POSTED IN EU

EØS-avtalen:

Svært mange kjenner ikke til den.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette innlegget er hentet fra Drammen Nei til EUs nyhetsbrev.

Vil folket ha EØS?

Sentio, et meningsmålingsinstitutt, har undersøkt folks mening om EØS kontra handelsavtale. Ved første øyekast er resultatet nedslående: Nær 4 av 10 veit ikke, nær 4 av 10 foretrekker EØS-avtalen, bare drøye 2 av 10 vil ha handelsavtale.

Sentio har tidligere opplyst at bare rundt tiendeparten av de som blir ringt opp, gidder å svare på spørsmål. Ungdom og lavtlønna vegrer seg mest.
Med andre ord: De som mest berøres av avtalen er underrepresentert. I tillegg kan målingene lett gi tilfeldige resultater. 
Å legge for mye vekt på enkeltstående resultater – eller å bruke sånne meningsmålinger som ledd i EU-kampen – blir derfor lite fruktbart. 

Vi har lenge visst at EØS-avtalen har mange tilhengere. Vi våger allikevel den påstand at det store flertall av det norske folk veit for lite både om EØS og om handelsavtale som alternativ.


Filter Nyheter er også skeptisk til meningsmålinger – se her: https://filternyheter.no/fem-grunner-til-at-du-bor-vaere-skeptisk-til-meningsmalingene/

Derfor er det fortsatt viktigst å spre opplysning om handelsavtale kontra EØS-avtale. 
Vi må bl.a. bedre få fram at dagens EØS-avtale er mer omfattende og mer inngripende på det norske samfunn enn det EF/EU vi sa nei til ved to tidligere folkeavstemninger, og at en handelsavtale er bedre i stand til å bevare – og utvikle –  både våre arbeidsplasser og norsk sjølråderett.

Og her er det tross alt fremgang: 
– Fra bl.a. fagbevegelsen er det krevd grundig utredning om alternativer til EØS-avtalen. Dette støttes av de partier som til høsten etter all sannsynlighet blir valgvinnere. 
– I intervju i gårsdagens Dagsrevy innrømte en av EØS-avtalens «arkitekter», Jonas Gahr Støre, at «ingen avtale er perfekt, og vi skal jobbe for å kunne forbedre den..»

Selv om vi har liten tro på at EU-landene vil endre EØS-avtalen i pakt med det norske folks interesser, viser sånne eksempler at en viktig og positiv forandrings-bevegelse er på gang. 
Denne bevegelsen må vi i Nei til EU gi akselererende fart, uansett hva meningsmålingene måtte vise.
 


Mens meningsmålinger tidligere har vist at ca 1/3 er for EØS, 1/3 for handelsavtale og 1/3 vet ikke, viser en nylig offentliggjort Sentio-meningsmåling et stort byks for EØS-tilhengerne. På Nei til EU sine hjemmesider leser vi bl.a. om
 

Ny meningsmåling med flere EØS-tilhengereTidligere har svaralternativene delt seg med en tredjedel hver på de samme spørsmålsalternativene. Denne enkeltmålingen viser 23 prosent for en frihandelsavtale, 38 prosent bekrefter støtte til EØS og 37 prosent svarer vet ikke.Rødt mest stabiltSer vi nærmere på tallene er nedgangen noenlunde likt fordelt i forhold til alder. Angående velgersympatier holder frihandelsavtale-alternativet seg hos de som stemmer på Rødt, mens den svekkes hos de andre.
Enkeltmålinger forteller ikke alt. På viktige EØS-saker, som Acer, EUs fjerde jernbanepakke og Wizz Airs inntreden på norske innenriksflyvninger, er opinionen imot. Framgangen for SP, SV og Rødt på meningsmålinger kan også tolkes som en reaksjon på at EU har for mye makt i Norge.
 

En jobb å gjøre

Målingen er også tatt opp i en tid hvor EØS-debatten har vært preget av steile fronter. Nei til EU ønsker en offisiell utredning om en frihandelsavtale, og mener dette vil gi en mer saklig og faktabasert debatt. Mange på ja-sida anså heller ikke en Brexitavtale mellom EU og Storbritannia som mulig. Men det gikk.
Uansett viser målingen at Nei til EU har en jobb å gjøre sammen med øvrige organisasjoner og partier som ønsker en fornyet handelsavtale med EU.

Forsidebilde: Jorgen Hendriksen

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Tor Larsen
  2 mars 2021 8:41

  En meningsmåling kan aldri være bedre enn graden av informasjon som hentes ut fra mediebildet forut for meningsmålingen. Man skulle heller innhente målinger av hvorfra de spurte henter sin informasjon og kombinere svaret med resultatet av meningsdannelsen. Det er som i andre forhold dessuten alt for lett å få akkurat det svaret bestilleren av opinionsundersøkelsen er ute etter. Likevel er det et sørgelig faktum at den store majoriteten alltid foretrekker «myndighetene» og dessuten ikke vil reagere negativt før de sjøl blir slått på pengepungen. Når det skjer er det ikke engang sikkert at man klarer å koble det opplevde økonomiske tapet opp mot sin egen støtte eller passivitet til politikken som ledet fram til tapet.

  Svar
 • Tor Larsen
  2 mars 2021 8:45

  En opinionsmåling kan aldri være bedre enn graden av informasjon som hentes ut fra mediebildet forut for målingen. Man burde innhente informasjon om hvorfra de spurte henter sin informasjon og se hvordan svaret påvirkes. Det er dessuten for lett å få akkurat det svaret bestilleren av opinionsundersøkelsen er ute etter. Likevel er det et sørgelig faktum at den store majoriteten alltid foretrekker «myndighetene» og dessuten ikke vil reagere negativt før de sjøl blir slått på pengepungen. Når det skjer er det ikke engang sikkert at man klarer å koble det opplevde økonomiske tapet opp mot sin egen støtte eller passivitet til politikken som ledet fram til tapet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Økokolonialisme?

Skal Fattige Afrika forsyne Europa med grønn energi.

Forrige innlegg

Husbanken 1. mars 1946-2021:

En 75-åring på dødsleiet etter Aps dødsstøt

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.