POSTED IN 9/11

Er dette mulig?

Ble naturkreftene opphevet?

12 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Videoen under er meget kort men forteller stort sett hvor gigantisk svindel vi var utsatt for 11. september 2001. Den er klassisk og selv om jeg er noen dager for seint ute i forhold til 19-årsdagen for angrepet på World Trade Center kan det være greit å minne om dette.

Det var ikke to, men tre bygninger som falt den 11. september. Folk flest er ikke klar over det fordi de vil stille spørsmål fort ved fallet til den tredje bygningen. Den tredje var ikke truffet av noe fly men falt likevel rett ned som i fritt fall og i sitt eget avtrykk, dvs. ikke til noen av sidene.

Etter fysikkens lover skal ikke dette være mulig såfremt det ikke er resultat av en kontrollert sprengning. Myndigheten hevdet at fallet var et resultat av branner som følge av at de to første tårnene var påtent av flybensin. Da må de forklare to ting:

1. Slike bygninger faller ikke som følge av branner selv om de brenner helt ut innvendig. Stålet tåler branner. Så hvorfor tålte ikke stålet det i denne bygningen?

2. Hvis bygningen falt som følge av en brann slik vi kan se på denne videoen må alle bærende søyler ha gitt etter på samme sekund. Er det sannsynlig?

Et langt viktigere spørsmål som aldri blir stilt er følgende: Hva inneholdt denne bygningen som det var viktig å få fjernet?

Men enhver får bedømme sjøl. Her er videoen:

Knut Lindtner

Forsidebilde: Mika Baumeister

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

12 kommentarer. Leave new

 • Reidar Kaarbø
  23 september 2020 8:34

  Som rivingsjobb scoret WT7 100 %, ingen kunne gjort denne jobben mer perfekt. Brannen som angivelig skulle forårsaket kollapsen, befant seg i ene tredjedelen av bygget. Men en asymmetrisk brann kan ikke gi en symmetrisk kollaps. En brann alene har ikke ført til kollaps i skyskraper verken før eller etter denne dagen.

  En brann på 700 til 1000 grader kan heller ikke få stål til å bli hvitdryppende på over 1400 grader C. I grunnen etter alle tre tårnene fant man det redningsmannskapene kalte «flytende lava», tegn på at stålsøyler var brent av med thermate.

  Til sist må nevnes at The 9/11 Commission Report påstår at ingen detonasjoner fant sted i noen av byggene i WTC, i strid med det vitner og videoer hevder. Derimot vedgår den siste rapporten om WTC7 at bygget falt ned i fritt fall over litt mer enn 2 sekunder ( 8 etasjer ), forøvrig i tilnærmet fritt fall. Som nevnt i saken krever det at alle loddrette søyler kappes i samme mikrosekund over mange etasjer.

  Svar
 • Man må forstå at hvis 9/11 er en handling som er utført av makteliten i USA, så vil de som står bak denne handling kunne bli stilt for riksrett i USA og vil bli dømt for høyforræderi og vil bli henrettet selv om de feks er presidenter og topp politikere. (En president i USA kan godt bombe andre land sønder og sammen og ta livet av millioner av mennesker i andre land uten at det får noen alvorlige konsekvenser for presidenten, men om presidenten skulle gjøre noe lignende rettet mot USA og USAs befolkning blir det noe helt annet). Følgelig er dette en veldig kontroversiell sak som det er veldig farlig for politikere og media å grave for mye i.

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  4 oktober 2020 23:54

  «men falt likevel rett ned som i fritt fall og i sitt eget avtrykk, dvs. ikke til noen av sidene.
  Etter fysikkens lover skal ikke dette være mulig»

  Det har faktisk også skjedd flere ganger i senere år:

  https://youtu.be/XwoBRHDLxdo?t=13
  https://youtu.be/edWxymPCcaU?t=23
  https://www.youtube.com/watch?v=VTrUk9AECIs

  Svar
  • Ja, jeg har sett på videoene som var nye for meg. De to første husene falt i sitt eget avtrykk – det er rett. Det siste faller fra hverandre. Jeg uttalte meg derfor for bastant slik kommentaren din påpeker.

   Jeg må presisere poenget mitt: «Ingen bygninger som er konstruert rundt et skjelett av stålbjelker har falt ned i sitt eget avtrykk». Den 11. september år 2001 falt tre gigantiske høyhus direkte gjennom sitt stål-reisverk og ned i sitt eget avtrykk med få timers mellomrom. Det er en så utenkelig begivenhet at den kan ikke skyldes tilfeldigheter.

   Med den presiseringen skal jeg ha mine ord i behold. Det er også noen vesentlige forskjeller mellom fallet av de tre husene 11/9 2001 og de tre eksemplene du har lagt ut link til. Ingen av tårnene på World trade Center brant som fakler fra bunn til topp. Tvert imot var det lite brann i disse tårnene med sine stål-skjelett.

   Takker for korrigeringen din. Det er viktig å være presis, men den forandrer ikke på noe i denne saken.

   Svar
 • Tor Larsen
  2 april 2021 9:34

  Den tredje bygningen som kollapset uten å være truffet er selveste lakmustesten for hvilken tilhørighet en noenlunde samfunnsbevisst person har. Etter å ha sett på tilfellet skiller massen seg i en retning som søker sann rettferdighet, en retning som ikke vil tenke på det samt en tredje rekke fanatisk innstilte individer. Tidligere undersøkelser fra USA viser at omtrent 25% av befolkningsmassen støtter myndighetenes forordninger uansett og uten særlig andre hensyn. Dette er implikasjonene som man ikke bør innbille seg at går å gjøre stort med.

  USA og Vesten ble utsatt for et regelrett statskupp for 58 år siden da statskuppet avsluttet den til da pågående og litt uforutsigbare vekslingen mellom en rikmannsklubb og demokratiforkjempere med ideologisk målsetting. Nå innfører man ordninger som kommer til å definere viktig demokratisk opposisjon som «domestic terrorism» (innenlandsk terrorisme) som «ideologisk motiverte voldelige ekstremister som protesterer mot utøvelsen av regjeringsautoritet på grunnlag av falske oppfatninger» ( fra USAs National Terrorism Advisory Bulletin)
  https://patriotrising.com/how-conspiracy-theorizing-may-soon-get-you-labelled-a-domestic-terrorist/

  Verden har i land som USA og Holland sett hvor lett politiet gjennom politivold eller/og provokatører gjør fredelige demonstrasjoner om til «voldelige» og definerer dem deretter. Nå nettopp skrev 24 verdensledere inkludert Erna Solberg under et opprop som i realiteten ber om en verdensregjering. Det er ikke lenger en konspirasjonsteori at en rekke statsledere bruker Covid-19 som brekkstang for å innføre en global regjering og deretter avskaffe demokratiet gjennom å umuliggjøre det. De har nylig signert konspirasjonsteorien og gjort den til sin realpolitikk:
  https://www.telegraph.co.uk/politics/2021/03/29/no-government-can-address-threat-pandemics-alone-must-come/

  Svar
 • I prinsippet og helt unntaksvis som ved jordskjelv og bygningssvikt rett, men i eksempelet WTC7 fullstendig utelukket sammen med dammene av smeltet stål, bæresøyler som skjært av med skjærebrenner i omtrent 40 graders vinkel og en mengde andre tilstøtende detaljer.

  Svar
  • Muligens ligger svaret oppe i skyene et sted? Mange «rare» satellitter som svever over hodene våre om dagen. Leste også en plass at biler parkert på den ene siden av tårnene hadde fått smeltet motorblokkene sine, men kun på den ene siden av gaten, bilene på den andre siden kunne du bare starte opp og kjøre av sted med. Flymotoren som datt i bakken samsvarer heller ikke med flytypen som angivelig ble «styrtet» inn i bygningene. Så mange ubesvarte «spørsmål» omkring denne hendelsen ennå (og muligens blir de aldri besvart?).

   Svar
 • Flittige forskere og modige journalister har i stor grad tilbakevvist den opprinnelige fortellingen om 9/11, og vist at det er overveldende sannsynlig det Israelske Mossad sammen med sine amerikanske samarbeidspartnere spilte den sentrale rollen. Ron Unz har laget en oppsummering av bevisene for israelsk deltakelse i forbindelse med 20års jubileet for 9/11:

  https://www.unz.com/runz/seeking-9-11-truth-after-twenty-years/

  Svar
 • Lars Erik Kristiansen
  17 oktober 2021 17:34

  i once saw a documentary about an ancient egyptian prophecy, that the beast has two horns and the signal of his rise will begin when his two horns are destroyed and out will grow a single horn marking the completion of the beasts full presence on earth. there are egyptian carvings that show this beast like creature with two horns, followed by the next carving showing a beam coming from the sun that destroys the two horns, followed by the last image showing the beast with only 1 horn. this is eerily similar to the two towers (two horns) on 9/11 getting destroyed signaling the beginning of the beasts rise which will be complete when the one world trade center (single horn) is finished being built. and notice the timing of it all. either way, whether literally or metaphorically the global culture of humanity is manifesting the spirit of the beast. whether you want to call the beast satan, lucifer, the devil, hades, the dragon, etc. they are all just different descriptions by different cultures around the world all describing the same beast.

  Svar
 • Northern Light.
  17 oktober 2021 18:21

  Hvordan kan flertallet av det amerikanske folket akseptere den offisielle versjonen av 9/11? Den er som en maktdemonstrasjon, som vestlig presse og media (MSM), som har samme finansielle eiere som den amerikanske krigsvåpenindustrien, har fremstilt likt på samme tid i alle tv-kanaler og andre medier.

  Regjeringene, eller administrasjonene som styrer på vegne av Wall Street, vet at så lenge flertallet av befolkningen kun lar seg informere av MSM, vil befolkningen bli så hjernevasket og indoktrinert av utallige repetisjoner av samme informasjon hele døgnet, at de ukritisk aksepterer den offisielle versjonen, selv om det er basert på noe som er fysisk umulig.

  Som de offisielle bildene av jetmotorene, hvordan kan det være så mye igjen av dem etter de har truffet bygninger bestående av stålprofiler? Bygningene hadde også en indre struktur av vertikale stålprofiler som rommet, personheis og vareheis, trapper, sjakter for telekommunikasjon og strømkabler, og sjakter for vann og avløp og ventilasjon.

  Kan jetmotorer være så intakte etter å ha truffet bygningene i 800 km/t, gått gjennom ytterveggene på begge sider av stålprofiler, gjennom den indre strukturen som nevnt, og etter å ha falt 150 meter ned i asfalten? Umulig, de ville blitt oppløst til splinter og støv.

  Hvordan kunne flyene ha flydd i 800 km/t i over 2 minutter i en høyde på 200 meter over bakken, de kan ikke fly så fort i så tett luft, det er på 10 000 meters høyde de kan holde en så høy fart. I 200 meters høyde vill de i den farten ha falt fra hverandre. Den høyeste farten et fly kan ha som samtidig ikke truer flyets strukturelle integritet, VMO, er ikke 800 km/t i 200 meters høyde for passasjerfly.

  De angivelig 19 flykaprerne sto ikke i passasjerlistene, hvordan kunne de ubemerket komme seg forbi sikkerhetskontrollen, passkontrollen, og kontrollen ved gate? Hvordan kunne kaprerne fly passasjer-flyene, etter kun noen timer bak spakene i småfly? Det er som om et par timer bak rattet i en olabil, kvalifiserer for å kjøre Formel 1 biler.

  Hvorfor var det ingen kampfly klart til avgang på østkysten av USA denne dagen, når det har vært det alle dager hele døgnet siden 1945? Er det tilfeldig av alle kampfly på østkysten var på øvelse i det nordvestre USA denne dagen? Hvordan kunne passasjerene ringe med mobiltelefoner fra flyene når det var teknisk umulig på den tiden i 2001?

  Folk flest er slik innrettet at de bøyer seg for autoriteter, og MSM har stor autoritet. Nyhetsankerne blir folkekjære, de er fast daglig innslag på tv-skjermene, de er plukket ut for de de er tillitvekkende, overbevisende, ser ærlige og oppriktige ut, enda de må vite som journalister at det de formidler ikke tåler granskning. MSM-journalister driver ikke journalistikk, de skal formidle makthavernes versjon, som er storkapitalen som eier MSM.

  MSM presse og media er integrert som en sentral del i det maktapparatet den globale storkapitalen styrer verden med. Befolkningene styres og kontrolleres med en presse og media som omgir dem i all deres våkne tid, og som er eiet av de samme kapitalkreftene. Det er bare alternativpressen som driver journalistikk i dag om de viktige sakene, men som bare leses av kanskje 5 prosent av befolkningene, som er de eneste som kan avsette dagens regimer med regjeringer som representerer nasjoner, folk og land, og ikke tjener den globalistiske agendaen til storkapitalen.

  Svar
 • Eivind Olsnes
  17 oktober 2021 19:30

  BBC rapporterer om at huset er falt ned lenge før det gjorde det: https://www.dailymotion.com/video/x1bxvo

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Biden nekter for folkemord.

Konflikten på Gaza-stripen isolerer USA politisk.

Forrige innlegg

Tidligere har den bare arrestert afrikanere, serbere og begjært Putin arrestert.

Straffedomstolen utsteder arrestordre mot Netanyahu.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.