POSTED IN Gass, Klima, Olje-Energi

Er det sant?

Produseres olje og gass i jordskorpen?

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Klimaforsker Willie Soon: Olje og gass er ikke fra organiske fossiler

Innlegget er hentet fra Einar R. Bordewich sin nettside Fakta360.no

Willie Soon er en av verdens fremste uavhengige klimaforsker med spesiale på Solen og de naturlige klimatiske sykluser skapt av planetenes dans av bevegelser rundt i solsystemet. Et av hovedpoengene han driver fram i intervjuet med Tucker Carlson er at de fossile energier eller hydrokarboner som de kalles, slettes ikke er fra døde planter eller dyr slik som mange tror. Teorien om at opprinnelsen til olje og gass ikke er fra fossiler får stadig større tilslutning i forskermiljøene. Årsaken er at man med NASA sine romsonder og teleskoper har oppdaget komplekse molekyler og mange varianter av hydrokarboner nær sagt over alt i solsystemet og universet.

På Saturns måne Titan har man oppdaget enorme havområder bestående av metan. Klimasystemet der består av metan som fordamper og deretter kondenserer til skyer som så regner ned i form av metanregn. I bergartene på Mars har de funnet benzen, og i interstellare skyer finner de mange ulike hydrokarboner. Atmosfærene på gasskjempene Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun inneholder også en rekke andre gasser, inkludert hydrokarboner. For eksempel er atmosfæren til Jupiter rik på metan, etan og propan. Til og med i Solens korona dannes der en rekke ulike hydrokarboner, inkludert acetylen, metan og benzen.

Hydrokarboner dannes dypt i jordens indre og finnes på samtlige planeter og hele universet, inkludert i solen!

Komplekse hydrokarboner dannes over alt i universet uten biologisk liv. I laboratorier har man også skapt hydrokarboner kunstig ved tilstrekkelig høyt trykk og temperatur. Så tanken om at de fossile energier er en begrenset og endelig ressurs, kan være fullstendig feil. Hydrokarboner kan dannes i de dypere lag av jordskorpen og siver kontinuerlig opp og fanges i naturlige lommer nær overflaten.

Et annet stort poeng han bringer frem er kompleksiteten i solsystemets samspill og at absolutt alt vi ser av klimaendringer kan forklares via naturlige faktorer. Mange tror at jorden og planetene beveger seg i elliptiske baner rundt Solen men dette er bare grovt sett korrekt. På samme måte som NASCAR banen er «elliptisk» og perfekt definert i form, så følger ikke bilene det samme sporet i hver runde. De vingler litt både i sporet og i hastigheten, for alle bilene påvirker hverandre kontinuerlig. Slik er det med planetenes bevegelser også. De vingler litt hele tiden i et uforutsigbart mønster på detaljnivå og dette gjør at ingen sommer eller vinter er like. De større sykluser omtales ofte som Milankovitch.

Den største ukjente faktoren i klima er uten tvil Solens enorme magnetfelt i samspill med Jorden, Jupiter og galaksens sitt magnetfelt. CO2 blir ikke engang en faktor i hans forklaringsmodeller og han hevder, noe beskjedent, med 90% sikkerhet at Solen, magnetfeltet og planetbanene er årsaken til og kan forklare alle klimaendringer. Magnetfeltet er dog den usikre faktoren som de ikke kan forutse med stor grad av nøyaktighet.

Han poengterer videre de enorme summene som er brukt på omstilling til det grønne skiftet via sol og vind, og at det i realiteten har hatt null effekt på det totale energiforbruket eller omleggingen av dette. Han peker på at atomkraften kan løse alle de problemene som finnes innen energisektoren og at havene inneholder 4,5 milliarder tonn Uran som kan utvinnes til dette formålet. Dette fordi Uran slik som hydrokarboner dannes dypt nede i jorden og pipler opp til overflaten. Her løses Uranet opp i havene og kan utvinnes derfra.

Som den nitidige forsker og vitenskapsmann han er, har han sjekket absolutt alle IPCC sine påstander om klima og finner at han kan tilbakevise alt de påstår. CO2 endrer ingen verdens ting på klima, og alt fra IPCC er drømmerier og fantasier fra modeller og løgner. Han sier faktisk nesten direkte det som Fakta360 tidligere har påpekt at IPCC og deres apologeter som Rasmus Benestad er svindlere når de påstår vi har en menneskeskapt klimakrise. Han sier i hvert fall at de forleder folket med løgner.

Han forteller at solen er svært komplisert men at vi har 400 år med data om solflekker som i sin tid ble satt sammen av Douglas Hoyt. I en periode som kalles Maunder minimum forsvant solflekkene nesten totalt og de tror at solen også var dimmere i den perioden. Samtidig opplevde den lille istiden og var en svært kald global hendelse. IPCC og mange klimaforskere forsøker å fjerne den perioden fra global klimaendring til at de forklarer den som et lokalt fenomen. Motivet er at de jobber fortvilet for å få CO2 som den eneste faktoren og driveren av klima. Derfor grep IPCC kjærlig om Michael Mann sin Hockey Stick som fjernet absolutt alle varme og kalde perioder i historien og avsluttet med en skarp oppadgående trend etter 1900.

Et av hovedproblemene til Michael Mann sin Hockey Stick er at den moderne oppvarmingen startet etter Maunder minimum og derved lenge før CO2 ble en faktor. I tillegg er den moderne oppvarmingen basert på termometere som er utsatt for det man kaller Urban Heat Island, eller rett og slett at betong og asfalt er bygget rundt målestasjonene som opprinnelig lå utenfor byene. Nå ligger mange målestasjoner langt inni byene og temperaturen har økt nettopp på grunn av at betong og asfalt kan holde på mer varme enn skogen. Soon har sett på disse data og dersom han fjerner alle termometre fra byene og kun baserer seg på data fra landsbygda over lang tid, så finnes der ingen global oppvarming.

På grunn av alle slike problemer med de faktiske data har den klimahysteriske leiren og IPCC forsøkt å endre historiske data for å tilpasse dem til deres agenda om at det er CO2 som driver klima. Korrupsjonen i vitenskapen ser vi også når vi ser hva som skjedde under korona-pandemien. Til tross for at vi nå vet at nedstengingen og alle de vanvittige tiltakene var basert på modeller som var helt ville i sine døds-estimater forteller Soon. Ingenting virket hverken av nedstengingen, maskene, besøksforbudene, vaksinene eller alle tullete besøks- og avstandsregler. Vitenskapen har blitt korrupt og klimahysteriet samt pandemihåndteringen viser oss det med all tydelighet mener Soon.

Se hele intervjuet av an svært engasjert Willie Soon på X hos Tucker Carlson:

Forsidebile: WORKSITE Ltd.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Arno Mong Daastøl
  16 januar 2024 10:07

  Abotisk olje er gammel kunnskap, dvs. ekte mineralolje -ikke såkalt fossil olje. Russland har utviklet dette lengst. USAs Nobelprisvinner i kjemi likeledes. Energi-analytikeren og geostrategen William Engdahl skrev for få år siden en bok om dette. Kunnskapen om abiotisk olje ville først til en helt annen norsk oljepolitikk, nemlig en langsommere uttapping- i takt med skapelsen av olje.I samarbeid med Engdahl ringte jeg norsk vitenskapelig olje ekspertise. Ingen kunne noe om abiotisk olje.

  Svar
 • Fra orginalartikkelen på ‘Fakta.360’ :

  » og at havene inneholder 4,5 milliarder tonn Uran som kan utvinnes til dette formålet. Dette fordi Uran slik som hydrokarboner dannes dypt nede i jorden og pipler opp til overflaten. Her løses Uranet opp i havene og kan utvinnes derfra..»

  Så da burde vel uran/radioaktive stoffer fra reaktorer bare dumpes i dypt hav?
  Problemet med avfall fra reaktorer løst?

  Svar
 • Nå har man drevet med oljeutvinning i over 100 år her i verden. Men har noen av de aller eldste oljefeltene (som feks ble tømt ut for 100 år siden) blitt fylt opp med (abiotisk) olje? Har man noen konkrete bevis på dette?
  Cantarell feltet i Mexico opplevde plutselig å bli fylt opp med olje, men det var kun forbigående og har ikke skjedd på nytt igjen.

  La oss si at det finnes abiotisk olje, men at det tar mer enn 100 år å fylle opp gamle oljefelt. Da kan verden komme til å oppleve feks oljemangel i 100 år eller mer før det igjen finnes tilstrekkelig med olje i gamle oljefelt. En mager trøst. Mangler verden feks kunstgjødsel i 10 år vil det kunne føre til katastrofe med flere milliarder mennesker som sulter ihjel, noe som vil føre til sammenbrudd i eksisterende verdensorden.

  Svar
  • Her har vi svaret på gjødslinga.
   Vi trenger ikke kunstgjødsel.
   Veldig interessant anbefales å ta en titt på denne.

   https://m.youtube.com/watch?v=eGnPyQg0pjc&t=1471s

   Svar
   • Ja, kunstgjødsel er jo ikke Alfa & Omega nødvendigvis, Iskaldur.
    Det finnes alternativer , som kanskje er bedre og gir bedre resultater.
    F.eks. også dette?:

    ‘Resultatene er imponerende. Det er 50 forsøk i gang i Europa og Sør-Afrika som viser et avlingene øker med 40 prosent sammenliknet med ubehandlet møkk.
    Får mye mer ut av dyregjødsel.
    En ny, lysbuebasert prosess fikserer nitrogen fra luft – som Kristian Birkeland gjorde i starten av forrige århundre. Men denne gangen handler det ikke om å lage kunstgjødsel, men om å gjøre dyremøkk mye mer potent.
    Resultatene er imponerende. Det er 50 forsøk i gang i Europa og Sør-Afrika som viser et avlingene øker med 40 prosent sammenliknet med ubehandlet møkk.
    – Denne maskinen tar luft, det er det eneste råstoffet den trenger, og så trenger den strøm.
    Strømmen kan komme fra det lokale nettet når prisen er lav eller kan være laget på gården med solceller.’
    tu.no/artikler/far-mye-mer-ut-av-dyregjodsel/524305/

    Og litt på siden:
    Kanskje har de etablerte partiene sin maktposisjon og ‘forgiftning’ av det politiske Norge også fått et bedre alternativ.
    Et greit intervju fra Lurås med INP sin leder. Om både EU/Eøs og norsk vannkraft:
    https://www.youtube.com/watch?v=diO2ZQGU3ew

 • Northern Light.
  16 januar 2024 19:01

  Å kjøre elbil er misforstått miljøvern.

  Av Mark Keenan.
  Del 1. Elbilkjøpere er uvitende om at produksjon av millioner av bilbatterier, krever en storskala gruvedrift for å utvinne enorme mengder sjeldne jordmetaller, som litium, rhodium og kobolt, at disse metallene må utvinnes med maskiner drevet av diesel eller bensin, at gruvedrift- og raffinering forårsaker enorm forurensning av land-, luft- og vannsystemer, som i Kina og Mongolia. I motsetning til den falske klimaagendaen, er dette reelle miljøproblemer. Litium er hva EV-batteriene dine er laget av, og det er så nevrotoksisk at en fugl som lander på det, dør i løpet av minutter. Gjett hva det gjør med nervesystemet ditt. Klapp deg selv på skulderen for å spare miljøet.

  Videre er presset for å avslutte bensin- eller dieseltransport innen 2035 basert på en løgn ettersom de litium-ion batteridrevne kjøretøyene, har et totalt «karbonavtrykk» verre enn dieselbiler når utvinning av litium og produksjon av alle deler er inkludert i regnestykket.

  Videre drives elbiler fortsatt av elektrisitet produsert fra fossilt brensel, og vil mest sannsynlig fortsette å gjøre det. Til tross for tiår med statlige subsidier gir vindkraft mindre enn 5 % av verdens energi, og solenergi bare 1 %. Bruk av elektrisitet til å lade elbiler er også en ekstremt ineffektiv energibruk ifølge en studie: «Energieffektiviteten fra den primære energikilden til ladepluggen, er rundt 37 % når en tar i betraktning energien som forbrukes av produksjon og distribusjon av elektrisiteten».

  La oss ta en titt på den villedende markedsføringen for elektriske kjøretøy. Det første villedende markedsføringstrikset som millioner av miljøvernere falt for, var «hybriden». Hybridbiler er faktisk bensindrevne biler med batteri, og batteriet må lades fra bensinmotoren. Forbruket er ikke mye forskjellig fra en ikke-hybrid. En verden 100 % full av «hybride» sjåfører er fortsatt 100 % avhengig av olje.

  Elon Musk markedsfører sine biler på en smart måte, men nevner imidlertid ikke det faktum at:
  overgangen fra en hydrokarbon-økonomi til en solenergi-elektrisk økonomi, krever i seg selv et stort forbruk av fossilt brenselenergi for å erstatte hele det verdensomspennende produksjons-systemet, og bygge store nye energinett for vind- og solenergi, osv.

  Et nytt industrielt produksjonssystem vil i seg selv fortsatt vil være svært forurensende for land, luft og vann på tilnærmet samme måte som det gamle, da det skaper mer og mer produkter som skal markedsføres og selges, som for eksempel elbiler, som vi feilaktig blir fortalt er greit fordi det er «grønt produkt».

  Energien en får ut for energien som brukes (EROEI), for sol- og vindenergi er for lavt til å være bærekraftig, og derfor er det å erstatte og gjenoppbygge verdens energiproduksjon og industri for å dekarbonisere økonomien en sløsing med enorme mengder fossilt brensel, om du lurer på hvorfor sektoren er subsidiert.

  Produksjon av hundrevis av millioner nye elbiler og elbilbatterier innebærer en videreføring av utbredt utvinning og prosessering av sjeldne jordmetaller, som litium, rhodium og kobolt, som er en begrenset ressurs. Gruvedrift og prosessering av sjeldne jordmetaller har vist seg å være forurensende for land-, luft- og vannsystemer som elver.

  hvis du lader bilen med solenergi, kan det hende du legger litt mer energi tilbake i systemet enn du bruker på å kjøre bilen. Imidlertid er det å kjøre elbilen bare en liten del av hele den energiforbrukende prosessen fra gruvedrift til produksjon og til distribusjon, for ikke å nevne energien for å produsere materialene til en ny verdensomspennende industriell infrastruktur i forsyningskjeden, inkludert biler, fabrikker, energi nett, vindturbiner, solceller, etc. Og helt avgjørende, CO2-utslipp er ikke årsaken til klimaendringene.

  Svar
  • N.L:
   «Litium er hva EV-batteriene dine er laget av, og det er så nevrotoksisk at en fugl som lander på det, dør i løpet av minutter.»

   Er dette sant?
   Dør man med smerter, eller går det fort? ( Og altså uten å innta det gjennom munnen?)
   ( Et par minutter vel forsåvidt fort nok, med eller uten smerter) 😉

   De fleste (alle) har vel noen batterier som inneholder litium hjemme.
   Både skummelt og fascinerende.

   Kom gjerne med flere opplysninger hvis du vet mer.

   Svar
 • Northern Light.
  16 januar 2024 19:02

  Del 2. Et eksempel på hvorfor elbiler er misforstått miljøvern, la oss vurdere et Tesla-modell Y-batteri: For å produsere det trenger du: 12 tonn sten for litium; 5 tonn koboltmineraler, kobolt er laget som et biprodukt av bearbeiding av kobber- og nikkelmalm. Det er svært vanskelig å få tak i og er veldig dyrt, 3 tonn nikkelmalm og 12 tonn kobbermalm. I tillegg må du flytte 250 tonn jord for å utvinne 12 kg litium, 13 kg nikkel, 22 kg mangan og 7 kg kobolt. For å produsere batteriet kreves det også 200 kg aluminium, stål og/eller plast og 51 kg grafitt. Så får du en «nullutslippsbil». For tiden kommer hoveddelen av de nødvendige mineralene for produksjon av batteriene fra Kina eller Afrika, og mye av det harde arbeidet for å skaffe mineralene i Afrika gjøres av barn!

  Prisen på Tesla-batterier for Tesla-bilmodellene varierer fra $5 000 til $20 000. Det tar sju år for en elbil å nå netto null CO2. Gjennomsnittlig levetid for batteriene er 10 år. Først i løpet av de siste tre årene begynner du å redusere karbonavtrykket ditt. Da må batteriene skiftes og du mister alle gevinstene du har oppnådd på disse tre årene.

  Virkeligheten må skilles fra løgnene vi alle blir fortalt av FN, WEF og megaselskapenes reklame. Ordet «bærekraftig» ble kapret for flere tiår siden, og det brukes nå villedende for å fremme agendaene til megaselskapenes interesser som ikke bryr om miljøet, og som WEF representerer.

  Fra Global Research, publisert 15 januar 2024.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel:Driving an Electric Car Is Fake Environmentalism – Elon Musk Debunked.

  Svar
 • Dannes olje og gass kontinuerlig i jordskorpa?

  Det korte svaret er: Nei!

  Det litt lengre svaret er: Nei, ikke faen, hvor dum er det mulig å bli?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

X-CIA Larry Johnson:

Ukraina drepte Gonzalo Lira.

Previous Post

Tidligere Pfizer-rådgiver:

De må ha visst at vaksinene var dårlige og at tiltakene ikke virket. Alt var planlagt overnasjonalt på forhånd.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.