare lenger enn dagens proxy-krig i Ukraina. USAs president Joe Biden og hans talsmenn har forklart, at Ukraina bare er begynnelsen på en mye bredere dynamikk som deler verden i to økonomiske allianser. Dette globale bruddet vil bli en ti- eller tjueårig kamp for å avgjøre om verdensøkonomien vil være en unipolar USA-sentrert dollarisert økonomi, eller en multipolar, multi-valuta verden sentrert om Europa med blandede offentlige/private økonomier.

President Biden har karakterisert denne splittelsen som mellom demokratier og autokratier. Typisk orwellsk dobbelttale. Med «demokratier» mener han USA og allierte vestlige finansoligarkier. Målet deres er å flytte økonomisk planlegging ut av hendene på folkevalgte regjeringer, og over til Wall Street og andre finanssentre under amerikansk kontroll. USA bruker IMF og Verdensbanken til å kreve privatisering av verdens infrastruktur, og avhengighet av amerikansk teknologi, olje og mateksport.

Med «autokrati» mener Biden land som motsetter at finanskapital og privatisering overtar. I praksis betyr amerikansk retorikk å fremme sin egen økonomiske vekst og levestandard, og holde finans og bank som offentlige tjenester. Det dreier seg om hvorvidt økonomier vil bli planlagt av bankkartell for å skape finansiell rikdom, ved å privatisere grunnleggende infrastruktur, gjøre offentlige sosiale tjenester som helsevesen om til monopol, eller at levestandarden og velstanden i landene heves ved å beholde bank og verdiskaping, folkehelse, utdanning, transport og kommunikasjon i det offentliges hender.

Landet som lider mest «collateral damage» i denne globale bruddet er Tyskland. Som Europas mest avanserte industrielle økonomi er tysk stål, kjemikalier, maskiner, biler og andre forbruksvarer mest avhengig av import av russisk gass, olje og metaller fra aluminium til titan og palladium. Til tross for to Nord Stream-rørledninger bygget for å gi Tyskland lavprisenergi, har Tyskland fått beskjed om å kutte ut russisk gass og av-industrialisere. Dette betyr slutten på Tysklands økonomiske dominans. Nøkkelen til BNP-vekst i Tyskland som i andre land, er energiforbruk per arbeider.

Disse anti-russiske sanksjonene gjør dagens nye kalde krig i realiteten til anti-Tyskland. USAs utenriks-minister Anthony Blinken har sagt at Tyskland bør erstatte lavt priset russisk rørledningsgass med høyt priset amerikansk LNG-gass. For å importere denne gassen må Tyskland bruke over 5 milliarder dollar raskt for å bygge havnekapasitet for LNG-tankere. Effekten vil være at tysk industri ikke blir konkurransedyktig. Konkurser vil spre seg, sysselsettingen vil avta, og Tysklands pro-NATO-ledere vil påtvinge en kronisk depresjon og fallende levestandard.

De fleste politiske teorier antar at nasjoner vil handle i sin egen interesse. Ellers er de vasaller som ikke styrer sin egen skjebne. Tyskland underordner sin industri og levestandard til diktatene fra USA og egeninteressen til USAs olje- og gassektor. De gjør dette frivillig – ikke på grunn av militær makt, men ut fra en ideologisk tro på at verdensøkonomien bør styres av amerikanske planleggere av den kalde krigen. Noen ganger er det lettere å forstå dagens dynamikk ved å se på historiske eksempler på den typen politisk diplomati som man ser splitte dagens verden. Den nærmeste parallellen jeg kan finne er Europas kamp i middelalderen av det romerske pavedømmet mot tyske konger på 1200-tallet. Denne konflikten splittet Europa på samme måte som i dag.


Fra The Herland Report, publisert 20 november 2022.
Oversatt fra engelsk, linker og kilder i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Europe, the American Vassal: Europe imposes Sanctions on themselves, Forcing a Depression

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Bekreftet fra offisielt hold:

«Vaksinerte» barn har mange ganger større dødsrisiko enn uvaksinerte barn

Forrige innlegg

Nå lar Sverige asylretten forsvinne. Moral er bare til pynt:

Sverige starter utleveringen av asylanter til Tyrkia.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.