POSTED IN Coronavaksiner, Helse

EU planla vaksinepass i 2018, lenge før pandemien.

Følger vi bare EUs planer i Norge?

17 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

ÅPENT BREV NR. 2 TIL HELSE- OG OMSORGSMINISTER INGVILD KJERKOL – ET BREV VEDRØRENDE VAKSINASJON, BIVIRKNINGER OG VAKSINEPASS.

Av Eva Fjeldstad

4,58 personer har dødd av vaksinene i snitt hver uke siden vaksinasjonsprogrammet startet – dvs 19 hver mnd eller minst en persom hver annen dag. I tillegg til 243 døde, er det 4341 som har alvorlige bivirkninger, hvilket vil si i snitt 82 alvorlig syke pr. uke eller nærmere 12 hver dag.

Jeg har ikke fått svar på mitt åpne brev av 3.11. 2021, men vil likevel stille nye spørsmål:

Vaksinene og bivirkningene.

Alle har vel fått med seg at du, den politiske ledelse og helsemyndighetene for øvrig ønsker at flest mulig/alle skal ta covid-vaksinene. Vi har nå siden 12.mars 2020 hørt om antall smittede, innlagte på sykehus og antall dødsfall på grunn av covid-19 hver eneste dag. Vi har hørt om overfylte sykehus og viktigheten av at alle vaksinerer seg for å hindre smitte, sykdom og død.

Men vi har ikke hørt noe om bivirkningene av vaksinene – sykdom og død som følge av vaksinering.

rapporten fra legemiddelverket kan vi lese at det pr. 4.1.22 har kommet inn 48 682 meldinger om mistenkelige bivirkninger og at 25 666 av disse er behandlet.

Av tabellen under her (tabell 3 side 6 i legemiddelverkets rapport) kommer det fram at det har vært totalt 243 dødsfall på grunn av vaksinene og 4341 alvorlige meldinger unntatt dødsfall – altså i tillegg til de 243 døde dersom vi regner sammen alle vaksinetypene.

Det er med andre ord i gjennomsnitt 919 meldinger pr uke om bivirkninger i de 53 ukene siden vaksinasjonsprogrammet startet – dvs 131 pr dag.

4,58 personer har dødd av vaksinene hver uke – dvs minst en persom hver annen dag og 19 i snitt hver måned. I tillegg til de døde, er det 4341 som har alvorlige bivirkninger, hvilket vil si i snitt 82 alvorlig syke pr. uke eller nærmere 12 hver dag i tillegg til de døde.

Og hva er definert som alvorlig bivirkning?

I følge Folkehelseinstituttets side er alvorlige mistenkte bivirkninger definert som hendelser som er livstruende, ender med død, fører til sykehusinnleggelse, medfører vedvarende eller betydelig nedsatt funksjonsevne eller arbeidsuførhet, eller er en medfødte anomali/fødselsdefekt (dvs skader på barnet på grunn av mors medisinbruk). 

Og hva slags bivirkninger er det snakk om?

Det som står nevnt er: Hjerteposebetennelse (perikarditt) • blodpropp i lungene • besvimelse (synkope) 6 • underlivsblødninger etter overgangsalder • hjertemuskelbetennelse (myokarditt) • dyp venetrombose • anafylaktisk reaksjon • blodpropp (trombose) • hjerterytmeforstyrrelser (arytmi) • blodpropp eller blødning i hjernen.

Vi har alle sett at avisene også har skrevet en del om unge kvinner som har fått menstruasjonsforstyrrelser. Det er i det hele tatt ikke nevnt, heller ikke nevrologiske tilstander. Det vil si at disse tilstandene ikke regnes som alvorlige? –  selv om de kan har store og langvarige konsekvenser. Og de langvarige konsekvensene vet vi fortsatt lite eller ingenting om selv om stadig med forskning viser uheldige konsekvenser av spikeproteinene.

Hvem vet hva?

Når jeg referer tallene fra legemiddelverkets rapporter til andre, blir de sinte og sier jeg jukser med statistikken. Det hjelper lite at jeg sier det er Legemiddelverket og FHI sine tall – da svarer de at om det var sant, ville de hørt om det i media. De stoler på myndighetene og media og forteller meg at myndighetene stanset AstraZeneka fordi 3 døde. Hadde flere dødd av de andre vaksinene, ville vaksinasjonen blitt stanset!

Ja det er riktig at AstraZeneka ble stanset etter 3 dødsfall det var mye snakk om i media. Men hvorfor har ikke Pfizer-injeksjonene blitt stanset lenge før antall døde har rukket å bli 223? Fordi media har holdt tett om det?

Ja, hvorfor får vi ikke høre noe om dette Kjerkol? Jeg tror det er mange som vil ha svaret på det! Fordi da ville de bli skremt fra å ta vaksinen? Er det noen annen grunn til ikke å opplyse om det? Og det er slett ikke i tråd med det FHI sier på samme side som nevnt over: Det er svært viktig at befolkningen mottar informasjon om disse forhold. Vi anbefaler at de som skal vaksineres blir informert skriftlig om risikoforhold ved bruk av vaksinen. Folkehelseinstituttet vil utarbeide og sende ut informasjon om kjente bivirkninger, risiko for alvorlige bivirkninger, samt forhold vedrørende erstatningsansvar til alle kommuner og helseforetak i forbindelse med pandemivaksinasjon. Jeg har ikke hørt om eller snakket med noen som har fått informasjon før injeksjonene annet enn at injeksjonene er trygge og effektive.

Jevnlige opplysninger om bivirkninger i media?

Hva tror du ville skjedd om vi hver uke siden vaksinasjonsprogrammet startet hadde fått opplyst antall døde og innlagte på sykehus på grunn av disse injeksjonene – om Dagsrevyen hadde opplyst dette daglig og samtidig intervjuet mennesker med alvorlige bivirkninger? Da ville folk blitt skremt fra å ta vaksinen! Nå har vi blitt skremt til å ta injeksjonene.

Hvilke rett har du til å bidra til at disse opplysningene ikke kommer ut til folket? For hadde du sagt at dette skulle ut, hadde det kommet ut! Du kan svare at det ikke er skjult i og med at det står i rapportene – men du vet like godt som meg og ut i fra erfaring av de aller fleste ikke går inn og leser rapportene i detalj. Du vet like godt som meg at de fleste i Norge stoler på politikere og myndigheter – hvilket jeg, og stadig flere – ikke ser noen grunn til å gjøre lenger.

Tens of thousands protest Austria's compulsory COVID vaccines | Coronavirus pandemic News | Al Jazeera
Fra Østerrike.

Mange leser mye og hører på flere kilder enn Dagsrevyen, og mange skriver til avisene – men det blir ikke trykket her i ytringsfrihetens høyborg. Og de som ikke vil ta injeksjonene på grunn av at de vet dette og mer til – eller fordi de har helseproblemer eller har opplevd nære og kjære bli syke eller dø etter å ha tatt vaksinen – de blir omtalt som usolidariske og ikke villige til være med på «dugnaden» – blant annet. De blir kalt konspirasjonsteoretikere og høyreekstreme elementer – og det er tøft for mange. Merkelig også at stille og rolige demonstrasjoner med helt «vanlige mennesker» i de fleste europeiske land ikke blir nevnt med ett ord i norske medier – bare når det er voldelige opptøyer blir det nevnt og understreket at det er de høyreekstreme som protesterer. Demonstrasjonen i Wien 20.11.21 med nærmere 150 000 demonstranter ble ikke nevnt – ikke demonstrasjonen i Oslo samme dato med 1000 heller for den saks skyld.

Og viktigst av alt; uansett om injeksjonene skulle være det beste som har skjedd oss og alt noen av oss tenker er helt riv ruskene galt – hvor ble det av den enormt viktige samfunnsdebatten, den frie tanke og den frie tale? Hva har skjedd med ytringsfriheten og demokratiet?

Vi får høre at det i all hovedsak er gamle og de med underliggende sykdommer som blir syke og dør av injeksjonene. Tabellen under her – side 4 i Legemiddelverkets rapport – sier noe annet (Her er antall døde med i «Alvorlige bivirkninger»). Her ser vi at det er de fra 40-59 år som er høyest representert og at det er et større antall blant de mellom 18 og 39 enn blant de mellom 69 og 90 selv om vaksinasjonsgraden er mye lavere blant de yngre.

Overdødelighet.

Vi hadde underdødelighet i hele 2020. Etter av vaksinasjonskampanjen kom godt i gang, har vi hatt overdødelighet. Som Aftenposten skriver 5.11.2021: Etter en periode med lav dødelighet under pandemien, har utviklingen snudd. Antallet nye dødsfall øker kraftig. Hva har skjedd?

Ja, hva har skjedd – og hva skjer i USA? Der har forsikringsselskapene registrert en økning av dødsfall på 40% blant de mellom 18 og 64 år i tredje kvartal 2021 og trenden fortsatte inn i det siste kvartalet. Ledelsen i forsikringsselskapet OneAmerica sier dette gjelder alle selskaper i bransjen og at 10% økning i dødsfall er eksepsjonelt og noe som statistisk sett skjer hvert 200 år – og 40% er helt ekstremt. Det er ikke dødsfall som er coronarelatert, men mange ulike diagnoser. Kan det være vaksinebivirkninger? Hva annet kan det være?

Svineinfluensaepidemien og den desidert største vaksinekatastrofen.

I 2009 var Preben Aavitsland en av forkjemperne for Pandemrix-vaksinen som 45% av befolkningen tok. NTB publiserte et intervju med Aavitsland i september 2009.  Der kan vi blant annet lese at staten hadde en stor informasjons- og overtalelseskampanje for å få minst halvparten av de ansatte i helsesektoren til å ta vaksinen og at avdelingsdirektør Preben Aavitsland bekrefter at det er en generell skepsis og motvilje mot influensavaksine blant helsepersonell. Han understreker viktigheten av at nettopp helsepersonell tar denne fordi det viktig at helsepersonell holder seg friske under en pandemi, når det er stort press på sykehus og andre helseinstitusjoner. Helsepersonell bør også sørge for at de selv ikke smitter pasienter, sier han.

Mange er imidlertid skeptiske til virkestoffene i Pandemrix-vaksinen, som blant annet inneholder tiomersal og skavlen. – Til disse stoffene er det knyttet en rekke vandrehistorier om farlige bivirkninger. Disse er de siste månedene blitt spredd på diverse internettsider. Helsepersonell har tydeligvis vært flinke til å plukke dem opp, sier Aavitsland.

Lyder det kjent?

BREAKING! New G4 EA H1N1 Swine Flu Strain Found In China Could be Another Coming Pandemic Threat - Thailand Medical News
Hvis Svineinfluensa-vaksineringen var en katastrofe. Hva er da covid-vaksineringen?

21.1.2013 uttalte Preben Aavitsland til NRK at Pandemrix-vaksinen mot det nye svineinfluensaviruset som smittet verden rundt i 2009 viste seg å bli den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid. Den gangen hadde 1449 nordmenn rapportert om bivirkinger av Pandemrix-vaksinen. 38 prosent av tilfellene (550) ble den gang vurdert som alvorlige, (og så vidt jeg vet var det 10 døde).

Hva da med de 48 682 meldte bivirkningen av Covidvaksinene fram til januar 2022, og i tillegg til de 243 døde – 4341 som har alvorlige bivirkninger  –  til sammen 4584 ifølge tabell 3 i legemiddelverkets rapport? Hvorfor anser verken Aavitsland eller du og regjeringen at det er grunnlag for å endre vaksinepraksis? Dere går derimot inn for flere boosterdoser og antagelig også vaksinepass som jeg vet dere vurderer bruken av denne uka. 45% ble vaksinert i 2009 og 550 alvorlige bivirkninger var den mest alvorlige helseskandalen noensinne. Denne gang har 73,11% blitt vaksinert. Covidinjeksjonene burde da krysset grensen og blitt den desidert største vaksinekatastrofen – i alle fall ved 800 alvorlige bivirkninger. Nå er det som sagt mer enn 4500.

Vaksinepass.

Flere europeiske land har innført koronapass, og disse passene er gjort obligatoriske for adgang til konserter, teater, stormagasiner, transportmidler – og til og med arbeidsplasser. Også regjeringen Støre der du Kjerkol er en viktig brikke, diskuterer nå innføringen av koronapass. Dere hadde først strategien at vi måtte ha koronapass fordi uvaksinerte var årsaken til smitten. Så viste det seg at vaksinerte smittet minst like mye – da ble årsaken til vaksinepass den at uvaksinerte måtte beskyttes da de blir sykere enn andre og fyller sykehusene. Dette til tross for at det er politiske myndigheters ansvar at intensivplassene er 10 færre nå enn ved pandemiens start og at dere har motarbeidet tidlig behandling som kunne spart de fleste sykehusinnleggelser. I tillegg er det grunn til å tro at det fuskes med tallene? Nå MÅ vi også her i Norge ha vaksinepass fordi utelivsbransjen presser på for å åpne opp igjen? – de KREVER vaksinepass ellers går de konkurs. Og skal de åpne opp, så «må» dere innføre vaksinepass?

Det som er godt skjult for allmennheten, er at forberedelsene til å innføre vaksinepass har vært den offisielle planen til EU siden 2018. Du som helseminister er sikkert kjent med dette dokumentet som tydelig viser at coronapasset var planlagt i 2018 og skal innføres i 2022.

Hele rapporten finnes her.

Norge er IKKE I EU Kjerkol. Så selv om vi vanligvis lar oss styre av EU – gjør alt det EU ber om, så er det på tide å si stopp! Jeg og mange med meg sov da avtaler om Acer og salg av norsk kraft ble inngått til tross for at noen forsøkte å si fra. Nå har vi våknet og vi er SINTE. Hva når bivirkningstallene og antall døde av covidinjeksjonene oppdages av flertallet? Hva når en som er vaksinert står på togstasjonen og ikke får ta toget fordi vaksinepasset lyser rødt da hun har glemt å ta dose 4?,5?,6? – eller – 7?…. – fordi hun har vært så opptatt med stell og pass av sin mor, søster, mann – eller sønn kanskje – som har blitt pleietrengende etter vaksinasjonsskade? Hva når vi våkner av denne covid-dvalen (eller skal vi heller si covidpsykosen?) slik de fleste nå har våknet fra stømavtaledvalen?

«De som sover i demokratiet, våkner i tyranniet».

Jeg håper at du som er helseminister innser at du bør vise at du vet – og at dette åpne brevet til deg skal få en del lesere til å våkne. Det er på tide og vi må ikke glemme at det som foregår i flere land i Europa nå, og også i Australia, ikke har noe med demokrati å gjøre. Det er et diktatur vi ser konturene av, et tyranni der den politiske fargen i beste fall er mørkeblå med svarte og brune striper. Det er ikke politiske farger vi ønsker oss i Norge!

Men hilsen Eva Fjeldstad (Hurdal 11.01.2022)

Kopi sendt: Camilla Stoltenberg, Preben Aavitsland, Fredrik Solvang, viktige politikere, de fleste norske aviser og mange ulike grupper og personer på sosiale medier. Svaret på brevet vil bli publisert på min nettside.

Derimot.no sin redaksjon har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Dev Asangbam

Tidligere publisert i derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

17 kommentarer. Leave new

 • Meget bra. Dessverre er dette et brev som sannsynligvis aldri vil bli besvart. Ministerens «våpendragere» konsulentene, går på anale hermorider … eh, anabole steroider er det vel, og ellers pleier en pen fasade… Ministeren selv skal tydeligvis skånes for slike ubehagelige innvendinger. Narrativet skal for enhver pris holdes liv i. Om ingen har noen innvendinger, kommer jeg til å spre dette brevet via oppslagstaveler, og jeg vil skrive det ut og dele det ut til alle jeg møter.

  Svar
  • Det må du gjerne gjøre. Fint om alle sprer mest mulig. Jeg har for øvrig sendt brevet til alle medlemmer av Helse-og omsorgskomiteen. Eva

   Svar
 • Hansine Henriksen
  13 januar 2022 11:00

  Alle løgnene og korrupsjonen i forbindelse med korona og korona vaksinene er så grove at det normalt ville resulter i DØDSTRAFF for de som medvirker til å spre disse løgnene og deltar i korrupsjonen…

  Svar
 • Hvis jeg bare hadde evnen til å ordlegge meg tilstrekkelig og konsentrasjon til å få med alt jeg tenker på, hadde jeg gjerne skrevet et brev om mine erfaringer. En påtvunget vaksine i 2009 med påfølgende langvarige plager. Tanker om dagens situasjon med påtvunget eksperimentelle injeksjoner med ukjente ingrediensene og kjente og ukjente, korte og langvarige bivirkninger.

  Mest av alt tenker jeg på at barn og unge skal utsettes for disse totalt overflødige kjemikaliene, som etter det vi vet nå både ødelegger naturlig immunforsvar og fertilitet i tillegg til alle de andre bivirkningene.

  Det som er gjort og fortsatt gjøres er like kriminelt som det nazistene gjorde mot jødene i ww2.

  Svar
  • «Det som er gjort og fortsatt gjøres er like kriminelt som det nazistene gjorde mot jødene i ww2»

   Hva gjorde de ?
   Dette?:

   ’13.april 1946 skred de til verket. Tre medlemmer av gruppa smurte inn 12 000 brødskiver som skulle til fangeleiren, med arsenikk. Målet var å drepe alle SS-soldatene i leiren. ‘
   dagbladet.no/nyheter/de-jodiske-hevnerne-skulle-drepe-tusenvis-av-tyskere-med-arsenikk-ingen-skjonner-hvorfor-de-ikke-lyktes/61958075

   Dette?:
   Ap satt med makta etter krigsslutt, altså i freden , og skyldte på «befolkningen» for å ikke stoppe overgrep. Dette var i fredstid, der statsapparatet fungerte.
   Samtidig brøt de Grunnloven og brukte lover med tilbakevirkende kraft, for å frata lønn og stemmerrettigheter de gruppene som de visste ikke ville stemme Ap etter krigen. – delvis grunnet AP sin fattigdoms-økende politikk i mellomkrigsårene. Der de lot kapitalkrefter og renter styre og fattiggjøre småfolk, skogsarbeidere og bønder.

   ‘ Myndighetene ba befolkningen om å ikke ta loven i egne hender, men dobbeltkommuniserte og uttrykte i samme åndedrag sympati med mobben som skamklipte norske kvinner,
   … anslår at over 5000 kvinner ble internert i den kaotiske frigjøringstida. ‘
   dagbladet.no/kultur/varsler-filmbombe—holder-statlige-overgrep-hemmelig/70784106

   Hvor mange norske,inkludert jøder, ble sendt til internering fra Norge i KRIGS-perioden?

   Dette?:
   ‘Trakassering og overgrep mot majoritetsbefolkningen er daglig kost. Når bosetterne er i virkelig storslag, heller de søppel, avføring og urin over palestinere som befinner seg på gata under seg. ‘
   dagbladet.no/kultur/netanyahu-sender-observatorer-hodestups-ut-av-hebron/70716082

   Dette?:
   ‘Hemmelig eksperiment: USA infiserte hundrevis i Guatemala med forferdelige kjønnssykdommer på 40- og 50-tallet. Skapte og designet Guatemala-eksperimentet, godkjente det for finansiering og overvåket og holdt skjult måten det ble utført på …. ‘
   dagbladet.no/nyheter/hemmelig-eksperiment-usa-infiserte-hundrevis-i-guatemala-med-forferdelige-kjonnssykdommer-pa-40–og-50-tallet/60755392

   Dette?:
   I august 1945 slapp USA to komplette krematorieovner oppfunnet av jøder over Hiroshima og Nagasaki. 155 000 mennesker ble omgående levende stekt. Hundredetusener overlevende fikk svære følgeskader og har det ennå.

   – Eller sa dette?:
   Den jødiske utenriksminister i Frankrike Itzig Aron Cremieux sendte i 1860 et opprop til verdens jøder, og det heter her bl.a.:
   «Unionen som vi vil grunnlegge, skal ikke være noen fransk, engelsk, irsk eller tysk, men en jødisk verdensunion. I ingen henseende vil en jøde bli en venn av en kristen eller en muslim, før øyeblikket kommer da den eneste rettens religion stråler over hele verden i jødetroens lys…. Vår nasjonalitet er våre fedres religion og ingen annen nasjonalitet kjenner vi…. Tiden er nær da Jerusalem vil bli et bedehus for alle nasjoner og folk Vår makt er ufattelig, hvis vi lærer å sette inn makten for vår sak … Dagen er ikke fjern da alle rikdommer og alle jordens skatter skal bli Israels barns eiendom.»

   😉
   Jeg blir bare litt provosert når Nasjonalsosialistene (stadig, gjennom 80 år ) blir brukt som et bilde på verdens ondskap. Dette bilde er omhyggelig bygget opp.
   Fordi?

   Svar
 • Hva tror dere er neste i rekken???? apekopper/marburg en ny corona-variant?(Ninjavarianten:P) tipper vi sitter i lockdown til jul igjen…. noen andre som har gode hypoteser av hva våre kjære ledere ønsker og utsette oss for

  Svar
 • «…da svarer de at om det var sant, ville de hørt om det i media. » 😉

  «De som sover i demokratiet, våkner i tyranniet».

  Svar
  • «Og viktigst av alt; uansett om injeksjonene skulle være det beste som har skjedd oss og alt noen av oss tenker er helt riv ruskene galt – hvor ble det av den enormt viktige samfunnsdebatten, den frie tanke og den frie tale? Hva har skjedd med ytringsfriheten og demokratiet? »

   Og dette gjelder ikke bare denne ‘ pandemien’, men vår nasjonale styring generelt for tiden. :
   Vi har nok av den nødvendige strømmen i vinterlandet Norge. Til en produksjonspris, med kommune-fortjeneste/leie , til 15 øre p.kWh.
   Så åpner myndighetene for at høyeste tilbud på det private selskapet NoorPool skal bestemme kW-prisen til innbyggerne . Og legger i tillegg på avgifter i Norge slik at prisen stiger med 5000 % (!) til forbruker. ( Et ekstra påslag hvert år til hver husstand på Kr. 20 000,- ! )
   Så hører det med til bildet at samme regjering angriper matleverandørene for tiden for å ta 40% på matvaredistrubisjonen , etter god effektiv effektivisering gjennom mange år.
   Noe som tilsvarer , ikke 20 000,- , men Kr. 1000, – pr. hustand i året. Men skylder på at disse 1000, er årsak til at vanlige folk må fryse og sulte. 😉
   – Og forteller at vi mangler energi i Norge , – fordi en hypotetisk NYkraftkrevende industri vil kreve det i framtiden. 😉 Derfor må vi fryse nå. 😉
   Litt på siden av vaksinen.
   Men poenget er, – at når vi har en politisk klubb på Løvebakken som lyver, bedrar og truer egen befolkning og ødelegger livsglede og livstro….
   Hvorfor fjernes ikke disse umiddelbart – slik vi stopper andre tyver og ødeleggere i vårt samfunn.
   Det er greit at det norskefolk er tålmodig; det er en del av vår folkesjel.
   Galskapen folk ble med på under ‘pandemien’, kun fordi man kalte det dugnad, er trist nok.
   Men denne tolmodigheten vi ser nå er patetisk.

   Svar
   • En utblåsing. Over vårt molbovelde.

    Men. Når de som sitter med makten i Norge, enten de gjemmer seg bak ‘Arbeider’-partiet, 😉
    Sp ( ‘Primærnæringspartiet’ ) 😉 eller Høyre ( ‘Næringslivspartiet ‘) 😉 ødelegger velstand og stopper fri samtale slik at idiotiet kan fortsette med tvangsvaksinering og yrkesforbud og ødeleggelse av næringsliv og velstand , uten at innbyggerne kaster de ut av høyborgen sin .
    – Fordi man gjemmer seg bak et parlamentarisk system der alle blir satt opp mot alle, ‘rød’ mot ‘blå’ eller mot svart og brun’.

    «Da er det et diktatur vi ser konturene av, et tyranni der den politiske fargen i beste fall er mørkeblå med svarte og brune striper. Det er ikke politiske farger vi ønsker oss i Norge! »

    Ja, vi har et parti-DIKTATUR, – men som kalles et folkestyre.
    Vi ønsker oss ikke konstruerte motsetninger i forskjellige farger, – og som kalles ‘demokrati, fordi vi kan velge en av disse ukyndige overgriperne framfor de andre av samme sort etter flere års ødeleggelse.
    Vi ønsker oss at de ukyndige politikerne/trojanske hestene, kan holde sine klamme fingre unna alt av styre og stell.
    Vi har ikke råd til slikt idioti.
    Vi, innbyggerne, skal bygge landet, basert på kyndighet og fri samtale.

 • Hei Aavitsland! «den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid» foregår nå, i din og FHIs regi, du og teamet har blod på hendene og du vet utmerket godt hva du gjør.

  Svar
 • highwire hadde en interessant sak fra australia for leden. pRODUSENTEN AV VAKSINENE ER RIKTIGNOK
  BESKYTTET AV EGNE LOVER, MEN LEGENE HAR IKKE FÅTT DENNE BESKYTTELSEN. lOVEN KREVER AT LEGER SKAL GI INFORMASJON TIL PASIENTEN. DETTE HAR DE STORT SETT IKKE GJORT, EV SÅ HAR DE GITT FEIL INFORMASJON. mAN FORVENTER NÅ MASSESØKSMÅL MOT LEGER I AUSTRALIA.

  Svar
 • Eric Kamov
  31 juli 2023 17:17

  Det intime samarbeidet mellom kabalen i Brussel og våre hjemlige quislinger, kan vi i vesentlig grad takke denne infame AP-rotta for!:

  https://pbs.twimg.com/media/F2WgJJDXcAE2zg5?format=jpg&name=small

  Svar
 • Eric Kamov
  31 juli 2023 17:55

  Det er ikke lengre noen overdrivelse å titulere norske helsemyndigheter som de facto kriminelle!

  https://twitter.com/i/status/1685907385028673536

  Her er den fremste av [de utallige] quislingene som har gått i bresjen for de kriminelle handlingene:

  https://twitter.com/BlacksharkKa50/status/1685929770691796992/photo/1

  Svar
  • E.K.:
   «quislingene som har gått i bresjen for de kriminelle handlingene»

   Hvorfor brukers fortsatt begrepet «quislinger » ?
   Nå 80 år etterpå?
   Noen har interesse av dette. Noen med makt.
   Selv om Quisling trodde på en ide om et bedre/annet samfunn med større velstand og mindre penge-tenking, fra de som hadde hatt kontroll over det meste av verden i hundre år, politisk og økonomisk.:

   ‘ Både Quisling, Hitler og Mussolini var innbitte motstandere av kapitalismen. Bare hør på hva Quisling skrev i nyttårstalen fra 1941 hvor han brukte ordet “samholdskraft”:
   “Liksom de amerikanske kolonisters heldige opprør mot England for 170 år siden, startet den revolusjonen som var bestemt til å gjøre slutt på feudalvesen og fyrstevesen og å skape de 19de århundres ordning, således gjør den europeiske revolusjon nå slutt på kapitalismen og demokratiet og skaper det 20de århundres nasjonal-socialistiske stats- og samfundsordning.
   “Det er i sandhet en forrykt idé å hevde at i denne Europas frihetskamp faller Norges interesser sammen med Englands kapitalistiske og imperialistiske maktpolitikk.’
   onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft/

   Nå burde dette begrepet byttes ut med et nyere, mer korrekt : ‘stoltenbergere’.
   I motsetning til Quisling ble Jens Stoltenberg GITT et oppdrag, av de samme som Quisling advarte imot; – om å bryte norsk grunnlov og bombe en annen nasjon som knapt nok hadde eget forsvar, og som ikke angrep noen.

   Svar
 • Quisling har blitt et internasjonalt begrep for en foræder. Om det er rettmesssig eller urettmessig kan man diskutere, men det har i alle fall gått inn i sprogbruken i utlandet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Sjokkerende farlige konsekvenser.

Ny studie viser at covid-vaksinestoffer overføres mellom mennesker i det som pustes ut.

Forrige innlegg

Betydelig bidrag.

Russland sender gratis korn til de fattigste landene i Afrika.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.