POSTED IN Globalisering, Norge

Er vi solgt?

Norge, et fritt og selvstendig land…?

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Northern Light

I Grunnlovens paragraf 1 heter det at Norge skal være «… et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike».

Finansfolket, globalistene, snur alt på hodet, og dermed også deres vasaller og medløpere i alle land. De som er for EØS/EU er i mot at Norge skal være en suveren, selvstendig nasjon med egen grunnlov, landegrenser, folkevalgt regjering, egen sentralbank med egen valuta, og med suverenitet og råderett over landets ressurser. Det er de som går i mot Grunnlovens paragraf 1.

Det er tilhengerne av EØS/EU som blir, etter paragrafens ordlyd, fiendtlig mot Norge og nordmenn som selvstendig nasjon og folk. For fritt blir og selvstendig blir Norge ikke, når det underlegger seg direktiver og pålegg fra et ikke-folkevalgt EU-lederskap i Brussel. Norge forblir udelelig geografisk, men i EU blir Norge bare en del av et frihandelsområde og etter hvert uten landegrenser når EU har blitt en superstat.

Uavhendelig blir Norge ikke når all statlig eiendom blir aksjeselskap, og kjøpes opp av finansfolket. Det har allerede begynt for lenge siden, infrastruktur som telekom, post, jernbane, er for lengst i en privatiseringsprosess. Nedsalg har begynt i Equinor, og vannkraft og strømnett er under press av EU, og de vil oppheve hjemfallsretten som sikrer av vannkraften forblir folkets eiendom. Folket eier fremdeles vannkraften, men ACER gjør at vi ikke disponerer den som før, og som sikret folk i nord og sør en kilowattpris på ca 35 øre. «Vi eier fremdeles arvesølvet, men vi kan ikke lenger dekke bordet med det».

Når finansfolkets medløpere her i Norge utroper motstandere av EØS/EU til fiender, gjør de det mens Norges Grunnlov fremdeles gjelder. De kan tydeligvis ikke vente til at EUs grunnlov skal gjelde her, men med den takten rettsakter og pålegg fra EU gjennomføres hvert år, i suveren forakt for to folkeavstemninger som sa nei til EU, har Norge blitt et uformelt medlem av EU. Og hvis et politisk bevisstløst folk lar seg skremme, blir vi snart et formelt medlem av EU.

Som medlem av EU, er ikke oljefondet lenger norsk, ikke heller vannkraften, oljen, gassen og fisken. Det vil eies og disponeres av mørke internasjonale kapitalkrefter og berike finanseliten, som heller ikke vil at kapitalen skal ha utgifter med gratis skole, utdannelse, helsevesen, og sosialt sikkerhetsnett. Alt skal privatiseres, og som EU-kommisjonen foreslår, vil de begynne med å privatisere helsevesenet i alle EU-land. Det kan hende nordmenn vil våkne fra den politiske bevisstløsheten, når Norge få den samme elendigheten og fattigdommen også nå blant lavere middelklasse som ellers i Europa, men da er det for sent.

Overvåkning og registrering av folk som er i mot EØS/EU gjøres av PST og andre deler av det offentlige Norge. De som skal tjene folket, og er betalt av folket over statsbudsjettet, forfølger og overvåker nordmenn på oppdrag av et EU nordmenn har sagt et tydelig nei til to ganger. Bakmennene som den norske administrasjonen vi kaller regjeringen tjener, er den globale finanseliten som ha eierskap og kontroll over norske landressurser, de bryr seg ikke om det norske folk. For deres del, behøver det bare å bo nok folk her til å få vannkraften, oljen, gassen og fisken ut av Norge og til de markedene de får best betalt for det.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Ja, dette er den grelle sannheten. Selv om Ola og Kari forstår dette så blir vi overkjørt av herskerklassen, de som tror at de er hevet over vanlige folk.

  Svar
 • Northern Light.
  17 november 2022 16:40

  Hvordan Blackrocks Larry Fink skapte den globale energikrisen.

  Av F. William Engdahl.
  Mange uroer seg over den globale energikrisen, med pris på olje, gass og kull som øker samtidig, og til og med tvinger store industrianlegg innen kjemi, aluminium og stål til å legge ned. Biden-administrasjonen og EU har insistert på at alt er på grunn av Putins og Russlands militære handlinger i Ukraina. Det er ikke slik det er. Energikrisen er en lenge planlagt strategi for vestlig storfinans og politiske kretser, for å demontere industrielle økonomier for en dystopisk grønn agenda. Det begynte lenge før Russland startet sin intervensjon i Ukraina.

  I januar 2020 sendte administrerende direktør for verdens største investeringsfond, Larry Fink, et brev til Wall Street-kolleger og konsernsjefer om fremtiden for investeringer. I brevet, med tittelen «A Fundamental Reshaping of Finance», annonserte Fink en radikal endring for investeringer. Penger skulle bli grønne. I et nytt brev fra 2020 erklærte Fink: «I nær fremtid, vil det være en betydelig endring av hvordan kapital investeres. Klimarisiko er investeringsrisiko». Videre uttalte han: «Hver regjering, selskap og aksjonær må konfrontere klimaendringene».

  Etter dette har den såkalte ESG-investeringen, som straffer CO2-utslipp av selskaper som ExxonMobil, blitt moten blant hedgefond, Wall Street-banker og investeringsfond inkludert State Street og Vanguard. Slik er makten til Blackrock. Fink fikk også fire nye styremedlemmer i ExxonMobil til å forplikte seg til å avslutte selskapets olje- og gassvirksomhet.

  Brevet fra Fink var en krigserklæring fra storfinansen mot den tradisjonelle energiindustrien. BlackRock er et medlem av Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) og har undertegnet UN PRI – Principles for Responsible Investing, et FN-støttet nettverk av investorer som driver med nullkarbon-investeringer ved å bruke svært korrupte ESG kriterier – som er miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer i sine investeringer. Det er ingen objektiv kontroll med feil tall for et selskaps ESG. I 2020 sluttet BlackRock seg også til Climate Action 100, en koalisjon av nesten 400 investeringsfond som forvalter 40 billioner dollar.

  Med det skjebnesvangre brevet fra Fink, startet et kolossalt nedsalg i den globale olje- og gassektoren på billioner av dollar. Samme år ble Fink utnevnt styremedlem i Klaus Schwabs World Economic Forum, som binder sammen konsern og politikere til Zero Carbon UN Agenda 2030. I juni 2019 signerte World Economic Forum og FN et strategisk partnerskap for å fremskynde 2030-agendaen.

  Biden – En BlackRock-president?
  Tidlig i presidentvalget, hadde Biden et møte med Fink som fortalte Biden at «Jeg er her for å hjelpe.» Etter hans skjebnesvangre møte med Fink, kunngjorde kandidat Biden: «Vi skal bli kvitt fossil energi.» I desember 2020, før Biden ble president i januar 2021, utnevnte han BlackRocks Global Head of Sustainable Investing, Brian Deese, til å være sin assistent.

  Dette har vært katastrofalt for olje- og gassindustrien. Finks mann Deese ga Biden en liste over tiltak mot olje som skulle signeres ved Executive Order fra dag én. Som å stenge den enorme Keystone XL oljerørledningen som bringer 830 000 fat per dag fra Canada. Samme dag satte Biden i gang en endring av de såkalte «Social Cost of Carbon» som pålegger olje- og gassindustrien en straff på 51 dollar tonnet CO2. Dette ene grepet, gjort av en ren utøvende myndighet uten samtykke fra kongressen, medfører en ødeleggende kostnad for investeringer i olje og gass i USA.

  Enda verre, Bidens miljøregler og BlackRocks pålegg for ESG-investeringer, er ødeleggende for USAs oljeraffinerier. I løpet av de to første årene under Biden, har USA redusert kapasiteten for raffinering av bensin- og diesel med 1 million fat per dag av, og nedstengningene er permanente. I 2023 vil det bli redusert ytterligere med 1,7 millioner fat per dag. Med henvisning til det store Wall Street-nedsalget i olje og Bidens-antioljepolitikk, sa administrerende direktør i Chevron, at han ikke tror USA noen gang vil bygge et nytt nytt raffineri.

  Ursula von der Leyen forlot WEF-styret i 2019 for å bli leder for EU-kommisjonen. Det første hun gjorde var å presse gjennom «EU Zero Carbon Fit for 55-agendaen». Det har pålagt store karbonavgifter og andre begrensninger på olje, gass og kull i EU, lenge før den russiske intervensjonen i Ukraina i februar 2022. Virkningen av Finks ESG-agenda i Biden-administrasjonen, og EUs Zero Carbon-galskap skaper den verste energi- og inflasjonskrisen i historien.

  Fra F. William Engdahls blogg, publisert 15 november 2020.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: How Blackrock’s Larry Fink Created the Global Energy Crisis.

  Svar
 • «Energikrisen er en lenge planlagt strategi for vestlig storfinans og politiske kretser, for å demontere industrielle økonomier »

  Ja, når Norge produserer tilstrekkelig egen vannkraft ( til 10- 15-øre pr. kWh.) som så avgiftsbelegges av ‘våre’ politikere med mange tusen prosent , – slik at ALT i samffunnet fordyres.
  – For så å ( av politikere og deres penge-økonomer) bruke dette til å kalle det ‘ inflasjon’ slik at rentene kan settes opp ( som Fed vil), og med resultat enda høyere priskarusell, da kan man se at dette enten er en strategi – eller idioti.
  Resultatet er uansett at bedrifter går konkurs og kan kjøpes opp.- Og at folk/innbyggerne blir så engstelige/frustrerte i siit daglige livsstrev at de ikke lenge tenker klart .
  – Og kan styres lettere, i galskapen.

  Dette minner om noe annet fra tidligere. Ikke noe nytt under solen:

  ‘Man viker altså ikke tilbake for en krig for å forsvare sitt internasjonale pengemarked og sine økonomiske maktposisjoner. Dette forteller oss at vi gjør klokt i å være forberedt på det meste og det verste. Da krigen var vunnet for de allierte, var det første man gjorde å løse den tyske sentralbanken fra demokratisk kontroll og gjeninnføre gjeldspengesystemet. Dernest innførte man uinnskrenket asylrett i Grunnloven. Tyskerne skulle ikke lenger få lov til å være en homogen nasjon. ‘
  vegtam.info/Kortsider/Detendeligefarvel.html

  Svar
  • Arno Mong Daastøl
   20 november 2022 11:29

   e
   Du snakker om covid. Enig.
   Frikar.
   Du snakker om energi. Enig.
   Jeg.
   Jeg snakker om unødvendig krig. Enig….. 🙂
   Vi… tror jeg… har et felles problem.
   Ingen… taler våre saker i vårt «demokrati «.
   Hvorfor?

   Svar
 • 68% av nordmenn mener at Norge IKKE er på rett kurs, så jeg på en måling fra flere nasjoner, så det er bra, men da er langt over halvparten ikke representert og står der uten noe talerør å snakke gjennom blant de folkevalgte med agenda2030 til felles,
  et tyrannisk diktatur-Norge har vist seg fullt istand til å ta direktiver fra WHO og bruke smittevernloven for å stenge ned, nekte fri ferdsel eller forsamling eller antall venner, tvinge udugelige munnbind på friske, mellommenneskelig nærhet forbudt: «social distancing», fullstendig perverst, kriminalisering av EU-skeptikere og andre skeptikere. Den ledelsen landet har gjør det gjerne igjen.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det var enten et uhell eller en bevisst provokasjon.

Ukraina stod bak missil-angrepet mot Polen.

Forrige innlegg

Forholdet mellom USA og Tyrkia:

Iskaldt.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.