POSTED IN Historie

Et foredrag om den jødiske lobbyen:

Før betongen storkna.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette foredraget ble holdt av Hans Olav Brendberg og er hentet fra Trønderrød sitt nyhetsbrev/nettavis. Vi legger det ut etter avtale med Trønderrød.

Knut Lindtner
Redaktør

Hans Olav Brendberg

Dette foredraget skulle eg halda for eit par år sidan. Det vart det ikkje noko av – den eine utleigaren etter den andre i Oslo trekte seg etter press, og etter at politiet møtte opp med hundar og stor ståhei.

Litteraturhusa i Oslo og Trondheim ønskte heller ikkje å bidra til offentleg debatt, og Trondheim Folkebibiliotek trekte seg frå inngått avtale. PST oppsøkte kjenningar av meg, og lurde på om dei visste noko om det planlagte arrangementet. Til slutt sette NTNU foten ned for at deira lokale kunne brukast.

Kva eg skal snakke om

Når vi no gjennomførte møtet eit par år på etterskot, valde eg å halda nøyaktig same foredrag som det som vart avlyst. Innhaldet i foredraget er sjølvsagt først og fremst for interesserte: Det heile byrjar i ei tapt tid, for 140 år sidan, med Berlinkonferansen. Det heile sluttar sytti år sidan, med femtitalets oppbyggjing av det vi kjenner som «israellobbyen».

Mellom desse to tidspunkta vart det utkjempa to verdskrigar. Den jødiske lobbyen gjennomgjekk to store transformasjonar. Versjon 1 av lobbyen vart bygt opp kring hundreårsskiftet, med feste i dei jødiske elitane i dei vestlege stormaktene, og med isfront mot sionismen. Det var ei interessegruppe av det slaget historia har sett mange av: Dei arbeidde for borgarrettar for sine trusbrør i Aust-Europa, og var svært ansvarlege. Dei sette foten ned for alt som kunne sette det som var vunne av integrering, opplysning og borgarrettar på spel.

Etter første verdskrig vart denne lobbyen omstøypt – ein freista finna eit modus vivendi mellom sionistane og den tradisjonelle, jødiske eliten.

På førtitalet erobra sionistane hegemoni i dei jødiske organisasjonane både i Storbritannia og USA, og grunnlaget for etterkrigstidas israellobby vart lagt.

Desse transformasjonane skedde ikkje i noko vakuum. Geografisk ligg Israel/Palestina i Midt-Austen. Men politisk ligg staten Israel midt i den transatlantiske alliansen som vart til i perioden frå 1914 til 1950. Alt for mange har stirra seg blind på at Allenby erobra det geografiske militærstrategiske Jerusalem i 1917. Men det geografiske og militærstrategiske Jerusalem var ein uviktig periferi. Krigen vart ikkje avgjort der. Men hovudet bak denne militæroffensiven – David Lloyd George – visste godt frå oppveksten på walisiske forsamlingshus at han også erobra noko anna: Det symbolske Jerusalem. Det var verdt store offer – og Lloyd George såg på erobringa som krigsavgjerande.

Dette foredraget tek sikte på å visa korleis ting heng saman: Kvifor vart sionistane så sentrale i den transatlantiske alliansen at dei kunne overkjøra det amerikanske utanriks- og forsvarsdepartementet i åra etter krigen?

Nøkkelen til mysteriet er at desse tinga var i spel den gongen – både fundamentet for jødisk identitet, og fundamentet for vestleg tryggleikspolitikk. Betongen hadde ikkje storkna den gongen – alternativa var levande, og det fanst ulike val.

Sidan har betongen storkna. Og difor har det til no vore umogleg å halda eit ope debattmøte om dei tinga eg diskuterer i foredraget.

Forsidebilde: David Holifield

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  17 april 2023 15:33

  IMF har nettopp avduket en ny global valuta kjent som «Universal Monetary Unit,» som er ment å revolusjonere verdensøkonomien.

  Av Michael Snyder.
  En ny global valuta er nettopp lansert, men 99 prosent av befolkningene har ingen anelse. «Universal Monetary Unit», også kjent som «Unicoin», er en «internasjonal sentralbank digital valuta», som er designet for å fungere sammen med alle eksisterende nasjonale valutaer. Dette burde sette alarmklokkene i gang for oss alle, fordi den utbredte innføringen av en ny «global valuta», ville være et stort skritt fremover for den globalistiske agendaen.

  I dag, på Det internasjonale pengefondets (IMF) Spring Meetings 2023, kunngjorde Digital Currency Monetary Authority (DCMA), sin offisielle avduking av en internasjonal sentralbank digital valuta (CBDC), som styrker den monetære suvereniteten til deltakende sentralbanker, og overholder de nylige retningslinjer for kryptoaktiva foreslått av IMF.

  DCMA er verdensledende i å påvirke for innføring av digital valuta og pengepolitiske innovasjoner for regjeringer og sentralbanker. DCMA består av suverene stater, sentralbanker, forretnings- og detaljbanker og andre finansinstitusjoner. Selvfølgelig er Digital Currency Monetary Authority ikke den eneste som har arbeidet med en ny digital valuta. Det har også Storbritannia og EU. Og ville det overraske noen at Biden-administrasjonen hevder de potensielle fordelene ved en «digital form for amerikanske dollar»? Følgende kommer fra den offisielle nettsiden til Det hvite hus:

  «En amerikansk sentralbanks digital valuta (CBDC) vil være en digital form for amerikanske dollar. Mens USA ennå ikke har bestemt seg for om de vil innføre en CBDC, har USA undersøkt nøye implikasjonene av, og alternativene til å utstede en CBDC. Hvis USA innførte en CBDC, kunne det være mange mulige fordeler, som å legge til rette for effektive og rimelige transaksjoner, fremme større tilgang til det finansielle systemet, øke økonomisk vekst og støtte USAs fortsatte sentralitet i det internasjonale finanssystemet».

  Det er ingen tilfeldighet at regjeringer over hele den vestlige verden samtidig utvikler CBDC. Og IMF har faktisk allerede satt sammen en omfattende håndbok «for å hjelpe sentralbanker og regjeringer over hele verden i deres introdusering av en CBDC». Publisert 10 april, «IMF Approach to Central Bank Digital Currency Capacity Development»-rapporten.

  Mange mennesker der ute vil juble når disse digitale valutaene introduseres. Men det er viktig å forstå at når alle bruker dem, vil ditt økonomiske personvern nesten være helt borte. Myndighetene vil kunne spore praktisk talt alt du kjøper og selger, og jeg er sikker på at de ikke vil nøle med å bruke den informasjonen mot deg. Unødvendig å si at potensialet for tyranni i et slikt system er enormt.

  Kan du forestille deg en verden der du er begrenset fra å kjøpe kjøtt en stund, fordi du allerede har brukt «karbonkredittene» for måneden? Dine «økonomiske privilegier» kan potensielt bli begrenset når som helst etter innfall av en byråkrat, og hvis du er brysom nok kan du bli «deplattformert» fra systemet permanent. For at et slikt system skal virke, må selvsagt kontanter og andre betalings-former fases ut, og det er nettopp det som skjer akkurat nå i Europa. Følgende kommer fra nettsiden til Europaparlamentet:

  «For å begrense transaksjoner i kontanter og kryptoaktiva, ønsker EU-parlamentet å begrense betalinger av personer som leverer varer eller tjenester. De setter grenser på opptil €7000 for kontantbetalinger, og €1000 for overføringer av kryptoaktiva, der kunden ikke kan identifiseres».

  Til syvende og sist vil de bare fortsette å senke grensene til bruken av kontanter er nesten helt eliminert. Alle vil sakte men sikkert tvinges videre til det nye digitale systemet, og det blir et system de styrer med jernhånd.

  Og de fleste vil gjerne gå med på det. De bryr seg rett og slett ikke om at disse nye digitale valutaene kan åpne døren for et tyranni. De vil bare kunne betale regningene og ta vare på familiene sine, og hvis politikerne våre forteller dem at dette nye systemet er bra for økonomien, vil de være for at det innføres. Men de av oss som er våkne vet at mer globalisme ikke fører til noe godt.

  Å konsentrere enda mer makt i hendene på den internasjonale eliten er alltid en dårlig idé, og forhåpentligvis kan vi få flere til å forstå dette.

  Fra Global Research, publisert 17 april 2023.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: The IMF Has Just Unveiled a New Global Currency Known as the “Universal Monetary Unit” That Is Supposed to Revolutionize the World Economy.

  Svar
 • Religion er unødvendig, forstyrrende og villedende, for den som er sikker på seg selv og i sin tro.

  Svar
 • e: »Religion er unødvendig, forstyrrende og villedende, for den som er sikker på seg selv og i sin tro.»

  Religion was invented the day the first conman met the first fool.

  (Og dette skriver vi altså i år TOTUSENOG TJUETRE!!!… JESUS KRISTIANSEN . . . . )

  Svar
 • Den fremstilling av hittil lite kjente forner for norsk folkereligion som her [https://ia601901.us.archive.org/1/items/fedrekult-emil-birkeli/Fedrekult%20-%20Emil%20Birkeli.pdf] fremlegges, er frukten av lang forskning. I alt vesentlig bygger den på det videnskapelige materiale som tidligere er fremlagt og trykt i to avhandlinger utgitt av Videnskapsakadcmiet i Oslo, nemlig «Fedrekult i Norge. Et forsøk på en systematisk og deskriptiv behandling.» Oslo 1938. Og: «Huskult og Hinsidighetstro. Nye studier i norsk fedredyrkelse.» Fremlagt i Videnskapsakademiet 1940, trykt i 1943-44. Av Emil Birkeli.

  Forbudet mot hedenske ritualer ble gjentatt i de forskjellige [kristnings]lovene. Dette viser at slike ritualer fortsatt ble praktisert. Det var gjennom press fra det øverste sjikt i samfunnet at Norge ble kristnet. Dette fordi kristninga av Norge på 1000-tallet var en prosess som først og fremst foregikk ovenfra og ned. For grupperinger med kongelige ambisjoner representerte kristninga et skifte fra tradisjonell maktlegitimering gjennom fedrekult og kongekult til maktlegitimering gjennom helgenkult og kristen kongeideologi. Selv om kristen innflytelse allerede hadde gjort seg gjeldende i flere hundreår var det likevel den øverste elitens ønske om å spre den kristne ideologien blant folket som ble avgjørende for at landet ble kristent. Kristningsviljen skyldtes sannsynligvis kongens behov for en sterkere maktlegitimering. Den tidlige helgenkulten i Norge som elitens maktlegitimeringsmiddel. Masteroppgave i historie Våren 2010. Av Hanna Møretrø. https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/23278/endelig2.pdf?sequence=1

  Svar
 • Det er så man blir ganske redd. Hva slags edderkopp-krefter er det som har slik makt Norge?
  Holocaust-senteret i Oslo?:
  «Litteraturhusa i Oslo og Trondheim ønskte heller ikkje å bidra til offentleg debatt, og Trondheim Folkebibiliotek trekte seg frå inngått avtale. PST oppsøkte kjenningar av meg, og lurde på om dei visste noko om det planlagte arrangementet. Til slutt sette NTNU foten ned for at deira lokale kunne brukast. ..» Skremmende.

  Men takk for et informativt historisk foredrag fra Brendberg. ( Litt dårlig akustikk i lokalet/dårlig mikrofon og/eller så hadde han lett for sluke ord? Så det var noe jeg ikke fikk med meg)

  Det er skremmende , og viktig, å se sammenvevingen av penge-økonomi og politisk styring opp gjennom historien.
  Men jeg savnet litt mer om mellomkrigstiden. Både fra Sovjetunionen, Tyskland og bakmennene i USA sitt ‘New-Deal’-forsøk på å etterligne velferdsoppbyggingen til nasjonal-sosialistene i Tyskland.
  Og også om maktapparatet jødene hadde greid å etablere innenfor finans/bank og media i Tyskland.
  ( Også litt om ‘depresjonstiden’ , som den kalles. ( – Som om det var noe som passivt skjedde. ;-) )
  Da bakmennene innen w.w. finans først prøve å ødelegge ( bl.a Tyskland) ved å ødelegge valutaen med ‘pengetrykking’. )

  ‘Tysklands utilgivelige forbrytelse i tiden før den 2. verdenskrig var å trekke sin store økonomiske virksomhet vekk fra verdens handelssystem og utvikle sine egne vekslingssystemer for utenlandsk valuta slik at de som kontrollerer verdens finanser ikke lenger fikk tjene penger på den tyske handel.’
  Kilde: Churchill til lord Robert Boothby i Winston Churchill «The Second World War,» Scherz, München 1960.

  ‘ Både Quisling, Hitler og Mussolini var innbitte motstandere av kapitalismen. Bare hør på hva Quisling skrev i nyttårstalen fra 1941 hvor han brukte ordet “samholdskraft”:
  “Liksom de amerikanske kolonisters heldige opprør mot England for 170 år siden, startet den revolusjonen som var bestemt til å gjøre slutt på feudalvesen og fyrstevesen og å skape de 19de århundres ordning, således gjør den europeiske revolusjon nå slutt på kapitalismen og demokratiet og skaper det 20de århundres nasjonal-socialistiske stats- og samfundsordning.”
  “Det er i sandhet en forrykt idé å hevde at i denne Europas frihetskamp faller Norges interesser sammen med Englands kapitalistiske og imperialistiske maktpolitikk.’
  onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Taliban klarer det USA ikke klart på 20 år.

På et år har de strupt opiumsproduksjonen i Afghanistan.

Forrige innlegg

Elbilkjøperne tilbys ikke enkel lading

Med elbil på tur i EU — en fire timers tur blir minst to timer lengre

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.