POSTED IN Virkelighetsforståelse

Er det slike folk som er våre ledere?

Må en være psykopat for å klatre helt til topps?

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Kan du identifisere psykopaten før det er for sent?

Av Northern Light

Psykopater er menneskelige rovdyr. Før vitenskapen om psykens tidsalder, ble de kalt onde. I dag er det bare religiøse som bruker betegnelsene ond og ondskap. Psykopater har ond glede av å skade og såre andre mennesker, og manipulere og bruke andre mennesker for sine egne egosentriske formål. De har sterke overtalelsesevner, er manipulerende og eksperter på ødeleggende psykisk terror og ryktespredning. De er samvittighetsløse, skruppelløse, forræderiske, og ufølsomme for lidelsene de påfører sine ofre.

Psykopater har lav terskel for vold, men begavede psykopater får andre til å gjøre volden for seg, så de slipper å få blod på hendene selv. Slåsskjemper er nesten alltid psykopater, og nyter også å påføre andre fysisk skade og død. Når slåsskjemper velger ut sitt offer på en bar, gjør de det med usvikelig sikkerhet, og vet at offeret vil skylde på seg selv for at han gikk på den baren den dagen.

Slåsskjemper eller begavede, uansett er psykopater naturtalenter på å lese andre mennesker. Når en psykopat går inn i et rom med mange mennesker, vet han/hun bare etter noen minutter hvem som er sårbare og har lave forsvarsverker og som de kan herje med, hvem de kan manipulere, sjarmere, og hvem som vil bli deres ektefelle.

De kan sjarmere nesten hvem de vil, og knuse hvem de vil. De er ofte karismatiske, og mange faller for dem på forskjellig vis. Mange menn underordner seg dem og blir i deres «flokk», hvor de gjør alt for dem, fra å gjøre kriminalitet til å vitne falskt for dem når psykopaten krever det. Mange som kommer inn i karismatiske psykopaters kraftfelt, kommer seg ikke ut igjen. Psykopaten er god på å rose folk de vil skal gjøre noe for seg, og mange opplever at å få ros fra dem er som å bli slått til ridder, og må ha mer. De har en slik virkning på folk.

I en organisasjon vil psykopaten holde seg inne med overordnede, og hvis han vil en sideordnet eller underordnet til livs, isolerer han vedkommende ved å være sjarmerende overfor alle andre enn offeret. Når offeret skal klage til overordnede, blir det en som psykopaten er venner med og drar på fisketur med. Det ender alltid med at offeret blir hindret i å utføre sine oppgaver, og må slutte eller blir syk.

Psykopater på filmduken er ofte mye mer dramatiske enn i virkeligheten. Filmsjangeren krever ofte vold. Når du møter dem, kan du få et førsteinntrykk som er overveldene godt. Men det er bare etter en tid psykopatens sanne natur viser seg. Hovedregelen er at når du forstår at du har blitt offer for en psykopat, er det for sent, og han/hun har skadd deg. De oppfører seg vanligvis ikke monstrøst mot folk de trenger for å fungere, som for eksempel familie og stab, noe som gjør at det kan ta for lang tid før en forstår hvor farlige de er.

Psykopatenes egenskaper gjør dem dessverre godt egnet i politikken og i finansverdenen, og til å klatre til lederposisjoner i offentlig og privat virksomhet. Jo høyere opp i en organisasjon en kommer, jo større blir sjansen for at en treffer på psykopater. Når de oftest er å finne høyt oppe i politikk, finans og media, og som virker sammen som verdensordningen viser, forklarer det hvorfor de rike blir rikere og de fattige fattigere hele tiden, og i et stadig raskere tempo.

Et par promille eier mer enn over halvparten av verdens befolkning, og deres vanvittig enorme formue, lagt til en enda mer astronomisk rikdom hos bare noen tusen av dem, ville utryddet all fattigdom hvis det ble fordelt. Gitt alle gratis skole og utdanning, grunnleggende helsetjenester, boliger med rimelig standard, rent vann fra springen, avløp, strøm og Internett. Selv når alt har blitt fordelt, ville milliardærene fremdeles hatt milliarder, og mangemillionærene millioner, så rike er den økonomiske eliten.

Den raske, nådeløse og ustoppelige fremdriften til globalismen og dens nyliberale markedsøkonomi samler all rikdom til denne økonomiske eliten, dreper hundretusener og bringer elendighet til like mange hver dag. Det er bare mulig ved at de som har den monetære makten, politiske makten, mediamakten og rettmakten i århundrer har dannet et tett nettverk, en dypstat i alle vestlige land, ved i politisk posisjon utnevne og ansette hverandre.

De må være hundre prosent klar over hvilken elendighet de påfører milliarder av mennesker, som bare må bety at de nyter det. Deres ondskap er ikke av denne verden, og da må en kunne spekulere om de ikke er det heller. Det er så en skulle tro de kom fra en rivaliserende sivilisasjon for å erobre Jorden. De anser seg smartere og sterkere en jordens mennesker, og har sterkestes rett til å forvalte og desimere menneskene, og beholde de de vil ha som slaver i deres nye verdensordning, hvor de er i herskerklassen, og jordens mennesker i slaveklassen.

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Psykopatat er reelle, og dei er vonde. Dei er 100% tilreknelege og dermed strafferettsleg ansvarlege for handlingane sine. Dei lid ikkje av det som psykiaterar måtte dikte opp ved handsopprekning den og den dagen, det vere seg «dyssosial personlegdomsforstyrring», «antisosial personlegdomsforstyrring» eller andre slike «diagnosar». Dei er vonde, og dei vil oss ikkje vel. Dei ser på menneske som ressursar dei kan utnytte etter kva dei finn for godt. Dess fleire som innser dette, dess mindre makt vil psykopatane få.

  Problemet er når enkelte i sin naivitet trur at psykopatar ikkje finst, og at det er urimeleg å karakterisere openbert fiendtlege handlingar som «noko offeret innbiller seg». Det er openbert behageleg for somme å tru at vondskap ikkje finst, men der lurer dei seg sjølve. Ved å velje vekk vondskap som forklaring, pådreg dei seg sjølve ei rekkje handlingar og episodar som utan vondskapsvariabelen framstår som uforklarlege.

  Som eg sjølv skreiv i ein meiningsartikkel på Saksyndig tilbake i mars 2022: «Psykopatar er ekspertar i å lage helvete på jord, fordi det er frå helvete dei kjem.» Dei orda står eg framleis ved? Kvifor skulle nokon elles gå ut av sine gode skinn for å lage livet utriveleg for menneska rundt seg? Dei gjer det iallfall ikkje i vanvare, som ofte er den forklaringa som dukkar opp blant godtruande medmenneske, som ikkje vil vedkjenne seg at psykopatar og vondskap finst.

  Grunnen til at psykopatar greier å klatre til topps i hierarkiet, er fyrst og fremst deira umettelege behov etter makt og merksemd. Dei er sjukeleg sjølvopptekne, og søkjer fyrst og fremst nyting og bekrefting på si eiga storheit. Får dei makt, vil dei halde på makta, om det so inneber å gå over lik. Dei treng «informantar», og vil difor etterkvart utstyre seg sjølve med eit hoff av servile rævsleikjarar. Mange av dei er feige, og kjempar helst i det skjulte, sidan dei ville ha tapt ein kamp kjempa på opne, ærlege premiss.

  Eg har sjølv personleg erfaring med ein psykopat på arbeidsplassen, og vedkomande sin giftige veremåte førde til slutt til at administrasjonen føretok ei «konfliktsanering». Heile teamet vart splitta opp, og psykopaten vart verande, sidan alle var for feige til å omplassere vedkomande. Historia kan lesast her, og er like tragisk som den er absurd:

  https://saksyndig.com/2022/03/22/psykopaten-er-var-fiende-men-han-kan-vinnast-over/

  Svar
 • Reidar Kaarbø
  11 desember 2023 13:15

  Såkalt ”psykopatisk debatt-teknikk” nyttes gjerne i vanskelige saker. Fundamentalistiske bevegelser og menigheter bruker ofte slik teknikk. Eksempler er muslimers reaksjon på Muhammed-tegningene, og Israels versjon av krigen i Gaza. Også argumentasjonen mot den nye ekteskapsloven var preget av denne teknikken fra fundamentalistisk kristelig hold.

  Her er eksempler på hvordan folk praktiserer psykopatisk debatt-teknikk:

  • De bruker slagord og sitater
  • gjentar den samme innøvete trygge setningen
  • går ikke inn i saklig argumentasjon
  • tar mannen istedenfor ballen
  • møter et argument med et helt annet motargument
  • selekterer: plukker ut en uvesentlig del av et argument og av-sporer
  • omskriver problemet slik at det ikke lenger er et problem
  • opphøyer egne argumenter til Guds (Muhammed, Jahve osv.) sine argumenter (Det står skrevet …)
  • demoniserer: et argument møtes med å kritisere avsender som ond
  • diskvalifiserer: et argument møtes med påstand at motparten ikke fortjener å bli lyttet til på grunn av kvalifikasjoner, tidligere utsagn, eller annet
  • bruker doble budskap
  • bruker stråmenn
  • møter saklig argumentasjon med følelser
  • bruker trusler, vold eller terror for å få gjennomslag
  • slipper ikke motparten til orde

  Med disse teknikkene kan man vinne debatten uten engang å debattere saken. Donald Trump sine taler var smekkfulle av slik debatt-teknikk, og debatten om 11. september har sett sin del av den. Disposisjonen for å lukke munnen på kritikere uten å diskutere sak er omtrent slik:

  1. man snakker ned vedkommendes kompetanse
  2. man snakker ned vedkommendes historikk
  3. man snakker ned vedkommendes troverdighet
  4. man snakker ned vedkommendes motiver

  NRK har brukt disse 4 for å hindre at uønskete meninger slipper til om krigen i Ukraina.

  Svar
 • Å ha vokst opp med sånne trekk kan slå begge veier; ikke kunne eller ville se det og ubevisst føre det helt eller delvis videre, eventuelt bevisst og aktivt føre det videre, ELLER vende ondskapen ryggen helt og fullstendig, som kan innebære å måtte ta avstand fra det man kommer fra, om det nå er en familie eller religion eller nasjon. I de mest satanistiske familier risikerer man da ikke bare å støtes ut og sjikaneres, men kan for eksempel bli tvangsinnlagt, umyndiggjort, kjemisk lobotomert eller ganske enkelt drept. Med en frimurer til far som likte å plage dyr også som gamling vet jeg litt om det, i en mild form i forhold til langt ondere slekter. En sånn person kan forgifte et helt miljø, enten det er en familie, et arbeidsmiljø eller et helt land, som Israel, en psykopatisk nasjon hvor småbarn læres opp til å synge friskt og freidig ondskapens budskap og innprentes et syn på medmennesker som dyr, som det står i deres talmud. Islam i rendyrket form gir lignende effekt, å underkaste seg guds vilje betyr visst ordet, og presteskapet bestemmer guds vilje, for eksempel å drepe homser og steine voldtatte. Syke sekter dannes i guds navn, som brasilianske «John of God», Oprah Winfreys venn.

  Rudolf-Steiner-inspirerte GIGI YOUNG går inn på satanistenes spirituelle svart-magi-kult:

  https://www.youtube.com/watch?v=v7buef76nao

  Gigi Young sier for eksempel at vi utsettes for en systematisk nedbryting av alt vi har kjært.
  Et foredrag for de som er interessert i en spirituell vinkling på det som skjer.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Pass auf, mine venner.

Tyskland og hele Europa omgjøres til sosiale tikkende bomber.

Forrige innlegg

Hvordan få kloa i Gazas gassfelt?

Gaza-krigen, store penger og World Economic Forums rolle i den

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.