POSTED IN Helse

Er du ikke syk defineres du som det.

Vi vet hvem som trenger legemidler.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Vi offentliggjør denne artikkelen fordi den reiser en del svært viktige problemstillinger når det gjelder psykisk helsearbeid som sjelden diskuteres. Jeg vet det for jeg har jobbet innen feltet i 25 år og kan underskrive at en hel del av det som her fremføres er korrekt. Om alt er korrekt tør jeg ikke si noe om, men mangelen på diskusjon, kontroll, utprøving og ikke minst finansiering av legemidlene som presenteres og leveres befolkningen er god nok grunn til å publisere denne artikkelen.

Den blir naturligvis ignorert av helsemyndighetene og de som finansierer forskningen av legemider og pusher dem på befolkningen, altså legemiddelindustrien.

Uten spørsmål og diskusjoner blir det ingen endringer – det er helt sikkert.

Knut Lindtner
Redaktør

Du er syk.

Av Reidun Carstens.

Psykiaterne insisterer på at du skal tro at deres stoffer er sikre og effektive – for de er eksperter innen mental helse, og det er ikke du. «Før solgte man medisiner mot sykdommer. Nå selger man sykdommer som passer til medisinene«. Dette meddelte Marcia Angell, forhenværende sjefsredaktør i The New England Journal of Medicine.

Legemiddelindustrien har holdt det gående svært lenge. Allerede for 30 år siden uttalte tidligere øverste sjef i Legemiddelgiganten Merck, Henry Gadsden, at hans fremste mål var å selge medisiner til friske mennesker. Uttalelsen ble publisert i bladet Fortune.

Legemiddelindustrien er langt ved å lykkes. Salget av nevroleptika og antipsykotiske medisiner har eksplodert, også i Norge. Siden 1952 har DSM – Diagnostisk og Statistisk Manual over mentale forstyrrelser – psykiatriens faktureringsbibel – vokst fra et lite hefte med 112 psykiske lidelser til nå en enorm bok på 886 sider og inneholder omlag 400 ulike psykiske lidelser. Og boken og økningen i antall ulike mentale lidelser øker år etter år.

Det var allerede i 1997 at lobbyister fra legemiddelfirmaene fikk overtalt kongressen i USA til å tillate reklame for psykofarmaka på amerikansk TV. Dette åpnet slusene for en strøm av reklame til verdi som gikk fra 595 millioner dollar i 1996 til 4,7 milliarder dollar i 1997. Det er slik psykiatere og legemiddelfirma har kunnet bruke hver eneste kanal de har innflytelse på til å hamre løs med et eneste ubønnhørlig budskap: «Du er syk, vi har løsningen, oppsøk legen din».

Massiv markedsføring.

Hva kan årsaken være til at psykiatere og legemiddelindustrien klarer å overtale millioner av leger til å skrive ut psykoaktive midler til så mange millioner mennesker? Vel, det begynner på legekonferanser. Konferanser som ofte er betalt av legemiddelselskapene.

Respekterte tidsskrifter utgir også undersøkelser skrevet av medikamentfirmaenes «ghostwritere», som falskt tilskrives fremstående psykiatere som får penger for å sette navnet sitt på dem. Som et resultat av dette skriver så godtroende allmennpraktiserende leger ut psykofarmaka i hytt og pine. Dette da de samme leger er blitt fortalt og forsikret om at medikamentene er både trygge og nødvendige å skrive ut til pasienter med ulike psykiske plager.

Berømte mennesker benyttes i aggressive reklamekampanjer for antidepressiva og antipsykotiske preparater i USA. Kjendisene blir betalt alt fra mellom 20 000 dollar til 2 millioner dollar for oppdrag på vegne av legemiddelprodusentene. Det foreligger ingen bestemmelser i USA som kan påvise fakta rundt det kjendisene promoterer for av legemidler. Det er slett ikke sikkert at de verken har sykdommer eller tar pillene. Vince Perry er en av de såkalt sofistikerte reklame-ekspertene i markedsføringen av medisinsalg. Han arbeider med legemiddelfirma der han også bistår disse med å finne opp nye sykdommer.

I en artikkel ved navn» The art of branding a condition «avslører han på hvilken måte de ulike selskapene kreerer nye mentale lidelser. Kan man definere en bestemt tilstand med sammenfallende symptomer på lidelsen overfor leger og pasienter, er jobben gjort og du kan dermed markedsføre det legemiddel som desidert er best egnet for nettopp denne mentale tilstand.

– Er du sjenert, noe som for øvrig er helt normalt at noen mennesker er, så vil man i dag få diagnosen «sosial angstforstyrrelse», og medisinert deretter.
– Kvinners menopause er nå en hormonmangelssykdom.
– Uoppmerksomme / stressede kontorarbeidere får diagnosen «voksen ADD».
– Er du opptatt av riktig kosthold, vel da er det ikke langt unna Healthy Health Disorder.
– Dersom du snakker til Gud, ber du, snakker Gud til deg er du schizofren.

Mental helsescreening.

I USA insisterer psykiatere på at universell mental helsescreening vil være til gode for alle. Drømmen deres er i ferd med å gå i oppfyllelse med en rådgivergruppe for presidenten kjent som Den nye frihetskommisjonen for mental sunnhet. Disse legger planer om å screene store deler av det amerikanske samfunnet for tegn på mentale sykdommer.

For mange er mental helse-screening allerede en realitet. Fosterbarn blir rutinemessig screenet og gitt medikamenter. Likeså menn og kvinner i uniform. Det er allerede planer på plass om å screene og muligens medisinere gravide kvinner og deres ufødte barn. For å finansiere denne medisineringen, har psykiatere og forskere finansiert av 11 ulike farmasøytiske selskap laget et trinnvis flytskjema som krever de nyeste og dyreste psykiatriske midlene til pasienter med psykiske problemer. Virker ikke dette, ja da er veien kort til elektrosjokkterapi.

John Virapen – Lykkepiller og ADHD.

John Virapen forfatter av boka, Dødlige bivirkninger, arbeidet i mange år som legemiddeldirektør i et stort medisinselskap Eli Lilly. Han hadde ansvaret for Skandinavia.

John Virapen arbeidet på toppnivå hos Legemiddelprodusenten Eli Lilly i Sverige. De siste 30 årene har det ikke kommet noe som virkelig kurerer sier han. Det handler bare om symptomer. Legemiddelindustrien er avhengig av at mennesker er syke, og industrien bidrar bevisst til å ødelegge folks helse. De opprettholder medisinforbruket hos folk, slik at bransjen tjener penger så lenge folk lever.

Virapen mener også lønningene for topplederne i bransjen viser at dette ikke handler om annet enn spekulativ profitt. Toppsjefen for Ely Lilly har en årslønn på 19 millioner dollar. Man kan ikke tjene penger i en slik skala uten at det er noe kriminelt involvert. Verst er de engelske og amerikanske selskapene. Og de har sentrale datterselskaper i Norge og Skandinavia ellers.

Blant legemidlene Virapen har jobbet med er «lykkepillen» Prozac. Han forteller hvordan godkjenningen av det antidepressive legemiddelet i Sverige skjedde ved hjelp av grov korrupsjon, med en prislapp på 100 000 kroner. Slikt mener Virapen ikke er uvanlig i legemiddelindustrien. Slikt skjer, også på enda høyere nivå enn der Virapen arbeidet. Industrien visste godt at Prozac ga alvorlige bivirkninger. De gjemte unna dokumentasjon. Det var viktig å få legemiddelet raskt på markedet i Skandinavia, siden regionen er viktig for industrien fortalte Virapen.

Virapen har skrevet boken Piller og Profitt. Han avslører i boken om dødelige bivirkninger, milliarder av kroner på markedsføring, uetiske metoder, påvirkning av legestanden og myndigheter og pasienter, manipulasjon av forskningsresultater og bestikkelser. Forskning på psykofarmaka er ytterst subjektiv og full av manipulering.

Slik beskrives ADHD: ADHD er en av de vanligste nevroutviklingsforstyrrelsene i barndommen.

Virapen mener diagnosen ADHD er konstruert av legemiddelindustrien, for å skape et marked for nye medisiner. – Hva er ADHD? Ingenting! Men industrien tjener ca 8 milliarder dollar i året på denne diagnosen. Nylig kom det er rapport fra Nederland, om barn som har dødd som følge av leversvikt ved bruk av Strattera, som er et Lilly-produkt.

Diagnosen ADHD oppsto ved håndsopprekking i 1987 i den amerikanske psykiatriforening. Det finnes overhodet ingen fysiologiske bevis, og diagnosen settes kun ut fra observasjoner. Opprinnelig skulle ikke Ritalin / Concerta / Strattera gis til barn og unge da det blant annet kan skape depresjoner. Virkestoffet, metylfenidat som er en variant av amfetamin er vel bedre kjent som en rusgift. Mellom 2004 – 2006 økte antallet av de som fikk diagnosen ADHD med 71 % og salget av Ritalin går så det suser.

Men det er ikke bare depresjoner forbundet med Ritalin, Concerta og Strattera. FDA – det amerikanske legemiddeltilsyn ga alvorlige advarsler mot ADHD-medisin i mars 2006. Store psykiske bivirkninger som psykoser, mani og hallusinasjoner er knyttet til bruk av ADHD-midlene. Ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Texas oppdaget man allerede i 2005 at samtlige 12 barn som de testet utviklet skader på kromosomene etter kun 3 måneders bruk av Ritalin / Concerta.
4,5 millioner amerikanske barn i alderen 5 -17 år hadde fram til 2006 fått diagnosen ADHD, Statens legemiddeltilsyn i Norge oppdaterte skadevirkningene i mai 2009. Men til liten nytte, salget av Ritalin bare øker og øker.

Psykiatriske diagnoser kan være ødeleggende.

Den amerikanske psykiateren Laurence Simon har foretatt forskning innen psykiatrien i ti år. Han er kommet til at psykiatriske diagnoser er fantasiprodukter og svært ødeleggende.Laurence Simon viser også til psykiaterne Thomas Szasz, Ron Leifer, R.D. Laing og Seth Farber som har kommet til den konklusjon at begrepet mental sykdom er uhensiktsmessig og misledende. Dr.Simon har gått så langt at han har foreslått en ny diagnose for seg selv i neste DSM: Psychiatric Diagnosis Denial Disorder, oversatt til norsk : Psykiatriske diagnosers fornektelses syndrom (PDFS).

Som Vally Vegge skriver i sin bok Psykiatriens Houseparty må den psykiatriske løgnen avsløres. Siden psykiske lidelser ikke har noen påviste somatiske årsaker, så finnes det heller ingen slike å medisinere, behandle eller helbrede. Kroppen og hjernen kan forgiftes med rusgifter. Slik forgiftning endrer psyke og soma på en ukontrollerbar måte. Tar man flere ulike doser av kjemisk gift, kan det gå riktig så galt.

Feilmedisinering og feilbehandling.

Psykofarmaka har store og alvorlige bivirkninger. Minst 10% av Norges befolkning bruker nå psykofarmaka. I USA, med referanse til filmen Prozac Nation skrives det ut 300 millioner resepter på psykofarmaka årlig. Omlag en million amerikanere blir hvert år innlagt på sykehus som følge av alvorlige bivirkninger. Dødstallene er estimert til rundt 100 000 årlig. Hvor mange som begår selvmord både her i Norge og USA som følge av overforbruket av psykofarmaka har man ingen oversikt over.

Psykofarmaka er en samlebetegnelse for legemidler (snl.no) hvis hovedeffekt er å påvirke psykiske funksjoner og dermed brukes i behandlingen av psykiske lidelser (Store Medisinske Leksikon)

Den vitenskapelige komiteen til Det europeiske legemiddelkontoret EMEA har nå konkludert med at bruk av lykkepiller gir økt risiko for selvmordstanker og forsøk på selvmord. Kliniske undersøkelser viser at brukere av antidepressiva blir mer aggressive og sinte. En dansk professor mener barn helt ned i femårsalderen kan ha nytte av lykkepiller. Her skurrer det mye synes jeg.
Overlege Bjørn I. Gustafsson ved St. Olavs Hospital i Trondheim sier (fra hans doktoravhandling) at lykkepillene kan gi økt risiko for benskjørhet.

Ved bruk av lykkepiller økes mengden av signalstoffet serotonin i hjernen, men også mengden serotonin i kroppen for øvrig påvirkes. Ved normal bendannelse er det balanse mellom de ben-produserende osteoblastene og ben-nedbrytende osteoklastene. Lykkepillene ser ut til å forrykke denne balansen. Barn på lykkepiller opplever hemmet vekst, som også har sammenheng med pillenes innflytelse på skjelettet.

I sin bok dødelig terapi skriver psykolog Ellen Kolsrud Finnøy at bruk av lykkepiller som Cipramil, Seroxat, Zoloft er ren lobotomi av hjernen. Lykkepillene skaper ofte det de skal kurere, blant annet panikk, tilbakevendende depresjon, angst og stress. De kan gi kronisk tretthet, en sløv, lobotomiliknende effekt, og medføre grunnhet i personligheten. De øker aldringen og kan føre til hukommelsestap og alvorlig sykdom. Før ble antidepressiver primært brukt i tungpsykiatrien.

Det er bemerkelsesverdig at de nye antidepressivene sprer seg til store grupper av befolkningen. Man vet også at feilmedisinering kan påføre pasientene en lidelse som følge av feil bruk av medisiner. Her kan jeg godt nevne det antipsykotiske apedopet Nozinan. Sjansen er meget stor for å utvikle både psykose, sinne, aggressiv adferd med mer. Zyprexa, Seroquel, Haldol, Rispertal og en mengde andre antispykotiske medisiner gjør over tid meget stor skade og innrapporterte bivirkninger/dødsfall er mange.Stort sett har all psykofarmaka i det alt vesentlige samme bivirkninger.

Selv om psykotrope midler selges som sikre og effektive, hvorfor da den dramatiske økning av bivirkninger og «nye» sykdommer knyttet opp til bruk av psykofarmaka? Hos barn registreres det sukkersyke, hjerteproblemer og ikke minst fedme. Hos gravide kvinner som medisineres på dette, er risikoen stor for alvorlige fødselsskader. Dog, er trolig det mest alvorlige aggressiv og voldelig adferd, inklusive selvmord forbundet med antidepressiva og psykofarmaka. Som en ikke navngitt psykolog har uttalt: «Jeg tror at vi vil se en enorm stigning i vold og selvmord samt en økning i merkelig oppførsel/adferd som vi tidligere aldri har sett. For i løpet av meget kort tid, har vi virkelig begynt å forgifte hjernene våre med disse utrolig giftige stoffene».

Skaff deg fakta.

Psykiaterne insisterer på at du skal tro at deres stoffer er sikre og effektive – for de er eksperter innen mental helse, og det er ikke du. Men sak etter sak beviser at det kan få katastrofale følger å stole blindt på hva mange sier. Flere leger sier at dette er fakta du trenger å vite : Det er ingen vitenskapelige bevis i det hele tatt på at psykofarmaka er løsningen på noe psykisk problem. Psykofarmaka skjuler symptomer og gir alvorlige bivirkninger på kort og lang sikt. Som Dr. Thomas Szasz – professor emeritus i psykiatri sier: – Psykiatri er kanskje den mest ødeleggende kraften som har påvirket samfunnet i løpet av de siste 60 årene.

Menneskerettighetsbrudd i psykiatrien.

Den 10. desember 1948 vedtok og kunngjorde FNs tredje generalforsamling Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Det finnes ikke noe område hvor menneskerettighetsbruddene er så mange, så alvorlige, så systematiske som i psykiatrien. Det kan påpekes brudd på minst 15 artikler, med andre ord på halvparten av menneskerettighetserklæringens 30 artikler.

Norge ligger på Europa-toppen i tvangsinnleggelser og tvangsmedisinering. Vi må rette søkelyset på en psykiatrilov og et samfunn preget av at snart er alle syke. Noe vi slett ikke er. Imidlertid kan man bli meget syk av feilmedisinering, der jeg tror psykofarmaka er tungt inne i bildet. Legemiddel-industrien skyr ingen midler for å få solgt sine meget giftige medikamenter faktisk også til mennesker som overhodet ikke skal ha disse preparatene.

Når så dette er sagt, betyr det ikke at jeg ikke mener vi har behov for seriøse og dyktige psykiatere. Noen mennesker er alvorlig syke og må tungt medisineres for å ikke skade hverken seg selv eller andre. Men at halve verden består av mennesker som har behov for antipsykotika, antidepressiva med mer, er ikke sammenfallende med hva som er virkelig.

Fra Nyhetsspeilet, publisert 8 Juli 2010.
Noe forkortet av Northern Light, linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Du er syk.

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • » Hva kan årsaken være til at psykiatere og legemiddelindustrien klarer å overtale millioner av leger til å skrive ut psykoaktive midler til så mange millioner mennesker?

  Jo fordi en naturlig reaksjon/protest på et dyfunksjonelt samfunn/kultur skal sluses inn i et sykdomsbegrep, og tøyles.

  Så blir det lov å drepe. – Hvis det gjøres i statlig regi.
  Så blir det forbudt å leve etter egne (forskjellige ) sunne og forskjellige retningslinjer, hvis alle er lært opp til å være konforme.
  Med tilhørende depresjoner og ‘sykdom’ for de som får en naturlig psykisk og somatisk reaksjon.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Helse dreier seg om penger for Pfizer:

Etter covid-vaksiner satser de nå på kreftmarkedet.

Forrige innlegg

Hvor kommer denne drapslysten fra?

Europa på randen av ny krig.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.