POSTED IN Norge

Equinors dyre klimapolitikk:

Gir ingen klimaeffekt, men en svær regning som sendes til alle oss.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Kostbar symbolpolitikk

Forfattet av Rögnvaldur Hannesson, Professor emeritus, Norges Handelshøyskole.

Den 9. april meldte E24 at Norges vassdrags- og energidirektorat hadde anbefalt at Equinor får tillatelse til å elektrifisere Troll og Oseberg. Dette er enda et eksempel på en kostbar symbolpolitikk. Osebergfeltet har produsert olje fra 1988, mens Troll har produsert siden 1995 som ett av våre største gassfelt, med noe olje i tillegg.

Virkningsgrad null

Først til virkningsgraden. La oss anta, kjære leser, at du tror vi står overfor en klimakrise. La oss også anta at det har noen betydning i den sammenheng hva Norge gjør og ikke gjør. Likevel er denne foreslåtte elektrifiseringen fullstendig meningsløs.
____________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Klimarealistene
____________________________________________________________________________

Hvorfor det? Den foreslåtte elektrifisering vil erstatte den gassen som brukes for å produsere elektrisitet på Troll og Oseberg med strøm fra land. Den gassen som spares på denne måten blir så sendt til det europeiske kontinent hvor den brennes opp. Fra et klimasynspunkt er det fullstendig uten betydning om denne gassen brennes på norsk sokkel eller et annet sted. Dette tiltaket tjener ene og alene det formål å pynte på Equinors og Norges utslippsregnskap. Det er en mager og kostbar trøst selv for dem som måtte mene at utslipp av klimagasser er et stort problem.

Kostnad 8,7 milliarder

Og hva koster så herligheten? 8,7 milliarder, opplyser E24. Og hvem betaler? Du og jeg og resten av Norges innbyggere. Det er nemlig slik at Equinor kan trekke disse kostnadene fra inntektene fra sokkelvirksomheten før de ilignes skatt. Summen av selskapsskatt og petroleumsskatt er 78%. Altså kan skatten reduseres med 6,8 milliarder. I tillegg får Equinor en ekstra avskrivning, såkalt friinntekt, på 20,8%. Den er god mot petroleumsskatten, som nu er 56%. Det gir en tilleggsreduksjon i skatt på 1,0 milliarder. Dermed er den samlede skattereduksjon for Equinor kommet opp i 7,8 milliarder, nesten hele kostnaden for elektrifiseringen. Equinor trenger således ikke å bry seg noe særlig om kostnaden for denne symbolpolitikk. Men du og jeg bør da være tilsvarende mer bekymret, for dette betyr en tilsvarende reduksjon i statens skatteinntekter. Og det beløpet kunne komme godt med i disse tider da koronatiltakene er i ferd med å sprenge et stort hull i norsk økonomi.

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • VAKN OPP FOLKENS! Professor -Eremituspersonar seier sanninga. Dei syner kva for politisk maktspel vi tek i mot i dette landet utan å reagera, før det er for seint.Før heile landet er seld på billegsal til nokre få særs rike personar. Lytt difor til dette innlegget.Professoren er ærleg fordi han er motig.Han er ute av dansen rundt gullkalven og hykleriet.Spelet.

  Svar
 • Saken selges inn som et rent klimatiltak. MEN Equinor planlegger feks å redusere CO2-utslippene på Stafjord med ca 40% helt UTEN bruk av landstrøm!!! Equinor har trolig to mål: 1:Energieffektivisering (det brukes enormt med gass på norsk sokkel, ca 50 TWh pr år). 2:Økt produksjon. Forlenge levetiden for gamle felt som opplever trykkfall ved å opprettholde utvinnings-takten og på det vis øke den totale mengde olje/gass som hentes fra disse felt. For å motvirke trykkfall kreves det feks boring av nye brønner og økt pumping og kunstig trykkstøtte. Man kan feks øke antall gassturbiner. Men nye gassturbiner og pumper tar plass, de har vekt (tåler plattformene dette?) og hvor skal så gassen til gassturbinene hentes fra lokalt (fra felt som har trykkfall?) Isteden kan løsningen være å hente strøm fra land. Dette er et rent bedriftsøkonomisk regnestykke for Equinor, og hvor offentlige tilskudd inkl CO2-avgifter og pris for CO2-kvoter og økt salg av gass til utlandet påvirker regnestykket.

  Svar
  • Saken fremstilles som å være et rent tiltak for å redusere CO2-utslippene på sokkelen vhja landstrøm. Men saken dreier seg egentlig om noe helt annet, som altså er økt utvinning og økt eksport av både mer olje og gass fra gamle felt på sokkelen. Men fordi disse tiltak har den bieffekt at de fører til reduserte CO2-utslipp fra sokkelen sammen med (ofte) økt bruk av landstrøm blir alle lurt til å tro at tiltakene er ment å skulle være klimatiltak. Miljø/klima-vernere blir lurt. Men også klimaskeptikere blir lurt. Saken dreier seg ikke primært om å gi Equinor et sugerør inn i statskassen (selv om det kan være et motiv), eller at Equinor primært skal brenne mindre gass på plattformen og heller eksportere denne ubrente gass til utlandet og tjene på det (samt tjene på reduserte CO2-avgifter). Saken dreier seg primært om forlenget levetid til gamle felt og til økt utvinning av olje og gass fra disse gamle felt som ellers ville gå tapt før feltene til slutt stenges ned og plugges.

   Svar
   • «Saken dreier seg primært om forlenget levetid til gamle felt og til økt utvinning av olje og gass fra disse gamle felt som ellers ville gå tapt før feltene til slutt stenges ned og plugges»

    Det burde da være en grei sak. Felt som varer/ gir varer/gevinst lengre er jo positivt. Også for miljøet, så lenge vi trenger olje.
    Men å kalle det et klimatiltak pga. CO2 er jo bare politikk.
    ( Men vindturbinene bør jo også benyttes etter at oljehentingen er stoppet opp, for f.eks. produksjon av hydrogen , som kan erstatte olje.)
    Da kan det eventuelt fungere positivt i forhold til miljøet. Vinden blåser til liten nytte ( energimessig) hvis den ikke blir fanget. Og hydrogen kan være en god erstatter for olje.

   • For mange vil det kanskje være en overraskelse å oppdage at landstrøm til plattformene vil øke de totale CO2-utslippene i verden ved at mer olje og gass da vil bli tatt opp (pga forlenget levetid til feltene) og vil bli brent feks i utlandet. Og ikke bare det som mange påpeker at dagens CO2-utslipp på plattformen vil bli flyttet fra Norge til andre land ved elektrifisering.
    Å bygge havvind-turbiner for å levere strøm til plattformene er en meget kostbar løsning. Og vinden blåser ikke hele tiden. Når vinden stanser må gassturbinene overta og må kunne klare å dekke 100% av behovet. Bare med landstrøm er det mulig å kunne fjerne gassturbiner fra plattformene. Dette med havvind tilknyttet oljeplattformer kan dreie seg om en form for (indirekte) støtte til norsk havvind-industri for å bygge opp denne industrien (for eksport av havvindturbiner). Og det kan kanskje også være en form for nød-arbeid for industrien i disse krisetider.

 • «Det er nemlig slik at Equinor kan trekke disse kostnadene fra inntektene fra sokkelvirksomheten før de ilignes skatt. »

  Det er jo helt vanlig at en bedrift trekker fra utgifter før det betales skatt. Ikke noe rart i dette.
  Og at oljeinstallasjoner produserer sin egen vindenergi er jo bare positivt, så ikke vår fastlandsvannkraft/strøm blir dyrere i vinterlandet Norge.
  En annen sak er at gassen kunne brukes til energiframstilling på oljeriggen i stedet for å sendes nedover i Europa og brennes der. CO2 er CO2, uansett hvor den brennes. Kvotespillet er kun politikk.
  Senere, når oljeutvinningen er ferdig, kan vinden brukes til å produsere hydrogen på plattformene. Til fylling av fraktskip f.eks., som nå bruker tungolje som forurenser mest.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Stortingets justiskomite:

Slutt på inngifte

Forrige innlegg

Problemet er ikke Korona:

Det er nedstengningstiltakene som dreper flest.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.