POSTED IN Virkelighetsforståelse

Er dette en vill konspirasjonsteori?

En tredje verdenskrig vil utslette USA og Israel.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi har tidligere publisert en artikkel fra Deagles som er skremmende lesning. Vi kan ikke vite om det som forutsees er korrekt eller ikke og tidshorisonten som skisseres er kort nå. Den vil lett fremstå som konspiratorisk og useriøs. Men så er det USAs myndigheter som leverer den informasjonen denne rapporten bygger på.

Og i dagens situasjon er ikke en tredje verdenskrig med atomvåpen noen umulig tanke – tvert imot må jeg med sterk beklagelse og uro si. Det er all grunn til å være bekymret for det som skjer og hva det kan føre til.

Vi offentliggjør denne artikkelen fordi vi tror det er mulig å unngå et slikt forferdelig scenario gjennom mobilisering mot krig. Vi er ikke bare passive offer for krefter utenfor vår kontroll – vi er også handlende individ med fri vilje. Eller har vi det?

Knut Lindtner
Redaktør

Deagels 2025-prognose viser at USA og Israel blir fullstendig utslettet i tredje verdenskrig.

Israels befolkning blir redusert med over 60 % og Amerika blir en tredjeverden-nasjon.

Av Nyhetsredaktørene i Natural News.

I løpet av de siste 9 årene og helt tilbake til 22 oktober 2014, har ANP (All News Pipeline) rapportert om den absolutt bisarre ‘prognosen’ for Amerika og det meste av ‘Western Civilization’, som er gitt av en US Government sourced website’, en website med amerikanske myndigheter som kilder, kalt ‘Deagel Report’ for år 2025, en ‘prognose’ som viste at USAs befolkning ville være godt under 100 millioner mennesker innen 2025, og at USA da ser ut som en tredjeverdens-nasjon.

Kalt en «gal konspirasjonsteori» av Associated Press (AP) og hovedstrømpresse og media, til tross for at Deagels kilder for sine prognoser er det amerikanske forsvarsdepartementet, det amerikanske utenriksdepartementet, CIA, Verdensbanken, EU og den amerikanske marinen, hæren, Coast Guard, Marine Corp og Air Force. Vi tar en ny titt på den bisarre 2025-prognosen som raskt nærmer ‘sluttdatoen’ mens verden nærmer seg 3 verdenskrig, og det faktum at Deagels 2025-prognose for befolkningen i Israel, viser også at den forventes å bli mer enn halvert innen 2025.

Deagel prognoser ser på et tidspunkt ut for USAs befolkning å falle fra 323 millioner til knapt over 54 millioner innen år 2025, som vist i et dokument på nettstedet ‘Pakistan Defense’ fra 17 januar 2018, et dokument kalt; ‘en advarende fortelling som fremhever svakheter i våre nåværende systemer,’ merk deg som det også er vist på det globale kartet, at mens befolkningen i Israel, USA og det meste av den vestlige sivilisasjonen blir spådd å falle, vil befolkningene i nasjoner som Iran, Syria, Tyrkia så vel som det meste av Midtøsten, blir spådd å stort sett forbli det samme eller til og med øke.

Prognosen viser at Israels befolkning innen 2025 vil falle med fantastiske 63,5 %, men det er ingenting sammenlignet med en 79,7 % forventet befolkningsnedgang for USA innen 2025, på Joe Bidens vakt. For ikke å nevne prognosene for USAs militærutgifter innen år 2025 som absolutt vil falle. Vi ser bevis på at det ‘amerikanske militærindustrielle komplekset’ visste fra år 2017 at USA kom til å tape 3 verdenskrig, og som en straff fra våre ‘fremtidige globalistiske herskere’, ville vi bli ‘avvæpnet’ som nasjon.

Og som vi rapporterte fra ANP helt tilbake i 2014 da vi først presenterte denne bisarre prognosen til leserne våre, spådde Deagel også at USA ville være en tredjeverden-nasjon innen år 2025 økonomisk, og militærutgiftene ble spådd å falle fra $726 milliarder dollar årlig til bare $8 milliarder dollar i år 2025, mens BNP per innbygger ble spådd å falle fra $52.838 til $13.328 innen 2025.

Deagel spådde også at USAs bruttonasjonalprodukt vil falle til bare 2,4 billioner dollar innen 2025, ned fra over 19 billioner dollar i 2017. De skyldte i stor grad på den tiden på at en fremtidig ødeleggende «økonomisk hendelse» lå bak prognosen deres, men som de også påpekte, globale kriger har lenge vært pådrivere for slike økonomiske ødeleggelser gjennom historien.

Steve Quayle rapporterte på sin nettside at Russlands president Vladimir Putin har vendt seg mot den mangeårige allierte Israel, noe som er enda mer bevis på at det strekes opp grenser for tredje verdenskrig. Vladimir Putin vil nå se på Israel som en «fiende», når han beveger seg nærmere Iran og slutter seg til Hamas i Midtøsten, sier en tidligere taleskriver for den russiske presidenten til Daily Express US.

Hamas har kalt Russland sin «nærmeste venn» og lover å løslate åtte russiske gisler som ble kidnappet under angrepet i Israel 7 oktober. Putin ser også ut til å bryte med sin tidligere nøytralitetslinje ovenfor Israel og Palestina. Denne uken ba han Israel om å avbryte sin bakkeinvasjon i Gaza. Deagels 2025-prognose sier også at befolkningen i både Russland og Kina stort sett vil være den samme, mens den ‘vestlige sivilisasjon’ blir desimert.

Fra Natural News, publisert 3 november 2023.
Oversatt fra engelsk og forkortet av Northern Light. Linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Deagel’s 2025 forecast showed America and Israel being absolutely annihilated in WW3 with Israel’s population cut by over 60% and America transformed into a 3rd world nation.

https://www.naturalnews.com/2023-11-03-deagels-2025-forecast-showed-america-israel-annihilated.html

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Det som ikkje blir spekulert vidare i, er kvifor Tanzania blir spådd ein folketalsauke på heile 687,2%. Ingen andre land er i nærleiken av å ha liknande auke. Utifrå oversiktskartet i denne artikkelen råkar ikkje befolkningsreduksjonen u-land. Det einaste afrikanske landet som har like stor befolkningsreduksjon som vestlege land, er Libya – landet er derimot eit unntak i Afrika.

  Ein mogleg hypotese på folketalsnedgang i vestlege land og tilsvarande oppgang i ikkje-vestlege land kan vere at alle migrantane vender tilbake til heimlanda sine, truleg på grunn av at landa dei i si tid «flykta» til som velferdsmigrantar har kollapsa og blitt like ille eller verre som dei landa dei migrerte frå. Men igjen, unntaket i til dømes Afrika er Libya. Er folketalet der redusert for å danne «Lebensraum», sidan det landet tradisjonelt har vore eit gjennomfartsland for afrikanske migrantar nordover til Europa via til dømes italienske øyar som Lampedusa og Sicilia?

  Folketala i Russland og Kina er stort sett dei same. Dette harmonerer med at dei to BRICS-landa vil vende seg mot tidlegare allierte i Vesten. Tidlegare austblokkland som Polen og Romania er ikkje i nærleiken av å ha same nedgangen i folketal som andre land i Europa.

  Saksyndig publiserte 4.november ein artikkel om Deagel-prognosen, som er meir aktuell no når situasjonen i Midtausten har eskalert:

  https://saksyndig.com/2023/11/04/det-er-pa-tide-a-snakke-om-deagel-sin-dystre-2025-prognose-igjen/

  Folketalet i Noreg er spådd å bli halvert innan 2025. Igjen, dette kan skuldast både dødsfall som følgje av covid-«vaksinane» og det faktum at innvandrarar forlèt landet i hopetal fordi det norske velferdssystemet har kollapsa.

  Svar
  • Folketallet i Tanzania, kan ha med at det er 63 prosent kristne der og at de snakker engelsk, og at Tyskland og britene har tidligere hatt innflytelse, så dermed kan det være at Tyskere og briter drar dit igjen fordi de foretrekker systemet.
   English is used in foreign trade, in diplomacy, in higher courts, and as a medium of instruction in secondary and higher education

   Svar
 • deafdumbblind
  8 november 2023 10:30

  Eller at den revolusjonære tilstanden i land som Niger, Mali og at folk som Traore og Sør Afrikas regjering kan snu situasjonen på det Afrikanske kontinentet , og at folk ser positiv utvikling til deres fordel, at utvandring ikke er nytteværdig. At folket vender hjem til et værdigere liv. Også Russland som investerer i militærbase i Libya, det kan bety flere arbeidsplasser i Libya, mindre utvandring. Kanskje det multipolare prosjektet makter og snu utvikling til det bedre for alle.At økonomien snus til noe annet enn den er i dag.

  Svar
 • Folketallet i Tanzania, kan ha med at det er 63 prosent kristne der og at de snakker engelsk, og at Tyskland og britene har tidligere hatt innflytelse, så dermed kan det være at Tyskere og briter drar dit igjen fordi de foretrekker systemet.
  English is used in foreign trade, in diplomacy, in higher courts, and as a medium of instruction in secondary and higher education

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Noen kortnyheter siste uke:

Sør-Afrika offentliggjør standardkontrakten med Pfizer, 7 millioner flyktninger i Kongo osv.

Forrige innlegg

Ukrainske ledere stjeler penger fra vesten og dette vet vi.

Hvordan sikrer vi at ikke store summer havner på avveier?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.