POSTED IN Ukraina

Er det for seint?

Ukrainsk politiker vil gjøre politisk hestehandel med Russland.

0
Print Friendly, PDF & Email

Ukrainsk politiker vil bytte Krim mot Donbass.

Av Bjørn Ditlef Nistad

David Arakhamija

For noen dager siden uttalte David Arakhamija, leder for Rada-fraksjonen til president Vladimir Zelenskijs parti Folkets tjener, til den ukrainske tv-kanalen ”Pramoj” at Ukraina burde gjenåpne en kanal som forsyner Krim med ferskvann mot at man fra russisk side gjorde innrømmelser i forhold til Donbass. Uttalelsen fremkalte kraftige negative reaksjoner fra de fleste politiske krefter i Ukraina, og Arakhamija har beklaget den og hevdet at ordene hans var gjengitt ute av kontekst.

____________________________________________________________________________

Innlegget er hentet fra Kaleidoskop

____________________________________________________________________________

Den såkalte Nord-Krim-kanalen, bygd i sovjettiden, etter at Kiev-regimet i 2014 blokkerte vanntilførselen til Krim. Kiev hevder at befolkningen på Krim er ukrainsk. Samtidig behandler det ukrainske regimet Krim-befolkningen som fiender ved å blokkere vanntilførselen, sprenge strømledninger, hindre inn- og utførselen av varer og liknende.

Spørsmålet er like fullt hvorvidt en person som Arakhamija kunne ha fremført den kontroversielle uttalelsen uten å ha rådført seg med president Zelenskij. Kan uttalelsen oppfattes som en prøveballong? Er Zelenskij og miljøet rundt ham villig til å oppgi Krim i håp om å kunne inngå en avtale med Putin om Donbass? Det er lov å spekulere. Men dersom det virkelig finnes en ukrainsk vilje til å bytte Krim mot Donbass, betyr det neppe altfor mye. For lang tid har gått siden Kiev-regimet begynte sin krig mot den opprørske befolkningen i Donbass, og for mange mennesker har blitt drept. Og den russiske ledelsen kan med begrensede egne omkostninger la konflikten i Donbass forbli uløst – og eventuelt trappe den opp.

Dersom kuppregjeringen som kom til makten i Ukraina i 2014, hadde erklært at den respekterte Krim-befolkningens ønske om å bli gjenforent med Russland og samtidig hadde gitt den russiskvennlige befolkningen i Øst-Ukraina utstrakt selvstyre, inkludert retten til å bruke sitt morsmål, russisk, ville russiske myndigheter sannsynligvis ha vært villig til å medvirke til å stabilisere situasjonen i Ukraina. Og det hadde neppe blitt noen borgerkrig. Kuppregjeringen valgte i stedet å innlede det den kalte en anti-terroroperasjon mot befolkningen i Donbass, i realiteten en full krig som inkluderte massiv bombing av byer og tettsteder, og som til nå har kostet 14 000 mennesker livet. Og i Rest-Ukraina innledet den en klappjakt på russisk språk og kultur som gjorde en stor andel av innbyggerne til annenrangs borgere.

Dersom Donbass igjen skulle komme under Kievs kontroll, ville en stor del av innbyggerne flykte til Russland; det vet jeg etter å ha besøkt området. Putin er mektig, men ikke så mektig at han kan tillate at ukrainske stridsvogner og høyreekstremistiske bander tar seg inn i Donbass samtidig som befolkningen flykter for livet. Tv-bilder av en flyktende Donbass-befolkning ville utløse en revolusjon i Russland. Krim er langt mer verdifull for Russland enn Donbass, og slik sett kunne det være fornuftig fra et russisk ståsted å bytte Donbass mot Krim. Men for enhver russisk leder eller politiker ville en oppgivelse av Donbass være politisk selvmord.

Krim-broen, åpnet i 2018, forbinder Krim med Fastlands-Russland. Strømledninger fra Fastlands-Russland til Krim har også blitt anlagt, slik at strømimport fra Ukraina ikke lenger er nødvendig. Ved å bore brønner, anlegge kanaler og liknende har russiske myndigheter også langt på vei løst problemet med Krims vannforsyning.

Å holde på Donbass – et rikt område som i praksis har blitt en del av Russland – koster heller ikke den russiske ledelsen noe særlig. De vestlige økonomiske sanksjonene virker åpenbart ikke, og i Tyskland og andre europeiske land vil mektige krefter avvikle dem. I Kina har Russland en sterk støttespiller og handelspartner. Europa er avhengig av russisk gass. Tilliten mellom USA og de europeiske Nato-landene har blitt kraftig svekket etter valget av Donald Trump til amerikansk president. EU har mer enn nok med å håndtere et enormt budsjettunderskudd som en følge av Storbritannias utmeldelse av unionen og andre problemer. Høyrepopulister truer den etablerte orden i flere europeiske land. Nye immigrantbølger vil med stor grad av sannsynlighet velte inn over Europa. Og med litt flaks blir Trump gjenvalgt som president, noe som trolig vil få den etablerte vestlige orden til å bryte sammen.

Nærmere 9 millioner ukrainere, av en befolkning på 38 millioner, arbeider i utlandet. Finnes det et bedre bilde på Ukrainas fullstendige sammenbrudd?

Ukraina, derimot, er en stat i oppløsning, i den grad det i det hele tatt gir mening å snakke om en stat. Oligarker kjemper om makt og eiendom. Høyreekstremistiske bander marsjerer i gatene. Politiske drap florerer. Korrupsjon gjennomsyrer alle livssfærer. Valutaen har ingen tiltro til. Produksjon og omsetning stagnerer. Nylig passerte Ukraina Moldova som det fattigste landet i Europa, målt i bruttonasjonalprodukt pr innbygger. Nærmere 9 millioner ukrainere arbeider i utlandet.

Alt tyder derfor på at den russiske ledelsen – som knapt har kommentert Arakhamijas utspill – vil beholde kontrollen over Donbass. Både for å benytte området som et håndpant mot at Ukraina knytter seg for tett til Nato og andre vestlige institusjoner og fordi en gjenreisning av den ukrainske økonomien er umulig så lenge Kiev ikke har kontroll over Donbass – med ytterligere oppløsning av Ukraina som øker sjansen for et regimeskifte og styrting av dagens anti-russiske regime, som følge.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Pepe Escobar:

Den kinesiske drømmen: Her er veikartet

Forrige innlegg

Nå skal statskassene tømmes:

Fordi «klima»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.