POSTED IN Helse, USA

Etter covid-vaksineringen i USA.

Forventet levealder har falt med flere år på to år.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

COVID-sprøytene har slettet 25 år med helsegevinster. Sjokkerende nedgang i forventet levealder i USA

Av Dr. Joseph Mercola

Global Research, 3. januar 2023

Folk i USA mistet nesten tre års forventet levealder i løpet av 2020 og 2021. I 2019 var gjennomsnittlig levetid for amerikanere av alle etnisiteter 78,8 år. Ved utgangen av 2020 hadde den falt til 77,0 år og ved utgangen av 2021 var den 76,4.

Fra 2020 til 2021 økte dødsratene for hver aldersgruppe 1 år og over. Aldersgruppene med høyest økning inkluderer voksne i arbeidsfør alder, 25 til 54 år, og barn under 4 år.

De viktigste dødsårsakene i 2021 var hjertesykdom, kreft og covid-19, som alle tre var høyere i 2021 enn 2020. Utilsiktet skade og hjerneslag økte også betydelig i 2021.

Hjertesykdom, hjerneslag og kreft er alle nå kjente bivirkninger av COVID-jabs. Utilsiktede skader kan også skyldes skuddene, siden du lett kan bli skadet hvis du besvimer eller får hjerteinfarkt eller slag mens du gjør omtrent hva som helst.

Hvis covid-sprøytene hadde fungert, ville en forvente at overdødeligheten ville falle, men det er ikke det vi ser. Vi ser heller ikke massedød fra COVID. Den eneste tydelige faktoren som kan forklare disse avvikene er masseinjeksjon med en eksperimentell gen-overføringsteknologi.

I august 2022 ble foreløpige anslag for forventet levealder (1,2) for 2021 utgitt [av CDC, mrk.]. Disse viser at amerikanere har mistet nesten tre års forventet levealder i løpet av 2020 og 2021. I desember 2022 bekreftet den endelige dødelighetsrapporten (3) disse sjokkerende dataene.

Sjokkerende nedgang i forventet levealder i USA

I 2019 var gjennomsnittlig levetid for amerikanere av alle etnisiteter 78,8 år. (4) Ved utgangen av 2020 hadde den sunket til 77,0 år (5) og ved utgangen av 2021 var den 76,4. (6) Som beskrevet i US Centers for Disease Control and Prevention sin endelige dødelighetsrapport for 2021: (7)

«I 2021 var forventet levealder ved fødselen 76,4 år for den amerikanske befolkningen totalt – en nedgang på 0,6 år fra 77,0 år i 2020 … For menn sank forventet levealder med 0,7 år fra 74,2 i 2020 til 73,5 i 2021. For kvinner, forventet levealder redusert 0,6 år fra 79,9 i 2020 til 79,3 i 2021 … Fra 2020 til 2021 økte dødsraten for hver aldersgruppe 1 år og over …”

Som professor i folkehelse ved Virginia Commonwealth University, dr. Steven Woolf sa til USA Today, 8 «Det betyr at alle medisinske fremskritt det siste kvarte århundret har blitt slettet.»

Forventet levealder har sunket i alle aldersgrupper

Aldersspesifikke dødsrater økte i alle aldersgrupper som følger: (9)

Som du kan se, er det noe veldig merkelig på gang her. Mens forventet levealder falt i alle aldersgrupper, var aldersgruppene med høyest økning i dødelighet voksne i arbeidsfør alder, 25 til 54, etterfulgt av barn mellom 1 og 4 år.

Hva er det som dreper yngre amerikanere?

De viktigste dødsårsakene i 2021 var hjertesykdom, kreft og covid-19, som alle tre var høyere i 2021 enn i 2020. (10) Utilsiktet skade og hjerneslag økte også betydelig i 2021.

Hjertesykdom, hjerneslag og kreft er alle nå kjente bivirkninger av COVID-jabs. Utilsiktede skader kan også skyldes skuddene, da du lett kan bli skadet hvis du besvimer eller får hjerteinfarkt eller slag mens du gjør omtrent hva som helst.

Woolf mener imidlertid lav vaksinasjonsrate og generelt dårlig helse hos amerikanere er skyld i den økte dødeligheten. I tillegg til å se bort fra det faktum at de primære dødsårsakene er bivirkninger av covid-sprøytene, er voksne og barn i yrkesaktiv alder også, relativt sett, de sunneste gruppene generelt og burde ha lavere risiko for død uansett årsak, men spesielt hjertesykdom og kreft.

Og siden de har en langt lavere risiko for å dø av covid i utgangspunktet (sammenlignet med eldre), er det usannsynlig at en litt lavere covid-stikk-rate i denne aldersgruppen har gjort en så stor forskjell.

I følge CDC-data fikk (11) 84 % av 25- til 49-åringer minst én dose, og 71 % regnes som «fullstendig «vaksinert.» I kategorien 50 til 64 år er det henholdsvis 95 % og 83 %. I kategorien 65 og over fikk 95 % minst én dose og 93 % er «fullstendig vaksinert», så det er ikke slik at det er noen stor forskjell i stikkfrekvensen.

«Sudden Death Syndrome» kan redusere forventet levetid

COVID-19 er en usannsynlig årsak til den raske nedgangen i forventet levealder av den enkle grunn at det ikke er en stor bidragsyter til økende overdødelighet. Overdødelighetsstatistikken har forbindelse med, men er ikke identisk med statistikken for forventet levealder.

Den refererer til forskjellen mellom antall observerte dødsfall (av alle årsaker) i løpet av et gitt tidsrom og antall forventede dødsfall basert på historiske data, som f.eks. forrige femårsgjennomsnitt. (Formel: rapporterte dødsfall minus forventede dødsfall er lik overdødelighet [evt. underdødelighet, dersom tallet blir negativt, mrk.].)

Rundt om i verden har overdødeligheten økt dramatisk siden begynnelsen av pandemien, og det går knapt en dag nå uten at en frisk voksen plutselig dør uten noen åpenbar årsak. Folk har dødd under direktesendinger, midt i taler og mens de spiser middag.

Det var tydelig at de følte seg friske nok til å gå på jobb, til et arrangement eller en restaurant, og noe førte til at de døde øyeblikkelig uten forvarsel. Dette er menneskene som utgjør disse overdødsstatistikkene. De skulle ikke vært døde, men noe tok dem ut.

Overskytende dødsfall tok av etter COVID-stikk-utrullingen

Mens COVID-positive dødsfall var en del av regnestykket i 2020, tok overskytende dødsfall virkelig av etter utrullingen av COVID-stikk, ikke under høyden av pandemien som man kunne ha forventet hvis COVID-19 hadde vært den virkelige morderen. 12 Dessuten vet vi allerede at «COVID-19-død» ganske enkelt betyr at personen testet positivt for SARS-CoV-2 ved dødstidspunktet eller like før det.

For USA var det 3 440 546 dødsfall i alle aldre for året 2020. (13) De forventede tallene var 3 028  959, så det var et overskudd på 13,6 % (411 587 over forventet). I 2021 var det 3 459 496 dødsfall i alle aldre, som var 16,4 % over forventningene. Fra midten av april 2022 var overdødsraten allerede på 14,1 %, med 1 041 538 rapporterte dødsfall i alle aldre.

Hvis covid-sprøytene hadde fungert, ville man ha forventet at overdødeligheten ville falle, men det er ikke det vi ser. Vi ser heller ikke massedød fra COVID. Den eneste klare faktoren som kan forklare disse avvikene er masseinjeksjon med en eksperimentell genoverføringsteknologi.

Flere voksne i yrkesaktiv alder ble tvunget til å ta stikket

Livsforsikringsdata bekrefter at det er voksne i yrkesaktiv alder som dør i rekordhøye antall, noe som virkelig reduserer forventet levealder. I tredje kvartal 2021 var dødsraten for amerikanere i arbeidsfør alder (18 til 64) 40 % høyere enn for prepandemiske nivåer, og disse dødsfallene ble igjen ikke tilskrevet COVID.

Som bemerket av dr. Robert Malone i en Substack-artikkel fra januar 2022, ble 14 arbeidere tvunget til å akseptere de giftige COVID-sprøytene oftere i forhold til befolkningen generelt. Dette tror jeg er det virkelige svaret på hvorfor de dør i en uforholdsmessig høy hastighet.

Når det gjelder barn under 4, vel, toksiner har en tendens til å være farligere for yngre barn, så det er ikke noe stort sjokk at dødsraten for barn har økt mer enn andelen eldre mennesker. Tross alt gir vi nå disse giftige COVID-stikkene til babyer så unge som 6 måneder gamle.

Datamanipulasjon skjuler reell dødsårsak

Som nevnt var de viktigste dødsårsakene i 2021 hjertesykdom, kreft og COVID-19. En dataanalyse av The Ethical Skeptic (15) – selvbeskrevet som en tidligere etterretningsoffiser og strateg – viser at kreftdødsfall nå blir feilmerket som COVID-dødsfall. Mistanken er at dette er et forsøk på å skjule det faktum at COVID-skuddene har resultert i skyhøye kreftrater.

Syv av de 11 International Classification of Diseases (ICD)-kodene sporet av US National Center for Health Statistics – inkludert kreft – så en kraftig oppgang som startet den første uken i april 2021, som var da store deler av den amerikanske befolkningen fikk sine første COVID-stikk.

I følge The Ethical Skeptics analyse av US Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) data, har CDC filtrert og omdefinert kreftdødsfall som COVID-dødsfall siden uke 14 i 2021 for å eliminere kreftsignalet. (16)

De følgende to diagrammene illustrerer hvordan kreftdødeligheten blir kunstig undertrykt. Som forklart av The Ethical Skeptic: (17) , (18)

«Datasettdynamikken er kompleks, men prinsippet er enkelt. Når et dødssertifikat viser kreft som UCoD [underliggende dødsårsak] og COVID som MCoD [hovedårsak til død] – byttes UCoD og McoD om på, og COVID blir oppført som UCoD 100 % (425 per uke).

kunstig undertrykke kreftdødelighet i covid-hale

«Dette resulterer i at 20 % av alle covid-dødsfall hver uke også er personer som dør av kreft – noe som er voldsomt mye høyere enn det burde være. Dette er tydelig overattribusjon = tilsvarer nøyaktig forskjellen mellom kreftkurvene og alle de andre ICD-10-kode-forsinkelseskurvene.»

Problemet CDC står overfor er … Hva gjør man når COVID-dødeligheten ikke lenger er betydelig nok til å skjule den overskytende kreftdødeligheten?»

lagavvik versus normalisert trend

Så, for å omformulere, det The Ethical Skeptic sier er at 20 % av de ukentlige såkalte COVID-dødsfallene egentlig er kreftdødsfall, noe som er ganske forbløffende. Ved å bytte om på de underliggende og viktigste dødsårsakene, liste opp COVID som hovedårsaken, skjuler de (til en viss grad) det faktum at antallet kreftdødsfall går gjennom taket.

I følge analysen hans dreper COVID-skuddet 7300 amerikanere per uke. COVID dreper i mellomtiden 1740 mennesker. (19) Hva vil CDC skylde på når COVID forsvinner, og de ikke lenger kan bytte om på den underliggende og den viktigste dødsårsaken? Tiden vil vise.

I mellomtiden er kreft allerede en av de viktigste årsakene som dreper amerikanere for tidlig, og ukontrollerbare turboladede kreftformer begynte først å oppstå etter utrullingen av COVID-stikkene. (20)

Tidligere NIH-direktør skylder på kristen feilinformasjon

Tidligere National Institutes of Health-direktør, dr. Francis Collins, antydet nylig at feilinformasjon spredt av hvite evangeliske kristne driver vaksinasjonstvil, og at det er denne religiøse «kulturkrigen» som dreper amerikanere.

Collins har enten en agenda eller er alvorlig forvirret, ettersom statistikk viser at hvite generelt hadde den høyeste opptaksraten for COVID-stikket da stikkene kom ut, og folk som tok det ville langt mer sannsynlig promotere stikket enn fraråde det. Som rapportert av Kaiser Family Foundation: 2(1)

«… føderale data fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) viser at 78% av den totale befolkningen i USA har mottatt minst én dose av en COVID-19-vaksine …

I løpet av vaksinasjonsutrullingen har svarte og latinamerikanske mennesker hatt mindre sannsynlighet enn deres hvite motparter for å motta en vaksine, men disse forskjellene har blitt mindre over tid og snudd for latinamerikanere.»

Kristne generelt har heller ikke vært spesielt «nølende» med å få stikk. En undersøkelse utført av Public Religion Research Institute fant at (22) 56 % av hvite evangeliske protestanter ble stukket. Det samme ble 74 % av hvite «normale» protestanter og 79 % av hvite katolikker. Av en eller annen grunn ble ikke stikk-ratene blant svarte religiøse tilknytninger vurdert, så vi har ingen anelse om hvorvidt religion har påvirket svarte til å avvise skuddet.

Husk at Covid-stikk-raten for USA som helhet (én dose eller mer) er 79 % (23), så kristne generelt er omtrent så gjennomsnittlige som de kan få blitt. Riktignok har evangeliske protestanter en betydelig lavere rate, men Collins antyder at hvite evangeliske får svarte til å avvise stikk – fordi svarte hadde, og fortsatt har, de laveste stikkfrekvensene. (24)

Bruken av syndebukker er en klassisk fordomsbygger

Som beskrevet i » Vaksiner er den nye ‘renhetstesten ‘», brukte nazistene en fire-trinns prosess for å dehumanisere jøder, (25) – fordommer, syndebukk, diskriminering og forfølgelse. Ved å stemple jøder som skitne og syke, ble det tyske folk indoktrinert til å eniges i, eller i det minste gå med på, nazistenes folkemordsplan.

I løpet av de siste tre årene har vi sett hvordan myndighetspersoner gjentatte ganger har forsøkt å legge skylden for spredningen av COVID på en eller annen bestemt gruppe. Heldigvis holdt ikke disse narrativene i lengden, men de gjorde en stund betydelig skade.

Collins’ angrep på evangeliske kristne er bare det siste eksemplet på hvordan de prøver å holde på kontrollen ved å så splittelse mellom raser, religiøse og politiske grupper. Jo mer vi mistror og frykter hverandre, desto mindre tar vi hensyn til de virkelig kriminelle.

Men for at dette oppsplittingsforsøket skal fungere, må det være et utvalgt mål, en syndebukk, som folk kan rette sin frustrasjon mot. COVID-19 er nå endemisk og en sjelden trussel mot noen. COVID-narrativer blir ganske enkelt resirkulert for å holde frykten for sykdom og mistilliten i gang blant folk.

Det er imidlertid viktig å innse at frykt er frihetens ødelegger nummer 1 . Jo større frykt, desto mer vil du adlyde, og jo mer du adlyder, desto mer frihet må du gi opp. Og friheter man gir fra seg blir aldri frivillig gitt tilbake av makthaverne. Mennesker gjennom tidene har alltid måttet kjempe for å gjenvinne tapte friheter.

*

Merknad til leserne, fra Global Research: Vennligst klikk på deleknappene. Følg oss på Instagram og Twitter og abonner på vår Telegram-kanal. Gjerne repost og del våre artikler.

Notater

1,  6  CDC foreløpig forventet levealder for 2021, august 2022

 New York Times 31. august 2022 (arkivert)

3,  5,  7,  9  CDC NCHS Data Brief desember 2022

 CDC pressemelding 21. juli 2021

8,  10  USA i dag 22. desember 2022

11,  23,  24  USA Fakta COVID-vaksinesporing

12  Vår verden i dataoverskuddsdødelighet under COVID-pandemien

13  USAs dødelighet

14  Robert Malone Substack 2. januar 2022

15  Den etiske skeptikeren 20. august 2022, del 1

16  Gettr The Ethical Skeptic 16. juli 2022

17  Twitter The Ethical Skeptic 2. oktober 2022, Korrigert diagram

18  Twitter The Ethical Skeptic 1. oktober 2022

19  Twitter The Ethical Skeptic 29. september 2022

20  Steve Kirsch Substack 5. februar 2022

21  KFF 14. juli 2022

22  PRRI 22. september 2021

25  Bahai-lære Hitlers fire-trinns prosess for dehumanisering av jødene

Maskinoversatt. Bearbeidet av Monica Sortland

Forsidebilde: Quinn Buffing

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Justis_c19
  6 januar 2023 9:39

  En domstol i USA tvang Pfizer offentliggjøre dokumenter de ville gjemme i 100 år. Det som velter frem er skremmende. Det var massemord som ble planlagt og sprøytene skulle bidra til. De samme opplysningene hadde den norske regjering og storting, hva annet enn Pfizer-dokumentene er det regjeringen skjuler? De hemmelighetsstemplet dem i 60 år. Bevisene som nå fremkommer i USA er nok til å pågripe og internere hele den norske regjering, storting, departementer, redaktører, byråkrater å tiltale dem for medvirkning til massemord, man behøver bare legge overdødligheten til grunn å da har man tusenvis av dødsfall. Deres motiv var personlig vinning hensikt. Psykisk medvirkning er jevngod med fysisk. Alle som presset folk/bidro til at folk i Norge tok giftsprøytene er skyldige. Å hevde (som i Nüremberg) at man «handlet etter ordre», «trodde» «visste ikke» er løgn, man visste godt hva man gjorde.

  Svar
 • «Hva vil CDC skylde på når COVID forsvinner, og de ikke lenger kan bytte om på den underliggende og den viktigste dødsårsaken? Tiden vil vise.»

  Det blir nok mye ‘Langtidscovid’ i media framover. ;-)

  Svar
  • wasan Totland
   5 juli 2023 9:08

   Det har aldri vært noen covid. Løgnen er så stor at vært mange har vanskelig med å ta den inn over seg.

   Svar
 • Simulerings-øvelsen «Catastrophic Contagion» skjedde oktober 23. 2022, og Gates veivet begeistret med armene og kunne «forutsi» at særlig barn og unge ville rammes. Forarbeidet med å svekke flertallets immunforsvar er gjort, nå langt mer mottagelige for noe fra et laboratorium som er designet for å drepe barn og ungdom, såpass har vi fått vite, men ikke akkurat når.

  Svar
 • Dette er i overensstemmelse med Deagel-spådommene som går ut på at folkemengden i USA skal reduseres til 100 millioner i løpet av 2025.

  https://wendelllmalone.substack.com/p/is-deagels-2025-depopulation-forecast

  Svar
 • Noen av pådriverne i media falt ironisk nok om på direkten, i et par tilfeller MENS de messet om dødssprøytenes fortreffelige effektivitet og sikkerhet. Canadiske kardiologer, som burde vite bedre, fikk sitt livs siste «oppfriskningsdose», og døde.

  Kun ved en masseoppvåkning i folket og en snarlig masseutslettelse av verstingene, som viser alle tegn på å ville holde fram som de stevner, kan dette stanses. Som nevnt ovenfor av «Justis_c19» må hemmelighetene i Norge også på bordet, og det burde være nok til å få småfisken stilt til ansvar, som en begynnelse, før man går helt til topps og får fatt i alle de korrupteste på kloden i 3-bokstav-organisasjonene. For moralens og rettferdighetens skyld er dødsstraff det rette i forhold til overgrepene som er skjedd. Mange gjør lurt i å skaffe seg en cyanidkapsel.

  I Fosen foregår inngrep på tvers av høyesterettsdom, så at de (RIGGA?) folkevalgte ikke viser respekt for lov og rett, det er klart og tydelig; hard lut må til. Politi og militær må innse at de er der for å tjene folket og ikke ondskapen.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Forsvarssjefen i Ukraina med makabre krav selv om krigen for lengst er tapt:

Vi vil ha mere våpen!

Forrige innlegg

Nå smeller det i Ukraina:

Russland øker angrepene mot ledelses- og beslutnings-sentra.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.