POSTED IN Covid-19, Helse

Er dataene for avslørende?

Er dette en bevisst manipulering?

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Hvorfor sluttet FHI å publisere data om covid-19-vaksineeffekt?

Av skribent 

For fremtiden trenger vi å vite hvordan vaksinerte – komparert med uvaksinerte som en viktig, om enn ikke-randomisert kontrollgruppe – har en økt eller redusert sannsynlighet for covid-19-assosierte innleggelser og dødsfall.

Jarle Aarstad, professor i innovasjon og entreprenørskap ved Høgskulen på Vestlandet

I FLERE UKER var andelen av covid-19-assosierte sykehusinnleggelser høyere for vaksinerte enn uvaksinerte. Så sluttet FHI å publisere data om dette.

I kjølvannet av covid-19 har Folkehelseinstituttet (FHI) jevnt over publisert rapporter hvor instituttet sammenligner covid-19-assosiert innleggelsesstatistikk og dødsfall mellom vaksinerte og uvaksinerte. Dette er viktig informasjon siden vaksinen, til tross for å være anbefalt av helsemyndigheter, benyttet ny teknologi, ble hastegodkjent, har hatt alvorlige bivirkninger – og kan ha langtidseffekter vi ennå ikke kjenner.

INNLEGGELSER: – Andelen av covid-19 assosierte innleggelser var høyere for vaksinerte enn uvaksinerte i ukene før FHI sluttet å publisere disse dataene (øverst). Medianalderen for covid-19-assosierte dødsfall har også i det siste vært tilnærmet den samme for vaksinerte og uvaksinerte (midten), og andelen av covid-19 assosierte dødsfall blant uvaksinerte har vært fallende (nederst).
Foto: Grafikk av Jarle Aarstad, basert på data fra FHIs ukerapporter.

Videre ble vaksinasjonsstatus utslagsgivende for blant annet bevegelsesfrihet i mange land, og stigmakostandene blant uvaksinerte var også i Norge tidvis høye.

ENDRINGER. I siste ukerapport sluttet imidlertid FHI å publisere data om covid-19-assosierte innleggelser og dødsfall blant vaksinerte versus uvaksinerte.

 Allerede nå ser vi tendenser til økning i covid-19-assosierte innleggelser, men uten å kjenne til hvordan dette er relatert til vaksinasjonsstatus

Grunnen til dette er umulig for meg å vite, men vi vet at andelen av covid-19-assosierte innleggelser var høyere for vaksinerte enn uvaksinerte i ukene før FHI sluttet å publisere disse dataene. Medianalderen for covid-19-assosierte dødsfall har også i det siste vært tilnærmet den samme for vaksinerte og uvaksinerte, og andelen av covid-19-assosierte dødsfall blant uvaksinerte har vært fallende. I perioden med fallende tendens (se illustrasjonens grafikk nederst) har vaksinasjonsgraden vært høy – særlig blant eldre og komorbide – og den negative trenden gjenspeiler derfor sannsynligvis det de to øverste grafene indikerer; at vaksinasjonseffekten har vært avtakende og at det nå ikke er substansiell ulikhet i beskyttelse mellom vaksinerte og uvaksinerte. Grafene er utarbeidet på bakgrunn av data fra en rekke ukerapporter.

HVORFOR? Jeg har tidligere kritisert Folkehelseinstituttet for uriktige påstander om vaksineeffektivitet, men i min oppfordring til dem om et motsvar, responderte FHI med: «Takk for tilbudet, men vi har ikke anledning til å prioritere det denne gangen.»

Nå håper jeg imidlertid at Folkehelseinstituttet kommer på banen og begrunner hvorfor de for allmenheten utelater viktig informasjon om vaksineeffektivitet.

Subsidiært håper jeg FHI fortsetter å publisere data som forteller om innleggelsesstatistikk, antall dødsfall og medianalder for covid-19-assosierte dødsfall blant vaksinerte og uvaksinerte.

NØDVENDIGE DATA. Slike data er særlig viktige når høsten, som snart er i anmarsj, erfaringsmessig medfører økt virussmitte generelt, og covid-19-smitte spesielt. Allerede nå ser vi tendenser til økning i covid-19-assosierte innleggelser, men altså uten å kjenne til hvordan dette er relatert til vaksinasjonsstatus.

Av grunner jeg har påpekt, trenger vi derfor for fremtiden å vite hvordan vaksinerte – komparert med uvaksinerte som en viktig, om enn ikke-randomisert kontrollgruppe – har en økt eller redusert sannsynlighet for covid-19 assosierte innleggelser og dødsfall.

Dette innlegget ble først publisert i Dagens Medisin og er gjengitt her med forfatterens velvillige samtykke.

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • All informasjon om fakta skal undras befolkningen.

  Selvfølgelig blir vi skeptiske til ensidig informasjon, det er både naturlig og sunt, og ikke minst å stille kritiske spørsmål ved det de fortelle, når kun de «ferdigprogrammerte» slipper til i media med sin informasjon (les propaganda) …

  Motstanden og tvilen mot helsevesenet og legemiddelindustrien vokser dag for dag.

  Svar
  • Det e skandaløst at det såkalte «Folkehelseinstituttet» skal stå for både «vaksine»-anbefalinger og dødsstatistikk. Det legger opp til at det skal jukses med statistikk over en lav sko.
   Med søster til krigsforbryteren Jens Stoltenberg, Camilla, som øverste leder, burde folks tillit til det Rockefeller-instituttet vært NULL!

   Svar
 • Når faktisk.no settes på saken er der alltid grunn til mistanke:
  «Antall vaksinedødsfall er ikke hemmelig.»
  Det stemmer dårlig med hva Dagens Medisin skriver, hvor artikkelen først kom,
  men faktisk.no peker på Steigan siden han er sånn en yndet hakkekylling og Prügelknabe.
  Dagens Medisin kunne jo noen komme til å ta mer alvorlig enn konspirasjons-stemplede, hvis ikke rent ut rasistiske Steigan. De rett-troende skyr Steigans øl som pesten, og hvis du drikker det er du en kjetter. .

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ukrainakrigen er tapt for Nato:

Store tap og massedesertering.

Forrige innlegg

Ytringsfriheten snevres stadig:

Tyske myndigheter truer tysk journalist i Donbas for det hun rapporterer.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.