POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Er dette en norsk statsdrevet kriminell handling?

Den største og verste i norsk historie.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Tidenes statsdrevne svindel

Høringssvar til Koronakommisjonens rapport.

Einar Eskeland.

Coronahåndteringen i Norge har vært preget av å være utført på oppdrag fra overnasjonal styring (WHO) (grunnlovsstridig), og har vært preget av en ukritiskhet og naivitet inntil det infantile, og ufaglig og uvitenskapelig på alle punkt og plan.

Premissene for håndtering av infeksjonen som en helsekrise av internasjonal betydning har ikke foreligget. Dødeligheten var lokalisert til de eldre og syke, og svarte til noe under en vanlig influensa. Det var intet kritisk ved denne pandemien, og det var ikke behov for verken lock-downs, maskepåbud, stenging av skoler osv. eller noen av de andre tiltak,- heller ikke meter, to meter, detaljregulering av julebesøk og antall deltagere, nekt av besøk av eldre og døende, segregasjon ved maskemandater, forbud mot håndhilsning, reiserestriksjoner osv. Uten mydighetenes håndtering hadde coronapandemien gått under radaren som en helt vanlig influensasesong, sogar med redusert dødelighet under den første runden våren 2020 og ut året. Man så vekk fra nasjonale retningslinjer for pandemihåntering, og fulgte som små barn instruksene fra de overnasjonale organer. Dette var ikke bare dypt pinlig og skremmende, men direkte farlig,- langt farligere enn pandemien i seg selv.

All propaganda ble rettet inn mot vaksine som eneste løsning. Dette var mot bedre vitende. Vi hadde adekvat og meget god behandling å tilby under pandemien, både ved vitamin D, Zinktilskudd, vitamin C, Hydroxychloroquin, Ivermektin og Budesonid som systemisk og lokal nehandling i luftveiene. Med disse tiltakene ville vi kunne reddet mange liv dokumentert ved gjentatte studier. I stedet ble dette nærmest demonisert, og statforvalterne satt klar med «delete-knappen» vis a vis leger som forsøkte å gjøre sin plikt som leger med adekvat behandling, eller ved å ytre motforestillinger mot vaksinediktaturet og andre sider av det medisinske diktaturet som ble innført i sakens anledning.

I stedet for rask, lindrende behandling ble alt fokusert inn mot vaksiner, og med et propagandaapparat bak som fratok enhver muligheten for informert samtykke. Hele statsapparatet fra og med statsministeren, Guldvog, FHI med Camilla Stoltenberg, E R Nakstad og ned til alle kommuneleger og innleide «sprøytesvingere» brøt effektivt og raskt alle Nurnberg-kodens 10 punkter, og ikke en vaksine ble satt på adekvat grunnlag. Man løy om at vaksinekomponentene forble i deltoidmuskelen og i regionale lymfeknuter. Dette visste Pfizer ikke var sant (deres egne opplysninger). Sannheten er at det som ble servert på bakgrunn av kontraktene mellom legemiddelfirmaene og helsemyndighetene med statsministeren i første rekke (60 års hemmelighold,- når blir vi myndige i dette landet og når forventes vi å kunne tåle sannheten!) verken var dekket av begrepet vaksine eller medisin, og når man grov litt dypere i denne materien viste deg seg at den heller ikke var undersøkt i hht medisinske produkter, men som «countermeasures», hvilket er noe helt annet, og som representerer helt andre referanserammer for kvalitetssikring og produksjon langs medisinske kvalitetskriterier. Man visste på forhånd, at Lipid nanopartikler (LNP) var toksisk (man var tidligere ikke kommet forbi dyreforsøkene av etiske grunner), og man visste at mRNA var toksisk og vevsfremmed, og man visste at spike proteinet var et toksisk protein med alvorlige virkninger i den meneskelige organisme, så det var en kriminell ukritiskhet bak utviklingen, som til alt overmål i det hele tatt ikke var testet for reduksjon av smittsomhet. Man visste i hht Pfizers egen dokumentasjon at det var terratogene produkter som ikke kunne anbefales for gravide, man visste om hjertetoksisiteten hos barn og unge, man visste om den onkogene evnen, og det er så mye å si om dette at det kan fylle hele bokhyller. Saken er at man med denne viten hadde klar innsikt i at dette verken var vaksine eller medisin, men et biovåpen rettet mot egen befolkning (biovåpen er et genprodukt eller medisinsk produkt uten noen påviselige positive egenskaper,- kun alvorlige bivirkninger). Og resultatene har ikke latt vente på seg, og kan kun beskrives som en katastrofe.

Vi så etter ca 6 uker med vaksiner at vaksinasjonene ikke hadde noe rasjonale, idet målgruppen (de eldre og syke) døde av vaksinene i større omfang enn av sykdommen. Etter dette har den fortsatte vaksinasjonen vært en kriminell handling som krever etterforskning og juridisk oppfølgning. Det finnes ingen unnskylding for denne type håndtering som savner sidestykke i uprofesjonalitet, ufaglighet, løgnaktighet og propagandadrevet vrøvl.

Husker vi galskapen?

Og forbrytelsen fortsetter til denne dag, og det er ikke gitt signal om avslutning av vaksinasjonsprogrammet. I stedet for å ta signalet, og i stedet for å bruke de kliniske data, begynte man å vaksinere yngre og yngre aldersgrupper, stikk i strid med normal cost/benefit skulle tilsi. Dette var aldersgrupper der sykdomsrisikoen var grensende til 0, og der vaksinen ikke hadde noe rasjonale, men tvert om burde vært kontraindisert, idet det ikke var mulig å bedre prognosen, som allerede var 100% sykdomsfrihet, og der fallhøyden i form av potensielt alvorlige bivirkninger (en rent netto-kostnad for denne aldergruppen) var enorm. Dette er ennå ikke gjort. Riksbekymreren Nakstad forteller gladelig, men uten ettertanke at det er i de vaksinerte landene dødeligfheten er størst, og der statistikken viser at 95% av dødsfallene av covid-19 nå skjer hos de multippelvaksinerte.

I tillegg til direkte bivirkninger av vaksinene, så man reduksjon i intelligens og læring hos den yngre gruppen, og man hadde rikelig med tid til å besinne seg, og erkjenne hva man hadde gjort seg skyldig i, og rygge ut av den kollektive galskapen.

Man så dødelighet av vaksinen nå absurde nivåer. Sammenliknet med tidligere praksis der vaksiner ble stanset etter 25-50 dødfall på verdensbasis, teller vi nå over 10.000 bare i Norge, og for verden viser ekstrapoleringer at vi snakker om millioner. Siste tall som har kommet meg for øre er 20 millioner. Antagelig er tallet vesentlig høyere, men er foreløpig ikke dokumenterbart.

VAERS (vaxine adverse event reporting system) i USA fremviste en «ishockeykølle-kurve», og en mange ganger høyere dødelighet enn alle andre vaksiner til sammen, sammennliknet med data samlet inn siden 1965. Vitenskapelige studier viser at kun ca 1% bivirkninger inklusive dødfall rapporteres til dette og tilsvarende meldesystemer, og man kan trygt gange det oppgitte dødstallet i VAERS med 70-100 for å få et nogenlunde reelt tall. Vi snakker således om depopulasjon og en forbrytelse mot menneskeheten som ikke har sammenligningsgrunnlag noe sted noen gang i kjent historie. Bare i Norge hadde vi i 2022 en overdødelighet svarende til en 200 års katastrofe med tall rundt 12%, der dødstallene ikke representeres av covid-dødsfall.

I Norge registreres nå ikke lengre vaksinedødsfall som vaksinedødsfall, men som covid-dødsfall. Man er altså åpen om at man jukser med tallene, og at vi derfor aldri vil få sannheten på bordet uten uavhengig etterforskning og juridiske prosesser.

Dette er en oppsummering av tidenes statsdrevne svindel, og ordet svindel er en grov avdramatisering. Man kan ikke gå stille forbi dette som om det ikke eksisterer. Gjør man det vil samfunnskontrakten være opphevet, man vil ikke ha noe samlende juridisk grunnlag for en sivilisert sameksistens i dette landet, folket er forsøkskaniner som kan behandles etter forgodtbefinnende og mot bedre vitende. Det sier seg selv at dette ikke kan passere, og det er også selvforklarende at vi nå har et anarkistisk (lovløst) og grunnlovsstridig og menneskerettsstridig styre, og dette må det bringes orden i. Det sier seg også selv at koronakommisjonens konklusjon er tannløs, svikefull og unnfallende, og at kritikken mot myndighetene må skjerpes meget betydelig.


Dette innlegget ble sendt inn som høringssvar og ble publisert på Facebook-veggen til Einar Eskeland til fri videreformidling.

Dette innlegget er hentet fra Steigan.no

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst

Forsidebilde: engin akyurt

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • wasan Totland
  18 oktober 2023 17:52

  Det er ikke bare var og hadde? Dette her fortsetter. Man gir intetanende pasienter infisert blod. Man unnlater å informere folket om hva som kunne hjulpet dem av tilgjengelig profylakse og man lar dem ganske enkelt dø. Jeg kunne skrevet en hel side.

  Svar
  • Freeeedoooom
   26 oktober 2023 10:37

   Side? Man kunne skrevet en hel bok om ondskapen og idiotien, for det ER ondskap og idioti satt i system. Kjenner jeg begynner å koke innvendig når jeg tenker på hvordan myndighetene har holdt på, og fortsetter å holde på med. Det er tut og kjør som vanlig selv om man er inderlig klar over skadet disse sprøytene nå gir. Det som er mest forunderlig er at mange fortsatt stiller seg i kø for å ta den ene sprøyten etter den andre, boostere, influensavaksine… you name it. Noen lærer aldri.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kortnyheter fra hele verden:

Halshogde barn en bløff, drapet på ecuadoriansk politiker og Hunter Bidens pimping…

Forrige innlegg

Bernt Hagtvet vet det.

Hvor finner en demokratiet?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.