POSTED IN Helse, Økonomi

Er du frisk er du dårlig butikk.

Big Pharma tjener på sykdom, ikke på friskhet.

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

DET ER STOR FORTJENESTE OG IKKE GOD FOLKEHELSE SOM ER MÅLET FOR LEGEMIDDELGIGANTENE.

Northern Light

(Innlegget er hentet fra derimot.no sin kommentarspalte.)


Det vi har sett siden starten av den konstruerte koronakrisen, er at alternativ medisin for Covid har fått negativ omtale i hovedstrømspressen, og representanter for farmasi-industrien (Big Pharma) som fremstiller vaksinene har advart kraftig mot all annen behandling for Covid enn mRNA-injeksjonene kalt vaksiner. Blant annet har behandling med blant annet vitamin D blitt nærmest latterliggjort, enda det er sakkyndige som virologer og mikrobiologer som har anbefalt det.

Helt fra starten har den moderne farmasøytiske industrien grunnlagt av John D. Rockefeller, gjort alt for å fjerne konkurrenten naturmedisin og holistisk medisin, som homeopati og elektroterapi.

Flexner-rapporten, som ble finansiert og utformet av Rockefeller og Andrew Carnegie, ble presentert for kongressen i USA i 1910, som influert av den innførte vedtak som ga den farmasøytiske industrien grunnlagt av Rockefeller flere fordeler.

Som at legeutdannelse i USA, siden fulgte resten av den vestlige verden og Norge, skulle være basert på skolemedisin, såkalt allopatisk medisin. Dette gjorde at Rockefellers farmasøytiske industri fikk monopol på behandling av sykdommer med medikamenter. Legene ble selgere for Rockefellers legemiddelindustri. Den farmasøytiske industrien fikk stor fortjeneste i og med at den kunne langt på vei selv bestemme mye av prisen på legemidler.

Rockefeller selv brukte aldri legemidler fra den farmasøytiske industrien han grunnla, han brukte homeopatisk behandling, og ble 98 år gammel. Han visste at legemidlene gjorde mer skade enn gagn, og unngikk dem selv. Det var altså profittmotiv som var grunnen til at han grunnla legemiddelindustrien, ikke folks helse. En digresjon blir at Apple sjefene begrenser egne barns bruk av selskapets iPad og iPhone mobiltelefoner, de vet at strålingen er farlig.

En interessant observasjon er at den vestlige befolkningen blir sykere og sykere for hvert tiår, til tross for at den bruker mer og mer medisiner. Medisinbruken har økt kolossalt de siste tiårene, og skulle en ikke forvente at siden medisiner skal kurere, at folk ble friskere? Gir bruk av mange medisiner bivirkninger, som må behandles med andre medisiner, kan det være tilsiktet?

Hvert år rundt om i verden forlater leger skolemedisinen og går over til naturmedisin. De må ha oppdaget at mye av den farmasøytiske industriens legemidler gjør folk avhengige av medisiner men som kurerer ikke pasienten. Dette er ideelt for industrien, de får kunder som for resten av livet må ta medisiner som gir dem stor fortjeneste.

BlackRock hit by hefty fine in Germany | Business | Economy and finance news from a German perspective | DW | 23.03.2015

Men naturmedisinere ordinerer medisinen som er best for de fleste med feks høyt blodtrykk og diabetes, som er sunn kost med mye vitaminer og mineraler, og mosjon. De vestlige befolkningene spesielt spiser mye prosessert mat for mye sukker, salt og feil fett og med mange tilsetninger, som skal tilberedes raskt. Det er nesten så en kan kalle mye av maten fastfood for middagsbordet. Folk spiser seg syke, og en kan notere seg at den enorme næringsmiddelindustrien og den farmasøytiske industrien har de samme finansielle eierne, kapitalforvaltningsselskapene BlackRock, Statestreet, Vanguard med flere.

Det dreier seg ikke om helse for Big Pharma, det dreier seg om å gjøre så mange som mulig avhengig av deres dyre medisiner. Hvordan pris blir kalkulert for et legemiddel, er det vanskelig å få innsikt i for utenforstående til industrien. Patentrettigheter og konkurranseregler gjør at legemidler fremstilles med enorm fortjeneste.

Administrerende direktør for legemiddelgiganten Merck, sa i et intervju til magasinet Fortune for noen tiår tilbake, at målet var at friske mennesker skulle kjøpe deres medisiner. Igjen, det viser at profitt og ikke helse som er industriens mål. Marcia Angell, tidligere sjefredaktør i The New England Journal of Medicine bemerket at:
«Før solgte man medisiner mot sykdommer. Nå selger man sykdommer som passer til medisinene».

Vitamin D, sollys og solbeskyttelse

Vitamin B er rimelig å fremstille og er ikke patentert som Ivermectin, og er derfor en trussel for legemiddelseskapene som fremstiller Covid-19 vaksinene. Skulle Covid ha blitt behandlet med en blanding av vitaminer som D, C og sink og Ivermectin, som flere fremstående forskere innen virologi har anbefalt, hadde Big Pharma tapt flere hundre milliarder dollar.

Men eierne av den farmasøytiske industrien er også eiere av vestlig presse og media (MSM), som har fungert som et PR-byrå for selskapene som fremstiller mRNA-injeksjonene kalt vaksiner. Så lenge 95% av verdens befolkning kun informerer seg med MSM, kan den mest skruppelløse og profittorienterte industrien i verden, den farmasøytiske industrien, gni seg i hendene over astronomisk fortjeneste.

Forsidebilde: Madison Agardi

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • Det å tjene (penger) på forskning og produksjon burde være legitimt. Som folk ellers gjerne tjene på SITT arbeide.
  – Eller feks. forskning for å få bedre eller raskere biler. Trenger vi raskere biler?
  Tja, noen vil ha det. Og på sikt KAN det komme noe positivt for alle bilprodusenter eller brukere.
  Og over 80% av all forskning på ny medisin er kun et tapsprosjekt, – som ender i fiasko, – og tap. Da er det naturlig at man gjerne vil tjene dette tilbake på de lille prosentene som lykkes. Ingen produsenter/forskere har råd til bare pengetap over tid.
  Og så er det slik at vi/mange liker kvikk fix.
  Selv om vi nok vet at en sunn kropp forlanger godt stell over lang tid. – Og at vi burde være flinkere til å observere, og tro på, egen kropps signaler/formidling og hva vi sjøl trenger. – Enn legemiddelprodusentene (eller bilprodusentene) sin tro på egen forskning, – og markedsføring.
  Markedsføring ofte forkledd som vitenskap i media. For media vil også selge. – Og vet at folk gjerne kjøper «informasjon» om kvikke fix.
  Enten det er «naturmedisin» man ønsker å tro på, eller noe annet.
  Men uansett er det viktig å kjenne etter om man er syk, eller om det bare dreier seg om en samfunn/tids – hysteri, før man tar, eller tvinges, til å ta/kjøpe medisin man antagelig ikke trenger.

  Svar
  • «viktig å kjenne etter om man er syk»
   Utrolig hvor syk man kan bli bare man kjenner god etter.

   Svar
 • Apropos digresjonen du nevner her, Northern Light om at Apple-sjefene begrenser egne barns bruk av selskapets iPad og iPhone mobiltelefoner fordi de vet at strålingen er farlig: Den avdøde finske forfatteren Rauni Leena Luukanen fortalte for noen år siden om en klasse med barn i den finske grunnskolen der bl.a sønnen til en av Nokia-sjefene gikk. Hun sa at alle i denne klassen hadde mobiltelefoner bortsett fra sønnen til denne Nokia-sjefen.
  Han (sønnen) hadde altså ingen mobiltelefon.
  De færreste idag, også foreldre/voksne, tenker vel knapt på at f.eks iPhoner stråler ganske mye og lar 9-10 åringer gå lenge rundt med disse i bukselommene.

  Svar
  • Skremmende å se utviklingen med stråling fra mobiltelefoner ol. (ikke minst 5G), Wifi routere, TV, + alle smartprodukter (herunder strømmålerne som vi ble tvunget til å ha i husene våre) samt den strålingen man utsettes for på sykehus (med tanke på stråling er dette en av de farligste plassene å oppholde seg.) Når jeg nå skriver dette så kommer jeg på at tidligere sjef for WHO for noen år siden, GHB, (utdannet lege, så hun har utvilsom vært innom temaet) hun uttalte at hun ikke tålte mobiltelefoner på grunn av stråling … meeen, gratis sykehusopphold i Norge, det forlangte hun etter å ha vært skatteflyktning noen år … Da kunne hun leve med strålingen. (penger spart er penger tjent).

   Kjøp og les boken av Arthur Firstenberg – Den usynlige regnbuen – oversatt til norsk av Einar Flydal og Elsa Nordhagen. Gir god innsikt i helseplager som følge av strålingen vi utsettes for. Ta også gjerne med boken, 5G og vår trådløse virkelighet. (Einar Flydal og Elsa Nordhagen) Bøkene utfyller hverandre. Til tross for temaet – lettleste og de gir en fantastisk innsikt i den «stråletåka» (med påfølgende helseplager) vi lever i.

   Svar
   • Northern Light.
    19 april 2022 15:54

    STRÅLING FRA 5G OG ANDRE KILDER DESIMERER BESTANDEN AV POLLINERENDE INSEKTER. DRIVER BIG TECH KRIG MOT LIVET PÅ JORDEN?

    Bekymringsfullt er alle rapporter om påvirkningen elektromagnetisk stråling har på insektlivet, da først og fremst på pollinerende insekter som humler, bier og veps. Det har blitt merkbart mindre insekter de siste 20 årene. I somrene for over ti år siden var det humler og bier som kom på besøk gjennom åpne vinduer nesten hver dag, og som jeg måtte hjelpe ut igjen. De siste årene er et bare blitt et par hver sommer.

    For 20 år siden summet det kraftig fra syrintreet under blomstringen spesielt, det var mange humler, bier og veps på hver eneste gren. I de siste årene er det bare noen få. Og det er nesten ikke edderkopper å se i huset, for det er ikke insekter igjen som de kan fange.

    Når Marconi startet sine eksperimenter med radiosendinger fra en antenne til en annen på Isle of Wright i 1904, ble det observert insektdød i «gaten» mellom antennene hvor det meste av radiostrålingen befant seg. I Australia ble det observert humler som falt ned på gårdsplassen på en eiendom nær en 5G mast når den ble satt i prøvedrift.

    «En rekke forskere peker derfor på at eksponeringen for elektromagnetiske felt må ned for å redde insektene – og oss selv, og at ytterligere økning av eksponeringen driver livet på kloden raskt inn i et katastrofescenario. 5G er en oppskrift på nettopp en slik økning av elektrotåka: delvis gjennom at eksponeringsnivåene i strålekjeglene tillates å bli vesentlig høyere, delvis fordi pulset stråling – som er biologisk aktiv nærmest uansett hvor svak den er – blir mer allestedsnærværende.

    Det publiseres stadig forskningsartikler som påviser hvor skjør hele insektverdenen er for elektromagnetiske felt. Jeg omtalte en del slike artikler om insekter, fugler, planter og dyreliv i en serie bloggposter sommeren 2017 (Trådløst skaper miljøkatastrofe 1-7). I disse bloggpostene omtales:
    – sju studier av trær som skades av mobilmaster og radiomaster
    – én observasjon av bladlus som påvirkes av radar
    – én feltrapport om fugler som forsvinner rundt 4G-master
    – én studie som viser sammenbrudd blant storker med reir nær mobilmaster
    – én studie av gråspurv som forsvinner
    – ni forskningsstudier om hvordan biers navigasjonsevner og andre evner ødelegges av mikrobølger
    – to studier av maurs reaksjoner på mobiler, WiFi o.l.
    – én samlestudie av elektromagnetiske felts innvirkning på amfibier
    – én studie av deformasjoner på rumpetroll
    – én samlestudie om virkningene på insekter
    – én studie av endringer i finkers hjerneaktivitet som følge av eksponering for GSM».
    Kilde: Einar Flydals blogg 01.03.2019, artikkel: Velge mellom 5G og insekter? Vi får ikke begge deler.

    Når 5G antennene plasseres tett, spesielt i tettbygd strøk, blir det en elektromagnetisk tåke langs bakken og lavere luftlag som insekter og fugler ikke kan unnslippe. Med 2G og før WiFi var strålingsbuntene smalere og mye mer spredte, og insekter og fugler som fløy igjennom dem, ble eksponert i mye kortere tid.

    Nå slipper ikke insekter og fugler unna, de blir eksponert for kortbølget stråling når de flyr, spiser, hviler eller sover. Skal det nå på toppen av en matforsyningskrise i verden komme en kollaps i bestanden av pollinerende insekter, som ytterligere vil bety stor nedgang i matproduksjonen? Med alt det andre som skjer, kan en saktens spørre seg om det er et koordinert angrep på menneskeheten fra finansfolket bak Big Tech.

   • Takk. Til dette er det bare det å konstatere, at om innsektene hadde fått råde grunnen alene hadde det gått så det suste. Om menneskene hadde prøvd uten innsektene så hadde vi ikke overlevd som art.

   • Er ikke helt enig med deg her. Kjøp heller bøkene jeg henviser til over, les deg opp på den forskning som har pågått over flere år. Her er ikke mindre enn over 60 sider med henvisning til kilder og forskningsrapporter som dokumentere de forskjellige sykdommer og pandemier som har vært opp gjennom tiden. Her er faktisk informasjon om mistanker til hendelser som har påvirket/påvirker oss negativt, flere hundre å tilbake. Og som jeg skriver, til tross for temaet som tas opp/skrives om, er bøkene oversatt og forklart på en slik måte at de stort sett er lettleste og forståelig for de fleste. Jeg klarte det – da klarer du det også 😉

 • «…… og avstå fra å skade eller gjøre urett. Jeg skal ikke gi noe dødelig legemiddel til noen eller gi råd om noe slikt. På samme måte skal jeg heller ikke gi noen kvinne fosterfordrivende middel. Jeg skal leve og utøve min kunst rent og fromt…….
  ……..
  Hvis jeg overholder denne eden og ikke bryter den, la meg bli æret for min livsførsel og min kunst av alle mennesker for alltid. Men hvis jeg bryter denne eden og sverger falskt, la det motsatte av dette skje.»

  Den Hippokratiske Ed er det vel få leger av i dag som kan stå inne for; skal vi si 10%? 15%? 20% max?

  Svar
  • Om noen av dem i det hele tatt. Jeg tror dine kalkyler herom er alt for høye.

   Svar
  • Har alltid sagt det – Leger er «heldige» De kan begrave tabbene sine! Men alt må svares for når den tid kommer. Ingen har sluppet unna ennå …

   Svar
 • HUSK! Der finnes ikke penger i god helse. Med tanke på sykdom og medisiner – Av alt som ikke virker, er nok Konjakk det beste. Har det i det minste litt moro mens man er «syk» 🙂

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kritisk tenkning må stoppes.

Bare akseptering av den rådende virkelighetsoppfatningen er godt nok.

Forrige innlegg

Erkebiskopen i Jerusalem:

Kan krigsforbrytere (USA) ivareta menneskerettigheter?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.