POSTED IN Israel, Virkelighetsforståelse

Erkjennelsen kommer seint fra den israelske etterretningen:

Vi vil ikke klare å ødelegge tunnel-nettverket til Hamas.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Israels militære: halvparten av Hamas’ tunell-nettverk vil vi ikkje klare å øydelegge.

av Kyle Anzalone

Libertarian Institute, 22. januar, 2024

Fleire kjelder innan Dei israelske forsvarsstykane (IDF) seier dei vil vere ute av stand til å øydelegge mesteparten av Hamas sitt tunellnettverk under Gaza. Statsminister Benjamin Netanyahu har sverga på at det israelske militæret skal eliminere Hamas og redde israelarane som er tatt til fange i Gaza. Men det blir stadig tydelegare at Tel Aviv ikkje vil klare å oppnå verken det eine eller det andre av desse måla.

IDF-tenestemenn på alle nivå, inkludert generalar, seier at det umogleg å øydelegge tunellnettverket. «Dei israelske forsvarsstykane kjem ikkje til å øydelegge alle tunellane til Hamas og Islamsk jihad under Gaza. Kanskje ikkje ein gong dei fleste av dei,» rapporterte Haaretz. «IDF nedskalerer styrkane sine i Gaza by, fullt merksame på at mange tunellar har blitt oversette. Dette bør ikkje kome som noka overrasking. Tunellane under Gazastripa var der sjølv før Hamas vart grunnlagt i 1987, og det ser ut som dei vil vere der etter denne krigen og.»

Den israelske avisa forklarer at den israelske militærkommandoen var overraska over storleiken på tunellnettverket under Gaza. «Berre gradvis innsåg IDF at tunell-nettverket var mykje meir omfattande enn dei hadde skjønt, og at Hamas først og fremst brukte det til å verne soldatane sine, ikkje til våpenutskyting.»  Haaretz-artikkelen held fram: «Ei feilslutning viste det seg og å vere at dei hadde trudd det ville rekke å ta kontroll over området over i nokre få veker, så ville Hamas-krigarane – utsvelta av mangel på mat, vatn og oksygen – bli tvinga til å kome opp til overflata.»

Den feilaktige vurderinga av tunellane er berre ein av mange israelske etterretningstabbar sidan 7. oktober. Israelske tenestemenn hadde Hamas-planane for det som skulle bli 7. oktober-operasjonen over eit år før angrepet. Under månadane fram mot angrepet, var det fleire ulike kjelder som prøvde å varsle Tel Aviv om ein veksande trussel i Gaza.

Den israelske etterretningen feilberegner hele tiden.

 

Avisa New York Times rapporterte at Tel Aviv først hadde trudd at Hamas kontrollerte 40 mil med tunellar. Det talet er no vurdert til å vere nærare 70 mil.  Haaretz  rapporterte at ein IDF-kommandant kasserte karta han hadde fått, og avviste etterretninga som ubrukeleg.

USA estimerer at Israel har drepe mellom 5000 og 7500 Hamas-krigarar.  Wall Street Journal rapporterer at gruppa har byrja gjenetablere seg i område i nord-Gaza som som IDF hadde erklært reinsa.

Haaretz kjem med detaljar om korleis tunellnettverket let Hamas forflytte seg rundt om i Gaza. «Ikkje berre var tunellane fylte med proviant for ei lang kringsetting, men dei tilbaud også trygg passasje mellom ulike delar av byen og Stripa,» slår avisa fast. «IDF hevda dei hadde øydelagt Hamas sine regionale bataljonar, men fann snart at krigarar frå desse bataljonane dukka opp i andre område. Og ein hadde ikkje før oppdaga teikn på nærvære av gislar i tunellane, før dei var flytta til andre tunellar.»

Erkjenninga av IDF si manglande evne til å ta ut infrastrukturen til Hamas har demra etter fleire rapportar som dokumenterer at Israel vil vere ute av stand til å oppnå sine militære mål i Gaza: å redde gislane og eliminere Hamas. 

«Ein dag vil kome når Israels sikkerheitsetablissement vil måtte innrømme at å øydelegge tunellnettverket aldri var eit realistisk mål. IDF kan kanskje handtere trusselen underifrå, men tunellane er komne for å bli,» skriv Haaretz.

Kyle Anzalone, 22. januar, 2024

Kyle Anzalone er nyheitsredaktør for Libertarian Institute, opinionsredaktør for Antiwar.com og vert for showet Conflicts of Interest saman med Will Porter og Connor Freeman.

Omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Benmar Schmidhuber

https://libertarianinstitute.org/news/israeli-military-says-it-will-be-unable-to-destroy-half-of-hamass-tunnel-network/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • De evige krigere i Israel og Usrael vakler videre på leireføtter mot sin egen undergang. Ukraina er fullstendig tapt, muligens også Israel? Trump blir president i november, dollaren, sumpens sterkeste våpen er på veg vekk som «reservevaluta» for de fleste land i verden. Faktisk er dollar nedjustert fra Tier 1, til Tier 2 i verdens offisielle system, hvilket har en enorm betydning; «Kjøp gull, ikke dollar» skrikes det fra tindene.
  Muligens kan disse Satans Utvalgte Folk, eller «jøder» som Khazarene kaller seg nå snart oppleve at det blir slike tilstander det var mens «jødeparagrafen» gjaldt i Norge, de kan bli utestengt fra (nesten) hele verden igjen slik de var dengang. Denne gangen vil det nok dog ikke hjelpe å «veive med armene» og skrike «vi er små og uskyldige», husk på HoloCa$h! Verdens befolkning har våknet opp og ser hva slags «mennesker» de har støttet og unnskyldt, spesielt etter 1945 og fremover.

  Svar
 • Northern Light.
  27 januar 2024 15:41

  ICJ beordrer Israel til å forhindre folkemord i Gaza, ikke våpenhvile, så Israel bomber Khan Younis.

  Den internasjonale domstolen ICJ (International Court of Justice) er FNs domstol og folkerettens eneste generelle internasjonale domstol. Den internasjonale domstolen er det øverste juridiske organ i FN. Den ble etablert i 1945 for å erstatte den tidligere domstolen for mellomfolkelig rettspleie og startet sin virksomhet året etter. Wikipedia. Ov.anm.

  Av Middle East Eye.
  Tusenvis av palestinere flykter fra Khan Younis under israelsk bombing.
  Palestinere i Khan Younis har blitt tvunget til å flykte mens israelske styrker øker bombingen. Ifølge en journalist der har mange der allerede blitt fordrevet to eller tre ganger siden krigen startet. Videoopptak viser eldre mennesker og barn som bærer alle eiendelene sine, mens de desperat prøver å finne trygghet.

  Egypt hilser ICJ-avgjørelsen velkommen.
  Egypt har ønsket ICJ-dommen velkommen til fordel for Sør-Afrikas anmodning, om å innføre nødtiltak mot Israel på grunn av krigen i Gaza, rapporterte Reuters. EU sa også at de etter kjennelsen forventer en «full, umiddelbar og effektiv implementering av ICJs ordre om nødtiltak i Gaza-folkemordssaken».

  Skottlands Humza Yousaf: «Drap og ødeleggelse i Gaza må stoppe».
  Den skotske lederen Humza Yousaf reagerte på ICJ-domstolens kjennelse fredag og sa at meldingen fra den er klar. «Drapene og ødeleggelsene i Gaza må stoppe. Det må gis akutt humanitær bistand for å forhindre mer lidelse. Gisler må løslates umiddelbart, sa han på X. Han la til at oppfordringene til våpenhvile må fortsette.

  Oxfam oppfordrer britiske myndigheter til å respektere ICJ-domstolens kjennelse og «stoppe medvirkningen».
  Den internasjonale veldedighetsorganisasjonen, Oxfam, har ønsket velkommen fredagens ICJ-domstolsavgjørelse, som ber Israel om å ta alle tiltak som står i deres makt for å forhindre og straffe alle handlinger i forhold til artiklene i folkemordskonvensjonen. Oxfam kalte det et «avgjørende skritt mot å anerkjenne de pågående grusomhetene i Gaza og stoppe blodsutgytelsen», som rundt 2 millioner palestinere er utsatt for.

  «Den britiske regjeringen må respektere rettsavgjørelsen og slutte med sin medvirkning til krisen, og umiddelbart stoppe våpensalg til Israel når blir brukt til å begå krigsforbrytelser, og må be om en umiddelbar og permanent våpenhvile. Noe annet vil være en skamplett på Storbritannias rykte som forsvarer av internasjonal lov».

  Leger fra Røde Halvmåne.
  Den palestinske Røde Halvmåne-foreningen sa fredag at israelske styrker fortsetter å gjøre al-Amal-sykehuset og deres hovedkvarter i Khan Younis til mål. De sa at angrepene har pågått i fem dager, med intens beskytning og skuddveksling i nærheten av sykehuset.

  Tyrkias Erdogan lover å følge opp prosessen på ICJ-avgjørelsen.
  Tyrkias president Erdogan ønsket velkommen til ICJ-dommen fredag, og lovet å følge opp utviklingen.»Jeg finner det midlertidige påbudet som ble tatt av Den internasjonale domstolen angående de umenneskelige angrepene i Gaza verdifullt og ønsker det velkommen», sa han. «Vi vil fortsette å følge prosessen for å sikre at krigsforbrytelser begått mot uskyldige palestinske sivile ikke forblir ustraffet», la han til.

  Direktør for UNRWA sier at israelske angrep på krisesentre må stoppe.
  Thomas White, direktøren for FN-organet Unrwa sa at Israels angrep på bygninger der «redde sivile skjuler seg», er avskyelige og må stoppe umiddelbart. Uttalelsen kom etter et israelsk angrep på et opptreningssenter i Khan Younis, der 12 palestinere ble drept og 75 såret.

  Spania hilser ICJ-dommen velkommen.
  Spania har avgitt en uttalelse som ønsker ICJ-dommen velkommen.»Vi hilser avgjørelsen fra Den internasjonale domstolen velkommen og oppfordrer partene til å implementere de midlertidige tiltakene den har vedtatt», sa den spanske statsministeren Pedro Sanchez på X. «Vi vil fortsette å gå inn for fred og få slutt på krigen, løslatelse av gisler, tilgang til humanitær hjelp og etablering av en palestinsk stat, slik at begge nasjoner kan ha sameksistens i fred og sikkerhet», la han til.

  Irans utenriksminister sier at Israel må stilles for retten.
  Etter ICJ-domstolens kjennelse, sa Irans utenriksminister Hossein Amirabdollahian at de må stilles for retten. «I dag må myndighetene til det falske israelske regimet stå til ansvar umiddelbart for å ha begått folkemord og krigsforbrytelser uten sidestykke mot palestinerne.

  Fra Global Research, 26 januar 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Live: ICJ Orders Israel to Prevent Genocide in Gaza, While Israel Bombs Khan Younis.

  Svar
 • Northern Light.
  24 april 2024 15:27

  Hvordan kunne Hamas bygge ett tunnelsystem på 50-70 mil under Gaza uten at Israel oppdaget det?

  Hamas’ tunnelsystem er beregnet til å være 50-70 mil, og det betyr at omtrent 1,5 million m3 med masse må ha blitt gravd ut, samtidig med at tunneltak-og vegger er forsterket med bjelker og armert betong for å forhindre at det raser sammen, og det i det meste av tunnelsystemets lengde. Mange av tunnelene har skinner for transport av materiell, og jordmasse, ventilasjonsrør og elektriske kabler for strømforsyning og belysning.

  Det vil si bjelker, armerte betongelementer/plater for 50-70 mil, og skinner, ventilasjonsrør og elektriske kabler for mange av milene for tunnelene. Det er et enormt volum av jord/steinmasser som må ha blitt fraktet ut av tunnelene, og et enormt volum av materiell som må ha blitt fraktet inn i tunnelene.

  Produksjonen av Hamas’ raketter, Qassam-1, Quassam-2 og Quassam-3, opptil 170 cm lange med opptil 15 kilo sprengstoff ble for det meste gjort i tunnelsystemet, sammen med de større S-40, S55, M-75, J-80, J-90, R-160, A-120, SH.85 og Ayyash 250 (tallene er rekkevidde i km) i tunnelene og Gaza. Grad, WS-IE, Fadjr-5 og M302 rakettene fra Iran og Kina skal ha blitt fraktet inn i Gaza fra tunneler. Hamas hevder at de har avfyrt 5000 raketter mot Israel, de fleste 7 oktober.

  Hvordan kan Israel ha unngått å oppdage tunnelbyggingen, og den enorme mengden med materiell inn i Gaza, når de skryter av sin omfattende overvåkning av verdens største utendørsfengsel – Gaza – døgnet rundt i mange år? Med radar, patruljering med bil, helikopter, droner, til fots, overvåkning fra tårn med kikkerter også nattkikkerter, kontroll av alle kjøretøyer inn og ut av Gaza, båter, til og med bæreposer og kofferter til folk som reiser inn og ut av Gaza, og med et nettverk av informanter i Gaza?

  På dagen for Hamas’ motangrep 7 oktober, måtte alle rakettene fraktes fra skjulestedene og klargjøres for oppskytning, og på bilder er det minst 4 personer for hver oppskytningsrampe for de større rakettene. Flere tusen Hamas-krigere var i aktivitet på dagen for motangrepet bare for angrepet med raketter, og mange paraglidere ble brukt for å bringe Hamas-krigere over muren til Israel. Dette oppdaget ikke det israelske forsvaret før rakettene landet, og Hamas-krigerne var på bakken i Israel?

  Den eneste sannsynlige forklaringen er at det israelske forsvaret og Netanyahu måtte må visst om dette, og lot det skje. Noen av ungdommene på rave-festivalen ikke langt fra muren, sa at når de ringte nødnummeret, svarte operatøren at militære styrker ikke kunne ankomme før etter syv timer. De lot angrepet vare i flere timer, for at antall drepte og ødeleggelser ble så store, at Israel kunne bruke det for å rettferdiggjøre en full krig mot palestinerne, for sitt Stor-Israel.

  Ett Stor-Israel som Netanyahu hadde vist frem på et kart i FN noen måneder før, et kart uten Palestina, uten Gaza-stripen og Vestbredden. Og selv om en kan si i dag at Palestinas grenser finnes på kartverkene, kan en nå ved selvsyn konstantere at Palestina nå snart er visket ut fra kartet. Over 80 prosent av bygningsmassen på Gaza-stripen er ødelagt sammen med infrastrukturen, og nær 100 prosent av palestinerne er i ferd med å dø i Israels krig mot det sivile palestinske folket, og krigens indirekte årsaker til massedød – sult og sykdom.

  Det offisielle tallet er 34 000 døde palestinere, og snart 100 000 skadede, som snart er døde uten behandling og mat. Hvis en tror at en sprengkraft med bomber tilsvarende nå over to Hiroshima-atombomber over et område på bare 365 km2, og kontinuerlig beskytning 24/7 fra stridsvogner, maskingevær og rifler i 200 dager kan gi så lave tapstall. I tillegg kommer døde av sult, sjokk, sorg og sykdom. Det korrekte tapstallet må heller være minst det tidobbelte.

  Og det eneste verdenssamfunnet med sin enormt overlegne militærmakt har gjort, er å forsiktig anmode Israel å stoppe folkemordet, bare ord og ingen inngripen. Mens USA først og fremst og Tyskland gir Israel militær hjelp så folkemordet kan fortsette. Med unntak av Jemens Houthier. De har angrepet israelske skip og krever at Israel stopper krigen mot det sivile palestinske folket. Et lite folk i en av de fattigste landene i verden, i mange år under militært angrep fra USA, og Saudi Arabia (også med norske våpen), er de eneste som gjør det rette, og resolutt går til motangrep med det de har mot der de kan angripe Israel.

  Og med det viser jemenittene at de er rikest i verden på på mot, rettsfølelse, selvoppofrelse og edelt sinnelag. «De saktmodige skal arve Jorden». Og jemenittene.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nye studier i Storbritannia:

Det er en sammenheng mellom overdødeligheten av blodkarlidelser og covid-19 vaksiner.

Forrige innlegg

Ny studie:

Covid-vaksiner fører til mer sykelighet og død.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.