POSTED IN Helse, Klima

Helse og klima

Er den livgivende gassen CO2 skadelig for menneskers helse?

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

av Wilhelm Morgenstierne

Den atmosfæriske gassen CO2 har for tiden en årlig økende konsentrasjon på ca 2 – 3 ppm/år, men må fortsatt regnes som en gass det er svært lite av i atmosfæren, kun 0,042 % eller 420 ppm (part pr million). I en stor del av den perioden det har vært mer utviklet organisk liv på kloden, i 570 millioner år, synes det ikke som konsentrasjonen av CO2 har vært høyere enn maks. 0,70 % eller 7000 ppm. Så høy var den for omkring 530 millioner år siden. Siden den gang har CO2-konsentrasjonen variert en del opp og ned, men totalt sett faktisk hatt en nedadgående trend frem til istiden og våre dager. Selv om CO2-konsentrasjonen for tiden øker noe, så er CO2-konsentrasjonen i dag svært lav sett i forhold til mesteparten av de tidligere 570 millioner år.

Man har regnet med at CO2-konsentrasjon under 2 % eller 20.000 ppm ikke vil medføre symptomer hos unge friske mennesker. En nyere forskningsstudie (Maniscalco et al., 2021) viser ellers til at de ikke har observert noen negative fysiologiske eller kognitive forskjeller når de utsetter gjennomsnittlige kontorarbeidere for CO2-konsentrasjoner på 770 ppm og 20.000 ppm. Med den CO2-økningen vi har i dag, vil det ta mer enn 6.526 år (217 generasjoner) før vi er der. Det kan imidlertid ha blitt en helt annen utvikling av atmosfærens CO2-mengde i løpet av den tiden. Den kan ha stoppet helt opp. Menneskelige CO2-utslipp skal visstnok ikke kunne forårsake slike CO2-mengder i atmosfæren siden det ikke vil være tilstrekkelige fossile ressurser til det. CO2-mengden kan også av ulike grunner etter hvert ha begynt å bli mindre.

Ellers kan nevnes at CO2 er viktig for noen funksjoner i menneskekroppen og at når vi puster ut, så er CO2-konsentrasjonen i utpusten ca 4,5 % dvs 45.000 ppm eller mer enn 100 ganger større enn i lufta rundt oss. Vi er karbonvesener og består av 18 % karbon. Uten CO2 i atmosfæren vil ikke menneskene overleve.

Det kan for øvrig være greit at folk også er klar over at hvis CO2-konsentrasjonen blir så lav som 150 ppm (0,015 %) eller lavere, så vil plantelivet på Jorda dø ut med de svært alvorlige følger det får. Avstanden fra nåværende 420 ppm CO2 til den grensen er vesentlig kortere (kun 270 ppm) enn avstanden opp til 20.000 ppm. Det kan vel egentlig være litt betryggende å øke avstanden til den grensen hvor plantelivet begynner å dø ut.

Så lenge CO2-konsentrasjonen ikke begynner å bli redusert merkbart hvert år, er min konklusjon at CO2-konsentrasjonen i atmosfæren fortsatt med god margin i svært lang tid ikke vil være helsefarlig for mennesker.

Som med mye annet kan man også for CO2 finne at det er visse situasjoner som gjør at CO2-gass blir farlig, f.eks. ved at den forholdsvis tunge CO2-gassen i ekstreme tilfeller kan fortrenge oksygenet i lufta, noe som f.eks. skjer ved siloulykker, men dette er noe som skjer helt uavhengig av vanlig atmosfæreluft og klimaproblemer. Man bør jo ikke prøve å skape mest mulig klimafrykt hos folk og heller ikke et skremmebilde av CO2 som først og fremst er livsviktig for omtrent alt liv på Jorda.

Merk! De som ønsker å lese Maniscalco et al sin forskningsstudie, finner den her: Fysiologiske responser, selvrapporterte helseeffekter og kognitiv ytelse under eksponering for karbondioksid ved 20 000 ppm – Maniscalco et al – Wiley Online Library – Indoor Air
Lenke: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ina.129391 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 524 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • «…hvis CO2-konsentrasjonen blir så lav som 150 ppm (0,015 %) eller lavere, så vil plantelivet på Jorda dø ut med de svært alvorlige følger det får..»

  Heldigvis er tidligere CO2 lagret i/fra biomasse som nå er olje. Altså trukket ut og lagret men ikke forbrukt.
  Så vi har en mulighet til å rette opp hvis plantelivet trenger mer.

  Uansett. Klima- KRISE er bare politisk konstruert tullball.
  – Som bryter ned livsglede og livstro. Men ikke kan hentes ut som noe positivt senere, tvert i mot.
  På samme måte som andre politiske eller penge-økonomiske ‘kriser’, eller religiøse frykt-forestillinger, vi blir påført av prester og politikere.

  Svar
 • Northern Light.
  21 oktober 2022 15:30

  Klimakrisen er et påfunn av storkapitalen for å ta over verdens mat- og energiproduksjon. De skal med sin hovedstrømspresse og media, og eierskap av blant annet tv-kanaler som produserer populær-vitenskapelige programmer, få folk til å tro at plantenæringen CO2 og nitrogen er miljøgifter. Befolkningene blir indoktrinert når de får det servert fra alle sider av media og nyhetsbildet, uvitende om at 90 prosent av pressen og mediene er eid av BlackRock og Vanguard.

  Storkapitalen sitter nå også i styret til de fleste universiteter og forskningsinstitutter, og bestemmer hvilken forskning som får midler. Forskere som sier CO2 er forurensning, får stillinger og forsknings-midler. Vi får kjøpt vitenskap og forskning, forskningsresultater dreies til fordel for de som har betalt for den. Som en talsmann for FN sa nylig i et intervju; «vi eier vitenskapen».

  De mektige kapitalforvaltningsselskapene er også finansielle eiere av de enorme agrobusiness-selskapene ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company and Glencore Agriculture, som kontrollerer nesten 80 prosent av all kornhandel, og som den finansielle eieren BlackRock er de partnere av World Economic Forum, som organiserer over 1000 av de største og rikeste multinasjonale selskapene i verden.

  WEF ble slått sammen med Forente Nasjoner for et par år tilbake, nesten ubemerket siden MSM holdt det unna førstesidene, og FN utformer direktiver til sine 193 medlemsland, som kan bli utslippsgrenser for CO2 og nitrogen per dekar. Satt slik at tradisjonelt landbruk med sine dieseldrevne landbruks-maskiner ikke kan nå dem. Slik vil finansfolket bli kvitt over 500 millioner familiedrevne småbruk over hele verden, og erstatte dem med sine enorme elektrifiserte industribruk for GMO-matplanter. Godt hjulpet av Verdensbanken og IMF, som har som lånebetingelser til fattige land som får lån, at de legger ned familiedrevne småbruk, og satser på mateksport fra plantasjer.

  Det har ingenting med «matsikkerhet, biosikkerhet og klima» å gjøre, som de vil at folk skal tro. For det globalistiske finansfolket dreier det seg om å få total kontroll over produksjon, distribusjon, salg og pris på mat. Det ene av det eksistensielle for mennesket, det andre er drikkevann og energi. Det meste av vannforsyningen i mange land er også privatisert. Storkapitalen bestemmer prisen på vann til landbruket i mange land, og brukes til å drive bøndene fra gårdene sine som feks i Australia, hvor landgrabbing-selskaper eid av den samme storkapitalen kjøper opp gårdsbrukene.

  Monopolkapitalismen har gjort at store selskaper har kjøpt opp mindre selskaper gjennom flere tiår, og gjort at innsatsfaktorene som gjødsel og energi har blitt konsentrert til få selskaper som leverer til mange land. Det gir makt til eierne og sårbarhet for landene. Oljeselskapene også finansielt eiet av BackRock, bestemmer hvor mye diesel som skal produseres, og det er nå snart en leveransekrise når det gjelder diesel, blant annet i USA, som vil stoppe matproduksjon og transport. BlackRock er også finansiell eier infrastrukturen som skal bringe gjødsel og såkorn til landbruksområdene, og korn og mat fra landbruksområdene, og er finansiell eier av det meste av jernbane og shipping-selskaper.

  Slik har storkapitalen kommet i posisjon til å enkelt sette i gang en matforsyningskrise som vi nå ser. Nå som WEF kan bruke FNs maktinfrastruktur til sine formål, kan billionærene og Gates, nå USAs største jordeier, glede seg til enorm profitt fra matproduksjon, som de nærmest vil få monopol på. Det vi er vitne til, er konturene av en ny verdensordning. En ny-feudalisme, hvor en kabal av billionærer vil eie alt, og befolkningene ingenting.

  Matsikkerhet har vi når mange små og middelstore økologiske gårdsbruk eiet av bønder og ikke selskaper, leverer maten lokalt, og når kraftverk, strømnett, olje, gass, vannforsyning er eiet at folket og selges til selvkost; produksjonspris og kostnad for drift til landets industri, næringsliv, landbruk, havbruk og husholdninger. Men dette er det motsatte av globalisme, og finansfolket vil kjempe mot det av all sin makt, med sine politikere og sin hovedstrømspresse og media.

  Svar
  • Northern Light.
   21 oktober 2022 18:42

   Rettelse, det skal i siste avsnitt være:
   Matsikkerhet har vi når mange små og middelstore økologiske gårdsbruk eiet av bønder og ikke selskaper, leverer maten lokalt, og at kraftverk, strømnett, olje, gass, vannforsyning er eiet av folket slik at strøm, drikkevann og drivstoff selges til landets industri, næringsliv, landbruk, havbruk og husholdninger til selvkost; produksjonspris og kostnad for drift. Men dette er det motsatte av globalisme, og finansfolket vil kjempe mot det av all sin makt, med sine politikere og sin hovedstrømspresse og media.

   Svar
 • «Storkapitalen sitter nå også i styret til de fleste universiteter og forskningsinstitutter, og bestemmer hvilken forskning som får midler.»

  Et gammelt ordtak som sier at: Den som betaler for orkesteret bestemmer også musikken.

  Dett er et fenomen man ser gå igjen både i teleconæringen, Legemiddelindustrien, pressen (som er uavhengig) Politiske partier … Ja, kort sagt, omtrent overalt. Samfunnet er gjennomsyret av råttenskap.

  På tide folk begynner å våkne nå, ikke stole blindt på makta. Her er uhyggelige krefter rund oss som ikke vill oss vel.

  Svar
 • Alle planter med klorofyll behøver CO2 (og vann) til fotosyntesen: 6CO2 + 12H2O + sollys → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O.
  Dette er den enste(?) prosessen som binder energi fra sola. Energien lagres i glucose (C6H12O6)
  Alle dyr produserer CO2 (og vann) i cellenes glycolyse (energiomsetning): C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energi

  CO2 er således hovedelementet for alt liv på jorda.
  «karbonfritt» og annet vås betyr en livløs planet, men det besørger kapitalismens rovdrift med eller uten CO2-maset som har til hensikt å la de fattige betale for noe som ikke har noen ffekt…‽

  «The first commandment of economics is: Grow. Grow forever. Companies get bigger. National economies need to swell by a certain percent each year. People should want more, make more, earn more, spend more – ever more.
  The first commandment of the Earth is: enough. Just so much and no more. Just so much soil. Just so much water. Just so much sunshine. Everything born of the Earth grows to its appropriate size and then stops.»
  —Donella Meadows (1941-2001)

  Svar
 • Er den livgivende gassen CO2 skadelig for menneskers helse?

  Det ser i hvertfall ut som CO2 er svært helseskadelig for politikere, byråkrater «elite», woke og presstituerte. Det ser unektelig ut til at den effektivt fjerner alle «anlegg» til hjerneceller hos slike avarter av mennesket.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

USA-Oberst MacGregor:

Ukrainakrigen svekker USA og styrker Russland. Vi må stoppe nå!

Previous Post

Etterforskes nå i EU:

Hvordan kom kontrakten mellom legemiddelfirmaene og EU i stand?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.