POSTED IN Olje-Energi

Er de i kontakt med virkeligheten?

Uvirkelige påstander om energi i Stortingets spørretime.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Spørretimen i Stortinget 11. januar 2023 og Debatten dagen før handlet ikke om norsk virkelighet. Gahr Støre hadde en hel time til disposisjon der han fikk breie seg, uten knapt å si en eneste setning som hadde noe med energirealitetene i Norge å gjøre. Han startet igjen med Putins krig i Ukraina, der Putin fikk skylda også for forbrytelser han ikke har hovedansvaret for, nemlig energikrisen i EU. – Ellers var Støres svar på ulike spørsmål kun en eventyrfortelling han ufattelig nok sjanser på å gjenta og gjenta til tross for at partiet nå snart er halvert.

Av Odd Handegård.

Se: https://tv.nrk.no/serie/muntlig-spoerretime/2023/NNFA71011823/avspiller

1. Det andre han sa (og som han gjentok flere ganger), var at «vi trenger kraft, nett og enøk». Han forutsatte – uten dokumentasjon – at det eksisterer et enormt behov for kraftkrevende industriutbygging i Norge, uten å eksemplifisere behovet med en eneste setning. Støres taushet hadde selvfølgelig sammenheng med at Statnetts angivelige (konfidensielle) oversikt over behovet for slik industriutbygging, ikke består av realistiske, lønnsomme prosjekter, men av urealistisk, tvilsom spekulasjon: Elektrifisering av soklene, vindkraft i Norge og havvind, hydrogenproduksjon og andre former for meningsløst strømsløseri. Det er dette sløseriet vi trenger mer kraft for å realisere.

2. Så snakket Støre mye om det norske kraftsystemet som er problematisk fordi det er «værbasert»: «Tiltak vi tar for å stabilisere strømprisen må sees i sammenheng med behovet for å sikre forsyningssikkerheten i et værbasert system». «Norge har et væravhengig kraftsystem som i normale år kan dele strøm med andre. Og så har vi en stor effektiviseringsutfordring – vi trenger å bygge ut mer kraft, og vi er avhengige – i tørrår – at vi kan ha utveksling med andre land». – Jeg har diverse ganger forklart hvorfor Norge aldri har hatt og heller aldri vil få «tørrår». Her skal jeg bare gjenta ett enkelt poeng: Vi får bare noe som kan likne på et tørrår når kraftbransjen eksporterer mer enn vårt kraftoverskudd.

(Skjermdump fra debatten)

3. Støre føyde til: «Et væravhengig system vil være uforutsigbart. Det er dager hvor vannkraftmagasinene kan renne over. Og det vil være måneder etter tørrår hvor vi kan ha for lav kapasitet, og vi trenger utveksling med andre land». Begge deler er feil: Det renner bare over litt vann i forbindelse med vedlikehold og når enkelte magasin er for små. Og «tørrår» får vi bare når kraftbransjens direktører ikke gjør jobben sin. Den normale argumentasjonen til Ap har vært at dersom Norge begrenser eksporten til EU, må vi regne med at EU vil straffe oss når vi trenger strøm – i tørrår. Men denne gang brukte ikke at Støre dette argumentet. Det gjorde derimot en statssekretær i Energidepartemenet , i Debatten på NRK, dagen før:

4. På spørsmålet om alternativer for å holde kontroll på strømprisen, svarte Støre at han hittil ikke hadde sett noe realiserbart alternativ til tross for at regjeringen snart «har snudd alle steiner». Men han føyde til noe om vanskelighetene: «Det å kommunisere med over 1000 vannkraftmagasiner krever kommunikasjon både med norske interesser og med andre land», og han konkluderte med at markedet ville redusere strømprisen til det normale, i løpet av 2-3 år.

5. Spørretimen ble et sammensurium av påstander der ingenting hang sammen: Støre klarte ikke å forklare hvorfor mer kraft og nett skal gi en lavere strømpris i Norge. Han klarte ikke å forklare hvorfor Norge rett som det er angivelig har «tørrår», og han hoppet over spørsmålet om hvordan de kostbare «klimatiltakene» påvirker klimautviklingen. Han tok det som gitt at klimatiltakene virker. – Noe de ikke gjør.

Konklusjonen blir derfor: Prisøkningen på strøm gir staten kolossale inntekter. Bare halvparten betales tilbake til forbrukerne. Resten av milliardtjueriet skal brukes til å finansiere en vindkraftutbygging nesten ingen vil ha. Grunneiere og kommuner som er i tvil, skal tilbys millioner av «verdiskapningen». Men det er ikke inntekter fra vindturbiner og kraftnett kommunene skal få penger fra. Kommunene skal i realiteten få ekstra millioner fra den «liberaliserte» overprisen på kraft som kommunenes egne husstander og lokale bedrifter er påtvunget av Støre og Solberg. Er dette verdensrekord i økonomisk svindel?

Innlegget er hentet fra steigan.no

Forsidebilde: Skjermdump fra spørretimen på Stortinget.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Reidar Kaarbø
  14 januar 2023 9:14

  Med Jonas Gahr Støre må man ikke hører på hva han sier. Man må se det det han GJØR. Og handlingene hans har vært ganske konsekvent, målrettet, bevisst og høyreorientert: Innenlandske norske strømpriser skal settes av markedet i Nordpool, vi skal fortsatt avstå suverenitet, globalismen skal fremmes og kapitalkreftene skal rå.

  Derfor er det ikke håp verken for norsk næringsliv eller husholdningene, verken under denne regjeringen eller nye regjeringer med høyre, venstre og krf. Frp har friske utsagn i opposisjon, men har vist at de står på samme linjen som sine blåblå venner i posisjon.

  Jeg har vanskelig nå for å se at politikerne vil landets beste.

  Svar
 • Sitat: «Støre klarte ikke å forklare hvorfor mer kraft og nett skal gi en lavere strømpris i Norge».

  Mulig at det forholder seg slik at økt forbruk av strøm i Norge, vil føre til økte strømpriser i Norge
  (og da eventuelt til ekstremt høye strømpriser i Norge i og med at norsk strømimport da også må foregå i perioder med høy strømpris i utlandet og ikke bare når strømprisen i utlandet er lav slik som ofte nå – og spekulantene vil samtidig kunne presse opp norsk strømpris til maksimale høyder).

  Økt utbygning av mer kraft og nett i Norge kan derimot forhindre at norsk strømpris når astronomiske høyder (og vil altså ikke kunne føre til at norsk strømpris blir nevneverdig lavere).
  Reduksjon i norsk strømpris vil feks kreve noe slikt som utbygning av 20 TWh med økt strømproduksjon i Norge og hvor norsk årlig strømeksport samtidig økes fra dagens ca 13 TWh til å bli på rundt hele 30 TWh pr år (og da vil effekten av de to siste kablene bli nullet ut og norsk strømpris kan da kanskje falle med ca 25%)

  Svar
 • Northern Light.
  14 januar 2023 13:56

  «Han startet igjen med Putins krig i Ukraina, der Putin fikk skylda også for forbrytelser han ikke har hovedansvaret for, nemlig energikrisen i EU».
  Både NRK Dagsrevyen og TV2 Nyheter viste Ursula von Leyen si at EU ikke skal kjøpe mer olje og gass av Russland etter pålegg av USA, les Wall Street. Dette nesten umiddelbart etter Russlands intervensjon i Ukraina. Det er Europa som har skrudd av kranene for gass og olje fra Russland, ikke Russland.

  «Ellers var Støres svar på ulike spørsmål kun en eventyrfortelling han ufattelig nok sjanser på å gjenta og gjenta til tross for at partiet nå snart er halvert».
  AP har gradvis blitt transformert til Høyres søsterparti etter Brundtland overtok i -81. Brundtland, Støre og Solberg er globalister og markedsliberalister. De representerer ikke folk og lands interesser, men global storkapital, og administrerer Norge etter finansfolkets interesser. At AP er halvert bekymrer Støre bare på utsiden i tilfelle. For hvis han fratrer, er det Høyre som overtar, som meningsmålingene viser, og hvis Høyre tar over, blir det bare mer av det samme. Høyre ivret like mye for ACER som AP.

  «Det andre han sa (og som han gjentok flere ganger), var at «vi trenger kraft, nett og enøk».
  Vi trenger ikke mer kraft, norske vannkraftverk produserer omkring 15-20 tWh mer enn industri, næringsliv og husholdninger bruker. En studie viser at de også kan oppgraderes med 22-30 tWh uten naturinngrep av betydning, som overflødiggjør monstermaster med vindturbiner. Hadde Stortinget representert folk og land, hadde pengene heller blitt brukt til dette, enn å gi mange milliarder til USAs kriger i Syria og Ukraina.

  Når det gjelder nett, trenger vi å kople oss i fra nettet til utlandet, så vannkraften dekker norske behov først, før et eventuelt overskudd selges til utlandet. Enøk tiltak trenger vi ikke, fordi det er et overskudd av kraft fra norske vannkraftverk. Det er bare noe som blir sagt for å forberede folk til et kommende EU-pålegg om å etterisolere boliger med påskudd i «klimakrisen».

  «Og så har vi en stor effektiviseringsutfordring – vi trenger å bygge ut mer kraft, og vi er avhengige – i tørrår – at vi kan ha utveksling med andre land». 

  Tørrår har ikke hendt som har fått nasjonal betydning i norsk vannkrafts over hundreårige historie. Derfor trenger vi heller ikke utveksling av kraft med andre land, vi har et overskudd av kraft. Flerårs-vannmagasinene sikrer mot tørrår i en region. Tørrårs-argumentet er beregnet på det flertallet som foretrekker å få informasjonen ferdig fordøyd av autoriteter de stoler på, så de slipper å finne informasjon om dette selv.

  «På spørsmålet om alternativer for å holde kontroll på strømprisen, svarte Støre at han hittil ikke hadde sett noe realiserbart alternativ til tross for at regjeringen snart «har snudd alle steiner».
  Markeds-liberalister vil ikke ha et pristak på strømprisen, det er derfor de overlot å sette prisen på norsk strøm til det Nasdaq-eide Norpool, hvor kraftspekulantene med gamblingpriser sørger for at nordmenn må betale den høyeste prisen for strømmen på en europeisk børs, som kan være mange kroner, for kraften som produseres her for 11,57 øre kWh fra vannkraftverkene som nordmenn fremdeles eier.

  ««Det å kommunisere med over 1000 vannkraftmagasiner krever kommunikasjon både med norske interesser og med andre land», og han konkluderte med at markedet ville redusere strømprisen til det normale, i løpet av 2-3 år».
  I løpet av en 2-3 vil mye av industrien og næringslivet være konkurs med dagens kriminelle kraftpriser. Som planlagt, slik at finansfolket kan kjøpe det på billigsalg. Kriminelle kraftpriser, for ACER er et ran av det norske folk på høylys dag, utført av den globale storkapitalens politikere. ACER blir banesåret for det norske land og folk, hvis ikke folk våkner opp fra den politiske bevisstløsheten, og melder Norge ut av EØS og ACER, slik at folket får råderetten og suvereniteten over landressursene tilbake. Da må storkapitalens politikere ut av Stortinget, og erstattes med politikere som representerer folk og lands interesser.

  Svar
  • Ja, det er på tide at folk våkner opp fra den politiske bevisstløsheten og melder Norge UT av det uoffisielle medlemskapet i EU (EØS) og ACER. Folk har altfor lenge fått banket inni hodene sine av diverse politikere (med flere) at EØS er en nødvendighet for Norge; dermed har denne løgnen blitt til en sannhet for de fleste. Som kjent, gjentar man løgnen mange nok ganger blir den til sannhet (for folk flest).

   Svar
 • Ta med Barth Eide i samme slengen, han er den aller sleipeste.

  Svar
 • Snart er det ‘valg’. 😉
  Ja,ja, først må vi venne oss til å bli løyet for å bestjålet i enda to år, men…
  Andre tyver er nok misunnelige for denne muligheten politikerne får.

  ‘ …hva gikk Støre til valg på? Jo, han sa blant annet følgende på Ap-landsmøtet i 2017: «Vi skal være første bruker av norsk vannkraft. (……) Vi skal tenke på først, de mulighetene kraften gir for oss selv. Målet er verdiskaping i Norge.»
  Han har også sagt: «Samfunnsøkonomisk er det ikke et riktig perspektiv hvis vi bygger kabler som fører til at det blir dyrere med strøm i Norge. Det må da inn i kriteriene, og det må vi si nei til»
  Over 90 prosent av vannkraften eies av staten, fylkeskommuner og kommuner. Gjennomsnittlig produksjonskostnad ligger på rundt 12 øre.
  Denne strømmen selges nå med superprofitt til de rettmessige eierne av vannkraften, folket. Det er rett og slett frekt å kalle det for støtte, det som kun er en liten kompensasjon for ågerpriser. ‘
  nrk.no/ytring/bloff-og-brutte-valglofter-1.16252454

  Svar
 • ‘Største prishopp siden 1987 – nå vil regjeringen ha svar.
  – Vi vil oppfordre alle aktører til å utvise sitt samfunnsansvar og dempe inflasjonen så mye som mulig, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).
  Nå varsler han nye tiltak for dagligvarebransjen.
  – Det ene er at vi kommer til å gjennomføre en marginstudie for å se hvor marginene i denne verdikjeden blir av, sier Vestre.
  Han ønsker mer kunnskap om hvordan prisdannelsen faktisk skjer og hvor marginene blir av.
  – Det andre tiltaket vi legger frem i dag er at vi kommer til å be Konkurransetilsynet om å se nærmere på det som foregår som heter prissignalisering. Det er urovekkende at aktører i markedet gjennom mediene varsler om prisøkninger og endringer, før de faktisk skjer.
  Det er en verdikjede vi vet er preget av for lite konkurranse, sier Vestre. ‘
  nrk.no/norge/storste-prishopp-siden-1987-_-na-vil-regjeringen-ha-svar-1.16253217

  Hvorfor vil regjeringen ha svar på om det er marginer på 40 eller 50 % på matvarer når den tar & tillater en prisøkning 4-5 TUSEN % på strøm?
  Matvarer kan vi tross alt reise til Sverige å kjøpe. Strøm som er en like stor utgift for mange husholdninger er det kun en liksom-konkurranse på.

  Svar
 • «Hvorfor vil regjeringen ha svar på om det er marginer på 40 eller 50% på matvarer når den tar og tillater en prisøkning 4-5 tusen % på strøm?»
  Ja, interessant dette, Frikar. Flere topp-politikere vil tydeligvis ikke ha noen innblanding i denne prisforhøyelsen på flere tusen prosent. Mange Ap-politikere nede på grasrota ser selvfølgelig at Ap mister oppslutning også på grunn av strømprisene; at Ap ikke har svart (folk) godt nok på strømkrisen. Her kommer bl.a partisekretær (i Ap) Kjersti Stenseng inn som EØS sin «reddende engel» og mener et toprissystem strider mot EØS-reglene og at «Vi vil ivareta våre internasjonale forpliktelser og ha en politikk i tråd med EØS-avtalen.» Dette ble jo også sagt i beste sendetid, midt i Dagsrevyen på NRK lørdag 14.januar.
  Ja, denne hellige kua som EØS-avtalen er og som politikerne nekter å røre og protestere mot (samme hvor ille det kan bli, iallfall når det gjelder strømpriser). Håper folk som så dette innslaget i Dagsrevyen våkner litt og ser hvor stor skade denne hellige kua (EØS-avtalen) kan gjøre når politikerne ikke tør å utfordre den.

  Svar
 • ‘Vi får høre at strømhjelpen er sjenerøs og «den mest omfattende i Europa». Brevskriver Støre har til og med hevdet at staten i fjor og i år vil bruke «nesten like mye på strømstøtte som vi bruker på grunnskolen».’
  e24.no/norsk-oekonomi/i/8J9odx/stroemhjelp-til-2025-boer-garanteres-naa

  For en smart statsminister vi har. …….?
  Hvorfor ikke fortsette/utvide denne politikken på alle områder i samfunnet?
  Staten kunne tatt/økt skatt av alle skoler ( og andre utgifter i samfunnet). Og skolebygning-skatt., kritt-avgifter, svamp-avgift…..
  Så kunne politikerne etterpå tatt litt av skatte-‘intektene’ derav , og økt tilskuddene til skolene. ( Og gått til valg på hvor mye Ap støttet skolene i Norge. )
  Da ville vi fått gode skoler, da.

  (Kanskje statsminister Støre kunne få tilbake skolepengene til&med. )

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

En sak er både Ukraina og Russland enige om:

Dette er en krig mellom Nato og Russland i Ukraina.

Forrige innlegg

Data fra land med lav covid-dødelighet.

Dødstallene begynte å stige etter vaksinasjonskampanjen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.