POSTED IN Helse, Norge

Er dette strategien?

Hvis en ønsker en sykehuskrise sørger en for lavt D-vitamin-nivå i befolkningen.

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Slik fyller helsemyndighetene opp sykehusene

Innlegget er hentet fra Mer D-vitamin!

Sykehusene er sprengfulle allerede før influensasesongen braker løs for alvor. D-vitamin, det vil helsemyndighetene likevel ikke snakke om.

Sykehus over hele landet øker nå beredskapen fordi mannskapet er sykmeldt og pasientene hoper seg opp i korridorene. Vi ser starten på en planlagt katastrofe.

Leger vet at det har vært kjent i snart 40 år at immunforsvaret ikke greier å skru på produksjonen av immunceller uten tilgang til nok D-vitamin.

Jeg vet at de vet det. Ingen leger jeg har snakket med benekter det. Noen til og med bekrefter at det er helt korrekt at immunforsvaret må ha D-vitamin for å fungere (så lenge de får være anonyme) : Uten D-vitamin får vi ikke produsert immunceller. (Se nederst i artikkelen for kilder.)

person holding white plastic bottle
I dag er det slik at helse-myndighetene sier at vaksiner er viktigere enn å styrke kroppens naturlige motstandsevne. Det tjener vaksineprodusentene på, selv om vaksinene ikke alltid er effektive.

At vi må ha D-vitamin for å produsere immunceller, det holder helsemyndighetene kjeft om.

Universiteter og sykehus pøser istedenfor ut svadaforskning for å «bevise» at D-vitamin ikke har betydning for immunforsvaret. Siste norske tilskudd er Transtudien, som er et suverent eksempel på antivitenskapelig D-vitaminsvindel i regi av helsevesenet.

I Transtudien har deltakerne i utgangspunktet et gjennomsnittlig D-vitaminnivå på 66,6 enheter (nmol/L). Mangel er mindre enn 50. Seks måneder med tran ga en gjennomsnittlig økning på 4,4 enheter (mindre enn sju prosent), som er ubetydelig.

Det er folk med D-vitaminmangel som blir syke av luftveisvirus. Transtudien testet folk som IKKE har D-vitaminmangel.

Det finnes flere slike tullestudier, som i årevis er brukt av myndighetene og mediene for å overbevise befolkningen om at D-vitamin ikke har betydning.

Selve gullstandarden for svadaforskning er den amerikanske Vital-studien, der placebogruppa får 40% av D-vitamindosen til testgruppa.

Vitalstudien er brukt av myndighetene i snart 10 år for å «bevise» at D-vitamin ikke har betydning for verken kreft, hjerte-/karsykdom, beinhelse eller infeksjoner.

Så seint som i august i år publiserte forskningsmagasinet Forskning.no en artikkel om en av de mange svada-studiene som pøses ut med tall fra den komplett useriøse Vital-studien: Tilskudd av D-vitamin forebygger ikke beinbrudd likevel.

Forsker ikke på risikogrupper

Risikogruppene for D-vitaminmangel i Norge er klart definert av Helsedirektoratet i rapporten «Vitamin D i Norge» fra 2018. Overvektige, diabetikere, mørkhudede (spesielt pakistanere) og folk over 70 år er de fire største risikogruppene for D-vitaminmangel i Norge.

Helsedirektoratet skrev i 2018 at de ikke vet nok om D-vitamin til å gi egne anbefalinger til risikogruppene for D-vitaminmangel. Likevel er det ikke gjort noe etter det for å forske på D-vitaminmangelen blant risikogruppene.

woman holding book on bookshelves
Hvem finansierer tulle-studier?

VG-kommentatoren Shazia Majid, som selv hører hjemme i risikogruppene for D-vitaminmangel, skrev i VG at «forklaringen ligger ikke i «kulturen», D-vitamin-mangel, eller underliggende sykdommer«, da hun skulle forklare hvorfor så mange mørkhudede i Oslo døde av Covid-19. Sannsynligvis i blind tillit til «vitenskapen», som pøser ut svadastudier som bare beviser at D-vitamin har mindre betydning for folk som IKKE har D-vitaminmangel.

Vet Shazia Majid at D-vitamin ikke har betydning for forløpet av covid-19 hos pakistanere med D-vitaminmangel? Selvsagt gjør hun ikke det. Det er ingen som har sjekka. Det finnes ikke snev av forskning som underbygger Majids påstand. Er hun bare ansatt i VG for å spre myndighetenes propaganda? Shazia Majid er i allfall ikke en journalist som sjekker fakta og stiller kritiske spørsmål på vegne av leseren.

Neste gang Shazia Majid skal skrive om D-vitamin vet hun at «vitenskapen» hun og kollegene får servert fra myndighetene bare forteller hvordan D-vitamin virker i grupper som IKKE har D-vitaminmangel. Uten at jeg har tro på at det vil gjøre noen forskjell.

D-vitaminmangelen øker fortsatt

Vi påsto tidlig i høst at D-vitaminmangelen i befolkningen akkurat da var historisk og begrunnet det med at immunforsvaret forbruker D-vitamin når det mobiliseres. D-vitamin er drivstoffet til immunforsvaret og immunforsvaret kan gå tomt for drivstoff.

Sykdom kan føre til høyt forbruk av vitamin D

Vitamin D halverte liggetida på sykehuset

De siste to årene har nordmenn fått mobilisert immunforsvarene sine med gjentatte vaksiner og virusinfeksjoner. Enkelte opptil fire-fem-seks ganger. Når immunforsvaret mobiliserer, eksploderer forbruket av D-vitamin.

Forbruket av D-vitamin må derfor ha vært historisk høyt hos de aller fleste av oss de siste to årene. Uten at noen har fylt på D-vitaminlagrene sine av den grunn. Snarere tvert imot.

Fryktpropagandaen mot D-vitamin virker

Det er svært få nordmenn som i dag tror at D-vitamin har betydning for immunforsvaret. I allefall ikke i den grad at det er verdt å etterfylle kroppen med D-vitamin. Derimot tror de aller fleste at det er farlig å ta D-vitamintilskudd uten å ha målt D-vitaminnivået først.

Like ille er det at Kreftforeningen har slått seg på sola som flaggsak etter at folk sluttet å røyke. Målet er å skremme folk ut av sola. Slik bidrar Kreftforeningen massivt for å øke D-vitaminmangelen i befolkningen. Og de har mediene med på laget. Hver sommer er det store kampanjer mot soling i både radio, TV og aviser.

Når folk er like bleike i huden etter sommerferien som de var i mai, da har de ikke produsert mye D-vitamin i huden den sommeren. Da har de heller ikke mye immunforsvar å skryte av når nettene blir lange og kulda setter inn.

Uten et godt immunforsvar fylles det fort opp her.

Sykehusene fylles målbevisst opp

Det har vært kjent i 40 år at D-vitamin er dieselen som driver immunforsvarets anleggsmaskiner. Like lenge har legeindustrien arbeidet målbevisst med å undertrykke denne kunnskapen og øke D-vitaminmangelen i befolkningen. Det lever de godt av.

Det er ingen i helsevesenet som benekter at immunforsvaret må ha D-vitamin for å produsere hormonet som utløser celledeling og produksjon av immunceller. Ikke engang Folkehelseinstituttet benekter akkurat det. Det er ikke mulig å benekte det. Les gjennom litteraturen som er listet opp nederst i artikkelen. Det er ingen som bestrider det som står der.

Nå er spørsmålet om de kanskje har lyktes for godt i det målrettede arbeidet med å skape pasienter til sykehusene. De somatiske sykehusene i Norge har bare 11.000 senger på deling til 5,4 millioner mennesker. I vinter vil den kapasiteten bli solid sprengt.

Kan enkelt snu utviklingen

Helsemyndighetene kan løse denne floken ganske raskt, hvis de vil akseptere vitenskapen som sier at immunforsvaret trenger D-vitamin for å virke.

Hvis problemet er at de vet for lite om D-vitamin, er det raskt gjort å samle kunnskapen som trengs.

 • Er det sant at de fleste som legges inn på sykehus med luftveisvirus har alvorlig D-vitaminmangel? Myndighetene kan enkelt måle D-vitaminnivået i pasientene som legges inn for å finne det ut. Hvorfor har de ikke allerede gjort det?
 • Er det sant at folk med lavt D-vitaminnivå får alvorligere infeksjoner enn folk med høyt D-vitaminnivå? Gi pasientene som legges inn på sykehus D-vitamin og se om det gjør noen forskjell. En enkeltdose på 500.000 enheter vitamin D er beviselig helt uskadelig og vil øke D-vitaminnivået i løpet av noen dager. Hvis sykehusene gir D-vitamin som tilskudd av kalsidiol, vil D-vitaminnivået hos pasientene øke betydelig i løpet av bare to timer.
 • Er det sant at befolkningen blir mindre sykelige hvis D-vitaminnivået i befolkningen generelt øker? Be folk om å ta D-vitamin så det monner og se om det gjør utslag på hverdagen i sykehusene. Det eneste sykehusene risikerer, er at hverdagen for leger og sykepleiere blir roligere.

Helsemyndighetene sto ikke tilbake for å teste covid-vaksiner på hele befolkningen uten at det foreligger noen endelige godkjenning og «vitenskapelige bevis». D-vitamin er i motsetning til covid-vaksiner beviselig harmløst.

Det er gjennomført store undersøkelser på jakt etter skadevirkninger fra D-vitamin. Det eneste som finnes er anekdotiske bevis på at D-vitamin kan være skadelig og da bare i ekstreme doser på flere millioner enheter. Akutt dødelig dose for D-vitamin (LD50) er faktisk ukjent. Det er aldri dokumentert at mennesker har dødd av å spise en dose D-vitamin.

Det er både enkelt og komplett ufarlig å kurere D-vitaminmangel raskt: Ta en startdose D-vitamin på 100.000 enheter (2.500 mikrogram) og fortsett med 10.000 enheter (250 mikrogram) pr. dag i en måned, så er D-vitaminnivået i blodet for en frisk person sikret over 100 enheter. Folk som er alvorlig syke kan trenge det femdoble.

Vitenskapelige bevis: Immunforsvaret må ha vitamin D for å virke

Her er 16 vitenskapelige artikler som forklarer hvordan vitamin D styrer celledeling i immunceller. Artiklene er bare et begrenset utvalg, men viser historikken i denne forkningen fra 1983 og frem til i dag.

Qiang Zhou 2017: 1,25(OH)2D3 induces regulatory T cell differentiation by influencing the VDR/PLC-γ1/TGF-β1/pathway
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28926770/

Lucas Ferreira de Almeida 2017: Vitamin D Actions on Cell Differentiation, Proliferation and Inflammation
https://www.researchgate.net/publication/316744570_Vitamin_D_Actions_on_Cell_Differentiation_Proliferation_and_Inflammation

Margherita T. Cantorna 2015: Vitamin D and 1,25(OH)2D Regulation of T cells
https://www.mdpi.com/2072-6643/7/4/3011/htm

Geisler 2013: The vitamin D receptor and T cell function
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2013.00148/full
(Bygger videre på Geislers studie fra 2010. Se neste studie.)

Carsten Geisler 2010: Vitamin D controls T cell antigen receptor signaling and activation of human T cells
https://www.nature.com/articles/ni.1851.epdf?no_publisher_access=1&r3_referer=nature

Omtale av Geislers studie fra 2010 (se over)
https://blogs.scientificamerican.com/observations/another-reason-vitamin-d-is-important-it-gets-t-cells-going/
https://www.reuters.com/article/idUSTRE6261IX20100307

Jae-Hoon Chang 2010: 1,25-Dihydroxyvitamin D3 Inhibits the Differentiation and Migration of TH17 Cells to Protect against Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
https://www.semanticscholar.org/paper/1%2C25-Dihydroxyvitamin-D3-Inhibits-the-and-Migration-Chang-Cha/49553b4e66f08160c41c78e65f291fcb1dc2949a

F. Baeke 2010: Human T lymphocytes are direct targets of 1,25-dihydroxyvitamin D3 in the immune system
https://www.semanticscholar.org/paper/Human-T-lymphocytes-are-direct-targets-of-D3-in-the-Baeke-Korf/41e9711532e78a13452b312c9a7265a77268fc34

Sif Hansdottir 2008: Respiratory Epithelial Cells Convert Inactive Vitamin D to Its Active Form: Potential Effects on Host Defense
https://www.jimmunol.org/content/181/10/7090.long

Sam Samuel 2008: Vitamin D’s role in cell proliferation and differentiation
https://academic.oup.com/nutritionreviews/article/66/suppl_2/S116/1854987

F. Merino 1989: Regulation of natural killer cytotoxicity by 1,25-dihydroxyvitamin D3.
https://www.semanticscholar.org/paper/Regulation-of-natural-killer-cytotoxicity-by-D3.-Merino-%C3%81lvarez-Mon/8075c322ae33e2bcdc0664a21db1ae6ff35543ba

T. Matsui, R. Takahashi 1986: 1,25-Dihydroxyvitamin D3-regulated expression of genes involved in human T-lymphocyte proliferation and differentiation.
https://cancerres.aacrjournals.org/content/46/11/5827.long

C D Tsoukas 1984: 1,25-dihydroxyvitamin D3: a novel immunoregulatory hormone
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6427926/

W F Rigby 1984: Inhibition of T lymphocyte mitogenesis by 1,25-dihydroxyvitamin D3 (calcitriol).
https://dm5migu4zj3pb.cloudfront.net/manuscripts/111000/111557/cache/111557.1-20201218131443-covered-e0fd13ba177f913fd3156f593ead4cfd.pdf

D M Provvedini 1983: 1,25-dihydroxyvitamin D3 receptors in human leukocytes
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6310748/

Redaksjonen har lagt til bilder m/kommentarer

Forsidebilde:

mk. s

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Legemiddelindustrien er den mest kriminelle industrien i verdenshistorien. Antall mennesker de har tatt livet av er astronomisk. Når milliardærer som Rockefeller oppdaget makta og pengene i å produsere «medisin» skjøt utviklingen fart. Ved hjelp av «medisinsk forskning» skaptes nye sykdommer og lidelser, samtidig som man skapte «medisin» mot dem. Utgiftene lå i å skape sykdommene og distribuere dem. De store pengene kom når man fant på man kunne «forebygge». Det betyr å gi medisin til alle å aldri få svar på om de fikk sykdommen eller ikke. Fikk de ikke sykdommen var det bevis for at vaksinen virket. En feil-kalibrert sykdom som dreper mottakere er dårlig butikk. Målet for «medisinen» er å skjuler symptomene å dra tilstanden ut i tid. Et genialt konsept. Som troverdig salgskorps utdanner man «leger». Som «fastleger» er egentlig en overbetalt selger som av det offentlige er tildelt et kundegrunnlag i form av pasienter det er opp til legen å melke inntektsmuligheter fra. Ved hjelp av nye diagnoser, definisjoner, prøvetaking kommer utskrivning av nye medisiner. Nesten alle har kroniske «tilstander» som f.eks blodtrykk, diabetes, kolesterol etc. Det er med medisin som med strømpriser, fremstilling av varen koster 3-5 øre, pris til kunde kr.50, 100, 500 eller 1000.- eller mer, der staten betaler, legen skummer sin provisjon og resten havner på Wall Street. Den største trussel mot den kriminelle industrien er frisk befolkning som sørger for å få i seg de vitaminer og mineraler medisinindustrien gjennom sitt oppkjøp i matvarebransjen sørger for å fjerne fra matvarene som vokser på utarmede jorder. Gjennom sin kontroll på de amerikanske myndigheter FN, WHO, EU og media og derfra til de nasjonale helsemyndighetene i verdens land kan denne internasjonale kriminelle mafiavirksomheten fortsette.

  Svar
 • Sol er den mest effektive d-vitaminkilden, og gratis. Noen svært lyshudede kan trenge solfaktor i starten. Forbrenninger er uheldig. Min naturlig platinablonde tante brukte solkrem på 60-tallet, men hun var den eneste. Vi andre brukte spenol før og etter. Solskrekken er overdreven. Nordmenn er ikke livredde for å vise hud av kulturelle/religiøse grunner, men i kulturer hvor det eneste anstendige for kvinner er at kun hendene og fjeset stikker ut, da er det lite tilgang til sol, det er jo opplagt.

  Svar
 • Innuittene på Grønland spiser sel-spekk for å få D-vitaminer, og slik har det vært i mange hundre år.

  Svar
  • Innuitene, som naturfolk, badet ikke, naturlig nok. Det er dårlig med badekar i iglooer.
   Derimot skrapet de dritten av huden og spiste den. Ekstremutgaven av når unger piller seg i nesen og spiser snørr, om du vil.
   Teorien er at dette ga innuitene en antistoff-boost, omtrent samme effekt som fra gammeldagse vaksiner.
   Kanskje unger piller seg i nesen og spiser snørr fordi det har en funksjon? For unger som har nok D-vitamin kunne det til og med ha fungert.
   Immunforsvaret er mer enn bare D-vitamin, selv om D-vitamin er grunnleggende viktig.

   Svar
 • Interessant det du skriver her, Olav.
  Vanligvis inneholder mat generelt forholdsvis lite D-vitamin i forhold til det man får via sommersol eller D-vitamintabletter. Mulig at f.eks selspekk inneholder mye mer av dette vitaminet enn annen mat og at inuittene selvfølgelig hele tiden har visst hva som er lurt å spise for å få nok med vitaminer og andre viktige næringsstoffer i seg. Så langt nord som Grønland er det ikke sterk nok sol store deler av året til å danne nok D-vitamin via huden.
  Det er jo også kjent at isbjørn-lever inneholder ekstremt store mengder av A-vitamin og sikkert også andre viktige næringsstoffer, men som man kanskje skal være forsiktig med å spise for mye av.

  Svar
 • Coop selger D vitaminer fritt uten bære og kjøpetillatelse fra politiet. 60-70 kr for Coops egen variant der inneholder 175 tabletter, 1 tablett dekker dagsbehovet.

  Svar
 • Jeg har aldri brukt solkrem/solbriller. Selv på påskefjellet. Jeg leser at det er hudproduktene som forårsaker den såkalte hudkreften? (Jeg spør for en venn!) Tenk at på spørsmål til en lege i 2023 om B vitamin er viktig! Legen svarer ja! Men vil være anonym!???

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Russisk analytiker:

I 2024 vil verden merke tidsskillet fra gammel til ny verdensorden.

Forrige innlegg

Barn i Gaza som behøver amputasjon får ikke bedøvelse.

1000 barn har gjennomgått amputasjoner uten bedøvelse i Gaza.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.