POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Etter covid-vaksinering.

15 venner døde plutselig.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Mann i Seattle hadde 15 covid-vaksinerte venner som alle «døydde plutseleg»

Steve Kirsch skriv 7.august 2023 på sin Substack om Jay Bonnar, ein 57 år gammal leiande seljar basert i Seattle, som hadde 15 venner som alle «døydde plutseleg». Det alle 15 hadde til felles, var at dei hadde teke covid-19-«vaksinane», i tråd med styresmaktene sine tilrådingar (eller tvang, alt etter korleis ein ser på det). Kirsch presenterer ei rekkje statistiske analysemetodar i artikkelen, som beviser at den einaste måten å forklare Jay si historie på, er at covid-«vaksinane» drep éin person per 1000 som tek dosane. Dette er ifølgje Kirsch statistisk umogleg dersom «vaksinane» er trygge og effektive, slik dei blir påstått å vere.

Jay har eit enormt nettverk som består av 7500 menneske som han jamleg er i direkte kontakt med. Han estimerer at 75% av dei har teke «vaksinen»: 5625 vaksinerte, og 1875 uvaksinerte. Ingen av dei uvaksinerte har døydd brått og uventa. Her er frasen «døydd brått og uventa» meint å tyde tilfelle der folk har vore heilt fine den eine dagen og so døydd utan nokon logisk grunn dagen etter. Dette ekskluderer til dømes bilulykker, der folk riktig nok døyr brått, men ikkje uventa, sidan ulykker jo er vanlege. Det ekskluderer òg folk som døyr av sjukdom, alderdom eller andre venta årsaker. Ein 20-åring som er i toppform den eine dagen, for so å plutseleg døy i søvne, dekkjer kriteria for ein brå, uventa død.

Eit problem med slike historier om folk som døyr brått og uventa, har vore at vitskapen har avvist dei som anekdotar. Eit gammalt slagord seier at «fleirtalet av anekdote er anekdotar, ikkje data». Kirsch meiner likevel at historia om Jay, sjølv om den teknisk sett er ein anekdote, er at alle punkta i den kan verifiserast. Vaksinestatusen hjå alle dei 15 er kjent, og namna deira er òg offentleggjorde, slik at faktasjekkarar kan verifisere påstandane.

Før desse dødsfalla skjedde, hadde Jay aldri før opplevd at nokon i hans enorme nettverk hadde døydd brått og uventa. Sidan «vaksine»-utrullinga byrja, har han altso mist 15 venner, der alle har teke desse injeksjonane. I tillegg døydde fire av dei 15 vennene innan 24 timar etter at dei tok injeksjonen; tre av dei fire var berre 30 år gamle – og berre dette burde få det til å ringje varselsbjøller hjå folk.

Ingen av dei døde hadde covid i forkant av dødsfalla. Alle som vart vaksinerte og døydde, hadde covid minst éin gong. Jay estimerer at hans vaksinerte venner får covid i ein rate som er lett fire gonger høgare enn hans uvaksinerte venner.

Kirsch informerer at Jay er den fyrste personen han nokosinne har snakka med som personleg kjenner meir enn ti menneske som døydde uventa, og som ikkje minst var viljug til å avsløre namna deira slik at tredjeparts faktasjekkarar kunne verifisere informasjonen. Dette gjer etter Kirsch si meining denne historia unik – dette ekskluderer med andre ord sokalla cherry picking, der ein vel ut faktabitar som passar eins eigen konklusjon eller ståstad.

Dersom «vaksinane» verkeleg var trygge og effektive, skulle det ikkje vere mogleg å finne historier slik som den til Jay. Kirsch estimerer at for å finne nokon som Jay om injeksjonane var trygge og effektive, ville han måtte snakke med tolv gonger fleire menneske enn det totale folketalet i verda.

Intervjuet med Jay Bonnar kan sjåast her. Namna på dei døde vennene kan lesast i originalartikkelen under undertittelen Jay’s friends who have died.

Innlegget er hentet fra Saksyndig

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  10 august 2023 17:40

  Forskere har funnet ut at å spise kjøtt gir bedre helse og et lengre liv.

  Av Sally Fallon Morell.
  I februar i fjor publiserte International Journal of General Medicine en studie som var lett å gå glipp av, ettersom hovedstømmedia ikke omtalte rapporten «Total Meat Intake is Associated with Life Expectancy: A Cross-Sectional Data Analysis of 175 Contemporary Populations», av Wenpeng You og hans team av forskere.

  I årevis har vi hørt at hemmeligheten bak et langt liv er å kutte ned på kjøttforbruket og øke inntaket av karbohydrater. Men det var ikke det disse forskerne fant. You og teamet hans analyserte data fra 175 land, og brukte forskjellige statistiske metoder for å «utforske og sammenligne sammenhengene mellom forventet levealder for nyfødte, forventet levealder ved fem leveår og inntak av kjøtt, og karbohydrater. De etablerte risikofaktorene for forventet levealder – kaloriinntak, urbanisering, fedme og utdanningsnivåer – ble inkludert». Forskerne fant at på verdensbasis var kjøttinntak assosiert med et lengre liv. Derimot hadde forbruk av karbohydrater en svak, men negativ korrelasjon med forventet levealder.

  Hundreåringer og kjøttforbruk.
  På Sardinia er kjøttforbruket høyere blant de langlivede bøndene som bor i fjellene enn de som bor i dalene, ifølge en studie fra 2015 publisert i European Journal of Clinical Nutrition. Forfatterne: «En region med en fjellbefolkning med en eksepsjonell lang levetid på Sardinia, har vakt betydelig interesse for den tradisjonelle maten de spiser. Befolkningen driver hovedsakelig med husdyroppdrett, og forbruket av animalsk mat var høyere enn på resten av øya».

  I en studie fra 1992 som sammenlignet kostholdet til japanere fra fastlandet og de som bor på øya Okinawa, fant forskerne at andelen av protein og fett i kostholdet – hovedsakelig svine- og svinefett, men også fisk – var høyere i Okinawa. Et annet faktum: Okinawanerne elsker Spam (hermetisert skinke) – og spiser mer enn én boks per person per uke – totalt drøyt syv millioner bokser med hermetisert svinekjøtt årlig. Spam er den typen «fett og prosessert kjøtt» som det advares mot.

  På Nicoya-halvøya i Costa Rica – et område med storfe, geiter og griser – elsker folk dyrefett. En studie fra 2013 av regionen fant at de eldre spiste mer fisk, mer kjøtt og mer mettet fett fra smult, enn innbyggere i andre regioner i Costa Rica. De er også glad i en lapskaus basert på kjøtt kalt «sustancia».

  I Ikaria, Hellas, spiser øyboerne mye meieriprodukter fra geiter og sauer, som har et svært høyt innhold av mettet fett – og som skikken er i hele Hellas – spiser de ofte fett lammekjøtt.

  Når det gjelder Loma Linda, California, med mange syvendedagsadventister, er det ikke mange hundreåringer i befolkningen, men studier av adventistene indikerer at mennene lever 7,3 år lenger og kvinnene lever 4,4 år lengre sammenlignet med andre californiere. Imidlertid har svært få adventister (omtrent 4 prosent) et vegansk kosthold, og som gruppe unngår de alkohol, narkotika, koffein og hurtigmat – sammenlignet med californiere som helhet – som har en tendens til å innta alkohol, brus, hurtigmat, kaffe og narkotika.

  Hvilken verdensbefolkning har lengst levetid? Svaret er overraskende: travle, overfylte, forurensede Hong Kong! I følge FN er forventet levealder i Hong Kong 82,38 år for menn og 88,17 år for kvinner. En annen overraskelse: Innbyggerne i Hong Kong har det høyeste forbruket av kjøtt og meieriprodukter i verden, med 500 gram kjøtt og 281 gram meieriprodukter per dag.

  Nok en studie oversett av hovedstrømmedia om fordelene med kjøtt.
  En viktig studie, beskrevet i The Guardian for nesten tjue år siden – også ignorert av media – viste hvor viktig kjøtt er for barn i vekst. Professor Lindsay Allen fra University of California, fant at å legge til bare ca 60 gram kjøtt daglig til kostholdet til fattige barn i Afrika, «forvandlet dem både fysisk og mentalt.»

  I løpet av en periode på to år og sammenlignet med de som fikk en kopp melk, et oljetilskudd eller en fjerde gruppe som ikke fikk tilskudd, «ble muskelutviklingen nesten doblet hos de som fikk kjøtt, og viste dramatiske forbedringer i mentale ferdigheter. De ble også mer aktive, snakkesalige, lekte mer på skolen og viste flere lederegenskaper». Testresultatene for mentale ferdigheter ble forbedret med 35 poeng for gruppen som fikk kjøtt, 14 for de som fikk melk, og forble uendret for barna som ikke fikk kjøtt i kostholdet,» sa hun.

  Animalsk mat – spesielt kjøtt – er avgjørende for vekst, utvikling, mental funksjon og et langt liv.

  Fra Epoch Times, Epoch Health, publisert 29 juli 2023.
  Morell er forfatter og President i Weston A. Price Foundation.
  Oversatt fra engelskog forkortet. Linker og video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Meat Consumption and Longevity.

  Svar
  • Kunnskapen om at kjøt og metta feitt er sunt, er i tråd med korleis tradisjonelle samfunn har levd i alle år. Dagens ernæringsråd er i direkte strid med kva som er det optimale kosthaldet for menneske. Helsemagasinet, der Dag Viljen Poleszynski er ansvarleg redaktør, fremjar eit kosthald som består av mykje metta feitt, normale mengder protein og nesten ingen karbohydratar. Med andre ord eit kosthald tilpassa eit jeger/sankar-tilvære, slik menneskekroppen opphavleg er bygd for. Ved å gå over til slikt eit kosthald vil dei som er overvektige oppnå normalvekt innan relativt kort tid. Sjukdommar slik som type 2-diabetes vil på mirakuløst vis bli kurert. Hjernefunksjonen og søvn vil bli dramatisk forbetra, og energinivået vil stige dersom dette frå før av er lågt.

   Personleg erfaring viser meg at dette stemmer.

   Slik kunnskap prøver eliten å halde vekke frå folk flest, og til og med fråråde oss å tileigne oss og anvende for å gjere livet vårt og helsa vår betre. Sjølv praktiserer dei nok ikkje slik dei preiker, har eg mistanke om.

   Svar
 • wasan Totland
  11 august 2023 20:35

  Nå må vi snart komme videre. Hele kloden har stanget mot denne veggen i tre år nå. Neste gang kan de benytte de samme ubrukelige testene og folket vil stå med lua i handa og tro på smitten da også. Kom igjen alternativmedia, vis vei!
  «Ingen av dei døde hadde covid i forkant av dødsfalla. Alle som vart vaksinerte og døydde, hadde covid minst éin gong. Jay estimerer at hans vaksinerte venner får covid i ein rate som er lett fire gonger høgare enn hans uvaksinerte venner.»

  Hadde covid i forkant av ?????. Vi har da ingen tester som påviser noe covid. Mest sannsynlig er det ikke sluppet noe virus i det hele tatt. Det kan ikke bevises. Når spesielt det adaptive immunforsvaret svikter på grunn av disse jabene, tåler man ikke vanlige forkjølelser. Derfor.

  Svar
 • Pussig. Men Ingen spørsmål om injeksjonene? :

  ‘Sjølv om det framleis er usikkert kva som har skjedd med synet til den 32 år gamle matrosen, veit legane at det har noko å med synsnerven og blodtilførselen å gjere ..’
  nrk.no/nordland/martin-_32_-mista-bratt-synet-da-han-lagde-middag-1.16516226

  Og:

  ‘I fjor opplevde Hilma Dunfjeld Mølnvik (18) spontanabort.
  Det er sommer. Kalenderen viser 2022, og Hilma er 17 år gammel. Hun har hatt mensen lenger enn hun pleier, og blødningene er større enn vanlig. I tillegg er mensen misfarget, brun, og Hilma har ofte veldig vondt i magen. ‘
  p3.no/hilma-visste-ingenting-om-spontanabort-for-hun-gikk-gjennom-en-selv/

  Svar
 • Litt underlig?

  ‘Martine Ellingsen Sund (27) døde uventet av hjertestans. Storebror Magnus (30) fikk aldri deltatt i begravelsen. Fem dager før bisettelsen stoppet hjertet hans på joggetur. ‘
  budstikka.no/soskenparet-magnus-30-og-martine-27-dode-med-fa-ukers-mellomrom-av-hjertestans/s/5-55-1544745

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Dagbladet snur virkeligheten på hodet.

Mariupol ved Azovhavet gjenoppbygges meget raskt.

Forrige innlegg

Støre-regjeringens dummeste beslutning:

Regjeringen annonserte at de vil elektrifisere Melkøya.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.