POSTED IN EU

EØS-avtalen sikrer oss:

Fri flyt av billig (underbetalt) arbeidskraft.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Overkvalifiserte nordmenn?

Dette innlegget er fra nyhetsbrevet fra Drammen Nei til EU.

Er det blitt sånn at vi nordmenn ikke egner oss for praktisk og fysisk arbeid?


Vi må importere nær 200.000 utlendinger for å holde jula i gang her hjemme, hører vi. Det er like mange som det er arbeidsledige nordmenn.
Nordmenn som søker jobber som har vært bemannet med utenlandsk arbeidskraft, får beskjed om at de ikke er kvalifiserte. Enten har de for mye utdanning/erfaring, eller så har de for lite.
Se forøvrig artikkel under.

Generasjoners kamp har gjort at norske arbeidsfolk kan stå med løftet hode, ikke med lua i handa. Sammenlignet med kollegaer i de fleste andre land, kan de opptre mer jevnbyrdig overfor arbeidsgivermotparten. Gjennom rettigheter og plikter er de en bærebjelke i det såkalte trepartsamarbeidet. (*)

Billig arbeidskraft presser ned lønnen til norske arbeidstakere. Det kalles harmonisering.


Deter bred enighet om at dette har vært til stor fordel for utviklingen av vårt samfunn og for oppbyggingen av en norsk velferdsstat.

EØS-avtalen, kjennetegnet bl.a. ved at millioner av arbeidsfolk fra hele EU-området fritt kan søke arbeid i Norge, truer nå denne norske modellen.
Vi ser det både i jordbruket og i industrien. 

Noen steder fører det til arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, for eksempel lavere lønn enn tilsvarende norske arbeidere. Andre steder foretrekkes utenlandske arbeidere framfor norske fordi de er uorganiserte og fordi de er interessert i å jobbe maksimalt den tiden de oppholder seg i Norge. De er «fleksible», ikke «kravstore».
At bl.a. språkvansker og utstrakt overtidsarbeid lettere kan føre til arbeidsulykker, og at pendling gir økt transportbehov og økt fare for importsmitte, har blitt viet liten oppmerksomhet. 


EØS med sin frie flyt er garantisten. Både for uverdige arbeidsforhold, for lønnsdumping og for arbeidsledighet blant arbeidsvillige nordmenn.
Samtidig spares det inn på bevilgninger til det som måtte være av kontroll- eller hjelpetiltak.  

Omkvedet fra EU/EØS-tilhengerne er at EØS-avtalen trygger norske arbeidsplasser. Etter vår mening er det snarere sånn at avtalen har gjort det lettere for utlendinger – og vanskeligere for nordmenn – å få arbeid i Norge. Og lettere for kapitalkreftene å utkonkurrere norsk industri eller flytte den utenlands.

Hvorfor viser da meningsmålinger at et flertall av nordmenn er for EØS-avtalen?

Forsidebilde: kerry rawlinson

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Hvis man sjekker slikt som BigMac indeksen vil man feks se at en norsk krone ha en kjøpekraft i Romania som er omtrent 2,5 ganger større enn i Norge. Hvis feks en gjestearbeider fra Romania tjener 400.000 kroner i Norge, så vil disse penger altså ha en kjøpekraft i Romania som tilsvarer 1 million norske kroner. Det er jo ganske mye. Det er ikke rart at dette fører til mye sosial dumping. Kravet om lik lønn for likt arbeid kan vise seg å være veldig problematisk i praksis.

    Jeg tror at det var Roger Bjørnstad som i sin tid sa at det lave lønnsnivået i bygningsbransje har ført til at det bygges 40% mer i Norge enn hva det ellers ville ha blitt gjort. Og næringslivet kan oppnå å bygge billigere lokaler/fabrikker enn hva de ellers ville ha gjort, noe som styrker deres konkurranseevne.

    Eiendomsbesittere, eiendomsutviklere og utbyggere vil få større fortjeneste pga lavere utbyggingskostnader. Dette kan muligens føre til at det lettere oppstår en boligboble. Det bygges feks boliger i Oslo for utenlandske byggningsabeidere som bosetter seg i Norge og som igjen skal bygge nye boliger, skoler etc for andre som kommer fra utlandet og innlandet og som bosetter seg i byen, og i tillegg spekulanter som investerer i boliger i Oslo som kanskje blir stående tomme i påvente av prisstigning (jeg tror det er mange flere boliger som står tomme i Oslo enn det man er klar over, og det er mer lønnsomt å sette penger i dette enn å spare i banken).

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det kan hende:

Politiske mirakler skjer.

Forrige innlegg

Virus muterer heile tida.

Men nå brukes dette velkjende fenomenet til fortsatt nedstengning.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.