POSTED IN Historie

Et drap som fortsatt har interesse.

Hvem var Kennedys drapsmenn?

43 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Kennedymordet blir en bare langsomt ferdig med. At det var Lee Harvey Oswald som drepte han er det stadig færre som tror på. Men antyder en at særlig CIA har forledet opinionen både i USA og ellers i verden på ulikt vis til å tro det var Osvald som stod bak, da blir en fortsatt kalt konspirasjonsteoretiker. Og hvis en antyder at kanskje CIA hadde noe med drapet å gjøre…

Begrepet konspirasjonsteoretiker fikk sin storhetstid i tilknytning til Kennedy-drapet. Det ble konstruert av CIA noen år tidligere som et eget program (Operasjon spottefugl «mockingbird») til bruk for å stilne kritiske stemmer i opinionen. Og særlig i etterkant av Kennedydrapet var det effektiv som demper av de som ikke svelget historien rå. Den offisielle Warrenrapporten om drapet måtte det ikke stilles spørsmål ved. Her ble Oswald spikret som den eneste som stod bak drapet.

person standing on stage
John Fitzgerald «Jack» Kennedy, også omtalt med initialene JFK, var en amerikansk demokratisk politiker. Han var USAs 35. president 1961–1963 etter å ha representert delstaten Massachusetts i Senatet og Representantenes hus 1947–1960. John F. Kennedy ble drept i et attentat i 1963. Wikipedia

I dag kan en reise dette spørsmålet om hvem som egentlig stod bak, men fortsatt er det heftet følelser til saken. Den er ikke bare historisk selv om det snart er 60 år siden mordet fant sted. Det var mange medier som satset både prestisje og store mengder trykksverte på å videreformidle historien om den ensomme og forvirrete morderen.

Slik sett fortsetter de store mediene med å formidle en virkelighetsforståelse som strider mot fakta. Vi ser dette i dag svært tydelig når det gjelder Afghanistanpolitikken som nettopp havarerte. Når den nå synker til bunns flyter alle løgnene den har overlevet på opp til overflaten, men de som har formidlet disse vil ikke ta i dem lenger. De skal glemmes.

Dermed er Kennedydrapet en av mange historisk begivenheter som vil måtte omskrives i fremtiden. Vi hjelper bare litt til med det her på derimot.no. Vi liker dessuten å repetere og videreformidle synspunkter som de store mediene ikke tør røre med ildtang.

I dag brukes begrepet for alt det er verdt overfor alle som våger å stille spørsmål med hele Covid-politikken som er gjennomført i mange land, seinest av PST som i sin siste trusselrapport bl.a skriver:


Det antistatlige tankegodset er spesielt knyttet til konspirasjonsteorier rundt coronapandemien og massevaksinering. 

Vi finner det derfor helt på sin plass gjennom denne historien å minne om begrepets opphav og tidligere anvendelse.

Knut Lindtner (redaktør derimot.no)

KENNEDYS DRAPSMENN KOM FRA EUROPA

Av Steinar Åge Brenden

Sommeren 1962 var den franske president Charles de Gaulle utsatt for flere attentat. Alle var mislykte. Det var drapsmenn tilknyttet organisasjonen OAS som stod bak. OAS motarbeidet Algeries løsrivelse og selvstendighet. 25.november 1963 var de Gaulle til stede i Washington og er avfotografert der han går bak JFKs kiste. Attentatet tre dager før lyktes- JFK ble truffet av flere kuler avfyrt fra flere retninger- altså en kryssild. Dette er avgjørende bevis for et komplott. 

Dette er velkjent. Det som ikke er så kjent er at noen av skarpskytterne som skjøt mot de Gaulle også var aktive under attentatet mot JFK i Dallas 22.november 1963. 

Mafiaen kjenner ingen grenser. De har kontakter fra det ene kontinent til de andre. Dette ble avgjørende i planlegging og utførelse av drapet på JFK. 

Guérini Antoine - Memoires de guerre
Antoine Guerini

                                                                                         

Mafiaen i USA tjente penger på narkotika, heroin ikke minst. Heroinen ble importert fra Sør-Amerika, dit hadde den kommet fra blant annet Frankrike og Sørøst-Asia (Indokina). Den fransk-korsikanske mafiaen var berømt. Marseille var hovedbasen for den. Leder var Antoine Guerini. Denne Guerini var en dreven gangster som rådde over leiemordere når det trengtes. Og med godt samarbeid med mafiaen over hele USA.

Mange var ute etter JFK. Ikke minst mafiabossene i sørstatene i USA. Både presidenten og broren Robert F. Kennedy kjørte hardt mot mafiaen. Navn som Carlos Marcello, Santos Trafficante og Johnny Roselli, var sentrale i dette spillet. De hadde gode kontakter til Frankrike. Kontaktene ble ivaretatt av mellommenn eller stråmenn slik at sporene skulle være vanskelige å følge. Clay Shaw var leder for handelskammeret i Dallas, Texas. Han hadde kontakter både til mafiaen og CIA. Han formidlet trolig kontakten mellom mafiaen i USA og Guerini-kartellet i Marseille, for å besegle kontrakten på JFKs liv. Shaw er den eneste som har stått tiltalt i rettssalen for deltagelse i drapet på presidenten. Statsadvokaten i New Orleans Jim Garrison reiste saken i 1967. Men Shaw ble frikjent. Samrøre mellom CIA og mafiaen er velkjent. Det ble fasttømret ikke minst under 2.verdenkrig (mens CIA hette OSS). Og fra 1959 samarbeidet de om en rekke raid mot Cuba, der hovedhensikten var å drepe Fidel Castro.   

Steve Rivele

Steve Rivele (født 1949) er en fransk journalist som begynte å interessere seg for drapet på presidenten. I 1981 hadde han et møte med Christian David. David (franskmann) var leder for det korsikanske teamet i Sør-Amerika og satt på dette tidspunkt fengslet i USA. David kunne fortelle Rivele at han hadde interessante opplysninger om presidentmordet. Det var David som koblet inn Guerini i historien. David fortalte at han hadde vært kontaktet og tilbudt en sum for å drepe JFK. Dette hadde han avslått. Den ble imidlertid akseptert av tre andre korsikanere, den ene var en leiemorder og narkotikasmugler ved navn Lucien Sarti. Rivele navngir også to andre korsikanere. 

Ifølge David, skjøt Sarti fra bak et stakittgjerde på den gresskledde bakken på Dealey Plaza i Dallas. Det første skuddet som rammet Kennedy, kom bakfra og traff Kennedy i ryggen. Det andre skuddet kom også bakfra og rammet Texas-guvernøren John Connally. Det tredje skuddet kom forfra, fra den gresskledde bakken og rammet Kennedy i hodet. Det fjerde skuddet kom bakfra og bommet. Akustiske studier viser at to av skuddene ble avfyrt nesten samtidig, dette motbeviser teorien om bare en skytter.                                                                                                            

(Det er en ting som skurrer ved denne forklaringen: Kennedy ble truffet av et skudd i strupen. Også dette skuddet kom forfra. Om vi godtar resten blir dette altså ikke 4, men 5 skudd. Alle ble avfyrt innenfor en tidsramme på 6.9 sekunder. Dette umuliggjør teorien om bare en skytter (Oswald). Kennedy ble altså truffet av 3 skudd, ikke 2. Skuddet i hodet var det dødelige. Skuddet i ryggen gikk ikke dypt, og kulen falt ut igjen ved hjertemassasje på Parkland-hospitalet.)

Det skjedde alvorlige lovbrudd og feil ved obduksjonen av Kennedy. Obduksjonen skulle vært gjort i Dallas, men ble i stedet utført i Washington. Den ble gjort av rettsmedisinere med liten trening og som dessuten var overvåket av folk fra det militære.   

Rivele viser til en undersøkelse av mordet gjort av KGB. De trakk omtrent de samme konklusjoner som Rivele. Dessuten ble Rivele kontaktet av kilder innen CIA som også bekreftet teorien. 

Lucien Sarti

Komplottet mot JFK tok form i mai/juni 1963. Det var på den tiden Christian David ble spurt om han ville myrde JFK. Han fant oppdraget for risikabelt. Men Guerini gikk videre. Og noen sa ja til å myrde for penger. Ifølge David var det 3 skarpskyttere i sving i Dallas 22.november, tilhørende den fransk-korsikanske mafiaen. Hvordan ble så kontrakten oppfylt? 

Omkring 2 uker før drapet fløy Sarti fra Frankrike til Mexico City. Derfra kjørte han videre i bil og krysset grensen til USA ved Brownsville i Texas. Der ble han plukket opp av mafiaen. Deretter ble han plassert i et privathus i Dallas. Altså ingen spor fra hotell etc. Trolig reiste han på et italienske pass. Sarti og de to andre leiemorderne inspiserte Dealey Plaza, tok bilder osv. De la deretter en plan for hvordan kryssilden mot presidentens limousin skulle utføres. Sartis plass ble på den gresskledde bakketoppen, foran presidentens bil. To skyttere posisjonerte seg bak, den ene plassert høyt, den andre lavere, omtrent i bakkeplan. Attentatet ble perfekt utført. Etterpå oppholdt skytterne seg i privathuset i Dallas ca. 14 dager til det hele hadde roet seg ned. Da ble de fløyet til Canada. Der tok andre over og fløy de ut av Nord-Amerika.

Hvilke to andre skyttere utenom Sarti deltok? De «lærde» strides. 3 navn er hete: Jean Souetre, Jean-Paul Angeletti og Francisco Chiappe. Alle var narkosmuglere, leiemordere og lykkejegere. De var ytterst farlige, og de drepte for penger. Souetre var med i OAS. 

History demands the release of complete JFK files
Kennedy i åpen bil i Dallas like før skuddene falt. I dag hadde noe slikt vært en umulighet.

 

Kongos nyvalgte statsminister Patrice Lumumba ble myrdet i januar 1961. Lumumba hadde sommeren 1960 bedt om assistanse for å stoppe borgerkrig og kaos i Kongo. Blant dem han ba om støtte var Sovjetunionen. Dette falt ikke i god jord. CIA bestemte at Lumumba måtte bort. Rivele nevner muligheten for at fransk-korsikanere var aktive i Kongo på oppdrag fra CIA som leiemordere. Dette var kort tid før Lumumba ble drept.  

Vi kan finne en linje mellom drapene på Lumumba, mordforsøkene på de Gaulle og drapet på JFK. 

Det var to motiver bak drapet på Kennedy. Hevn og penger. Mange hadde trang til å hevne seg mot Kennedy-brødrene, presidenten og justisministeren. Hva skulle hevnes?                                                                                                                                                                 

1. Høsten 1963 var flere rettssaker på gang mot mafiaen, blant andre mot Carlos Marcello. Andre i den organiserte kriminalitet var Santos Trafficante, Samuel Giancana og Johnny Rosselli. Disse rettsakene måtte stoppes.                                                          

2. Forholdet til Cuba. Både CIA og de militære hatet Kennedy p.g.a. Grisebukta i 1961 og rakettkrisen i 1962.                                                                                                      

3. Avspenning til Sovjet. Blant annet en delvis prøvestansavtale for kjernevåpen inngått i august 1963.                                                                                                                                                        

4. Borgerrettspolitikken. 

The 5 Craziest Fidel Castro Assassination Plots From the CIA
CIA skalle angivelig gjort flere hundre drapsforsøk på Fidel Castro

At mafiaen var samkjørt med CIA, viser de mange raidene mot Cuba blant annet for å drepe Fidel Castro. Etter rakettkrisen i 1962 prøvde JFK å stoppe raidene, men uten å lykkes.

Hvem var sentrale aktører i drapet på JFK? Det var mafiaen, CIA og eksilcubanere i USA. De sørget for å hyre drapsmenn, altså fransk-korsikanere. Hvorfor gå så langt av lei? Det finnes jo nok leiemordere i USA. Svaret er muligheten for benektelse. Mislykkes man, og komplottet blir avdekket, blir det lettere å komme med bortforklaringer og komme seg unna med det. 

Mafia/CIA sørget også for å ha en syndebukk som kunne ofres. Dette ble Lee Harvey Oswald. Sentrale figurer i prepareringen av Oswald var David Ferrie, Guy Banister og Clay Shaw. Alle med base i byen New Orleans. En annen som ble ofret var Jack Ruby, han var dypt inne i mafiaen. Til slutt måtte han brukes til å skyte Oswald. Selv om han nok ikke var førstevalget. 

CIA var med. Ikke minst i dekkoperasjonene i etterkant. Komplottet mislyktes på et punkt. Man fikk ikke hendene på Cuba igjen.   

(Anm: Jean Souetre brukte av og til dekknavn som Michel Mertz og Michel Roux)

(OAS: Organisation del`Armie Secrete)

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

43 kommentarer. Leave new

 • I 2004 sa Mordechai Vanunu at mordet på Kennedy var Israels svar på at Kennedy ville inspisere Dimona reaktorene i 1962 og at han ville ikke at Israel produserte atomvåpen. Israel hadde produsert 13 atomstridshoder før 6 dagers krigen. Den libyske lederen Muammar Gaddafi sa mange ganger at han viste hvem som drepte Kennedy. Jeg mener å huske det var Khasar Nostra eller Kosher Notra

  Svar
  • Mafiasporet er mest sannsynlig en kalkulert avsporing med utlagte motiver og spor. Det avskjæres temmelig effektivt av det enkle faktum at etter mordet trådte hele statsapparatet fra president Lyndon B. Johnson og nedover umiddelbart i sving for å skjule drapsårsaken og saksgangen. Det ville ikke mafiaen ha greid, men kanskje det allestedsnærværende CIA som Kennedy hadde sverget å nedlegge fordi det var blitt til en stat i staten. Likevel synes CIAs betydelse totalt overdrevet når det kunne kontrollere alle som betydde noe i USA og sammenhengen.

   Israel hadde to enormt viktige motiver i at Kennedy ville nekte landet atomvåpen og så presidentdekretet (Executive Order) EO11110, Hvert av dem var drapsmotiv nok i seg selv, men det siste ville vært katastrofalt for «Kosher Nostra», altså kombinasjonen av sionister, oligarker, «kommunister» og losjemedlemmer som Roosevelts svigersønn Curtis B. Dall hadde bemerket i Det Hvite Hus.

   Wikipedias opplysninger om EO1110 er forfalsket, bevist av at amerikanske dollarsedler merket «Treasury Note» og ikke «Federal Note» er samlerobjekter og derfor vitterlig utstedt! Dekretet ville øyeblikkelig ha fratatt The Federal Reserve System og dermed eierskapet kontrollen over USA som stifterne av The Fed har hatt siden 1923. Stifterne var åtte familier som man kan søke seg fram til via nettet.

   Dette motivet har meg bekjent aldri blitt forfulgt i noen av de mange bøkene om presidentmordet, sikkert nok av helseårsaker. Selve drapet er teknisk interessant og alle de offisielle beskrivelsene feilaktige og selvmotsigende, som den om kulefunnet som nevnt i artikkelen. En slik kule ville aldri ha blitt i liket og så absolutt ikke så helt uskadet som den var. Bare det beviser at gjerningspersonene kunne tillate seg hva som helst av umuligheter, så sikre var de på at presidentdrapet aldri ville bli oppklart.

   Svar
   • Rettelse: Årstallet for stiftelsen av The Federal Reserve skal selvsagt være 1913 og ikke 1923.

 • Det er etterhvert blitt kjent at Israel sto bak drapet på JFK. Bl a har Ron Unz skrevet to artikler om det på unz.com

  https://www.unz.com/runz/american-pravda-the-jfk-assassination-part-i-what-happened/

  https://www.unz.com/runz/american-pravda-the-jfk-assassination-part-ii-who-did-it/

  Svar
 • Final Judgement av Michael Collins Piper

  For mer enn 25 år siden publiserte Michael Collins Piper ”Final Judgement” som inneholder svært mange indisier på at Israel og Mossad, sammen med sine amerikanske samarbeidspartnere, spilte en sentral rolle i drapet på Kennedy.

  ”Final Judgement” gikk gjennom en rekke reprints følgende dens opprinnelige utgaven i 1994, og den sjette utgaven utgitt i 2004 hadde vokst til over 650 sider, inkludert flere lange bilag og over 1100 fotnoter, det overveldende flertall av disse refererer til mainstream kilder. Til tross for en helt ekstrem blackout av alle medier, solgte boken mer enn 40 000 eksemplarer, noe som gjør det til en underjordisk bestselger, og den vakte sikkert oppmerksomhet i alle JFK forskningsmiljøer, selv om ingen av dem var villige til å nevne bokens eksistens. Piper selv døde i 2015, i en alder av 54, og han led av helseproblemer og ekstrem fattigdom. Andre journalister kan ha vært motvillige til å risikere den samme dystre skjebne.

  Boken kan lastes ned her:

  https://www.unz.com/book/michael_collins_piper__final-judgment/

  Svar
 • For mer enn 25 år siden publiserrte Michael Collins Piper «Final Judgement» som har svært sterke indisier på at Israel og Mossad sammen med sine amerikanske samarbeidspartnere har spilt en sentral rolle i drapet på JFK.

  https://www.unz.com/book/michael_collins_piper__final-judgment/

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  1 september 2021 2:59

  «Begrepet konspirasjonsteoretiker fikk sin storhetstid i tilknytning til Kennedy-drapet. Det ble konstruert av CIA noen år tidligere som et eget program (Operasjon spottefugl “mockingbird”) til bruk for å stilne kritiske stemmer i opinionen.»

  Egentlig oppstod begrepet så langt tilbake som 1934, hvis ikke før. Fra avisen The Baltimore 5. april 1934:

  «The differences of opinion now to be observed in the Congressional committees laboring with the Stock Exchange bill are explained by some thick-and-thin opponents of all changes in the bill by the existence of a conspiracy to defeat it. If there is a conspiracy, it is one of the most vocal in conspiratorial history. The investment bankers, their employees and some of their customers have been making the welkin ring with their complaints.

  If there has been any secret, backstairs work, the conspiracy theorists will surely find receptive audience for its exposure

  Den første moderne bruken av begrepet «conspiracy theory» ble først nevnt i The New York Times i januar 1868.

  Svar
 • «Slik sett fortsetter de store mediene med å formidle en virkelighetsforståelse som strider mot fakta. Vi ser dette i dag svært tydelig når det gjelder Afghanistanpolitikken som nettopp havarerte. Når den nå synker til bunns flyter alle løgnene den har overlevet på opp til overflaten…»

  Før eller siden vil antagelig/forhåpentligvis dette gjelde alle løgner, fra da «de gode» vant 2.verdenskrig.

  Men, hva vinner løgnerene med løgnene? Jo, at vi ikke lengre tror at NOE er sant.
  ( Da er kontroll over det meste av vestlig media viktig, – så disse bør vi sky som pesten.)

  Svar
 • Northern Light.
  16 februar 2022 17:49

  Under Trump ble en del hemmeligstemplede dokumenter om JFK saken frigitt. I et dokument vises det et kulehull i frontruten lavt nede, som ikke kunne komme fra Oswalds rifle. Han skjøt mot Kennedy bakfra og fra en posisjon høyt oppe i en bygning, og kulen fra hans våpen kunne ikke ha laget kulehullet i frontruten. Da ville kulen også ha gått igjennom panseret på bilen.

  Skytteren som avfyrte det drepende skuddet skjøt Kennedy forfra, og kulen lagde et nesten rundt hull i frontruten da den strøk like over panseret på bilen. Den finkalibrede helmantlede høyhastighets kulen ble ikke deformert av gjennomslaget i ruten, og inngangshullet i Kennedys hode/hals ble nesten ikke synlig. Utgangshullet ble derimot stort på grunn av det høye trykket høyhastighetsprosjektilet forårsaket i kraniet, for kraniet ble fragmentert rundt utgangshullet.

  De som har drevet med jakt forstår at Kennedy ble skutt forfra, men de ikke-våpenkyndige, som beskriver de fleste, ble servert skrøner formidlet av MSM som at «kulen gjorde en u-sving i hodeskallen og kom ut igjen på samme sted». Oswald var syndebukken, og MSM fulgte lojalt opp, da som nå når dypstaten dikterer hva slags fortelling befolkningen skal tro på. Det er den samme herskerklassen som styrte og eide vestlig presse og media som i dag.

  Et utdrag av Kennedys tale til American Newspaper Association 27 April 1961:

  «For vi har i mot oss over hele verden en monolittisk og hensynsløs konspirasjon som først og fremst bruker skjulte midler for å utvide sin innflytelsessfære – med infiltrasjon i stedet for invasjon, med undergraving i stedet for valg, med trusler i stedet for fritt valg, som gerilja om natten i stedet for hærer om dagen.

  Det er et system som disponerer enorme menneskelige og materielle ressurser til å bygge en tett sammensveiset, svært effektiv maskin som bruker militære, diplomatiske, etterretningstjenester, økonomiske, vitenskapelige og politiske operasjoner for sin virksomhet.

  Dens forberedelser blir skjult, ikke publisert. Dens feil blir begravd, og får ikke overskrifter. Dens motstandere blir brakt til taushet, og ikke anerkjent. Dens metoder stilles det ikke spørsmålstegn ved, ingen rykter trykkes, ingen hemmeligheter avsløres. Den gjennomfører den kalde krigen, kort sagt med en krigstidsdisiplin som intet demokrati noen gang ville kunne håpe eller ønske å sammenligne seg med.

  Ikke desto mindre forstår ethvert demokrati de nødvendige begrensningene for sin nasjonale sikkerhet – og spørsmålet gjenstår om disse begrensningene må overholdes strengere hvis vi skal motsette oss denne typen angrep så vel som direkte invasjon».

  Ble denne talen Kennedys bane? Var det en advarsel mot dypstaten som ble formet etter at det militær-industrielle komplekset (MIC) fikk enorm makt etter de fant opp atombomben? Den samme dypstaten Eisenhower advarte mot i sin tale før han overrakte nøkkelen til Det Hvite Hus til Kennedy? Kennedy godkjente bare at det ble sendt militære rådgivere til det sørvietnamesiske styret, ble JFK drept fordi han var i mot amerikanske bakkestyrker i Vietnam, som MIC ville tjene enormt på?

  Uansett så er det åpenbart at det var Wall Street bankkartellet som sto bak drapet på JFK. Ingen president i USA som går i mot hvordan Wall Street vil bruke krigsmaskinen til sin globalistiske agenda får sitte i Det Hvite Hus. Med drapet på Kennedy statuerte finansfolket et eksempel, og ingen president senere har motsatt seg Wall Street bankkartellet, som også var meningen.

  Svar
  • Bjørnar Bolsøy
   21 august 2022 23:32

   «Skytteren som avfyrte det drepende skuddet skjøt Kennedy forfra»

   Imidlertid viser Zapruder-filmen, om an studerer en versjon av filmen av høy kvalitet og stabilisert, bilde-for-bilde, at skuddet kom bakfra.

   Kennedy lener seg alt forover og litt til siden mot presidentfruen på grunn av skuddet i halsen. Når det fatale skuddet kommer, ser man at kraften fra skuddet sender hodet fremover, så spretter i brystet og tar en sving mot presidentfruen (billednummer 312-314). Dette skjer så fort at det er umulig å se om man spiller av videoen i sanntid.

   Først i bilde 315 blir hodet kastet voldsomt bakover, og det skaper illusjonen av at skuddet kommer forfra.

   ‘youtu.be/102YMXW3BxA?t=12’

   Svar
  • » og ingen president senere har motsatt seg Wall Street bankkartellet, som også var meningen.»

   En sterk og avslørende tale av JFK.

   Og :
   » Under Trump ble en del hemmeligstemplede dokumenter om JFK saken frigitt. »

   Trump gikk ikke til angrep på Fed direkte, men latterliggjorde deres makt og rente-grep.
   Han måtte selvfølgelig også bort, siden han ikke kunne styres på samme måte som Biden.

   Svar
 • Oliver Stone, som produserte filmen ”JFK” fra 1991, har nylig (2021) produsert en oppdatert versjon av denne filmen med tittelen: ”JFK Revisited: Through the Looking-glass.”

  https://www.imdb.com/title/tt11173544/

  Oliver Stone og manusforfatteren James DiEugenio gjør en mesterlig jobb med å forklare hva som virkelig skjedde da Kennedy ble drept, og hvordan Warren-kommisjonen, CIA og MSM har jobbet hånd i hånd til denne dag for å dekke over sannheten.

  Bevisene som presenteres i filmen er som følger. For det første, umuligheten i at Oswald kan ha drept Kennedy. Warren-kommisjonen påsto at Oswald skjøt tre skudd, men det føres bevis for at mer enn tre skudd ble avfyrt. Så diskuteres den magiske kulen, hvor det påstås at en kule gikk i sikksakk og forårsaket syv skader i president Kennedy og guvernør Colonny, noe som hadde vært komisk hvis det ikke var så alvorlig.

  For det andre, er det nye bevis som bekrefter at Lee Oswald ikke var i 6.etasje i Texas School Book Depository, så Oswald hadde ikke noe med drapet å gjøre.

  For det tredje, diskuteres den forfalskede obduksjonen av Kennedy med dens falske fotografier og presset på Parkland Hospital-legene for å lyve om det de så med egne øyne.

  For det fjerde avsløres Oswalds historie som agent for CIA og FBI, hans falske avhopp til Sovjetunionen, og coverup av at CIA og FBI brukte Oswald fra start til slutt.

  Alle disse påstandene støttes av dokumentariske beviser, eller, som Stone sier, «Konspirasjonsteorier er nå konspirasjonsfakta.”

  Svar
 • Kenneth Demac
  18 februar 2022 23:34

  JFK attentatet var fake news: http://mileswmathis.com/barindex2.pdf

  Alle nyheter er fake news. Alle terrorangrep, skyteepisoder og massakre som Utøye http://mileswmathis.com/oslo.pdf, World Trade Center, Pearl Harbor, Korona pandemi, H1N1 svineinfluense og tusen til er oppspinn. Ingen skadde, ingen drepte.

  Svar
  • Miles Mathis har solgt seg.
   Hva han skrev til 2018 var bra saker. Nå er alt fake lissom. Han idiotifiserer sitt eget arbeid og rykte, med å si alt er fake.
   Ingen skadde og ingen drepte. – Jadda lissom. Hva slags kriseskuespillere er det som amputerer lemmer for å virke troverdig? Det er faktisk det han mener om Utøya.
   Å lese hva han skrev opptil 2018 er veldig anbefalt, for derigjennom kan man få forståelsen hvor mye fabrikerte saker det er i vårt samfunn. Om hva slags mytedannende arbeid som som etterretningsstjenesten i US & UK holder på med, samtidig som de arrangerer alt mulig av falsk flagg aksjoner osv. Det mangler ikke på arrangerte terroraksjoner uansett om Miles Mathis ikke er i stand til å se noe reellt i denne verden lenger.
   Å lese gammel MM kan være med på å gi folk en ny hengivelse til sann historie, for den er man nødt til å finne utav selv. Alle sier at Krigsvinnerne skriver historien, men ingen vil gjøre arbeidet med å avsløre løgnene deres.

   Svar
 • Keiserens klär er historien om folks angst for det åpenbare,av frykt for å fremstå som feige,pakker vi oss inn i den ene livslögnen etter den andre.»vi har det jo tross alt bra,»det står i avisa,da er det vel sant ?.»det er typisk norsk å väre god»Tar du livslögnen fra et menneske ,da tar du lykken fra det.
  Alle disse lögnene vi i selvbedragets ånd påförer oss selv ,det er keiserens klär på nytt.
  «Noe»driver daglig på med å avkle «keiseren».
  Idag,i VG,av alle aviser måtte det bli VG,der står det at kineserne har bedrevet chemtrailing av himmelen i 40 år,bekreftet av en eller annen på YR.Det fortelles også at flere andre land har drevet med det samme,men selvfölgelig,kineserne er verst.
  Jeg har også hört noen «ville rykter» om at de som driver og kler av Keiseren har noen sjokkartede metoder de nå skal ta i bruk for å ta fra folk «lykken».
  Gamle arkiver blir gjenåpnet,hemmeligstemplede papirer blir deklassifisert.
  De vi trodde var döde skal gjenoppstå og de skal prate om alt de ikke sa da de «levde.
  Shinzo Abe,Epstein og til og med kona til den norske milliardären skal fortelle om keiseren,ja mange fler döde,men også de bortgjemte skal komme frem,sånne som Assange,muligens til og med Osama bin Laden,Jensen politimannen,ja det er mange som nå skal komme frem i lyset for å snakke om Keiseren.
  Keiseren er selvfölgelig forbanna,mer kanskje desperat,han /hun /det har ikke lyst til å bli avkledd,men det blir dette uvesenet,når sannheten går opp for folket,når frykten slipper taket,nämen se,han/ hun /det, har bedratt oss.

  Svar
  • Bjørnar Bolsøy
   22 august 2022 23:43

   Jan.(Zörlie) skrev:

   «Idag,i VG,av alle aviser måtte det bli VG,der står det at kineserne har bedrevet chemtrailing av himmelen i 40 år,bekreftet av en eller annen på YR.Det fortelles også at flere andre land har drevet med det samme,men selvfölgelig,kineserne er verst.»

   Her er det på sin plass med en presisering. «Cloud seeding» er en velkjent metode for å påvirke det lokale været. En rekke land har forsøkt å utføre dette i praksis i årenes løp, med varierende resultater:

   «Cloud seeding is a type of weather modification that aims to change the amount or type of precipitation that falls from clouds by dispersing substances into the air that serve as cloud condensation or ice nuclei, which alter the microphysical processes within the cloud.»

   ‘en.wikipedia.org/wiki/Cloud_seeding#:~:text=January%202021),microphysical%20processes%20within%20the%20cloud’

   «Chemtrails» handler imidlertid om noe helt annet:

   «The chemtrail conspiracy theory posits the erroneous belief that long-lasting condensation trails are «chemtrails» consisting of chemical or biological agents left in the sky by high-flying aircraft, sprayed for nefarious purposes undisclosed to the general public.»

   ‘en.wikipedia.org/wiki/Chemtrail_conspiracy_theory’

   Av alle konspirasjonsteorier, rangerer denne som en av de desidert mest dusteste. Kanskje bortsett fra at jorden er flat og at gravitasjon ikke eksisterer.

   Svar
   • Bra Björnar,sånn skal det låte.Etter 2 år med lockdowns,tvangsvaksinering,maskepåbud,hold avstand,reiseforbud ,bare for å nevne noe av det som er innfört de siste årene,noe som nå begynner å bli klart for de fleste at hei,jeg/ vi er blitt lurt.
    At det nå begynner å gå opp for folk at dette er ren ondskap,da forhåpentlig,håper jeg de/folket ikke gir seg för den fulle sannheten om denne svindelen kommer frem.
    Når «noe»kan väre så onde at de har gjennomfört dette mot folket,er det da så merkelig at de har bedrevet mye annet fuffens for å få gjennomfört sin agenda?.
    Det er mye oppmykingsartikler i söppelmedia om dagen,var det aftenposten og igår Steigan som meldte om strömkabler til europa fra Norge ?.Planlagt i krigsårene ?.Ja for å få til det måtte jo tyskerne hatt hjelp av lokal industri.Hvem i norge på den tiden ,hadde den nödvendige kompetanse til å gjennomföre noe sånt ?.
    Og,de fikk jo strömnettet sitt til slutt da.

   • Jeg hörte på ett program i forrige uke,en som bryr seg ringte og mailet det ene myndighetsorganet etter det andre,han ville vite hvem som godkjente og kontrollerte flydrivstoff.Det viste seg at det var det ingen som gjorde,allefall ingen av de kontrollerende myndigheter,vi skulle visst stole på «Fabrikantene».
    Kanskje du Björnar Färseth kan fortelle litt om hvem disse fabrikantene er ?.
    Samtidig meldes det fra svensk tv at 97 % av ryggeslöse dyr er borte i Europa.Det er snart bare morderssnegler og barkebiller igjen.Hva det skulle ha og si for balansen i naturen å gjöre,det kan man jo tenke seg.
    Det hadde visst noe med nikotin som ble spröytet ut i naturen.

   • Duh,
    med tanke på den evinnelige bruken av kvikksølv i medusin og annet, med tanke på hvor ivrige «vi» har vært med å ha gift i drikkevannet etc etc, miljøgifter opp og ned i mente. Chemotherapi og RnaKvakksiner, Monsanto og co. Pga dette og mere til synes jeg gift via chemtrails høres ut som den mest selvfølgelige ting. Den naturlige fortsettelsen av den derre «vitenskapen» deres.

   • Bjørnar Bolsøy
    24 august 2022 22:24

    Valgeir skrev:

    «Pga dette og mere til synes jeg gift via chemtrails høres ut som den mest selvfølgelige ting.»

    Jeg lurer på hvordan du underbygger dette?

   • Nå skal ikke jeg svare for hva Valgeir skriver,men siden Björnar ikke liker teorier,så kan jeg fortelle BB og andre forsvarere av den offisielle sannhet hvorfor og hvordan andre forklaringer enn den offisielle vokser i befolkninger.
    Abolisjon,dette ukjente ordet som nesten ingen har hört og nesten ingen forstår.
    Det ligger i jussens verden,dette ordet.
    Det kan hindre etterforskning,rettsforfölgelse av person eller gruppe.Om noe har gjennomfört noe som er på tvers av gjeldende lov,kan abolisjon gjöres gjeldene.Da gjelder det å täkelegge,distrahere,hindre att sannheten kommer frem.
    Når jeg tenker meg om,da er det mye jeg minnes om rare retterganger og slikt og politikere kan jo juge om hva det skal väre,og det er politisk makt som styrer politi og rettsvesen.

   • Det gjorde jeg, om enn i stikkordform. Om du ikke skjønner dette har du månedsvis av lesning foran deg. Jeg kan dessverre ikke tilrettelegge dette stoffet spesiellt for deg.
    Men du kan varme opp med å lese tråden » in defense of Miles Mathis» fra bloggen cuttingthroughthefog. Det er en sterk blanding av sannhetssøkere, disinfoagenter og hatere som går i gjennom varme poteter lagt av div etterretningstjenester. Tråden innholder vel titusen innlegg og tar sikkert noen uker å komme igjennom. Den er nok utrolig slitsom for folk som ikke klarer å tenke selv. Lykke til.

 • Sjekk ut intervjuet med William Cooper fra 1992. I følge han var det sjåføren som skjøt. Bilderberg-gruppen stod bak.

  Svar
  • Kristin:
   >Sjekk ut intervjuet med William Cooper fra 1992. I følge han var det sjåføren som skjøt.

   Bill Cooper var en ærlig mann (som visstnok fikk bøte med livet for sin ærlighet),
   men akkurat på dette punktet tror jeg han tok feil. Har sett filmen der det kan se ut som
   om sjåføren skyter, men det er fullstendig usannsynlig. Jacqueline Kennedy, presidentfruen,
   ville ikke ha kunnet unngå å se og høre skuddet i så fall.

   Nei, skytteren som skjøt presidenten forfra og blåste ut skallen på ham, satt nok verken bak
   rattet i presidentens bil, eller det for lengst tilbakeviste «fra bak et stakittgjerde på den
   gresskledde bakken» som skribenten ovenfor kommer trekkende med.

   Skytteren som drepte JFK satt under fortauet og skjøt ut dreneringsåpningen for overflatevann.
   Det perfekte sted å skjule seg og å skyte presidenten fra.

   JFK Conspiracy? PROOF finally revealed! Sewer RATS?
   https://www.youtube.com/watch?v=hfU9tqbA_hY

   Så la oss bli ferdige med hvor «den andre skytteren» var. Det bør nå være slått fast som et faktum.
   Det har liten betydning, bortsett fra det faktum at skuddet kom forfra, og at det dermed var bevist
   at det var en konspirasjon som lå bak mordet på presidenten.

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    24 august 2022 22:37

    Andre F skrev:

    «Det har liten betydning, bortsett fra det faktum at skuddet kom forfra, og at det dermed var bevist
    at det var en konspirasjon som lå bak mordet på presidenten.»

    Jeg på hvordan du har resonnert her. Om man studerer Zapruder-filmen og bildene 312 og 313 er det tydelig at hodet til Kennedy blir kastet forover – ikke bakover:

    https://www.youtube.com/watch?v=102YMXW3BxA&t=12s

    Merk at jeg ikke tar stilling til om det var en konspirasjon eller ikke, men kun at de objektive fakta i Zaptruderfilmen viser at det fatale skuddet kom bakfra.

   • Forklaringen som er gitt av eksperter på dette er at når hjernen får en slik skade er det vanlig at det fører til krampetrekninger. Det kan være en slik krampetrekning som gjør at det kan se ut som om hodet kastes forover av skuddet.
    Det er for øvrig bakre deler av høyre skallehalvdel som blåses ut. Det ville bare skje ved at skuddet kom forfra. Så du ikke videoen jeg lenker til? Veldig overbevisende av Tom Wilson, er mitt inntrykk.

    (Jeg ble forøvrig nektet å se videoen du viser til. Det ble krevdt at jeg registrerte meg først…)

   • Så en TV-film der Discovery-kanalen veldig iherdig forsøkte å latterliggjøre Tom Wilson sin oppdagelse, men resultatet ble egentlig at kanalen bekreftet den. Kanalen mente det var umulig å se og skyte ut dreneringsåpningen under fortauskanten. Men det skyltes åpenbart nye lag med asfalt som med årene har gjort åpningen mye mindre synlig og utsynet fra kummen bak mye dårligere.

   • >Det er for øvrig bakre deler av høyre skallehalvdel som blåses ut. Det ville bare skje ved at skuddet kom forfra.

    Forutsatt at det var selve prosjektilet som forårsaket det.

    En annen teori (som ikke motstider ideen om at det dødelige skuddet kom forfra) sier at det ikke var prosjektilets kinetiske energi som forårsaket den store skaden i presidentens hode, men at det var en innebygget sprengladning i prosjektilet. Det kan i så fall forklare at presidentens hode tilsynelatende ble kastet framover av det dødelige skuddet: En del av presidentens hodeskalle blåses ut og bakover, mens resten av hodet kastes motsatt veg; framover.

   • Bjørnar Bolsøy
    3 september 2022 0:37

    Andre F skrev:
    «Det er for øvrig bakre deler av høyre skallehalvdel som blåses ut. Det ville bare skje ved at skuddet kom forfra.»

    Zaptruder-filmens billednummer 312-314 viser imidlertid tydelig at skuddet kom bakfra.

    Andre F skrev videre:
    «Så du ikke videoen jeg lenker til? Veldig overbevisende av Tom Wilson, er mitt inntrykk.»

    Hva spesifikt sikter du til?

    Andre F skrev videre:
    «(Jeg ble forøvrig nektet å se videoen du viser til. Det ble krevdt at jeg registrerte meg først…)»

    Det er en standard Youtube disclaimer for en «offensive» eller støtende video. Du må bare klikke på feltet «I understand and wish to proceed».

  • Kristin:
   >Sjekk ut intervjuet med William Cooper fra 1992. I følge han var det sjåføren som skjøt.

   Bill Cooper var en ærlig mann (som visstnok fikk bøte med livet for sin ærlighet),
   men akkurat på dette punktet tror jeg han tok feil. Har sett filmen der det kan se ut som
   om sjåføren skyter, men det er fullstendig usannsynlig. Jacqueline Kennedy, presidentfruen,
   ville ikke ha kunnet unngå å se og høre skuddet i så fall.

   Nei, skytteren som skjøt presidenten forfra og blåste ut skallen på ham, satt nok verken bak
   rattet i presidentens bil, eller det for lengst tilbakeviste «fra bak et stakittgjerde på den
   gresskledde bakken» som skribenten ovenfor kommer trekkende med.

   Skytteren som drepte JFK satt under fortauet og skjøt ut dreneringsåpningen for overflatevann.
   Det perfekte sted å skjule seg og å skyte presidenten fra.

   JFK Conspiracy? PROOF finally revealed! Sewer RATS?
   youtube.com/watch?v=hfU9tqbA_hY

   Så la oss bli ferdige med hvor «den andre skytteren» var. Det bør nå være slått fast som et faktum.
   Det har liten betydning, bortsett fra det faktum at skuddet kom forfra, og at det dermed var bevist
   at det var en konspirasjon som lå bak mordet på presidenten.

   Svar
   • Northern Light.
    19 februar 2023 13:48

    «Skytteren som drepte JFK satt under fortauet og skjøt ut dreneringsåpningen for overflatevann.
    Det perfekte sted å skjule seg og å skyte presidenten fra».

    En god teori. fra det stedet hadde skytteren fri sikt til JFK, og kulen ble ikke deformert av å gå igjennom frontruten og eventuelt skifte retning. Det skal ha blitt påvist et lite inngangshull ved høyre tinning under JFK tykke hårmanke. utgangshullet i JFKs bakhode ble stort, trykket av den finkalibrede høyhastighets kulen forårsaket et høyt trykk i kraniet, som presset ut benfragmenter rundt utgangshullet, når det oppsto sprekker i kraniet rundt utgangshullet.

    En skal være glad for at filmen som viste den offentlige henrettelsen av JKF var av lav oppløsning. Først trodde alle at presidentfruen klatret opp av baksetet og opp på bagasjelokket for å komme seg unna, men det var for å få tak i deler av JFKs hodeskalle og deler av hjernen som lå på bagasjelokket.

    Noen timer etter mordet på JKF, ble hun tvunget til å stå ved siden av Lyndon B. Johnson i den samme blodstenkte drakten hun hadde på seg i limousinen, når Johnson ble sverget inn som ny president. Johnson insisterte på hun skulle stå ved siden av ham offentlig og bli fotografert sammen med han, for å få mer aksept som president blant Kennedys tilhengere. Alle sider ved mordet på JFK og etterpå var en brutal affære. Dypstaten i USA hadde statuert et eksempel, og alle presidenter etter JKF har sittet på dypstatens nåde.

 • Er man President i USA som Kennedy og har en far som sympatiserte med Hitler og bestemmer seg for å nekte Israel atomvåpen bør det ringe noen bjeller. Bush jr. spurte Bush sen. Hva er neocons? Bush sen. svarte: Det er Israel lobbyen. Kennedy ba om å bli drept. Det gjorde bror hans også.

  Svar
 • Ove Bengt Berg
  25 august 2022 19:54

  Veldig interessant at dette kommer opp igjen. Jeg husker på gymnaset i første halvdel av 1960-tallet hvordan dette ble ivrig diskutert. Dagbladet hadde mange innlegg om dette. De av oss i klassen min som var mest interesserte i dette, var helt overbevist om at det var noe «muffens», med drapet. Påstanden om skuddet/-ene forfra var tydelig framme. Det virka veldig sannsynlig for oss, ikke minst det voldsomme forsvaret for at det ikke var mulig. JFK-filmen tar dette opp igjen. Dessuten: Hvorfor skyte fra et hus som i denne sammenhengen er som et fengsel, i motsetning til i frimark hvor fluktveiene er mange?
  Her er det jo noe nytt, at det faktisk verken er utvandra kubanere eller mafia. Interessant, ikke usannsynlig.
  Har ofte tenkt på at de tankene vi hadde som gymnasiaster, noen lærere også, da var vi pionerer i det som er et mye verre skjellsord enn kommunist nå, nemlig «konspirasjonsteoretiker». (Hvorfor legge til teoretiker forresten, er det ikke bedre som skjellsord å bruke «konspiratør»?)

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  3 september 2022 0:22

  Valgeir skrev:
  «Pga dette og mere til synes jeg gift via chemtrails høres ut som den mest selvfølgelige ting.»

  Jeg skrev:
  «Jeg lurer på hvordan du underbygger dette?»

  Valgeir skrev:
  «Det gjorde jeg, om enn i stikkordform.»

  Kan du kanskje forklare hva du mener at «chemtrails» rent fysisk består i? Har du for eksempel noen fakta å vise til? Altså: Ikke synsing eller spekulasjoner, men rene fakta?

  Svar
  • Kanskje du finner fakta her:

   geoengineeringwatch.org
   geoengineeringmonitor.org
   geoengineering-norway.org var åpen i går, nå fikser de visst nettsiden «under construction».

   «The Dimming» er en film på youtube.

   Lykke til.

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    4 september 2022 1:50

    e skrev:

    «Kanskje du finner fakta her:»

    «Lykke til»

    Jeg registrer at du ikke formidler noen fakta.

  • Nei, jeg jobber ikke for deg.

   Svar
 • BB-baby, må vi lese godnatthistorier om fakta for deg, eller klarer du å lese sjøl?

  Svar
  • Bjørnar Bolsøy
   6 september 2022 0:09

   e skrev:

   «BB-baby, må vi lese godnatthistorier om fakta for deg, eller klarer du å lese sjøl?»

   Dine usakligheter er notert.

   Dette er et diskusjonsforum. Normal kutyme er å begrunne sine argumenter. Alle kan linke til nettsteder, men du kan ikke forvente at jeg skal se igjennom milevis med linker for å forhåpentligvis forstå argumentet ditt.

   Så jeg gjentar spørsmålet, som det virker som om det er svært så vanskelig å svare konkret på:

   «Kan du kanskje forklare hva du mener at «chemtrails» rent fysisk består i? Har du for eksempel noen fakta å vise til?»

   Svar
 • «Det var mange medier som satset både prestisje og store mengder trykksverte på å videreformidle historien om den ensomme og forvirrete morderen.»

  Og denne konstruksjonen har (folka bak ) Mossad brukt mange ganger før i historien, også i vår tid.
  Er disse folka så intelligente som de konstruerer seg myter om å være? (Einstein er vår rase. Andre gærninger ser vi bort fra, når de blir avslørt. ) ;-)
  Eller er de bare psykopater , – og har ingen evne til selvinnsikt?

  «Vår rase er Mesterens rase. Vi er guddommelige guder på denne planeten. Vi er like forskjellige fra de underordnede rasene som de er fra insekter. Faktisk, i forhold til vår rase, er andre raser dyr, i beste fall kuer.
  Andre raser bør anses som menneskelig ekskrementer. Vår skjebne er å herske over de underordnede rasene. Vårt jordiske rike vil bli styrt av vår leder med et våpen av jern.
  Massene vil slikke våre føtter og tjene oss som våre slaver.»
  (Menachem Begin – Israeli Prime Minister 1977-1983)

  Begin hadde vært involvert i terrorhandlinger i Palestina på 1940-tallet som leder av Irgun. Han hadde organisert bombingen av King David Hotel i 1946 og massakren på hele landsbyen Deir Yassin i 1948. Menachem Begin er den mest beryktede terroristen i israelsk historie og grunnleggeren av det politiske partiet som styrer Israel i dag, Likud.

  ‘ Etter alle disse årene omtaler følgelig NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, Libyakrigen som om vi fortsatt befinner oss i 2011. Har han sovet under en stein? Mangler han totalt evnen til selvkritikk og selvransakelse? Har han glemt den uendelige smerten som påføres når uskyldige mennesker drepes? ‘

  steigan.no/2018/10/nato-leder-jens-stoltenberg-knuser-gjerne-libya-igjen/

  Svar
 • Forrige måned avslørte en ny dokumentdump i den pågående deklassifiseringen av Kennedy-dokumenter identiteten til CIA-kontrolløren: en Reuben Efron, en oberstløytnant i den amerikanske hæren og en jødisk immigrant fra Litauen. Reuben Efron var støttekontakten til Lee Harvey Osvald i CIA 6 mndr. før drapet på JFK. Efron hadde dobbelt statsborgerskap Usa Israel. Efron jobbet før sin død i Israel med å sammenligne etterretning og kontraetterretning i det gamle testamentet og i dag. Noen mener dette var en måte å bearbeide egne opplevelser.

  Svar
 • «Mafiaen kjenner ingen grenser. De har kontakter fra det ene kontinent til de andre. Dette ble avgjørende i planlegging og utførelse av drapet…»

  Og nå lager norsk media en sak, og latterliggjøring, av at ‘Putin tør ikke komme til BRICS-konferansen, da han kanskje vil bli arrestert’.

  Jeg tror nok Putin kjenner til historien, -bl.a. om JFK.
  – Eller Hussein.
  – eller Gadaffi.
  Og vet at det er gærninger med sine løgn-forklaringer som opererer i USA/Israel.
  Det er nok ikke arrestasjon han er redd for.

  Svar
  • ‘ Ekspert: – Putins mafiakarakter har blitt tydelig.
   Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin var om bord på et fly som styrtet nord for Moskva. Russland-eksperter blir ikke overrasket om president Putin har hatt en finger med i spillet.
   – Mafiakarakteren som Putin-regimet har, blir veldig tydelig nå. ‘
   nrk.no/urix/ekspert_-_-putins-mafiakarakter-har-blitt-tydelig-1.16527145

   ‘ ..blir veldig tydelig nå.’ ;-)
   Hva er tydelig?

   Her bedriver altså en Nrk-‘ekspert’ med konspirasjonsteorier og mafiatanker.
   – Som han så tillegger Putin. ;-)

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Dette er ikke 2. verdenskrig, men noe helt annet.

Ukraina (Nato) ødelegger sine siste reserver.

Forrige innlegg

Virkelig kynisme i fri dressur.

USA til Ukraina: Dere skulle ofret flere menneskeliv!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.