POSTED IN EU, Norsk politikk

EØS gir Norge EUs kraftpriser.

Vi eksporterer billig gass i retur.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

EØS – ikke for vanlige folk

Av Jan Christensen

Jeg skjønner ikke de som hevder at EØS-avtalen har «tjent oss godt». Bortsett fra en viss råderett over fiske og landbruk og fravær av fattigslig minoritets-stemme i Brussel, er EØS-avtalen i praksis det samme som EU-medlemskap. 
Hvordan kan da noen både være mot EU og for EØS?

Riktignok kunne EØS utgjort en forskjell om vi hadde hatt norske politikere med ryggrad og fri for karriereambisjoner. Flertallet av våre folkevalgte står snarere med lua i hånda og håper på kirsebær-spising med de store.

«Fri flyt»-maleri av Rolf Groven

Vi må betale milliarder i kontingent for å få et bein innafor. EU setter denne prislappen stadig høyere. For fire år siden regnet Nei til EU ut at vårt direkte årlige bidrag til EU var på minst 8,5 milliarder kroner. En liten trøst kan være at EU-landet Sverige, betalte over 5 ganger så mye. 
Det vi får tilbake er retten til tollfri eksport av industrivarer til EUs «indre» marked, større muligheter for norske statsborgere til å jobbe i EU-land, samt deltaking i noen EU-prosjekter. Bl.a. student-utvekslingsprogrammet Erasmus, og ulike forskningsprogram. Her stiller vi for øvrig i samme bås som Israel. I likhet med oss har de EU som største handelspartner og deler som oss «the same values of democracy, respect for freedom and rule of law» med EU – om vi skal tro offisielle representanter.

Viktig å huske er at dette med indre marked og jobb- og studiemuligheter går begge veier. EU selger mer varer til Norge enn vi til dem. Jeg forundres ikke om det jobber langt flere EU-borgere i Norge enn nordmenn i EU-land. Og at frafallet av norske skolepenger for EU-studenter koster oss mer enn vi får tilbake fra Erasmus.

Konklusjon: Norge betaler milliarder til EU for å være en del av EU-systemet. EU betaler ingenting til Norge for fordeler de har av oss gjennom EØS-avtalen.

Energi er drivkraften i enhver industristat. Vår gass selges til under markedspris. EU betaler langt mer for den gassen som importeres fra USA. Hvorfor? Vår strømeksport til EU gjør at prisene her hjemme skyter i været. Selv om dette sies å være «samfunnsøkonomisk» lønnsomt for Norge, er det en katastrofe for vanlige nordmenn. Mange tjener stort på norsk strøm. Både i Norge og i EU.

Direktiver og forordninger er bærebjelker i EU-systemet. I teorien skal forordningene innføres uten slingringsmonn, mens direktiver i en viss grad kan tilpasses i de enkelte land. Ved EØS- avtalens inngåelse var det  under  et par tusen sånne «rettsakter». I dag er antallet blitt nesten ti-doblet.


EØS-avtalen gir oss valget mellom å innføre eller skrote nye EU-bestemmelser. 
Men: Om en bestemmelse først er godtatt, er det ingen vei tilbake. Da kan den først sies opp om hele EØS-avtalen sies opp. 

Alle norske regjeringer i EØS-avtalens snart 30-årige historie, har danset etter EUs pipe. Vi har ikke sagt nei til en eneste forordning/direktiv. Fagbevegelsen kom riktignok med et pip til Jens i forbindelse med det såkalte 3. postdirektiv. Da Erna kom til makten få måneder seinere, vendte hun det døve øret til og godtok. Dermed ble det lagt et ytterligere grunnlag for den post-rasering vi opplever i dag.

To nye EU-direktiver skal nå iverksettes. Begge i ly av «det grønne skiftet». Begge vil bety store ekstra kostnader for vanlige folk.

Det ene kalles bygningsenergi-direktivet. Energiforbruk i bolighus skal senkes, følgelig må boligene oppgraderes i form av bedre isolasjon, vinduer mv. Nullutslipp er målet. Ifølge Nettavisen vil dette innen få år føre til store kostnader for over 99% av huseierne. Huseiernes landsforbund har regnet ut at sånn oppgradering vil koste mellom en halv og halvannen million kroner pr bolig. 
Direktivet har mindre oppvarmingskostnader som mål. Fordi norske husstander bruker mesteparten av strømmen til oppvarming, skal dette – ifølge ekspertene – gjøre oss mindre sårbare for strømpris-endringer. Betyr det enda mer fritt fram for varig høye strømpriser?

Nå vil vi også underkaste oss et EU-direktiv som gir mange svindyr etterisolering av boligen- Begrunnelse: «Det grønne skiftet».Å kutte unødvendig energiforbruk i boliger, offentlige bygg og næringsbygg, er bra. Men kunne vi ikke klare sånt uten noe direktiv fra EU? Det burde holdt lenge med romslige og målretta offentlige støtteordninger. I sånn sammenheng blir 700 millioner på årets budsjett en vits, og et varsel om at kostnadene skal veltes over på folk flest.

Avløpsdirektivet er en annen omstridt EU-bestemmelse. Tidligere var regelen at tettsteder langs kysten på under 10.000 innbyggere ikke behøvde avanserte kloakk-renseannlegg. Nå er grensa satt til 1.250. Siden det opprinnelige direktivet forlengst er godtatt av Norge, kan vi ikke reservere oss mot endringer eller innskjerpinger. Uansett hvor liten betydning sånn ekstra rensing har for livet i havet. For mange utkantstrøk vil direktivet bety store kostnader. Vestlandskommunen Stranda med i underkant av 3000 innbyggere, regner med 95.000 kroner ekstra pr. innbygger, ifølge Dagsavisen.

Fullt EU-medlemskap som bl.a. Høyre, Venstre og Miljøpartiet ivrer for,  åpner våre naturressurser for Europas gamle kolonimakter.EØS-avtalen gjør oss til leilendinger i EU-systemet. 
At det selv innafor vår egen organisasjon er noen som sverger til EØS-avtalen, burde være et tankekors for mange.

Redaksjonen har har lagt til bilde m/tekst

Forsidebilde: Nils Bergslien-Etter Slaget

Innlegget er hentet fra Drammen Nei til EU sitt medlemsbrev.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • » Ifølge Nettavisen vil dette innen få år føre til store kostnader for over 99% av huseierne. Huseiernes landsforbund har regnet ut at sånn oppgradering vil koste mellom en halv og halvannen million kroner pr bolig.
  Direktivet har mindre oppvarmingskostnader som mål. Fordi norske husstander bruker mesteparten av strømmen til oppvarming, skal dette – ifølge ekspertene – gjøre oss mindre sårbare for strømpris-endringer.»

  Hvis oppvarmingsenergien til husstandene i Norge ble solgt/kjøpt til produksjonspris ( og 50%avanse/fortjeneste til kraftkommunene) ville vi fått en pris på 15 øre pr. kWh. Og vi har nok vannkraftenergi i Norge til alle husstander og eksisterende næringsliv sitt behov. Nå og i framtiden, med naturlig oppgradering av eksisterende vannkraftverk. I våte som i tørre år.
  Så kunne vi langsomt over tid fortsette å isolere boligene våre ettersom vi ønsket. Og immellomtiden kunnet varme opp hjemmene våre uten å ligge våken om natta av frykt for strømregningen.
  Og da hadde det heller ikke kunnet proklamers ‘inflasjon’ (dvs prisøkning på alt av produksjon og lagerhold), grunnet de økte strømprisene.

  Befolkningen i vinterlandet Norge hadde altså sluppet både mafia- strømpriser og mafia-renter. Og i tillegg fått forutsigbarhet framover; – en viktig del av opplevd velstand.

  HVIS vi ikke hadde hatt politikere, med Ap/Sp/Høyre i særdeleshet, – men fagmennesker ( unntatt ‘pengefag’-økonomer) til å styre nasjonen.

  SÅ mye uro.
  SÅ mye engstelse.
  SÅ mye frastjålet velstand.
  -Vi hadde sluppet da.

  Svar
 • – Og alle byråkrater/arbeidskrefter som er satt til å strøm- ‘støtte’ befolkningen med befolkningens egne midler kunne altså blitt en positiv faktor i et virkelig nasjonalregnskap. Nå er de en uproduktiv gruppe som hadde vært en mindre kostnad om de fikk full betaling fra nav og holdt seg hjemme. ( Selv om de ‘betaler skatt’. Skatt av ingenting kan aldri bli noe annet enn ingenting i et riktig nasjonalregnskap. )

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ondskapens triangel:

USA- Nato – EU

Forrige innlegg

Hva er årsak og hva er virkning?

Kommer CO2-økning eller temperaturøkningen først?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.