POSTED IN Norsk politikk, Venstresiden

Er partiet Rødt anti-imperialistisk?

Marxister vinner ingen ting på ønsketenkning.

30 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

En snodig maxist.

Jan Hårstad

En eldre marxist, Terje Valen, anbefaler sterkt på Steigan.no stemmegivning for Rødt som i Hordaland åpenbart stiller med folk fra arbeidslivet, så som Kollbotn.

Men så leser vi om dette partiet at «det vil erstatte det kapitalistiske systemet» og at det «fremmer kampen mot imperialisme og kapitalisme». En får jo umiddelbart det råd til Valen at han burde kjøpe seg et abonnement på Klassekampen for det er ikke noe av det som står der.

Medarbeider Sandvik (3. sept.) skriver «Gløym Mao og Lenin. Raudt lyttar til ein københavnar i dress.»

Her redegjør Sandvik for hvordan Rødt har lært av den danske teoretiker Pelle Dragsted for et totalomlegg av politikken. Denne Dragsted har skrevet en teoretisk bok som Arbeijderen ønsker velkommen, men kommenterer: boka er jo uten kritikk av imperialistisk krig og Nato.

Og titter du innom Enhedslistens avis på nettet er det som å komme inn i norske Aftenposten. Det står omtrent det samme og en skjønner fort at her hersker middelklassen.

Enhedslisten - Partier - Danmarks Fremtid
Enhedslisten – De Rød-Grønne, oftest bare Enhedslisten, er et sosialistisk og grønt politisk parti i Danmark. Partiet er det mest venstreorienterte i Folketinget, hvor det har 14 mandater. Wikipedia

At Rødt kan føre fram enkelte kandidater fra arbeidslivet, som i Hordaland, betyr jo ikke at partiets ledende organer vil erstatte kapitalismen. Tvert om: Her er hva sentral strateg Magnus Marsdal sa til Aftenposten 11 mars 2020: «Venstresiden og miljøbevegelsen har ikke noe annet valg enn å samarbeide med storkapitalen.»

Redaktør Braanen var så begeistret for at Aps Espen Barth Eide hadde latt seg «inspirere» av Mariana Mazzucato som er noe av et ideologisk fyrtårn i EU for å fornye og REDDE KAPITALISMEN. (KK 11. mars 2021) Braanens kjepphest i flere år har vært at Norge skulle bli en supermakt på global havvind, noe som også ville redde norsk offshore industri.

Når det gjelder utenrikspolitikk henvender Klassekampen seg normalt til ansatte i Norsk Utenriks Politisk Institutt hvor de aller fleste er EU og Nato-tilhengere. Ja, Atlantic Councils Cecilie Hellestveit er lansert som sjefs analytiker av Midtøsten, noe som igjen gir seg groteske utslag som lesning av Syria og med Kurdernes allianse med USA i plyndring av syrisk olje. Det er jo en skandale i årevis. Eva Thommassen har viet tiår med å påvise dette, også andre som Lars Birkelund.

Nobel Peace Prize Watch måtte kjøpe seg en hel side i Aftenposten 4. sept. 2021 hvor de spurte om ikke ett eneste norsk politisk parti har tenkt å ta i den «nye baseavtalen med USA»?  Alt som har skjedd er brudd med grunnlov paragraf 25.

Ønsketenkning er en tankefeil som er et spesialtifelle av appell til følelser, der man tror eller ikke tror noe fordi man ønsker at det var sant, eller ville like det hvis det var sant. (Fra Wikipedia)

Det eneste som  står av «anti-imperialisme» i det 12 siders Rødt Valgmanifest er at «vi vil bytte ut EØS med en handelsavtale med EU.»

For anledningen har Terje Valen lagt bort sin marxisme og slått seg på ren norsk ønsketenkning. Det er slett ikke sikkert at arbeiderklassemedlemmer vinner noe politisk hegemoni i Rødt og at partieierne havner som EU-politikere i likhet med Vänsterpartiet og Enhedslisten.

Det er det siste som er den europeiske trenden for tiden. Det er ikke arbeiderklassemedlemmene som dominerer noe «venstreparti» noe sted i Europa. Middelklassen har helt andre målsettinger med sine innmeldinger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

30 kommentarer. Leave new

 • En utmerket klargjørende artikkel av Jan Hårstad som påviser at dagens sosialister er de nye fascistene som ikke ser noen annen utvei enn å samarbeide med kapitalistene. Tegningen har vært klar lenge selv om få har valgt å se den. Slikt blir det støtte til imperialistiske kriger av, sauset inn i råolje og krydret med humanitære bomber og granater for å kunne gli lettere ned gjennom halsen og ikke smake så vondt.

  Alt er som omsnudd og har blitt neo-. Vi har som nevnt neososialistene, allerede på 1930-tallet betegnelsen på fascistene som den gang mente de hadde et nasjonalt ansvar i samarbeidet med kapitalen. Et slags «regner det på presten så drypper det på klokkeren» prinsipp. Neofascistene driter i nasjon og folk, for under neofascismen skal hele verden være like med et enda likere oligarki til å styre den globaliserte kapitalens undersåtter med.

  Så kan vi nevne de neokonservative som slett ikke har noe med forstått konservatisme å gjøre, men som er rovkapitalismens spydspiss for krigene som neososialistene og de neoliberale støtter. Neoliberalistenes oppgave er å sørge for at massene holder kjeft og godtar, noe de gjør gjennom «no platforming» samt slike påbud om toleranse at vettet tar til flukten for aldri mer å komme tilbake. For har man én gang godtatt krenkelse av fornuften så vil man gli stadig lenger inn i aksept. Å akseptere at der finnes flere kjønn enn to er bare en av flere begynnelser; som å stikke nøkkelen inn i nøkkelhullet til Helvete.

  For å sette det hele på spissen så kan man nesten si at de som i dag representerer fornuften, medmenneskeligheten og fredsviljen er nynazistene. Kanskje skulle en kalt dem også for neo- bare for å bringe dem inn i fellesskapet av den absolutte omvendthet? Vel, nå mener jeg ikke bokstavelig de noen og sytti demonstrantene i Kristiansand for noen år siden. Jeg mener de som neososialistene, de neokonservative og neoliberalistene gir betegnelser som vi er opplærte til å assosiere til nazismen: det frykteligste som menneskeheten har opplevd og slik bare til fordel for… -hvem egentlig? Den innpodede nazifobien og skikken med å se «nazister» bak hver busk har vi fått på hjernen i en så ekstrem grad at alle neoidiotene ble muliggjorte.

  Svar
 • Gunnar Gulliksen
  8 september 2021 15:45

  Livsfarlig å fjerne kapitalismen. Globalistene sitt alternativ til kapitalisme er teknokrati ala det vi ser i Kina. Håper du snart kan vrake ditt kommunistiske vrakgods Hårstad og fokusere på det geopolitiske som du er flink på. Kommunismen fikk sitt endelige nådestøt for de naive som ikke var totalt hjernevasket med trilogien Gulag-arkipelet. Denne boken beskriver kommunismen på sitt verste med slavearbeid og massemord.

  Nei, eneste veien til lykke og velstand er et fritt samfunn hvor staten eier naturen og bidrar kun med en minimal rettstat ala hva «Founding Fathers» i USA beskrev.

  Svar
  • Ja, kapitalismen er ikke det farlige. Det er når de styrende og innbyggerne i en nasjon forveksler penge-kapital og menneskelige, og naturressurs-kapital det er farlig. Da overlater vi makta til de som styrer pengesystemet og rentene internasjonalt.
   Og en stats viktigste oppgave er å forvalte og holde oversikt over naturgitte og menneskelige resurser og arbeidkrefter, og lar folk i nasjonen styre dette gjennom valg på saker.
   -Og at en statlig organisasjon stopper de, grupper eller enkeltmennesker, som prøver å overstyre folkeviljen og stjele fra enkeltmennesker og/eller fellesskapet.
   Også når en statlig, politisk, organisasjon prøver å gjøre det samme.

   Svar
  • Polemikken mellom Karl Kautsky på den ene side og Rosa Luxemburg/lenin på den andre i forkanten av første verdenskrig er igjen aktuell. Kautsky mente at Kapitalismen var istand til å frambringe fred,mens Rosa og Lenin påpekte at ekspansjon og krig var sentrale trekk ved kapitalismens vesen.
   Rosa mente sogar at i kapitalismens sluttfaser vil den leve av krig.
   Dette er det ved marxistisk tenkning som jeg idag slutter meg til. Jeg har aldri noen gang i mitt liv skrevet troende saker om stalinisme-maoisme.
   Det som pågår er febrile anstrengelser for en tredje verdenskrig og det offisielle Norge har dekket bordet for Norge som krigssone med å gi bort baser til USA. En hel serie av nye kriger står på dagsorden og marxismen gir oss en metode til å både å analysere dem og forutsi dem.
   I dette ligger det ingen romantisering av gamle eller nye kommuniststater – fra min side.

   Svar
   • Gunnar Gulliksen
    8 september 2021 19:17

    Godt vi er enige om at Stalin og Mao var onde mennesker Hårstad. Men for meg er Stalin bøddelen til Lenin, så jeg velger å inkludere han i det samme dårlige selskapet, selv om han selvfølgelig blir noen steg ned på lista i forhold til de to andre når det gjelder brutalitet. På hjernekapasitet stiller han riktignok øverst og på den måten muligjorde han karrieren til de to andre.

    Av hva jeg har studert, så kommer marxismen fra det samme miljøet som de som opprettet den engelske sentralbanken. Disse oligark-familiene som eier mange sentralbanker i dag er åpenbart onde, men for meg har det ingenting med kapitalisme å gjøre. Kapitalisme er for meg bare et system som gjør det enkelt å handle med penger som den mest likvide handelsvaren. Sånn at bonden slipper å slakte kua hver gang han trenger noen småting og at folket kunne begynne å spesialisere seg i å lage mer nisjeprodukter. Med ren byttehandel, så blir det for eksempel vanskelig å lage biler eller datamaskiner.

    Når det gjelder kapitalisme og ekspansjon, så er jeg uenig når det gjelder ekte penger. Hvis man for eksempel har en gullbasert valuta, så trenger den ikke å ekspandere. Har man en gjeldsbasert FIAT-valuta, så må den selvfølgelig ekspandere, men FIAT-valuta utstedt av en sentralbank er en fiende av kapitalisme og det frie marked, da en monopol-aktør ødelegger og forstyrrer det frie markedet og får monopol på den viktigste handelsvaren – valuta. I den amerikanske konstitusjonen, så står det at valuta kun kan være gull eller sølv. Så hvis vi går tilbake til en slik standard, så ville for eksempel ikke Nixon kunne gått til krig i Vietnam med idiot-løftet sitt om at det ikke ville koste en dollar. Han skapte en stor inflasjon og finansierte krigen på den måten, men det ville ikke gått hvis de hadde en gullvaluta. Da måtte staten ha solgt krigsobligasjoner til folket som de gjorde under den andre verdenskrig.

   • Jeg er enig med deg i det meste.
    Men gull er jo bare et dårlig /fordyrende alternativ til tillit.
    Tillitt bygges opp ved å opptre tillitsfullt.
    Ved å ikke røve fra andre nasjoners arbeid hverken penge-økonomisk eller militært. Dette er verdier som ikke trenger (fordyrende) hvelv eller mafia (les EU-organisasjoner).
    Vi kan opptre på samme måte mot nasjonale naboer som folk flest opptrer mot sin nærmeste nabo ellers.
    Et bytte i arbeid og vennlighet, til felles beste.
    Det er trist at politikk har blitt synonymt med røveri.
    Og at partipolitikk etableres for å forsvare denne kulturen der den største gruppen kan slå den svakeste, – og tror de vinner.

   • Gunnar Gulliksen
    8 september 2021 21:38

    Jeg mener at tillitsbasert valuta er en illusjon. Og særlig mellom land. Hvordan kan man for eksempel ha tillit til land som er i krig? Da tenker jeg det er mye bedre med gull. Kostnaden på å lagre gull er minimalt. Skal man finne en negativ side om gull og sølv, så er det miljøødeleggelsene av å få det ut av fjellet.

    For å gå fra teori til virkelighet, så er det bare å se på innsatsen europeiske land gjorde for å beskytte gullet sitt fra tyskerne under andre verdenskrig. Engelskmennene måtte for eksempel betale med gull for amerikansk hjelp. Verdien av pund ble nok ikke noe større ettersom London ble bombet i filler og tyskerne kunne trykke pund selv på eget pengetrykkeri. Nei, da finnes ikke tillit og kun ekte vare fungerer. Så for alle som ser verdien av et nasjonalt forsvar, så bør det være like åpenbart at vi bør ha en gullbeholdning vi kan bruke til å eventuelt kjøpe varer fra allierte under en fremtidig krig.

   • Gunnar Gulliksen
    9 september 2021 13:15

    Hei Hårstad, jeg vet at du også sliter med å diskutere med folk totalt fri for logikk i kommentarfeltene hos Resett og Document. Trump tilhengerne som betrakter Trump som den nye messias. Jeg har prøvd å diskutere med denne Q-Anon sekten mange ganger og det er helt nyttesløst. Jeg har stor respekt for arbeidet ditt og Lindtner angående geopolitikk og Steigan for eksempel når det gjelder korrupsjon. Men for meg virker dere like logisk fortapte når det kommer til marxisme som Q-Anon tilhengerne er generelt. Ingen har blitt drept i så stort antall av egen regjering som i marxistiske land. Som dere vet, så var det ikke bare Stalin og Mao som likte å ta livet av egen befolkning. Så det marxistiske forsøket har bevist at det var tidenes mest onde prosjekt – sålangt. Jeg har en følelse av at teknokrati fra oligarkene bak FN vil bli enda værre hvis de klarer å få implementert det.

    Er du intellektuelt ærlig, slik jeg oppfatter at Alexandr Solzhenitsin var i sitt mesterverk Gulag Archipelago, så er det rimelig klart at Stalin var bøddelen til Lenin og at Lenin har mye blod på hendene sine. Han var villig til å ofre sitt eget folk for sine marxistiske ideer. Så for meg ser jeg like lite logikk i deres marxistiske argumenter om fremtidens utopia som jeg ser av Q-Anon fanboysa.

    Når alt det er sagt, så er jeg veldig imponert over innsikten dere har på de områdene jeg allerede har skrytt av. Q-Anon fanboysa har ingen innsikt. De er bare indoktrinerte og lever på løgnen om håp. Så min store forundring er hvordan det går an å være så fortapt i tidenes til nå ondeste (flest egne borgere drept) styringsform og samtidig være så smarte? Jeg tenkte for mange år siden at dere har talent for å se korrupsjon, da kommunisme er korrupt ved roten, men for meg fremstår det mest som ungdommelig forelskelse i et hinnsides ondt system som dere aldri har klart å analysere kritisk. Eller den logiske feilen med at man ikke kan avskrive noe man har investert veldig mye i, så man fortsetter å grave hullet dypere.

   • Gunnar: årsaken til at jeg skriver mye i document og resett skyldes dette: jeg ble kastet ut av Klassekampen av debattredaksjonen. Dagbladet skrev jeg også i -ble betalt sogar.
    Som jeg har gjentatt i de siste årene: i den nye orwellske overvåkningsstaten skal også yttringsfriheten kontrolleres. Det er ikke lenger slik at selvstendig tenkende fritt kan velge seg et forum.
    Når det gjelder det tjaset om marxisme eller ikke. Jeg har også lest Nietzsche og når jeg skriver noe bekymrer det meg ikke vilken tankeretning en professor ville båse meg i. Sannheten blåser fra alle de fire verdenshjørner,heter et gammelt ordtak.
    Og sannheten er det eneste hjulet for en positiv verdensutvikling,det eneste som teller. Vilken retning den til en hver tid blåser fra er mindre viktig.
    Nå skriver jo beryktede Klungtveit 4 sept at Rødt har kjøpt aksjer i Equinor for 390 000 kroner.
    Det skulle ikke forundre meg at dette er sant for KK har jo ivret for at Equinor skulle bli en verdensmakt i havvind.

   • Gunnar Gulliksen
    10 september 2021 11:11

    Du ble nok kastet ut av Klassekampen fordi du skrev for mye som var logisk og ga innblikk i virkelighetens verden. Folkene i Klassekampen er mentalt korrupte og lever komfortabelt på en løgn de må opprettholde. De bør bare avskrives og ignoreres fullstending. Min store forundring er hvordan du kan like marxisme, enda ingen ideologi er i nærheten av å drepe så mange hundre millioner av egne innbyggere som marxistiske ledere. Da mener jeg det burde gå noen alarmer og særlig etter Gulag Archipelago bøkene. Der kommer Lenin veldig dårlig ut og for meg vil det da være eneste riktige å innrømme feil og si at man ble lurt trill rundt av oligarkene som styrer pengesystemet og skapte marxismen og Bolsjevikrevolusjonen i utgangspunktet. Det eneste stedet marxisme kan fungerere er innenfor husets fire vegger hvor mor distribuerer fars inntekt etter familiens behov. I samfunnet er marxisme ren ondskap og bevisene er så overveldende. Bare fakta som at alle kommunistiske regimer har slaver er helt spinnvilt når man selger inn marxisme med å jobbe etter evne og få etter behov.

    Skal man se etter et idealistisk samfunn, så ville det vært mye mer fornuftig å bytte ut tvang fra dikatorer som tradisjonelt dreper alle de ikke liker til å kjærlighet og leve mer som Jesus. Jeg setter ihvertfall mer pris på å gi bort ting til folk jeg liker enn å bli frastjålet mine eiendeler med pistol eller trussel om fengsel. Det marxistiske alternativet vil bare gjøre at jeg vil jobbe et minimum, noe historien også har bevist at skjedde i Sovjet.

    Jeg ser du ikke svarte på mitt spørsmål om Lenin, så jeg antar du ser paradokset selv også, bare at du har levd hele livet ditt med troen på marxisme, så tipper du ikke er klar enda for å stikke hull på den illusjonen. Jeg antar det er en av de livsløgnne du tar med deg i graven.

 • Noen bryr seg om, og lar livet styres av hva som står i bibelen. Dessverre har noen av disse politisk makt, og tankegodset har formet vår kultur.
  Noen bryr seg om, og lar livet styres av politiske begreper som » kommunisme,», «nazisme», «sosialisme», «høyre», «venstre».
  Morsomt for de troende antagelig, som kan føle seg som en del av den «riktige gruppen».
  Men dette fører ofte kun til gruppe-kamp og konstruerte motsetninger.
  Så glemmer man, og får skjult, saken(e) som folk, som ikke er skolert i «politikk», dvs. parti-politikk, er opptatt av i sitt virkelige liv.
  Så blir dessverre de troende sittende med makten, uansett hvordan de roter det til og ødelegger folks liv.
  Glem høyre/venstre. Glem politiske begreper som kun er av interesse for de som vil styre over andre gjennom sin gruppe.
  Tenk sak. Diskuter sak.
  Politikk, samfunnsutvikling, er for viktig til å overlates til fordyrende maktapparater som har gått ut på dato.

  Svar
 • G. G., gull har ikke større verdi enn folk har blitt enige/innbilt om at det har.
  Selve bruksverdienn er minimal, og mindre enn arbeidskreftene man bruker for å gruve det fram og bygge kostbare hvelv.
  Og hva en krigsherre forlanger for å «hjelpe» er opp til troen & tiden det foregår i.
  Penger/mynter/sedler det samme.
  Så har man bestemt/blitt enige om at gull, fordi det er en begrenset mengde av den, virker stabiliserende på pengeverdien.
  Så kunne man valgt mye annet, f. eks. Kobolt. Men det dreier seg om hvem som har kontroll over dette mineralet.
  Verdiene for et land er dets arbeidskrefter, arbeidslyst, nysgjerrighet/innovasjon, grødeland, og evne til samarbeid. Og tillit til hverandre og nasjonens politiske ledere.
  Penger/tall eller gull/sølv er i dette uten annen verdi enn som måleverktøy, som meterstokken og vekten. Et verktøy i et samfunns arbeidsbytte.
  Et bytte mellom land må ellers alltid være basert på tillit og ønske om gjensidig nytte.
  – Hvis ikke den ene parten vil bruke politisk eller militær makt for å stjele fra den andre nasjonens slit.
  Men da hjelper hverken gull eller kroner.

  Svar
  • Gunnar Gulliksen
   9 september 2021 11:50

   Poenget er at gull og sølv finnes i begrenset mengde og det koster masse å utvinne mer. Det er ekstremt naivt å tro at vi kan få et ærlig samfunn hvor politikerne oppfører seg til beste for folket, så den ideen gidder jeg ikke å bruke energi på en gang. Videre, så er en stor forskjell på gullvaluta at det ikke er gjeldsbasert, men reel verdi.Når du får lønn, så er det noen som har tatt opp gjeld for at den valutaen ble opprettet. Valuta som må betales tilbake med renter. Disse rentene finnes forøvrig ikke og man må låne mer. Det er matematisk garantert at et gjeldsbasert pengesystem alltid vil kræsje i enden. Det kan holdes i live lenge med ekspansjon, så man kan betale tilbake gårsdagens renter, men før eller siden, så kræsjer det. Blant annet stor innvandring har gjort at boligmarkedet er historisk høyt fordi systemet kan ekspanderes med nye folk som blir ansvarlige for sin del av gjelden. Men det kræsjer tilslutt. Med gull, så er det ikke noe som ekspanderes. Ta en titt på inflasjonen i USA det siste hundreårene før FED ble opprettet i 1913 og du vil se en stabil økonomi. Etter FED, så tok det litt over et tiår før vi fikk depresjonen, andre verdenskrig osv.

   Kort oppsummert så er gjeldsbasert FIAT-valuta ren svindel. Det er kasinoøkonomi hvor vi vet hvem som alltid vinner.

   Svar
   • Ja, Fiatvaluta er ren svindel. På samme måte som renter over eller under riktig indeks (pris og lønnsjustering) er svindel. Spesielt når renter styres inter-nasjonalt fra de som trikser med.
    veedensvalutaen og konstruerer lite eller mye valuta etter deres behov for kontroll.
    Men hvordan kan du si at gull er reell verdi? Bruksverdi er begrenset.
    Korn, salt og geiter har rell verdi. Men er avhengig av reelle beitemarker og kan ikke trikse med.
    Gull har en AVTALT reell verdi. En bløff.
    Om en nasjon kaster alt gull/sølv og bruksvaluta på havet vil ikke nasjonen bli fattigere. For verdien for en nasjon er arbeidskrefter/arbeidslyst og jordbruksland.
    Og gode planer for bruk av dette.
    Hva kan man bruke gull til? Jo til, i en innbilt/fiktiv kultur, der man forveksler reelle og fiktive verdier. Og der en barnslig røverkultur /bakmenn styrer. Slik at man kan styre andre andre nasjoners arbeidkrefter. Enten med gull, eller konstruerte renter. Som blinker og og lokker fordi vi er innbilt at det ikke er arbeidet som gjør oss fri, men høkervirksomhet.
    Hvem har innbilt oss dette?
    Jo de som styrer gullverdien, rentene, – og gjennom dette mesteparten av verdens handel.

 • Hvis et land eller er gruppe kunne produsere, ved hjelp av store mengder energi, som KUNNE vært brukt til reel produksjon, produserte gull eller Bitcoin – som i realiteten er samme bløffen.
  Og så kjøpte opp verdens mengder av livsviktig mat. Hva kunne selgerne så bruke gullet/ Bitcoinet til?
  Hva gjør gull til en verdi? Jo vår innbilning.
  En innbilning som noen ønsker at vi skal holde på.

  Svar
  • Gunnar Gulliksen
   9 september 2021 20:03

   Er enig med deg Frikar at gull har begrenset bruksområde. Men fordelen er at det er vanskelig å utvinne og at verdien på det gullet man har derfor vil holde seg ganske bra. For oss som liker historie, så er det også verdt å nevne at gull er historiens valuta. Du kan også prøve å overbevise alle damer om at gullsmykker er ut og at de bør gå for et billig metall som jern istedenfor.

   Er helt uenig med deg i at en nasjon ikke vil bli fattigere hvis de hiver alt gullet på havet. Man kan bruke gull til å kjøpe varer fra andre land, så der faller det argumentet ditt i dass. Samt at det er eneste valuta som holder verdi under krig gjennom nyere historie. Selvfølgelig, du kan gå full Alex Jones og investere i bly og alt som skyter bly. Det vil også være verdifullt i en krig.

   Når det gjelder fiktive verdier, så er det visse begrensninger med manipulasjon av en fysisk vare. Papir gull og sølv er manipulert så det holder , men fysisk gull og sølv er noe annet. Ja, det hender sølvprisen blir dumpet og man ikke får tak i fysisk sølv, men stort sett får man kjøpt til annonsert pris. Vet også om riggede priser fra bankmafiaen, men den dagen markedet kræsjer, så vil det riggede systemet også kræsje og man vil få markedspris på edelmetallene sine. Mange sammenligner dermed gull og sølvpenger med forsikring.

   Når det gjelder å sammenligne med Bitcoin, så er jeg helt uenig. Det finnes tusenvis av kryptovalutaer og det eneste som er helt sikkert er ta det vil komme nye og teknisk bedre valutaer i fremtiden. Så det kan ikke sammenlignes med gull, da mengden gull er relativt konstant.

   Svar
   • Jada, både damer og menn er lært opp til at gull (og diamanter) har verdi. Og pels, – til det ikke lengre er politisk korrekt. Og gull kan sikkert brukes til å kjøpe opp andre nasjoners verdier, så lenge vi lar oss lure., og er røvere.
    Ellers, den eneste forsikringen en nasjon har er å sikre egen matproduksjon, nasjonal enerigpriduksjon, – Men først og fremst innbyggere og ledere som vet at det er nasjonens arbeiderdkrefter/arbeidslyst og samarbeidsevne i et homogent samfunn, som er en nasjon gull.

   • Vedr. Bitcoin, andre kryptovaluta, eller annen valuta som forandrer verdi som ikke står i samsvar med en nasjon valuta og dets lønn og og prisutvikling, zer bløff og bedrageri. Når gull eller Bitcoin synker eller stiger som om det var en organisk skapning, som bør vi se at det er bløff.
    Vi hadde klart reagert om litermålet ble manipulert på liknende måte.
    Penger er et måleverktøy og byttemidler i en nasjon dugnadsarbeid.

   • Gunnar Gulliksen
    9 september 2021 21:47

    «Penger er et måleverktøy og byttemidler i en nasjon dugnadsarbeid..»

    Er du en marxist Frikar? Jeg jobber ikke dugnad for Høie eller nasjonen. Jeg jobber for meg selv og håper at merverdien av det jeg gjør gagner fellesskapet. Jeg vil heller si at penger er den mest likvide handelsvaren som gjør det enkelt å kjøpe og selge varer og tjenester.

    Da gull og sølv ble brukt som valuta i USA, så holdt prisen seg veldig stabil. Dette var før 1913 og før sentralbanken startet med å vanne ut valutaen. Forøvrig så er definisjonen på penger at den beholder verdien over tid, så dagens såkalte pengesystem bruker ikke penger, men valuta. Penger er alltid valuta, men valuta er ikke nødvendigvis penger

   • Det er helt feil. Bitcoin og krypto får verdien fra alle de pengene som er brukt til å kjøpe dem. De er å sammenligne med ett fond. Prisen stiger og synker ettersom folk kjøper og selger.
    Bitcoin har mange fiender og først og fremst bankene, fordi her er det folk som tjener penger uten å være med i mafian deres. Og argumentet at btc har ingen verdi har vært brukt til langt over det kjedsommelige. Om det hadde vært en bløff skulle du ha sett at det hadde skjedd noe forlengst.

   • Gunnar Gulliksen
    10 september 2021 9:51

    Det er nok du som tar totalt feil Valgeir. Det er ingen reel verdi i Bitcoin og kan gå i null over natten. For eksempel den dagen myndighetene verden rundt finner ut at de ikke liker Bitcoin lenger og forbyr det fordi de vil benytte sine egne digitale valutaer som er på tegnebrettet nå.

    Et annet scenario jeg forsøkte å skissere som jeg kan forklare bedre er at Bitcoin er bare et datasystem som enkelt kan kopieres og forbedres.Veldig mange av dagens kryptovalutaer har hentet koden til Bitcoin på Github og forket koden deres og tilført den nye funksjonaliteten de mener gjør deres kryptovaluta bedre. Si at man om noen år får en valuta som bygger på Bitcoin med for eksempel 90% av Bitcoin koden og en sjeldent god ide på toppen og at folk samles om den. Da kan Bitcoin gå i null. Blir strømprisene også veldig høye i fremtiden, så kan Bitcoin også gå i null, da de er enormt dyre å mine.

    Jeg har studert Bitcoin Valgeir og er overbevist om at det er eliten selv som har skapt det. Fortrinnsvis NSA og antakeligvis med en hjelpende hånd fra Bank of International Settlement. Bitcoin koden er enormt imponerende og kan fint være et produkt fra verdens mest kompetente krypteringsmiljø i NSA. Du vet vel at Bitcoin innfrir et white-paper som NSA la ut på sine hjemmesider rundt et år eller to på forhånd? .. Jeg tror grunnen til at de har skapt Bitcoin er å gjøre folk kjent med krypteringsvalutaer og skape tillit til dem. Ingen bedre måte enn å lage en valuta som går til himmels i verdi. Bitcoin har virkelig banet vei for digitale sentralbankvalutaer. De intelligente vil se at hele verden går i takt med Bank of International Settlement i førersetet på dette området og at digitale sentralbankvalutaer er en ønsket handling for økt overvåking og kontroll av folket. Blant annet med å kunne fjerne kontanter.

    Og angående kjedelige og forutsigbare argumenter fra folk med liten kompetanse, så kan jeg komme deg i forkjøpet med å dementere illiusjonen om at Bitcoin er utenfor kontroll for myndighetene. Det kunne ikke vært mer feil og vitner om folk uten teknisk eller økonomisk innsikt. Enhver økonom vil skjønne at hvis dagens Bitcoin blir forbudt, så kan man ikke handle varer i butikker med valutaen og da er den i praksis død. Ja, du kan kjøpe noen sekker med ved av high-tech vedbonden og du kan gi ungen din bitcoin til å kjøpe brus av naboen, men det er ikke nok til å gi systemet verdi. Fra et teknisk perspektiv, så vet alle som har sett litt på koden at det er noen adresser som er hardkodet i programmet. Når myndighetene blokker disse adressene, så blir det vanskelig å finne Bitcoin nettverket. Det svarer naive glupinger at de kan dele adresser til andre Bitcoin noder på kommentarfelt osv. Men det er de samme glupingene som ikke forstår hva bøter er. Trenger jeg å minne om 20.000 kroner i bot for å ha en sammenkomst i eget hjem under den såkalte korona-pandemien? Med heftige bøter, så er det selvfølgelig veldig få som gidder å dele adresser og ha Bitcoin node kjørendes på egen maskin. Så da dør Bitcoin – akuurat som alle andre alternativer som har utfordret sentralbankene tidligere.

    Skal avslutte med et tips som alle fra Ben Bernanke til Siv Jensen har repetert til det kjedsommelige. Bitcoin er uinteressant, men blokkjede-teknologien er interesant. Siv Jensen forstod selvfølgelig veldig lite av sin påstand for mange år siden, så det kommer fra møte på finansministernivå hvor hun har snakket med folk som forstår. Blokkjede-teknologien sammen med 5G vil kunne overvåke oss totalt i fremtiden og er skremmende. Bitcoin er bare en valuta som aldri vil fungere som en reel valuta, da det ikke har kapasitet til å gjennomføre mer enn noen få transaksjoner i sekundet. VISA måtte lagt ned systemet sitt om de skulle brukt et underliggende system med så dårlig kapasitet, så Bitcoin er en vits for noe annet enn investerings- og proof-of-concept formål.

   • Jasså, så det har ingen verdi fordi det kan forbys? Tror du faktisk dermed innrømte at det har verdi.

    Du burde ha fått med deg at Satoshi er Japansk. Og at f.eks bilderberg aldri inviterer Japanere på møtet sitt.
    Videre burde du også kjenne til the Ethereum alliance hvilket er bankenes svar og forsøk på å lage noe bedre, men de måtte selvfølgelig lage en inflasjons basert modell. Listen over deltagerne i Eth Alliance er imponerende og avslørende. Her kommer bankene og de store multinasjonale selskap ispedd mange mindre. Selvfølgelig har de oppdaget at Btc og crypto representerer en økonomisk revolusjon for dem som deltar. Btc har nemlig addressert problemet med trykkingen av penger og gjort den tilgjengelig for alle. Selveste gullgruven. Klart dem ikke liker det, men de har ikke brydd seg overvettes. Antagligvis fordi markedscap på btc fortsatt er i startfasen og er liten i forhold til omsetningen på børsene. – Men det kan forandre seg.
    Ja det er også en typisk ting ved kampanjen mot Bitcoin å si at det er de store bankene som står bak. The usual suspects. Slikt gjør også NSA agent Adams, som kaller seg the Health Ranger og som lissom representerer alternativ medisin.
    Men det ville aldri ha vært noe generøst som stammer fra den kanten, og noe større bevis på opphavet finner du ikke. Bitcoin har generert en ufattelig velstand for dem som har deltatt.

    Så ikke vent til sosialister og motstandsbevegelsen har fått taket på pengetrykkinga og via økonomisk reform har gjort den tilgjengelig på en rettferdig måte, det kommer ikke til å skje i dette livet. sett deg inn i krypto og delta. Det er aldri for sent, alle trenger penger.

    Uintressant? Hah.

 • Kautsky og Luxemburg fortsatte i sporet som Marx hadde lagd. Å omtale ideologier som ett låst sett av regler som ville føre til gitte og forutsigbare endringer og resultat.
  Det er bare intelagenters tak på og totalvilledning av den offentlige diskurs.
  Det er ingen ideologier som går til krig av seg selv, ikke engang Islam, det er alltid folk som tar de verste avgjørelser. Det har vært en politisk klikk som har stått bak imperiets kriger. Og de bruker alle kunster for å skjule sin innflytelse, men de er ikke umulig å se, om man leser historien.
  Å skille mellom ideologi og politikeres bruk og misbruk av det samme burde ta langt større del av debatter, for det kan plassere skyld langt mere presis og vise oss hvilke selvmotsigelser som disse politikerne farer med. Altså løgn.

  Svar
  • I dag ser vi klart at politikernes forbryteri, idiotkjøring og tilogmed Hitleri har ingen konsekvens.
   Til tross for Solbergs tilraning av enerådig makt vises det knapt på meningsmålingene. Vi får se de nøyaktige tall snart, om det ikke har blitt innført standard valgjuks hertillands også.
   All reaksjon fra folket blir avgjort av presse. Og vi har nå sett at pressens ignorans virker. Også de psykopatiske løgnene, skylde på andre for det man har gjort selv osv.
   Det er helt tydelig at i Norge kan man kjøre kapitalismen til den bitre avslutning, i sosialismens navn, og innbyggerne vil ikke forstå hva som skjedde.

   Svar
 • Hvor ble det av feltet til høyre som viste hvilke innlegg var postet nylig?

  Svar
 • Gunnar Gulliksen
  10 september 2021 18:48

  Du er helt på tur Valgeir. Jeg skrev at Bitcoin ikke har R E E L verdi. Det betyr at det bare er et luftslott. Hvis kreftene bak Bitcoin ønsker å knuse valutaen, så kan de når som helst selge sine Bitcoins og da vil kursen stupe.

  Jeg vet at N. Satoshi er et vanlig japansk navn, men det betyr ikke at det er en japse som har laget programmet. Du fremstår sjeldent naiv. Vet du noe som helst grunnleggende om etterretningsbransjen? De har spinndoktorer til å fremstille akkurat den versjonen av virkeligheten som passer dem best.

  Videre, hadde du hatt basiskunnskaper om pengesystemet, så hadde du visst at alle som har utfordret pengesystemet igjennom historien har blitt knust. Du kan starte med å lese deg opp på Napoleon og hvordan en enkelt bankfamilie finansierte begge sider. Fortsett med hva som skjedde da Libya ønsket å selge olje i gull og Irak olje i Euro. Eller hva skjedde da britene ønsket å gå inn i Euroen? Jo de ble knust av FED-agenten Soros. Men du tror vel at en enkeltmann alene kunne knuse en sentralbank som kan trykke egen valuta? Nei, selvfølgelig kunne han ikke det. Det er vanvittig naivt. Kun en større sentralbank som FED kan knuse sentralbanken i England.

  Videre, hva skjedde med eGold? Ekte penger man kunne bruke på nett som var koblet til gull? Jo det ble forbudt, da det var reel konkurranse.

  Trist å se hvor naiv du er Valgeir som ikke klarer å skjønne at Bitcoin er en proof-of-concept for digitale sentralbankpenger. I fremtiden må du vise koronapass og handle med valuta koblet mot fødseslnummeret ditt. Men for deg er vel det teknologisk fremskritt?

  Dine tåpeligheter angående å sette deg inni krypto er forøvrig patetisk. Hva med å svare konkret på mine spørsmål som faktisk er basert på innsikt i kodebasen? Du kommer bare med propaganda og viser ingen indikasjon på å faktisk forstå noe som helst av progammering.

  Jeg venter forøvrig ikke på at sosialister skal få taket på pengetrykkingen. Hadde du forstått hva jeg har skrevet i mine innlegg, så hadde du sett at jeg argumenterer for gull. Det graves opp av bakken og er ikke avhengig av en sentral institusjon som er skissert i Karl Marx sitt manifest.

  Svar
  • På tur kan du være selv. Ikke holder du deg til argumenter og ny info, men istedet bedriver du lufting av egen hubris. Jeg vet ikke hva du mener med Reel verdi, om du mener reell så har du grumset deg bort i selvmotsigelser. Du får ikke rett selv om du skryter av deg selv, og innbiller deg typeligheter på mine vegne.

   Gull ? Å bruke gull som betalingsmiddel eller å linke sedler til gullbeholdning er noe som The Austrian school of economy hadde som standard svar fra forrige århundreskifte til det plutselig var like irrelevant som det var idiotisk. Gull er en gitt mengde, ettersom gull utvinningen går saktere og saktere ettersom jordas resserver blir oppbrukt, og vil slike former for penger være ekstremt inflasjons artet. Det vil igjen føre til at pengene forsvinner fra markedet fordi sparing blir hyper attraktivt. Dermed ville alt gå i stå. Det var nok planen til the Austrian school, fordi de jobbet for dem som betalte dem. Folkene bak bankene.
   Gull og sølv som bullion er derimot helt fint, så lenge det er noe som går på siden av det eksisterende pengesystem, for da utløses ikke den kraftige inflasjon.

   Svar
   • Gunnar Gulliksen
    11 september 2021 15:39

    Ser du Valgeir fortsatt ikke klarer å svare konkret på noe ala krypto. Da er det umulig å diskutere, så da gir jeg meg. Er forøvrig helt uenig angående Austrian School.

   • Jeg kan ikke se at du har noen spørsmål av interesse, det ser mest ut som du er her for å illustrere Hårstads tema om politisk ønsketenkere.
    Du vil så gjerne at bitcoin skal være verdiløst, derfor kommer du med situasjoner hvor det har blitt fjernet, og skal lissom ha oss til å tro at fantasien din gjelder i dag.
    Men det har enda ikke skjedd, og Btc er en veldig salgbar valuta, verdt stadig mere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Covid-19-viruset har mutert.

Nå sprer det seg også på internet.

Forrige innlegg

Det er et politisk – ikke et moralsk spørsmål.

Vaksiner eller ikke.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.