POSTED IN Diverse, Ideologi

Et svar til Jan Hårstad:

Det er ting å lære.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Jan Hårstad hadde et innlegg på derimot.no som hadde overskriften «Venstresiden i full spagat». Går den i oppløsnIng? Trond Ali Lindstad har reagert på det i innlegget under. Under dette svaret gir Jan Hårstad et tilsvar og til slutt enda et svar fra Lindstad.

Vi legger alle tre innleggene ut her for å fremme en diskusjon som mange kvier seg for å ta. Ikke minst derfor er den viktig.

Knut Lindtner
Redaktør

Jan Hårstad på villspor i tiden

Trond Ali Linstad

Under overskriften: ”Venstresiden” – «i full spagat», kritiserer Jan Hårstad «livsanskuelse» på feil grunnlag, på «en masse saker i virkeligheten en rett og slett nekter å se». Jan Hårstad gjør det samme.

Han vurderer «framveksten av de nye konfliktene» i verden. Og blant dem skal være «islam». Hårstad mangler kunnskap om temaet.

Marxister

Han skriver: «Det er absolutt ingenting som tyder på at Maoistene har lært noe av Khomeinirevolusjonen i Iran 1979. Der hadde man en enorm marxistisk orientert venstrebevegelse som mente at den kunne dele makten med islamister.» 

Bevegelsen ble satt til side. Spørsmål til Jan Hårstad: Hvem var denne «enorm marxistisk orienterte venstrebevegelse»? Og hvor er restene av denne «enorm marxistisk orienterte venstrebevegelse» i og utenfor Iran i dag?

Kafir

Disse utmerkete marxister, i Jan Hårstads forståelse, led nederlag. Hårstad forklarer hvorfor: «De var jo ‘KAFIRER’ – vantro. Og Koranen anbefaler nedkjempelse av slike.» 

Jan Hårstad viser vankunnskap. Og tar det med seg i et angrep på muslimer, i den «virkelighet» han mener vi må forstå. 

Koranen

Koranen? Den tillater å kjempe for rettferd, mot urett. Uten å gå over humanismens grenser. Hva med de som ikke er muslimer: «KAFIRER», for å bruke Hårstads uttrykk? Her: Om å kjempe mot urett, bevare menneskers helligdommene samt å vise toleranse: 

 • «Det er gitt tillatelse til dem som blir bekjempet, for det er gjort urett mot … Om Allah ikke holdt noen tilbake med andre som middel, ville klostre, kirker, synagoger og moskéer – steder der Allahs navn ofte nevnes – blitt jevnet med jorda.» (Koranen 22,39-40.)
 • «Det skal ikke være tvang når det gjelder tro.» (2,256)

Fred

Og om fred:

 • «Vil andre ha fred, så la det bli fred.» (8,61)
 • «Vær god mot dem som ikke kjemper mot dere på grunn av religion og ikke driver dere bort fra deres hjem, vis dem vennlighet, møt dem rettsindig. (60,8)

Dette som eksempler. Det kan nevnes langt flere.

Dialog

Ryddighet i dialog? Med innsikt og kunnskap? For å orientere seg i «virkeligheten». Jan Hårstad kan ha ting å lære.

Forsidebilde: GR Stocks

Her er Jan Hårstads svar:

Linstad har begynt å opptre som en mullah på sine gamle dager og siterer godord fra koranen. Kanskje han mener at jeg skal ta igjen med å sitere de blodige oppfordringene til Jihad mot Allahs fiender.  Sverdversene?«Jeg har seiret ved hjelp av terror» som sjefen sjøl sa det.

 Linstad etterlyser historien av opposisjon til Khomeini. Å skulle skrive en detaljert historie om dette krever i det minste et hefte, men jeg syns sammenfatningen i wikipedia om dette holder vann:

«Den nye regjeringen begynte å rense seg selv fra den ikke-islamistiske opposisjonen. Så vel som de islamister som ikke ble betraktet som radikale nok. Selv om både nasjonalister og marxister innledningsvis hadde alliert seg med islamistene for å kaste sjahen, ble titusener likvidert av det nye regimet etterpå.»

Den organisasjonen som i dag er forhatt av iranere, MEK, fordi den solgte seg til Irak og CIA, ble stiftet i 1965 og led store tap i kamp mot etterretningstjenesten SAVAK. Hva som skjedde i forhold til Khomeiniregimet strides de lærde dypt om, men sommeren 1988 ble mange av disse likvidert sammen med andre partimedlemmer. Så begynner et nytt kapitel.

Marxistisk orienterte partier i Iran var Tudeh-partiet, Peoples Fedayeen Guerilla organization, maoistiske grupper og Irans Kommunistiske Parti som holder seg med en egen blogg, men ikke på engelsk. Jeg vil tro at den bloggen kan gi gode holdepunkter om opposisjonelle strømninger i dagens blodige Iran. Cpiran.org.

Jan Hårstad

Og til slutt Lindstads siste svar:

Jan Hårstad tyr til alder i sin polemikk. Da er han på tynn is. Hårstad er det.

Han er ensidig og sekterisk i hyllest av «en enorm marxistisk orientert venstrebevegelse», i Iran før revolusjonen. Hvor ble det av denne «venstrebevegelsen»? Kommunistpartiet Tudeh smuldret opp grunnet sin underdanighet til Moskva. «Venstregrupper» som Folkets Mujahedin, Peykar og Fedain endte opp med å krige mot hverandre. Bedrive terrorisme. Folkets Mujahedin er i dag finansiert av CIA som en amerikansk interessegruppe. Hvilken «marxistisk orientert venstrebevegelse» er det Hårstad sikter til og roser?

Hårstad angripe Koranen. Den kjenner han lite til. Han viser til vers han kaller «Sverdversene». Ordet «sverd» finnes ikke i Koranen, betegnelsen til Hårstad er kun brukt av fiender til islam. Men behøver man å være det?

Hårstad smiler over «godord fra Koranen». La oss ta Bibelen. Det er knapt noen annen bok som i større grad enn denne, oppfordrer til og beskriver nedslaktning og drap på hele folkegrupper; menn, kvinner og barn. Landet kan man ta over. 

Mye av dette er forlatt! Med mulig unntak for noen kristne, når det gjelder Palestina.

Mange av de troende er hyggelige folk! Det går an å prate med dem, uten skjellsord, og henvisning til alder. Kan man snakke med muslimer også? 

Det står «godord» i Bibelen! Det er sikkert. Det står også «godord» i Koranen! Om man er nysgjerrig, og ønsker å forstå. 

Jeg har utgitt noen tekster og forklaringer fra den, i boka: «Hva sier Koranen.» (Solum forlag) Kjøp og les den, Hårstad også.

Redaksjonen avslutter dermed denne diskusjonen for denne gang.1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 564 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Hårstad henviser til at Marxistene ble likvidert, mens Linstad spør hvor ble dem av. Da burde han vel lese Hårstads innlegg en gang til.

  Svar
 • Noen sitter bak her og ler.
  De tre abrahamiske religioner ble startet av en mann som solgte sin halvsøster som hore. Hun må ha vært dyktig, for han tjente godt på henne. Da han var rik nok, giftet han seg med henne og fikk til slutt et barn med henne (med en slavekvinne også, visstnok). Stemmer inni hodet hans sa at han skulle ofre dette barnet ved å brenne det. Så sa en stemme inni hodet hans at han skulle ofre et dyr i stedet, men måtte gjøre det årlig da en dyreoffer ikke hadde samme magiske kraft som et menneskeoffer.
  Ut fra denne galskapen springer altså tre religioner. Og de krangler så busta fyker mange tusen år senere om den rette tro.

  Deretter dukker sosialistene opp og deltar i krangelen. De har fjernet gudekonseptet, selv om de fullstendig har svelget den kristne etikken. Svelget så godt at de er mer katolske enn paven på det området, og debatterer derfor villig vekk om hvilken tro som har de største ofre.

  Så står de der og krangler om det er Gud(Yahve)/Allah/Staten som er livets høyeste autoritet. Eller om du skal frelses gjennom en rabbi som betraktet seg som den perfekte slave og endte opp med å henge seg på en kors, eller gjennom en kar som snakket med engler og hadde sex med en niåring, eller gjennom å innordne deg som den perfekte robot i et statsmaskineri basert på ideologien til en rabbinersønn.

  LIndstad har en fordel i forhold til Hårstad. Han har jihaden på sin side. At livet nødvendigvis er et strev forteller naturen oss hele tiden. Det var et smart trekke av muhammedanerne å legge det inn i religionen sin. Det mater de med masse nyttige idioter til kriger for presteskapet. Nyttige idioter som blir fortalt at krig er noe hellig som svever langt over staten og vår forståelse.

  Alle tre abrahamiske religoner og sosialismen har et felles mål i alle fall: Å fjerne europeeren. Midlene diskuteres, og selvfølgelig hvem som skal sitte med makten etterpå.

  Svar
 • Sunhunter:
  » Så står de der og krangler om det er Gud(Yahve)/Allah/Staten som er livets høyeste autoritet.»

  En viktig diskusjon ( Spesielt her på derimot , eller Steigan, – eller i hvilke som helt politisk/religiøst parti?)
  Og den kommer forhåpentligvis til å bli morsom og nyttig også etterhvert.
  Tro er viktig, vi tror alle på noe. Enten det er et liv etter døden, moral, makt, -eller penger.
  La gjerne denne artikkelen/diskusjonen få en egen spalte/overskrift her på derimot. – Den kommer nok til å lære mange mye, og avklare mye. Og samfunnspolitikk er for viktig til å forebeholdes ‘politisk interesserte’ og deres partier.

  Svar
  • Hei Frikar.
   Jepp, det er en viktig diskusjon. Men den er bortkastet med de tre nevnte autoriteter, da alle tre er basert på semittisk tankegods (gitt staten i marxistisk forstand). Et tankegods som er oss fullstendig fremmed.

   Jeg finner, som deg (?), at religionen er et viktig fundament for vår væren, vår vilje til oppholdelse og vår streven etter noe høyere og bedre. Altså vår overlevelse. Men det må være basert på det Jung kalte det ‘kollektivt underbevisste’.

   Vi må altså lete i våre røtter. Ikke andres.

   Svar
   • Ja, Sunhunter:
    «…at religionen er et viktig fundament for vår væren, vår vilje til oppholdelse og vår streven etter noe høyere og bedre.

    Likeså et samfunns politikk, eller mentalitet. Der vi skal bygge en himmel på jorda. – Ihvertfall arbeide for å få mindre slit og mer glede over tid. – Ikke i en udenfinert religiøs himmel.
    Vi får begynne med /i det små, i hver enkelt (frie) nasjon, før vi i globalist-hybris vil løse alle nasjoners problemer. Stormaktspolitikk , ikke enkeltnasjoners, er årsak til det meste av faanskap w.w.
    Også når det gjelder for hele kloden, over tid.

    Og vi kan vel regne med at de fleste (voksne) mennesker ønsker å bygge eget liv med egne krefter, i frihet og størst mulig forutsigbarhet, og i stolthet.
    Ikke noen stat ( -sapparat), ikke noe ( parti-)politisk maktapparat, ikke noen politisk/religiøs bevegelse bør stoppe oss i dette.
    F.eks. :
    ‘VÅRT MÅL: Et fritt levende selvvirksomt samfunn
    VÅR METODE: Selvkontroll og hensynsløs, men objektiv kritikk
    MOTTO: Riv ned alle gjerder som skiller menneskene og hindrer dem fra å
    oppleve og erkjenne våre dype fellesinteresser innenfor vårt felles samfunn.
    Frem med helhetsfølelsen og totalitetsbevisstheten. Ned med partipolitikken
    og klassekampen. Frem med det frie levende selvvirksomme samfunn.’

    Svar
 • Litt på siden?

  ‘ Det store problemet er at selv ikke-kristne «kjøper» argumentet med at den kristne kulturarven er viktig for Norge. Selv om kristendommen har sine positive sider, har den stort sett motarbeidet utviklingen.
  Den kristne kulturarven framhever ofte nestekjærlighet og toleranse. Verdier som ikke er særegent kristne, og på mange måter ikke kristne i det hele tatt. ‘
  tb.no/det-store-problemet-er-at-selv-ikke-kristne-kjoper-argumentet-med-at-den-kristne-kulturarven-er-viktig-for-norge/o/5-76-1620869

  Morsomt og fornuftig om religiøs tro, og å være f.eks., muslim:
  https://tv.nrk.no/serie/lisenskontrolloeren/2018/MKTV57000318/avspiller

  Svar
 • KAN det muligens ha noe med overgripernes kulturelle bakgrunn å gjøre at vold, straffbare forhold og angrep på politiet øker raskt i Europa? Har islam noe voldelig ved seg tro? «Allahu akbar» ropes, for å avskrekke de vantro, i sammenheng med terrorangrep igjen og igjen. Fredens religion? Bortforklar det den muslimen som kan. Statistikkene er tydelige.
  https://www.wochenblick.at/migrationskrise/gewalt-ueberfremdung-kriminalitaet-keiner-hat-es-gewusst/

  Svar
  • Til e.:
   Man kan sikkert skylde på religion, – som man kan skylde på fylla.
   Men det dreier seg vel heller om en kultur. Og det hjelper ikke at vi prøver å skyve det under teppe .
   Så får vi reagere på handlingene. Og ikke sette folk i bås , og kalle det ungdomsbråk, – eller religion eller annen fyll. 😉

   ‘ øker blant de unge’ Er ikke det å stigmatisere en hel gruppe; – når det er snakk om en kultur i en bestemt gruppe som kommer med ‘kultur-invandringen’ ? Det begynner å bli mye nå. Man trenger ikke lengre se til Sverige.
   -Men man får nok ‘ikke lov å stigmatisere’ ?
   Joda stigmatiser en hel ungdomsgruppe, bare de er norske. 😉
   – Til det koker over. Kan vi ikke bare si det er mennesker, ikke ungdommer ?
   Eller dyr? Det er jo like sant/usant.

   ‘Voldskriminaliteten øker blant unge: – Kyss skoene mine ellers «stabber» jeg deg
   Den registrerte voldskriminaliteten øker i de yngste aldersgruppene. Det bekrefter Lars Roar Frøyland som forsker på vold og kriminalitet blant unge. ‘
   nrk.no/rogaland/voldskriminaliteten-oker-blant-unge_-_-kyss-skoene-mine-ellers-_stabber_-jeg-deg-1.16139503

   ‘Ungdommer’? Dvs. norske ungdommer?

   ‘Politiet er på Furuset. Rundt 50 ungdommer skal ha begynt å kaste egg og stein. ‘
   nrk.no/norge/politiet_-brak-pa-furuset-senter-i-oslo-1.16160734

   ‘Fire ukers varetekt for siktede etter voldtektssak.
   Salten og Lofoten tingrett har i en kjennelse varetektsfengslet de fire siktede i voldtektssaken fra Vesterålen.
   Søndag ettermiddag mottok politiet en melding fra en innringer som fortalte om det politiet omtalte som en hendelse som skal ha skjedd i et busskur på Kleiva i Sortland kommune i Vesterålen.’

   ‘Tilhørighet til Nordland’ 😉
   Da vet vi at de har annen hudfarge/ tilhørighet til et annet land.
   Men man skal jo ikke stigmatisere ( andre enn norske ungdommer/menn – som gruppe.)

   ‘Fire ukers varetekt for siktede etter voldtektssak
   Salten og Lofoten tingrett har i en kjennelse varetektsfengslet de fire siktede i voldtektssaken fra Vesterålen. De fire mennene som er i tjueårene, har tilhørighet til Nordland, og er siktet for medvirkning til grov voldtekt av en kvinne i tjueårene.’
   nrk.no/nordland/nyhetssenter-nordland-1.15898380

   ‘En stor foreldregruppe slår nå alarm om forholdene på en ungdomsskole i Sarpsborg. De har varslet skolen gjentatte ganger, men føler de ikke blir hørt.
   Det som skjer nå er også et samfunnsproblem, men vi har en del utfordrende ungdommer.
   NRK har valgt å anonymisere både skolen og foreldrene i denne saken. Dette av hensyn til de unge involverte.’ 😉
   nrk.no/osloogviken/bekymret-for-ungdomsskole-i-sarpsborg_-elever-bruker-saks-som-vapen-1.16154995

   Men hensyn til alle ungdommer som blir puttet i bås med gærningene, tas ikke. 😉
   Ungdom? Norsk ungdom?…. Nei, vi må ikke stigmatisere en gruppe! 😉

   ‘Unge raner andre unge: – Sprer en enorm frykt’
   nrk.no/sorlandet/okning-i-ungdomsran-i-kristiansand-og-bergen-1.16171217

   Og:

   ‘ – Hverdagsrasismen sitter fortsatt veldig sterkt mange steder, og den må vi bare fortsette å jobbe mot. I den grad vi vil jobbe med likhet og likeverd har i landet, må vi ta inn dette.’
   forskning.no/barn-og-ungdom-hogskolen-i-innlandet-innvandring/hudfargen-som-begrensning/2105658

   Men er det rase eller kultur vi er opptatt av?
   Vi registrerer selvfølgelig det som er lett å se, før vi trekker konklusjoner. Det er erfaringsviteskap.
   Enten det er hvite eller svarte, tykke eller tynne.
   Og er det så underlig, og farlig, om vi også snakker om kultur?

   Svar
   • Statistikkene viser hvilke lovbrudd som ble gjort og fra hvilke opphavsland de er. Gjengvoldtekt, overfallsvoldtekt, knivran, mancheter, det var ikke sånn før, for ikke å snakke om hvis noen blir skutt; vi ble oppskaket i forrige århundre hvis noe sånt skjedde i vår by; nå er det hverdagskost.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Et system i krise.

Kritiske stemmer skal kveles og falske nyheter skal spres.

Previous Post

Gjennom Paul Craig Roberts briller:

Splittelsen i USA kan observers og beskrives på mange måter.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.