POSTED IN Endring av politikken, Norsk politikk

Er politikken bare en uendelig gjentakelse?

Politikkens evige runddans

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av VOX

Marxismens store dilemma er når den idylliske teorien konverterer til praktisk hverdag, og det ikke er flere kapitalister igjen å melke i «rettferdighetens navn». Som det skal ha blitt sagt før Sovjet kollapset: «Staten later som de betaler, så vi later som vi jobber.»

Kommunismens dilemma

Ideologisk kommunisme er uforenlig med en forlengelse av penge- og banksystemet. Og det er nå engang slik at det er de flinkeste av oss som skaper verdiene som omsettes i kapital. Disse vil som regel ikke gjøre noe ekstra om de ikke har noen fordeler av det. 

Når krybben er tom

Tilbake sitter menigmann som støttet revolusjonens gode tanker og intensjoner om å dele rimelig likt. En flott ide så lenge «noen» har skapt noe å dele. Straks krybben er tom bites imidlertid hestene. Slik er menneskets natur lik dyrenes. Der staten bestemmer vil derfor byråkratene etter hvert karre til seg, og befolkningen skjønner at det gjelder å lure unna mest mulig selv. Oppløsningen er i full gang innenfra.

Helvetes forgård

Dette er årsaken til at alle de såkalte sosialistiske regimene raskt konverterer til autokratier og rene diktaturer. Lovmengden og straffeleirene øker proporsjonalt i antall, før det hele kollapser under byrden av seg selv. Leder-elitene skjønner kjapt hva som venter dem og gir derfor til sist det hemmelige politiet frie hender. Disse bemannes gjerne av Rinnan-liknende personligheter med sadistiske tilbøyeligheter. Nest siste holdeplass er derfor alltid «Helvetes forgård», før friheten og blanke ark venter i det fjerne.

Lovmessig fallitt

Det ser ikke ut til at noe menneskeskapt styringssystem har annet enn relativt kort historisk liv. Reinspikka kapitalisme ender lovmessig i samme fallitt når taket for mulig grådighet passeres. Da flykter de til milliardærenes asylmottak i Sveits, Cayman Island m.fl. Og tilbake sitter et plyndret folk.

Av alle statsministre som har vert i Norge, så er det Einar Gerhardsen som har sittet lengst. Han er ofte omtalt som en av velferdsstatens hovedarkitekter.

Sosialdemokratiet

Einar Gerhardsen skjønte etter hvert dette. Han så at det var i skjæringspunktet mellom kommunisme og kapitalisme de beste forutsetningene fantes. Sosialdemokratiet genererte etter krigen det beste samfunnet verden til nå har sett. Alle hadde rimelige forutsetninger til å oppnå tilfredshet. Og vi kan si at han på mange måter nådde sine mål – et homogent samfunn gjennom blandingsøkonomien. Yte etter evne, få etter behov. Gjør din plikt og krev din rett.

Når folket sovner

I dag ser vi imidlertid virkningen av at et folk lener seg selvtilfredse tilbake og glemmer å være samfunnsmessig aktpågivende og årvåkne. For alle samfunnssystemer krever noe av sine undersåtter. Sosialdemokratiet blir da kjapt kuppet av styrtrike oligarker som trumfer det sovende folket. Ethvert system må nemlig pleies og beskyttes. Gerhardsens høyre hånd Jens Christian Hauge skjønte dette bedre enn noen etter å ha kjempet mot nasjonalsosialistene under krigen. Han kontrollerte rammene på en balansert måte.

Den evige runddans

Dessverre er alt dette nå ruinert. Forråtnelsen pågår i et økende tempo. Styrtrike «arbeiderledere» passerer jevnlig hundre millioner på bok uten at stemmekveget åpner øynene. Og i andre enden begynner nærmest lovmessig historieløse ungkommunister å rasle med sablene. På ny er vi straks alle tilbake til start og en ny runddans. Intet er nytt under solen.

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • » Einar Gerhardsen skjønte etter hvert dette. Han så at det var i skjæringspunktet mellom kommunisme og kapitalisme de beste forutsetningene fantes. Sosialdemokratiet genererte etter krigen det beste samfunnet verden til nå har sett.»

  Tja.
  Arbeiderpartiet og Høyre satt med makten i Norge i 1930-årene.
  Da var det fattigdom og boligmangel i Norge.
  Og ‘klassekamp’.

  Noen reagerte på dette og ville ha forandring. Bl.a Ap og NS.
  Forskjellen var at Ap ville bygge et industrisamfunn og la opp til velferd for disse .
  NS. ville ha med skogsarbeidere og bønder også, i denne oppbyggings-politikken.
  Dette var vel den største forskjellen mellom Ap og NS i mellomkrigstiden.

  NS-tilhengere som var lei av det kapitalistisk styrte fattig-Norge og så mot Tysklands velstandsoppbygging i mellomkrigstiden.

  Slik ble politisk uenighet ordnet: ;-) :

  ‘Særlig var man bekymret for den appellen fascismen kunne ha hos ungdommen
  ..Derfor valgte også arbeiderbevegelsen å gå til kontant motangrep . ( MOT-angrep, når det var angrep ? )
  Dette toppet seg under valgkampen høsten 1933 da NS forsøkte å arrangere et møte på Grünerløkka skole rett ovenfor Birkelunden.
  Her møtte det opp over tre tusen motdemonstranter som ryddet lokalet, kappet høyttalerledningen som var strukket ut på plassen og kjeppjaget nazistene ut av arbeiderstrøket. ( Den voldelige høyresiden igjen. ;-) )
  forskning.no/historie-krig-og-fred-nazisme/da-norske-ungdommer-ble-nazister/1322559

  ‘ Både Quisling, Hitler og Mussolini var innbitte motstandere av kapitalismen. Bare hør på hva Quisling skrev i nyttårstalen fra 1941 hvor han brukte ordet “samholdskraft”:
  “Liksom de amerikanske kolonisters heldige opprør mot England for 170 år siden, startet den revolusjonen som var bestemt til å gjøre slutt på feudalvesen og fyrstevesen og å skape de 19de århundres ordning, således gjør den europeiske revolusjon nå slutt på kapitalismen og demokratiet og skaper det 20de århundres nasjonal-socialistiske stats- og samfundsordning.”
  “Det er i sandhet en forrykt idé å hevde at i denne Europas frihetskamp faller Norges interesser sammen med Englands kapitalistiske og imperialistiske maktpolitikk.’
  onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft/

  Ap hentet ideer fra et kommunistisk styrt Sovjetunionen.
  NS hentet ideer fra et Nasjonal-sosialistisk Tyskland.

  ‘Leser du norsk etterkrigshistorie, får du inntrykk av at det norske likhetssamfunnet ble skapt i de mange årene med Arbeiderpartiets styre fra 1945 til 1965. De aller fleste av disse årene var «landsfaderen» Einar Gerhardsen statsminister.
  …så peker denne forskningen heller i retning av at starten på det norske likhetssamfunnet ble etablert allerede under 2. verdenskrig.’
  forskning.no/andre-verdenskrig-historie-samfunnsokonomi-samfunnskunnskap/2017/04/krigen-utjevnet-forskjeller-mellom-nordmenn

  Etter 1945 forbød Ap NS , og fradømte de som hadde vært medlem av NS, før og under krigen, stemmerett. ( OG pensjoner, og rett til offentlige stillinger. ) ( 90 000 personer, 10% av befolkningsantallet.)
  Slik kom Ap til makten og kunne bygge sitt penge-styrte maktapparat etter 1945.
  Altså et politisk makt-kupp. ;-)
  Slik etablerte Ap maktapparatet sitt etter 1945. Med politisk avlytting/undertrykking og sterk stats-styring. ‘Sosialdemokrati’ eller ikke.
  Fortsatt har vi boligmangel i Norge, nå 80 år etterpå.
  Men nå altså også med strømpriser til oppvarming , flere hundre ganger produksjonspris på innbyggernes egen-nedbetalte vannkraft.

  Fortsatt er det løgner som styrer det norske samfunnet.
  Fortsatt blir vi styrt av bakmennene i USA/Israel.
  Dette kalles visst ‘sosialdemokrati og velferd. ‘

  Svar
 • ‘ Gutta på skauen sjefen sjøl Jens Chr Hauge bløffet om sin egen innsats ved krigsutbruddet. Han Løy for Stortinget. Mannen vi er blitt fortalt som under krigen bygde opp Milorg til en motstandsorganisasjon på 40 000 mann, og for det ble forsvarsminister etter krigen, ble erklært strids-udyktig på medisinsk grunnlag før denne krigen. En velvillig distriktslege i Kragerø sørget for det – åtte måneder før krigsutbruddet – ved å skrive ut en legeattest om Hauges voksende åreknuter(!).
  Han førte Lund-kommisjonen bak lyset. Han feilinformerte bevisst regjeringen om tungtvannssalget til Israel. ‘
  nytid.no/kronikk-hauges-skjulte-cuba-aksjon/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Sverige vil inn i NATO:

Tenk dere godt om, kjære broderfolk!

Forrige innlegg

Elon Musk advarer.

Historien forteller oss: ikke prøv å ta Russland.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.