POSTED IN EU, Russland, Økonomi

EU må nå betale med innbyggernes blod.

Russland har store inntekter på gass/olje og kull til EU.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Det hevdes at Russland sliter med økonomien som følge av sanksjonene fra EU. Men vi blir ikke orientert om hvor store tapene deres er. Selv om gass-eksporten er redusert som følge av sanksjonene viser denne oversikten at Russland i praksis tjener mye på sanksjonspolitikken. Om en reduserer importen/produksjon av en etterspurt vare i et marked vil prisen på varen gå opp.

Russland har dessuten alternative kjøpere andre steder i verden slik at gass/olje og kull uansett vil bli solgt. Energi er en etterspurt vare over hele verden.

Closing or opening the valve stock photo
Tyskland kan gjøre dette og da er energikrisen avverget. (Foto iStock)

Tyskland vet at de kan få prisen på gass ned og øke importen. Men de gjør det ikke for da møter de seg selv i døren. Russland skulle knekkes økonomisk ved sanksjoner, men det skjer ikke. EU/Tyskland knekker seg sjøl på denne måten, men åpner de for North Steam 2 som ligger klar med russisk gass (det er bare å skru opp kranen) til import, da slår de seg sjøl på kjeften og mister all politisk troverdighet.

Svaret på dette dilemmaet er at lederne av EU og de ulike medlemsstatene må skiftes ut – de har ingen tillit eller troverdighet overfor Russland eller i sin egen befolkning hvis de tar i bruk gassen fra North Stream 2. Jeg tror det er sterke økonomiske krefter innad i EU som nå arbeider frenetisk for å skifte ut ledelsen i EU og i de respektive land som har iverksatt sanksjonene. Alternativet er et økonomisk og politisk sammenbrudd i Unionen til vinteren.

Det som gjør situasjonen enda mer paradoksal og komisk et at Russland i sin tid foreslo en avtale med fastpris på gassen. Den ble avslått av «eksperter» i EU som mente at det ville være billigere med markedspris. Ser en på de økende energiprisene som er en effekt av «det grønne skiftet» og av sanksjonspolitikken til EU, da skjønner alle hvor kortsiktig denne tenkningen har vært.

Her er en oversikt over Russlands inntekter på gass, olje og kull fra EU. Gult 2021 (første halvår) Blått 2022 (første halvår) Stiplet blått viser inntektsøkningen når en sammenligner de to halvårene.

Det kan ikke være tvil, når en ser på denne grafen, om at det er noen som har feilberegnet fryktelig økonomisk og politisk. I stedet for å svekke Russland økonomisk har det motsatte skjedd, men EUs økonomi og energiforsyning er svekket.

I en slik situasjon er det meget rart om ikke politisk hoder må rulle.

Knut Lindtner
Redaktør

Forsidebilde: micheile dot com

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • EU/NAZO/Usrael skal bekjempe Russland til siste ukrainer, det er opplest, vedtatt og bejublet av saueflokken.
    Undres på hva saueflokken vil si når de opptager at den samme «eliten» vil kjempe til siste europeer for den samme «saken»?

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Et tabu er brutt:

Kina sier at USAs regjering stod bak angrepet den 11. september 2001.

Forrige innlegg

Ukraina:

Parlmentet bevilger seg 70% lønnsøkning. Soldatene må dele gevær.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.