POSTED IN Krig-fred

Europa går mot krig:

I Stortinget er det ikke tema.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Smør i marginen. En reprise.

Jan Hårstad       

Det offisielle politiske Norge skjønte overhodet ingenting av verden i perioden 1938-1940.

Leo Trotsky førte dagbok og forteller at han på Hønefoss fikk besøk av toppene i Arbeiderpartiet og samtalte med dem om verdenssituasjonen. Han skriver at de var en gjeng provinsielle tomsinger.

Leo Trotsky var en innflytelsesrik politiker i det tidlige Sovjetunionen; først som folkekommissær for utenrikstjenesten og deretter som grunnlegger og leder av Den røde armé og folkekommissær for krigen. (Fra Wikipedia)

Det beste Trotsky skrev var om framveksten av Nazisme i Tyskland. Det er bare om Kommunistene og Sosialdemokratene allierer seg at Nazismen kan stoppes. Hatet mellom disse to partiene var for stort til at dette kunne skje. Det gikk som det gikk.

Temaet vi da står overfor er dette. Hvilke hendelser var det som frambrakte hatet? Sosialdemokratene og fagforeningene i Tyskland gikk inn for tysk opprustning og krig i 1914. Forut for dette hadde deres høvding Karl Kautsky skrevet at globaliseringen av kapitalismen ville frambringe en fredelig ultraimperialisme.

Mot dette skrev Lenin og Rosa Luxemburg at krig er en bestandel av kapitalismens vesen som jakter etter råvarer og markeder. Krig er en iboende foreteelse i systemet.

Nå jager absolutt ALLE større stater etter større innflytelsessoner, markeder og råvarer i hver eneste krok og krik av jordkloden. Det finnes faktisk ikke en eneste region som ikke lever under trykket av rivaliserende imperialisme.

Men verken gamle eller nye sosialdemokrater (AP-SV-Rødt) ser det slik. De følger tenkningen til Kautsky om bare man driver fredskonferanser så kan man ved hjelp av slike typer som Anniken Huitfeldt frambringe universell fred.

Dess mer man ruster opp, dess mer fred blir det i verden.

Nå når det er helt åpenbart at det går mot storkriger rundt Iran, Ukraina og Taiwan ser vi at det er en avgrunnsdyp forskjell i virkelighetsoppfatningen mellom sosialdemokratisme og marxisme. Det er to vidt forskjellige verdener av politisk tenkning.

Det er bare å lese Klassekampen for å forstå dette. At USA har omgjort NordNorge til et militært oppmarsjområde for krig mot Russland interesserer ikke. At Kongsberggruppen og Raufoss Nammo seiler opp i verdenseliten som våpenprodusenter interesserer ikke. At de fleste norske soldater deltar i vestlige kriger interesserer ikke. At Norge har brukt milliarder på Nato-Jihadisme i Syria interesserer  ikke.

Syria's civil war: five years of Guardian reporting | World news | The Guardian
Hva deltar Norge i imperialistiske konflikter.

Det som er viktig er kommersielle barnehager, feriepenger og brillesubsidier. Og ikke minst: framstille Norge som en isolert øy i verdenspolitikken akkurat som Trygve Lie og Martin Tranmæl gjorde i samtalene med Trotsky. Her kommer ingen hyperinflasjon over Norges kyster. Heller ingen ubåter med atomvåpen. Å nei da. Norge går mot et slags Nirvana av evig fred og velstand. Her er hva den nyfrelste sosialdemokrat Mimir K skriver i KK 3. desember 2021:

«Høstens rekordvalg for venstresida kan bli starten på en NY GULLALDER FOR LIKHET OG FOLKESTYRE I NORGE.»

Mimir har havnet på Stortinget og fra nå av kan vi ikke vente oss noe annet enn sosialdemokratisk vrøvl fra det hold. Sannsynligvis vil han klare å manøvrere slik at han blir sittende der til gullpensjonen når han.

Den sosialdemokratiske venstresida i Norge nå påminner  veldig om Stortinget i dagene før 9. april 1940. Da diskuterte man hvor mye smør det skulle være i margarinen.

Dess mindre man så og dess mindre man tenkte, dessto bedre karrierer og tykkere lommebok.

Forsidebilde: Johannes Plenio

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  5 desember 2021 8:59

  Dersom norske veljarar har like stor tru på opprusting og krigshissing som stortinget og regjeringa har, ligg me dårleg an.

  Til forsvar for Klassekampen: Tunander, Melle, Hellesnes, Heffermehl og andre viktige røyster får framleis spalteplass. Det vonar eg Jan Hårstad får òg, om han ynskjer det.

  Svar
  • Jan Hårstad
   5 desember 2021 11:29

   Torfinn: jeg er kastet ut så mange ganger fra Klassekampen at jeg har
   blitt vaksinert grundig. Det kommer ikke noen melding fra meg til den
   avisa.

   Svar
   • Torfinn Slettebø
    6 desember 2021 10:03

    Det var leitt å høyra. Sjølv har eg prøvd å få inn eit kort innlegg om krigsmann Stoltenberg og stillinga som sentralbanksjef. Til no er det ikkje kome på trykk. Etter eit innlegg om saka av Pettersen 11.11. har det vore stille i Klassekampen om dette viktige spørsmålet. Har avisa freda Stoltenberg?

 • Det er flott at røyster får spalteplass, men når meninger kommer skjevt ut så er det også på sin plass å kommentere det.
  For det første så er vi krig og den har vart siden januar/ februar 2020. Herskerklassen er utrolig feig som vanlig og ikke å ha erklært denne krigen. Det er slu måte å omgå fredstraktaten i Westfalen 1648.
  Det er aldeles skivebom å peke på Tyskland som ansvarlig og eller medansvarlig til første verdenskrig.
  Noen kaller herskerklassen for de vanlige mistenkte, andre sier globalistene. For ca 120 år siden ble de kalt the secret elite og de hadde et mål for øyet. Og det var One world government. Men det var et land som måtte ryddes av vegen først, nemlig Tyskland. Og det ble til de grader gjort, gjennom to kriger.
  Det finnes så mange kilder som tyder på at Tyskland var den stormakten i Europa som ikke ønsket noe krig.

  De vanlige mistenkte,globalistene, the secret elite har hatt full kontroll over disse grusomme teaterforestillingene helt fram til idag. Det gjelder i nyere tid første verdenskrig, russiske revolusjon, osv.

  Svar
  • Ola Nybølet
   5 desember 2021 17:02

   Du har rett Cirrus, enhver som søker uavhengige kilder og matriale vil få det bekreftet.
   Hva angår tidligere og nåværende norske regjeringer og storting, de er bare illusjoner og fødd og kontrollert av frankistiske satandyrkere.
   Jeg skrev i et innlegg i VG for mange år siden, da Norge støttet satanistenes krig mot Libya, at jeg fraskrev meg et hvert ansvar for hva mine skattepenger ble brukt til (ang. umoralsk angrepskrig og faenskap) av Stoltenberg regjeringen (og Støre!) og et feigt storting.
   Jeg mener det samme idag, altså, jeg fraskriver meg med dette et hvert ansvar for de norske myndigheters angrepskriger, indirekte/direkte, med norske militære, økonomisk støtte, eller gi satanistene baser i Norge, eller på andre måter.

   Svar
 • Ja, det bedrives mye idiotisk brødpolitikk i Norge. For å skjule hva våre myndigheter driver med i Midtøsten og Sørkinahavet?

  Og allikevel:
  «Smør i marginen. En reprise.»
  – Var dette en like skrullete politikk som dagens salg av vår fornybare, ikke-forurensende strømproduksjon, mens vi importerer CO2-belagt kullkraftstrøm tilbake, – mens innbyggerne må fryse.

  I mellomkrigstiden solgte myndighetene D-vitamin-rikt smør fra gresspisende utgående kuer, ut av landet. For å importere vegetabilsk fullherdet olje/margarin som det ble satt i gang omfattende reklamekampanjer for, i stedet for. For å få penger til å fø vår politiske administrasjon og deres trojanske penge-politikk.
  Antagelig med det resultat at hjerte/kar og krefttilfeller skjøt fart i tiår etterpå.

  Men når vår administrasjon, og etterhvert da også innbyggerne, forveksler penger og realverdier kan vi vente oss det underligste. Også bombing for fred.

  Svar
 • «Mot dette skrev Lenin og Rosa Luxemburg at krig er en bestandel av kapitalismens vesen som jakter etter råvarer og markeder. Krig er en iboende foreteelse i systemet.»
  Var det rart de gamle romerne næret en viss forakt for de taleføre? De visste bare så godt som noen at alt kan sies med kløyvet tunge. To mennesker mer illojale mot det folket i det landet de levde en Lenin og Luxemburg skal du lete lenge etter. De er bare ganske enkelt tilgriset med blod.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ytringsfrihet til pynt:

Politiske diskusjoner truer ensretting

Forrige innlegg

Qurinal-avtalen mellom Frankrike og Italia.

Er det starten på EUs oppløsning?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.