POSTED IN EU

Er EU skapt og kontrollert av eliten?

EU sin forplikting må vere til det europeiske folket og ikkje til NATO sine krigsplanar eller den økologiske utopien til globalist-elitar

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Av Northern Light

EU er et globalistisk prosjekt. Europas befolkninger stemte ja til EU, fordi EUs grunnleggere, den globale storkapitalen, brukte sin hovedstrømpresse og media og politikere til å presentere EU som noe som skulle komme EUs innbyggere til gode, det skulle være et felleskap mellom europas befolkninger, med felles sosial og militær sikkerhet, og «en vil kunne reise mellom landene uten pass», og fattige EU-land vil bli løftet opp og få samme levestandard som de rike EU-landene, blant annet.

Nå vet mange EU-innbyggere bedre. De rike har blitt rikere og de fattige fattigere helt siden EU ble opprettet, og i stadig raskere takt år for år. Mindre matprodusenter får stadig dårligere kår, også kystfiskere. Arbeidsvilkår og lønninger har blitt dårligere, og pris på bolig, strøm og mat for høye for en stor del av arbeider-og lavere middelklasse.

EUs innvandrerpolitikk, med hovedvekt på innvandring fra MENA-land som ikke integreres, erstatter ikke den etnisk opprinnelige vertbefolkningen i den produktive delen av økonomien når de går av for aldersgrensen. Det er vertbefolkningen som står for skatteinntektene, og har dessverre en negativ fødelsvekst i alle EU-land. Når de foretrukne innvandrerne er fra MENA-land har en positiv fødselsvekst, og selv tredje generasjon ikke integreres, vil EUs innvadringspolitikk alene få økonomiene overende, en globalistisk strategi for å ta over landene når statsgjelden blir ubetalbar.

Når da EUs globalistiske ledelse vil bruke tusenvis av milliarder sammenlagt på ikke bærekraftig innvandring fra MENA-land og den enorme kriminaliteten som følger, «grønn» energi, plandemier og en militær opprustning etter ønske fra det militær-industrielle komplekset, er det arbeider-og lavere middelklasse og mindre produsenter i land og hav-bruket som hele tiden må betale smertelig på alle måter. Det er de som betaler det meste av skatter og avgifter. Rothschild-bankieren Macron vil at de rike ikke skal betale skatt i det hele tatt.

Det vil ser i dag, er bare en begynnende kuliminering av hva et globalistisk prosjekt som EU gjør når det har fått virket i flere tiår; landenes suverenitet og råderett svinner hen, og den globale storkapitalen som står bak, overtar eierskap av energi som strøm, olje og gass, som er innsatsfaktorene i landbruket og for produksjon av gjødsel.

Resultatet er at finanskapitalen kan diktere og instruere sin EU-kommsjon, deres egne, til å gjennomføre en politikk med klima-narrativet som påskudd, en svindel som gir tradisjonellt landbruk skylden for en global oppvarming som ikke skjer. Dette for å kunne skremme innbyggerne til å la seg kontrollere på individnivå med digital ID, en digital sentralbankvaluta i 15 minutters byer, ikke for klimaets skyld, men for total kontroll.

Å kunne reversere globalismen krever en politisk oppvåkning av landenes befolkninger, så de forstår at landenes ressurser må eies og styres av folket. Det eksistensielle, som mat, drikkevann, strøm, drivstoff, bolig, vann og avløp skal ikke ha priser som et resultat av spekulasjon, som det blir når markedskrefter bestemmer prisen. Heller ikke pris på utdanning og helsevesen. Det krever et «folkets great reset», som gir folket eierskap over landets ressurser, og fordeler det blant landets etnisk opprinnelige innbyggere, det motsatte av WEF Davos finanskapitalens Great Reset.

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Hvis Europa kjører seg helt på grunn og blir fattig, ikke nok i den plyndra statskassa hverken for MENAer eller innfødte, så vil de innvandrede frivillig utvandre hjem.
    EU som USA er unioner som kan komme til å bli oppløst, Texas først, så Ungarn, så Jugoslavias NATO-mishandlede etc..
    Vårt imperium er på dødsleiet, vår tid er kommet.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Verden er en teaterscene:

Kong Charles har ikke kreft.

Forrige innlegg

Uforklarlige blodpropper etter vaksinering:

Hundrevis av balsamerere forteller nå om merkelige fibrøse blodpropper de finner i lik.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.