POSTED IN USA

Et flertall i USA:

Stor fare for borgerkrig.

0
Print Friendly, PDF & Email

Hva folk mener om en sak er ikke nødvendigvis uttrykk for at deres meninger kommer til bli realiteter eller er i samsvar med virkeligheten. Meningsmålinger tapper folks opplevelser, meninger og følelser på et bestemt tidspunkt.

Noen holdninger ser ut til å være stabile over tid. F.eks viser det seg at holdningen i den norske befolkningen til EU-medlemskap er stabil over mange år. Folk vil ikke inn i EU.

Tilliten til mediene i USA har vist en synkende tendens over mange år (nærmere 50) og er nå på et lavmål. Dette er til alvorlig bekymring for de som sitter med makten i landet for det betyr i praksis at mediene blir i stadig mindre grad egnet til å kontrollere befolkningen.

Fordi det er et stabilt og stort flertall i Norge mot norsk EU-medlemskap lures nå Norge inn i unionen av tilhengerne som styrer landet.

Meningsmålingen under trenger ikke å si noe sikkert om det blir borgerkrig i landet eller ikke, til det er spørsmålet for bredt og omfattende. Men den sier noe om hvordan mange mennesker i USA nå opplever sin situasjon og den situasjonen landet befinner seg i. 

At mange opplever at landet er i krise kan en trygt si at denne målingen forteller. Men i Norge fortsette vi å presentere landet som et levende demokrati og forsvarere av frihet og menneskerettigheter. Mediene våre presenterer presidentvalget som en kamp mellom det gode (Biden) og det onde (Trump).

I virkeligheten er det en kamp om hvem som skal lede et land som stadig flere av innbyggerne (nå et flertall) opplever er i oppløsning.

Knut Lindtner

Faren for borgarkrig er overhengande, i følge 61% av folk i USA

Voltaire Network | 5. oktober 2020

I følge ei meiningsmåling saumfart av Washington Examiner [1], ventar 61% av amerikanarane at ein ny borgarkrig skal bryte ut, for andre gong i landets historie. 52% hamstrar allereie mat, medan nokre butikkar, som Sam’s Club og Costco, har byrja å rasjonere distribusjonen av basisvarer.

Blant dei mange tinga som kan trigge ein borgarkrig, har folk kryssa av for folkelege reaksjonar på tiltaka mot Covid-19 som visse guvernørar har pådytta dei – oftare enn for ei eventuell undergraving av resultata av presidentvalet.

[1] “Washington Secrets – Powder keg : 61% say United States ‘on verge of civil war,’ 52% already preparing”, Paul Bedard, Washington Examiner, Octobre 2, 2020.

Omsett av Monica Sortland

https://www.voltairenet.org/article210997.html

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

WHO snur:

Lockdown er ikke veien å gå.

Forrige innlegg

Bare få av de smittete har symptomer:

75% av de smittete var friske.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.