POSTED IN USA, Virkelighetsforståelse

Er norske medier og politikere fullstendig blinde?

Ser de ikke at USA er på vei ned i avgrunnen?

21 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Myten om Bidens USA

Av Jan Hårstad

En av de sentrale webbene for det intellektuelle konservative USA heter Frontpagemag.com som jeg tror er stiftet av veteranen David Horowitz som er en gamling som meg.  Masse lesverdige artikler der.

Nå jamres det over at Horowitz siste bok «Final Battle» har blitt totalboykottet av media til tross for høyt salg. Det er altså amerikansk samizdat-litteratur vi her snakker om. Den store tankeforbrytelsen hos Horowitz er at han tror presidentvalget i november 2024 vil bli det siste i USAs historie.

I dette adskiller jeg meg fra den kloke mannen ved å stille spørsmålet om det i det hele tatt vil bli noe valg i 2024. USA er i et totalt fritt fall på alle sektorer. Utenlandsgjelda er på 31,4 billioner dollar og hver dag øker den med 6 milliarder dollar. Og Nato har levert 165 milliarder dollar til krigen sin i Ukraina og mener nå ganske tydelig at en storkrig skal redde konkursboene deres. Ikke le: både mot Kina og Russland samtidig!

Her er også lagt inn en fersk video av Paul Watson som viser livet i downtown Chicago. Drap og plyndring av WalMarts kjøpesenter er nå helt normalisert. Se sjøl. Selv ikke de verste hølene i Afrika kan utkonkurrer dette.

Men det er en pussighet med de akademiske konservative i USA som også Document-folket henger seg på. Som jeg tror må være en slags akademisk sykdom der.

Her skriver da Victor Davis Hansen og John Perazzo analyser av hvilken vei det Demokratiske Partiet beveger seg i. Og veldig grundig underbygget med sitater en akademiker verdig, intet juks her. Og det ender da med at demokratene vil ha et autoritært sosialistisk-europeisk grønt parti. Konklusjon.

En må lure på om disse folkene noen gang har studert den tyske nasjonalsosialismen? Hitler var jo en fremragende folketaler og hvis noen av professorene på FrontPage studerte disse vil fort oppdage at Hitlers retorikk på mange vis var beslektet med hva ledere fra Sosialdemokratiet og Kommunistene sa. Forskjellen gikk mye på jødehatet, men i folks øyne framsto Hitler som en slags nasjonal sosialist med progressive trekk. Masse folk i Tyskland så på han som nasjonens frelser og brakvalg ble det.

Men når seieren kom forsvant jo den «progressive retorikken» over natta. Kommunister og sosialdemokrater ble umiddelbart sendt til KZ Dachau. Nazidiktatur ble det.

Dachau konsentrasjonsleir ved byen Dachau nord for München var den første konsentrasjonsleiren i det nazistiske Tyskland. Den ble påbegynt 21. mars 1933, knapt to måneder etter Hitlers maktovertakelse, og var i gjennomgående drift i tolv år, mer enn dobbelt så lenge som noen annen leir. Wikipedia

Det er helt umulig å si hva Demokratene i USA har for planer med landet. Det eneste man kan si med sikkerhet er at det ikke blir noen europeisk variant av grønn sosialisme. Det er den retoriske reklamen a la Hitlers folketaler.

Og hvorfor hopper de konservative analytikerne over at det er ikke «progressive» som styrer Biden-administrasjonen. Den er stappfull av zionistiske neocon: Blinken, Janet Yellen, Victoria Nuland, Ned Price etc etc

Studerer man historien om neocon tenkningen i USA handler den om å dra USA inn i kriger til nytte for Israel. Det overenstemmer med slagordet: «Is it good for the Jews?» Og det 2% jødiske samfunnet i USA har inntatt kommandohøydene i media og banking. 

Det er vanskelig å tenke seg at Biden administrasjonen med den sammensetning det har, går mot  Neocons zionistiske interesser. 

Men i det politiske Norge er det slik at våre media kjøper Demokratenes retoriske Image med hud og hår. Faktisk har Norge etter SV og Rødts kapitulasjon til Nato, blitt en mer Amerikanisert stat enn noen sinne. Kongsberggruppen og Nammo er jo allerede en slags filialer av amerikanske og tyske giganter. Her skal det ikke finnes spor igjen av norsk politisk selvstendighet. Politiker- og mediakorpset kan bare to ord: Nato og USA.

Det er bare en liten gruppe mennesker i dagens Norge som skjønner at denne frivillige ombyggingen til en amerikansk vasallstat, kan føre rett og slett i avgrunnen. Lederskapet i USA er fullstendig desperat og det eneste som er bomsikkert er at vi kan vente oss de mest uhyrlige saker og slett ikke noen grønn europeisk sosialisme.

Ved økonomisk sammenbrudd blomstrer Hitlerne dag og natt.

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

21 kommentarer. Leave new

 • Dagens åndelege forfriskelse frå den eldre herren er aldeles berusande.

  Svar
 • Hvordan skal man plassere det faktum at av NKVD`s 59 toppledere på 1930-tallet var kun 3 personer ikke jøder. Stemmer det ikke at den såkalte revolusjonen i Russland en kriminell handling begått av den kazar-jødiske kapitalisteliten i USA, England og Tyskland? Den samme elite hvor deres etterkommere i dag viderefører strategien med kriger, fattigdom, sykdommer, pandemier, vaksiner, matmangel, klimasvindel osv. i hele verden, og etablerer løgner om klima og miljø.

  Svar
  • Helt prima å kaste lys på de utvalgtes rulleblad, og henrymakow.com (som selv stammer fra de utvalgte) tar bladet fra munnen og sparer ikke på konfekten; det forundrer meg at hans nettside ikke er tatt av nettet. Min far var ihuga frimurer. Noen ganger må man ta avstand fra sitt opphav uten skånsel. Det bør «jødene» gjøre så de ikke alle skjæres over samme kam og grilles i krematorier en gang til, litt kinkig selvfølgelig, for det innebærer å tilstå at de bor i stjålet land og ikke har noe hebraisk ved seg annet enn språket.

   Svar
  • «Den samme elite hvor deres etterkommere i dag viderefører strategien med kriger, fattigdom, sykdommer, pandemier, vaksiner, matmangel, klimasvindel osv. i hele verden, og etablerer løgner om klima og miljø.»

   Det er de fehodet Tove Bjørgås, NRK’s utsendte til JUSA, kaller «amerikanerne».
   I går kveld fant fehodet forresten det betimelig igjen å dra jödelögen om at Osama bin Laden sto bak terroren 11. september 2001.
   Fehodet har BTW et barn med en av disse «amerikanerne», som hun etter alle solemerker er i nær slekt med…
   Man kan si hva man vil, men slike faktum ER megetsigende om hva individet står for.

   Svar
 • Takk, Jan Årstad, bra stoff som vanlig, men at » det er umulig å si hva Demokratene i USA har for planer med landet» er jeg ikke helt med på,
  er det ikke åpenbart hva planen er?, hvor Zionister som Soros og hauevis i USAs jødiske og ikke-jødiske frimurer-ledelse klør i fingrene etter å ødelegge alt hva «the land of the brave and the free» er tuftet på; det må knuses så verdensmafiaen kan få det neoføydalistiske, transhumanistiske hælvete de drømmer om. Og YGL-krompen er aktivt medlem.

  Svar
 • «Men når seieren kom forsvant jo den «progressive retorikken» over natta. Kommunister og sosialdemokrater ble umiddelbart sendt til KZ Dachau. Nazidiktatur ble det.»

  Eller skjedde dette når jøder ( som hadde erklært Tyskland verdensomspennende økonomisk KRIG og hindret Tysklands verdenshandel i 1933. ) og deres kommunisiske lakeier satte i gang streik og uro?

  Hva hadde skjedd i Norge, USA eller hvilkesomhelst land, nå eller tidligere i historien, hvis indre krefter ved hjelp av internasjonale, globale makter hadde proklamert nasjonen krig og satt igang indre kamp, streik og uro?
  ( Vi vet at ALLE japanere i USA, uten opprør/kamp/streiker, ble satt i interneringsleire fra 1942- 45, da det var krig mellom USA og Japan. )
  Vi har ikke lært om dette i våre objektive utdanningsinstitusjoner., men……. 😉

  Nå var det jo slik at alle jøder, og sikkert alle kommunister, fritt kunne reise fra Tyskland helt til 1939.
  (På tross av hva som er propagandert.)
  Men når jøder, og deres kommunistiske stormtropper kommunistene, satte igang opprør og streiker for å ødelegge den nasjonale oppbyggingen for alle inbyggere i mellomkrigstidens Tyskland, så er det ikke rart at disse ble satt i inteneringsleir til krigen skulle være slutt.
  Trojanske hester er trojanske hester. Da, som i Norge i dag, – og tidligere i historien.
  Disse bakmennene har erfaring i splittelse, og å sette folk opp mot folk.

  ‘Garanti for seier er basert på en svekkelse av de fiendtlige styrkene, å ødelegge dem i sine egne land, innen motstanden. Og vi er DEN TROJANSKE HEST INNENFOR DENS FORLEGNINGER, for å bringe det tyske folk til fornuft gjennom å ødelegge deres eksporthandel, en eksporthandel som er deres eksistensgrunnlag.” – Samuel Untermeyer i en radiosending på WABC i New York, 6 august 1933. Gjengitt i New York Times, 7 august 1933.
  Sammen med Samuel Untermeyer i agitasjonen for krig mot Tyskland, talte Bernard Baruch samtidig for forberedelser for denne krigen. ”Jeg understreket at et nederlag for Tyskland og Japan og deres påfølgende utestengelse fra verdenshandelen ville gi Storbritannia en fantastisk mulighet til å øke sin utenlandshandel BÅDE i volum og profitt.” ‘

  ‘ For å utføre sin plan, oppmuntret lederne i Washington først til en konflikt ved hjelp av land rundt Libya, for å finne en casus belli for militær aksjon, mens de tok seg av de logistiske behovene til opposisjonsgrupper kontrollert av CIA, som begynte en kampanje for sabotasje av økonomien, infrastrukturen og regjeringen. ‘
  midtifleisen.wordpress.com/2019/02/03/vil-venezuela-oppleve-hva-chavez-fordomte-i-libya/

  Og:

  ‘Særlig var man bekymret for den appellen fascismen kunne ha hos ungdommen
  ..Derfor valgte også arbeiderbevegelsen å gå til kontant motangrep .
  ( MOT-angrep, når det var angrep ? 😉 )
  Dette toppet seg under valgkampen høsten 1933 da NS forsøkte å arrangere et møte på Grünerløkka skole rett ovenfor Birkelunden.
  Her møtte det opp over tre tusen motdemonstranter som ryddet lokalet, kappet høyttalerledningen som var stukket ut på plassen og kjeppjaget nazistene ut av arbeiderstrøket.
  ( Den voldelige høyresiden igjen. 😉 )
  forskning.no/historie-krig-og-fred-nazisme/da-norske-ungdommer-ble-nazister/1322559

  Svar
 • » Kommunister og sosialdemokrater ble umiddelbart sendt til KZ Dachau. Nazidiktatur ble det.»

  Løgn selvsagt. Men hva så? Når hele vår etterkrigs-» historie’ er løgn. OG Hårstad er en løgner, eventuelt en uvitende.
  De som ville lage velstand for befolkningen ble demonisert. Pengestyrerne ville ha makta.
  V.sida i dag, – som dengang, ser ut til å tro på penger mer enn nasjonens innbyggere sin arbeidskraft. .

  Hårstad , som etterettelig historie-gransker ,vet det.
  Hele v.siden burde vite det, Hvis de er ‘radikale’, sannhetssøkere og noen som vil gå til roten.
  Men historieforfalskning og forbud mot dialog skal styre oss inn i fremtiden.
  Trist det hele. Politikk og løgn.
  Vår mentalitet er vår skjebne.

  Svar
  • Jan Hårstad
   25 april 2023 12:14

   Jeg syns,Frikar,at du skal være glad for at Knut Lindtner i det hele tatt trykker dine
   versjoner av tysk nasjonalsosialisme. utriveligere blir det når jeg får vite at jeg er
   en «løgner» fordi jeg skriver noen enkle linjer om NaziTysklands første KZ,Dachau.
   Riksdagsbrannen fant sted 27 februar 1933. Bare tre uker etterpå sto KZ Dachau
   ferdig hvor antatt 41 500 personer ble myrdet. Allerede i mai skrev Hans Beimler
   en bok «Mörderlager Dachau». Hele 48 KZ satte NaziTyskland opp etter modell
   Dachau. Om dette temaet finnes det svære biblioteker for den som måtte være
   drevet av sannhetskjærlighet.

   Svar
   • Oi, der forsvant beruselsen.
    Artikkelforfatteren antyder at kommentatoren skal vere glad for at redaktøren ikkje sensurerer. ‘…en løgner, eventuelt en uvitende ‘ er på kanten, litt ufint og noko som ingen vil ha på seg.
    Personleg er eg glad for all opplyst revisjon av sigerherrane si historiefortelling i alle krigar, spesielt 2. vk.
    Det er verdt å merke seg at sigerherrane Roosevelt, de Gaulle og Churchill ikkje nemner holokaust i sine memoarer, sjølv om det er all grunn til å tru dei ville gjort det dersom det hadde eksistert.

   • Jan Hårstad
    25 april 2023 19:14

    S: det står ikke en linje om Holocaust her under denne linken. Jeg
    har aldri gått imot kritisk tenkning om Holocaust.Nylig skrev jeg at den revisjonistiske
    Vincent reynovard var buret inne,noe jeg protesterer imot.
    Jeg skrev om byggingen av Dachau. Hvis også den ikke fantes bør dere dra lenger
    på landet.

   • Hårstad. Jeg skriver, og liker derimot. no for det samme som deg antagelig.
    – For å avsløre løgner.
    Løgner vi er foret med i 80 år , fra de som har tatt det meste av styringa over vestlig media.

    Tullet om at jøder, og deres stormtropper kommunistene, ble fengslet i interneringsleire uten grunn er løgn. Løgn.
    At det var utryddingsleire og at det var snakk om gassing av annet en lus er løgn. Løgn.
    At folk med gasset og kremert ved ankomst til leirene er løgn. LØGN.

    De var voldelige opposisjonelle i et samfunn. Et samfunn med en politisk ledelse, som ville frigjøre Tyskland fra kapitalismen. Dvs. for å bevise at det var arbeidskrefter ‘ Arbeid macht frei’, – ikke penger, som kunne gi en nasjons innbyggere frihet.

    Hva skulle de som styrte verdenshandelen, og verdensvalutaen og rentene gjøre da, når de var i ferd med å miste sitt viktigste våpen, rentene og kontroll over verdenshandelen ?
    Jo, det de gjør i dag; – oppildne til verdenskrig. Sette folk opp mot folk.

    Tullet, og løgnene bør avsløres.

    Og hvor mange påstår ‘historien’ at det ble kremert (jøder selvfølgelig) i tyske interneringsleire daglig?
    Det lukta jo stekt kjøtt etter ‘tidsvitner’s forklaringer . Flere tusen hver dag. 😉

    ‘Framskrivingar viser at Noreg må handtere 50.000 kremasjonar årleg i 2060. Det er 76 prosent meir enn til norske krematorium i dag. ‘
    nrk.no/vestland/meir-likbrenning-gjer-at-norske-krematorium-_gar-varme_-1.16385226

    Tyskere er effektive, javel, men….
    Burde ikke norske begravelsesbyråer kjøpe teknologien ( NÅ 80 år senere) som ble brukt i disse ‘utryddingsleirene’ ?

   • «jeg er en «løgner» fordi jeg skriver noen enkle linjer om NaziTysklands første KZ,Dachau.
    Riksdagsbrannen fant sted 27 februar 1933. Bare tre uker etterpå sto KZ Dachau
    ferdig hvor antatt 41 500 personer ble myrdet.»

    Ja, noen ‘enkle linjer’.
    Som 80 års ‘enkle linjer ‘ om jødegassing og tidsvitner.
    Linjer , – som liksom er objektive og ikke til å diskutere . ( i så fall forbudt og utsatt for ‘moderering’ og/eller fengselstraff.)

    Qusling er foræder, ikke noe å diskutere bare å påstå. At han var motstander av kapitalismen og jøde/penge- styring er uinteressantHan skal demoniseres.
    De som stakk av med Norges gull ( Og kom tilbake med en brøkdel. ) og lagde en ‘Hjemmefront’ for å etablere et maktapparat etter krigen. Ap/Hoyre – Som fratok 10% av norske familier pensjon og offentlig arbeid er skjult. Ikke til å diskutere.
    Vår fortalte historie er ‘objektiv’. Slik stadige drypp om ‘nazistene’ og Hitler og diverse utryddingsleire gjennom 80 år. Nå trenger vi, etter 80 års propagandaløgner, lengre å si mer enn Dachau og Avswitch. Så ‘vet’ alle. Også om Riksdagsbrannen.
    Alle indoktrinerte ‘vet’ hva de skal ‘tenke’.
    Dessverre spesielt de ‘radikale’ ( ‘gå til roten for å finne sannheten’.) på v. sida.

    Derfor reaksjon Hårstad.

 • Angående Dachau.

  Besøkende til Dachau får frem til i dag beskjed om at det var et «gass kammer ”i bygningen som huser leirkrematoriet — men informasjonen der nå sier veldig tydelig at ingen noen gang ble gasset i Dachau og at «gasskammeret» aldri ble brukt. Dette strider selvfølgelig direkte mot «bevis» som ble presentert for USA Kongressen, Nürnbergrettsakene og i de mange «øyenvitnens memoarer» fra leiren. Selv en helt overfladisk undersøkelse av «gasskammeret» i Dachau viser at det såkalte «gasskammeret» aldri kan ha vært brukt som gasskammer, f eks. er ikke bygningen lufttett, noe som ville være et absolutt krav for et virkelig gassskammer.

  Den beerømte nazijegeren Simon Wiesenthal skrev i tidsskriftet Books and Bookmen, April 1975: «Det var ingen utryddelsesleirer på tysk jord»

  Kort tid etter krigens slutt ble eksistensen av gasskamre i konsentrasjonsleirer innenfor det gamle tyske rikets territorium (Altreich eller Tysklands grenser i 1937), det vil si f eks Buchenwald, Bergen-Belsen og spesielt Dachau, fremstilt som bevist på grunn av angivelige tilståelser og øyenvitnebeskrivelser.

  Berner Tagwacht rapporterte i sin utgave av 24. august 1945 i stort format: «Hitler Tyskland drepte totalt 26 millioner jøder, de fleste av dem i Dachau». Inntil 1960 ble leirene i det tidligere tyske riket ansett som de viktigste utryddelsesleirene. Godt voksne nordmenn husker kanskje at Dachau ble markedsført som den store utslettelsesleiren på 1950-tallet, og at «bevisene» for holocaust på 50-tallet var gasskamre i Dachau. Leirene i Polen, f.eks. Auschwitz, Treblinka og Sobibor, ble knapt nok nevnt på 50-tallet.

  Ingen gassinger i Dachau!

  Tesen om at jøder ble gasset i gasskammere innenfor det gamle tyske riket, ble forkastet fra offisielt hold allerede i 1960, først av Martin Broszat, dengang ansatt og fra 1972 direktør for
  München Institutt for Samtidshistorie (Münchner Institut für Zeitgeschichte eller IfZ). I et brev til den ukentlige avisen Die Zeit fastslo Broszat kortfattet: «Hverken i Dachau, eller i Bergen-Belsen eller i Buchenwald har jøder eller andre fanger blitt gasset. Gasskammeret i Dachau ble aldri helt ferdigstilt … Hundretusenvis av fanger som døde i Dachau eller andre konsentrasjonsleirer i det gamle tyske riket var ofre først og fremst for de katastrofale hygieniske tilstandene og mangler på forsyninger… »

  (Martin Broszat, Keine Vergasungen in Dachau, Die Zeit, Hamburg, 19. August 1960)

  Med denne uttalelsen innrømmet Broszat at den i 15 år offisielt propaganderte historiske sannhet ikke var noe annet enn den ukritisk etterplaprete krigspropagandaen til seierherrene. Siden da er det kommet opp et skilt i «gasskammeret» i Dachau med følgende innskrift på flere språk:

  «Gasskammer – kamuflert som dusjbad – var aldri i drift».

  For å avverge for stor skade på den «folke-pedagogisk ønskelige historiske sannheten», ble leirene i Polen bygget opp propagandamessig kort tid etter denne graverende revisjonen av offisiell historieskrivning. Hertil tjente spesielt de medie-iscenesatte nazi-rettsakene, som f.eks. Eichmann-rettsaken i Jerusalem (1961) eller Auschwitz-rettsakene i Frankfurt am Main (1964-1965).

  Til denne dag kan etablerte historikere ikke forklare hvorfor øyenvitner og tilståelser i forbindelse med den påståtte gassingen i Auschwitz, Treblinka eller Sobibor skulle være mer troverdige enn de forlengst tilbakeviste rapportene om de påståtte gassingene i Buchenwald, Bergen-Belsen og spesielt Dachau.

  Imidlertid lyktes det de ansvarlige for den offisielt proklamerte historiske sannheten å midlertidig hindre den stadig større tvil om gasskammerteorien å spre seg. Alle ytterligere spørsmål ble enten erklært for tabu eller henvist til leirene på den andre siden av jernteppet, som ikke var tilgjengelige for uavhengige forskere før i 1989.

  Senere har det jo blitt reist tvil om de polske leirene noen gang fungerte som utryddelsesleire. Men for at ikke innlegget skal bli for langt, stopper jeg der.

  Svar
  • «Hundretusenvis av fanger som døde i Dachau eller andre konsentrasjonsleirer i det gamle tyske riket var ofre først og fremst for de katastrofale hygieniske tilstandene og mangler på forsyninger… »

   Ja, og spesielt lus og Tyfus. – Som nasjonal- sosialistene og leirledelsene var redd for.
   ( På tross av at de ville utrydde jøder og kommunister? ;- ) )
   – Og hadde plakater og rutiner for å stoppe døden/Tyfus. – Med Zyklon B. og god mat/hjelpesendinger hjemmenfra, og av Røde-kors matpakker som kom fritt, i sammen med inspeksjoner fra Røde Kors.
   Og greide det. Før de allierte, ‘gode’ bombet alle tilførelsesveier til leirene.

   Svar
 • Arno Mong Daastøl
  25 april 2023 15:12

  Enig med deg Jan, den påstanden om løgn var over streken. Spesielt når du skriver det du gjør om Hitler, som jo var svært saklig.
  Vedr. tysk nasjonalsosialisme, så var det en ikke rasistisk fløy som ble «fjernet» av Hitler. Se ‘Flight From Terror’ av Strasser & Stern (1943).
  Vedr. Dachau og andre leirer, så har jeg lenge lurt på hva de fyrte opp krematoriene med ? Nazistene had jo god bruk for energi til mer fornuftig krigsanvendelse. Diesel var jo utelukket, men hvor er evt. kull-lagrene, og jernbanesporene? Dessuten, om man ser på påståtte antall kremasjoner, og gjør noen enkle regnestykker for samme leir, basert på kapasitet, så stemmer påstandene dårlig.
  Vedr. hva krigen(e) mot Tyskland dreiet seg om, så sa Churchill det tydelig i 1946: tilgang til markeder, eller som (senere) utenriksminister Grey sa det i ca. 1906, Tyskland må kveles i krybben før hun blir for sterk. 😉 Og derfor foreslo Storadmiral (‘Lord of the Seas’) å besette flere norske byer, seile videre gjennom Ørsund, landsette tropper og masjere direkte mot Berlin (nøye beskrevet i hans memoarer) 😉

  Svar
 • Arno Mong Daastøl
  25 april 2023 17:21

  Jeg fant Churchills tale, og legger ved et par godbiter til:

  «The war was not just a matter of the elimination of Fascism in Germany, but rather of obtaining German sales markets.» – Winston Churchill. Fulton speech, March 1946

  «Germany’s unforgivable crime before the second world war,» Churchill said,» was her attempt to extricate her economic power from the world’s trading system and to create her own exchange mechanism which would deny world finance its opportunity to profit.» (Churchill to Lord Robert Boothby, quoted in the Foreword, 2nd Ed. Sydney Rogerson, ‘Propaganda in the Next War’ 2001, orig. 1938.

  «Germany is too strong. We must destroy her.» – Winston Churchill, November, 1936 to US General Wood

  Om Hitler:
  «In fifteen years that have followed this resolve, he has succeeded in restoring Germany to the most powerful position in Europe, and not only has he restored the position of his country, but he has even, to a very great extent, reversed the results of the Great War…. the vanquished are in the process of becoming the victors and the victors the vanquished…. whatever else might be thought about these exploits they are certainly among the most remarkable in the whole history of the world.»
  – Winston Churchill, 1935

  «Those who have met Hitler face to face in public, business, or on social terms, have found a highly competent, cool, well-informed functionary with an agreeable manner, a discerning smile and few have been unaffected by a subtle personal magnetism.
  Nor is this impression merely the dazzle of power. He exerted it on his companions at every stage in his struggle, even when his fortunes were in the lowest depths….
  One may dislike Hitler’s system and yet admire his patriotic achievement. If our country were defeated I should hope we should find a champion as indomitable to restore our courage and lead us back to our place among the nations.» – Winston Churchill, ‘Step by Step, 1936-1939’ , London: Odhams, 1948, p.143

  Svar
 • Her kom vi fort bort fra starten på Hårstads innlegg , og fortapte oss i historiske «minutia». Ikke bare USA er på vei over stupet . I Tyskland er Die Grûne på vei til å ødelegge landets industri , Europa er Natostan. og sterke statsledere er ikke å se . Og mediene plaprer krigspropaganda så det holder.

  Svar
  • Ja, mediene plaprer krigspropaganda så det holder..

   Og kaller det informasjon.
   I motsetning til i Russland og Nord-Korea. Der er det bare propaganda og løgn. 😉

   Svar
 • Bare som en digresjon. Og da var krigen over. ( Bortsett fra krematorieovnene som de gode, selvrettferdige, slapp over de sivile byene Hiroshima og Nagasaki.) :

  ‘Også fra øverste hold er det en kamp mot klokken å få saken ut av verden.
  Motstanden mot dødsstraffen har tiltatt i styrke siden rettssaken startet i fjor, den voldsomme hevnlysten etter krigen har lagt seg.
  Likevel, den 11. juli 1947 blir det bekreftet:
  Kongen benåder ikke de åtte dødsdømte. Alle skal henrettes.’
  https://www.nrk.no/vestland/xl/atte-medlemmer-av-rinnanbanden-blir-en-del-av-norges-siste-dodsdomte-etter-krigen_-pa-en-blodig-natt-1.16338980

  Svar
  • Ja . I samme kategori (hevn uten fare for gjengjeldelse) var den totale ødeleggelsen av Dresden og andre sivile mål i Tyskland på krigens siste dager.

   Svar
   • Ja, Johanne.
    Og det kan se ut som disse bakmennene har fulgt samme oppskrift for å sette i gang konflikt som før 2. verdenskrig, når de nå prøver å sette i gang denne tredje.
    Vil de avslutte på samme måte nå, tro? Jeg tror de er like desperate etter å (be-)holde kontrollen over verdenshandelen og det økonomiske systemet, og rentene. Det er jo dette som er deres viktigste våpen.
    – Eller er Kina og Russland for sterke til at de tør?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hvis vi snur speilet.

Hvordan konflikten i Ukraina kan ha blitt vurdert fra russisk side.

Forrige innlegg

Lever de utenfor vanlige regler for etterrettelighet?

PST kan påstå det de vil uten bevis.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.