POSTED IN Krig-fred, Militære/våpen/teknologi, Virkelighetsforståelse

Er han en budbringer for USAs etterretningstjeneste?

Tor Bukkvoll desinformerer Norges befolkning om Ukrainakrigen.

2 kommentarer

Av oberstløytnant Einar Magnus Ødegård

Et tilsvar til sjefsforsker Tor Bukkvoll.

Men først litt om meg selv F. 1939, BSFA 1959, artilleriflyger 1960, 3-årig Krigsskole 1967.   Lufttjeneste og allsidig tjeneste ved tropp og stab til bataljonssjef i Artilleriet, stabssjef ved FDI4/IR4 1987-90, Staff Officer Mil. INFO/MFO Sinai 1983-84, Senior UNIFIL Representative in Beirut 14 mndr. 1992-93, Krigskommissær KKO 1990, senere sjef VFH til avgang etter søknad 1999. Som pensjonist utgitt bøkene  EN KONGE BOMBES Nybergsund 11. april 1940,  i 2007 og VERNEPLIKT 2019. Har skrevet en rekke artikler i lokalhistoriebøker om Norge 1940-45, og artikler med forskjellige tema i nettavisen DERIMOT og STEIGAN den senere tid. Emigrerte til Filippinene 2007. Har reist mitt nye hjemland på kryss og tvers, og besøkt elleve andre land i Australasia. Inntrykkene særlig fra Indochina og Kina har bestyrket mitt grunnleggende syn som antikolonialist.
Portrettbilde av Tor Bukkvoll
Sjefsforsker (B.A., M.A., PhD)Tor Bukkvoll har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en doktorgrad i samme fag fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
Før han kom til FFI jobbet han som forsker ved Forskningsstiftelsen FAFO og Institutt for fredsforskning (PRIO) og som foreleser i internasjonal politikk ved Krigsskolen. Han har vært ansatt som forsker ved FFI siden 1996.


Jeg har lest Deres imponerende profil som velstudert på russiske forhold, og lest overskriftene på de arbeider som De har gjort om de forskjelligste tema, alle knyttet til Deres grunnleggende studium om Russland. Jeg har ikke lest hvilke konklusjoner som De har trukket i artiklene.    

Abc/nyheter har 29.desember 2022 et intervju med Dem, hvorvidt De sitres rett eller ei må stå for nettavisens egen regning. 
   

Intervjuet er så oppsiktsvekkende at jeg som ‘bare har erfaring fra tjeneste med støvla på’ må reagere. Det som De hevder er til de grader så grunnleggende feil.
   

Her er mine kommentarer:
Har Putin noen gang sagt at hele Ukraina skal okkuperes og slik gi Russland en krigsseier? (Ifølge deg?)   

Aldeles ikke, det er Deres ubegrunnede påstand. Russlands hensikt med operasjonen i Ukraina er å hindre at amerikanske langtrekkende våpen blir plassert der for å true Russland, jfr. USAs nektelse av at Ukraina måtte bli nøytralt. En sekundær hensikt er å innlemme i Russland de fire østlige provinsene av Ukraina med overveiende russisktalende befolkning, kalt Novo Russia. Av denne krigens hensikt følger at en fredsslutning må etterkomme de nevnte russiske krav, noe som fullstendig mangler i Deres utsagn i nettavisen.

Så kommer en dramatisk opplysning: De har bedre situasjonsforståelse enn den russiske krigsledelsen! 

Bukkvold sier i intervjuet:


  ‘Jeg var ikke av dem som spådde krig. Jeg trodde det ikke fordi mange av oss som følger med fra vestlig side hadde en mye bedre situasjonsforståelse enn det Putin hadde. Derfor trodde jeg ikke han ville gjøre det.’ (Gå til krig)
   

Min kommentar: Spørsmålet om krigsåpning dreide seg om hvorvidt USA skulle få adgang til å få skyte ut ballistiske raketter fra Ukraina mot Russland eller ikke. I tilfelle ja ville varslingstiden for en rakett mot Moskva bli bare 5 minutter, noe russerne fant uakseptabelt.    Når Bukkvold og ‘de som følger med fra vestlig side’ ikke oppfattet at varslingstiden var det vesentlige i saken, var det de som hadde misforstått det hele! 

 

Selvskryt skal man lytte til, den kommer fra hjertet.

Utover i intervjuet begår De akademiske grunnleggende feil, ved å lansere  en hypotese og ut fra den bygge på med andre hypoteser. Serien med hypoteser svekker ytterligere Deres troverdighet som sjefsforsker.
 

abc/nyheter skriver at De reagerer på russisk kynisme i krigføringen. Hva De eksakt sikter til er meg ukjent.  Til Deres orientering har ødeleggelse av sivil infrastruktur til hensikt å svekke et fiendelands evne til krigføring, i tilfelle Ukraina tvinge befolkning til å forlate bopel for å finne andre steder å bo. Det kalles asymetrisk krigføring, som kan sammenlignes med USAs bruk av napalm mot vietnamesiske jungellandsbyer under Vietnamkrigen, jfr. ‘The Hanoi Girl’ som kom naken løpende mot fotografen. Regerte De offentlig på det?
   

Til slutt diskuter De mulighetene for et opprør i Russland mot Putins krigføring i Ukraina, noe jeg ikke vil kommentere fordi jeg ikke har god kjennskap til Russland og de russiske indre forhold.
   

Hovedinntrykket av hva abc/nyheter tillegger Dem i intervjuet er meget forskjellig fra hva jeg oppfatter. Som erfaren med å lese og tolke ugraderte opplysninger våger jeg påstanden at De uttaler Dem om Ukrainakrigen som en budbringer for amerikansk etterretningstjeneste. For den tjenesten gjelder annet enn at sannheten skal tilføres de store masser av folket.

Forsidebilde: Ben White
                                     1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 330 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  31 desember 2022 10:19

  Har det kome noko anna enn Russland-hets og Nato-reklame frå FFI?

  Sanninga får betre kår i Noreg om FFI vert lagt ned.

  Hadde ikkje Nato blanda seg inn i Ukraina, kunne krigen ha vore unngått eller fått eit mykje mindre omfang. Kvifor skal Russland finna seg i å få Nato på dørstokken? Me får ikkje fred før Nato har tapt denne krigen òg.

  Svar
 • Alle ekspertene som kommenterer krigen i MSM er klassifisert som PP (politisk pålitelig). De er nøye utvalgt av politisk ledelse i sine departement. De må kunne stå i løgn over tid. De vet deres publikum i 90% av tilfellene uvitende tosker. «Ekspertene» høster ingen respekt, aktelse eller støtte i sitt kollegium. Alle forstår disse æreløse løgnerne prøver surfe inn fordeler på sin kjendisstatus. De er de tarveligste deltakere i «krigen». Propagandister. Løgnere. Illusjonister, men nyttig i kampen om «heart and minds», men tarveligheten i oppgaven fortjener ingen aktelse.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Den nye finlandiseringa:

Sverige og Finland på full fart til ny underkasting

Previous Post

Stadig nye studier viser sammenhengen:

Hjertebetennelse og vaksiner.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.