POSTED IN EU, Norge

EØS-avtalen og andre avtaler:

Hvordan Norge raseres, på alle områder.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Siri Hermo

Det «grønne» skiftet, EØS- avtalen og FN’s bærekraftsmål vil fullstendig rasere Norges befolkning på alle områder.

Limet som gjør denne raseringa mulig er EØS- avtalen, for den setter nasjonal politikk sjakk matt.
Uansett hvem vi setter til å styre landet vårt.

Høy strømpris har vært et mål hele tiden, for kun slik kan ustabil vindindustri selges inn som «lønnsomt».
Omtanke for – og ønske å beskytte natur og økosystem må vike – for det er pengene som styrer!

Når REPower- direktivet føres inn i EØS- avtalen, så er det EU som bestemmer hvor mye vind-industri Norge skal pepres med.
Kommunene vil ikke ha noe de skulle sagt.

Utenlandske selskaper får nå anlegge batterifabrikker, datalagringssentraler, og digitale valuta-fabrikker som er svært kraftkrevende, og som selvfølgelig vil presse prisen ytterligere opp.
Slik fremskaffes det et kraftunderskudd i Norge.
Fritt frem for å ødelegge natur, land og hav.
Godt subsidiert av den norske statskassen må vite.

Norge signerte nylig en avtale om tettere samarbeid mellom Norge og Tyskland i det «grønne» skiftet sitt navn.

Det foreligger også ca 20 EU lover-klimadirektiv- som ventes innført i EØS-avtalen.

EU tillater kun MIDLERTIDIGE tiltak/støtteordninger – som for strømprisene -, Vi har fått aller nådigs lov til å ha støtteordninger ut 2024.

Etter 2024 kan det norske folk se frem til varig høy strømpris, og strømutkoblinger.
Og det selv om hver knaus pepres med vindindustri, eller en starter opp med kjernekraft- som nå synes populært i tiden.

En hører ofte at «ACER ikke bestemmer strømprisen i Norge, ei heller om Norge skal bygge flere strømkabler til EU.» – Dette er å underslå de negative virkningene av ACER – og man håper på at ingen går dem etter i sømmene.

Mange mener vi kan forlate, reforhandle eller trekke oss fra ACER. Det er mulig, men våre rikspolitikere ønsker ikke dette.

Ved at Norge ble integrert i EU’s energipolitikk, så gjelder EØS-avtalen fullt ut i bransjen.

En av kjernebestemmelsene er EØS avtalen’s artikkel 12 om forbudet mot kvantitative eksporthindringer.

Hvis Norge for eksempel forbyr flere utenlandskabler vil dette altså stride mot EØS- avtalen.

Med ACER har vi ikke bare flyttet beslutnings-myndigheten ut av Norge.
Vi har også sluttet oss til alle de direktiver og forordninger som følger energipakke 3.

Snart kommer energipakke 4.
Når den blir ført inn i EØS- avtalen, vil den kreve at vi skal stille med minst 70 % av total kapasitet i eksportkablene til disposisjon, til enhver tid.

Så lenge strøm/energi er vare, og endel av EØS- avtalen, er det fri flyt, fri etableringsrett og EU’s lovverk som gjelder.

Jo mer produksjon, jo mer eksport – uansett kilde.
Strømmen blir ikke billigere for det norske folk. Tvert imot, det ER meningen at den skal bli dyrere!

Norge blir slik rasert med våre myndigheters velsignelse.
Og det norske folk synes å stilletiende godta, for vi fortsetter å stemme på partiene på Stortinget som i 30 år har overført vår suverenitet til EU.

Lurer forøvrig på hva det norske folk sier når vann og kloakk direktivet føres inn, for dette krever oppgradering som bruker må betale. Noen ytterligere ti-tusener av kroner der.

Eller hva med bygningsdirektivet, det som krever at huset ditt må være bærekraftig?
Hva gjør vel en halv til halvannen million kroner ekstra i utgifter for folk flest?
Vedforbudet og pipesensorene kommer nok sammen med bygningsdirektivet.

Fossilbil-forbudet går nok også igjennom, for ingen kjører så mye elbil i Europa som nordmenn!

Noe å reflektere over:
1) Under koronaen måtte Norge be EU om lov til å bruke egne penger for å redde norske bedrifter.
2) I fjor søkte Norge om fritak for egg sin holdbarhetslengde – Egg’s holdbarhet altså – Vi bestemmer ikke engang over det!

Og folk flest tror fortsatt at EØS-avtalen er en handelsavtale…

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Takk Siri Hermo-for disse sannhetens ord. Det var dette du beskriver, Synnøve Taftø forsøkte og advare oss mot! Gro og Jonas svik mot den norske befolkning! Hun ble straffet hardt for dette med tvangsmedisinering og psykiatrisk tortur! Nå er det opp til oss feiginger, hva har vi å komme med for å snu dette uutholdelige marerittet?

  Svar
  • Thor Olav Brattensborg
   8 desember 2023 16:03

   Ja, vi risikerer at vårt dyrebare fedreland går i oppløsning. Vi finner oss ikke i svineriet. Ja, til lykke med gro og Erna og Jens og espen og jonas og siv og sylvi. Politikerkasten behøves ikke lenger. Vi aner ikke engang hva de såkalte direktivene i EØSavtalen inneholder.
   Men sv, m og rødt er en del av spillet. De må nå slå seg sammen før 2025 og stortingsvalget for å få en definitiv slutt på vanstyret.

   Svar
 • Lavrovovitsj
  8 desember 2023 13:11

  Det hele går som et sveitsisk urverk i den sataniske kabalens favør.
  Og det hele kan vi takke den fullstendig nedblåste, programmerte, hypnotiserte og ignorante saueflokken som er skremt helt fram til kanten av stupet. Når trengselen tar overhånd fremst i flokken har ikke bjøllesauen annet valg enn å hoppe utfor klippen, og i mangel av individuell kritisk tanke og refleksjon hopper den livredde flokken etter.

  Svar
 • «Strømmen blir ikke billigere for det norske folk. Tvert imot, det ER meningen at den skal bli dyrere! »

  Det samme med rentene.

  ‘ Hele poenget med rentesjokket, er å gi oss dårligere råd
  Vipps er vi i så fall oppe på et styringsrentenivå på 2,75 prosent før vi skriver 2023 i kalenderen.
  Det vil merkes, kanskje spesielt for de flere hundre tusen nye boligeierne som har kommet inn på markedet i det ekstreme lavrenteregimet gjennom og etter pandemien – men også for de som allerede nå merker at de har lite å knipe igjen på.’
  nrk.no/ytring/hele-poenget-med-rentesjokket_-er-a-gi-oss-darligere-rad-1.16072263

  Og 2,75 prosent er nå avløst av nesten det dobbelte.
  Hvem tjener på gallopperende renter, – som så gir galloperende priser?
  Hvem henter hjem åger w.w. med jevne mellomrom?

  Vi bør slutte å la oss styre av dette idiotiske penge-økonomiske systemet som få skjønner seg på. Ikke politikere, ikke penge-økonomer ( som bare har lært det utleverte pensum utenat),
  – og ikke innbyggerne. Da hadde de protestert kraftig mot dette tyveriet. ( Hvem stikker av med gevinsten,, jo internasjonale bankkarteller. ) Vi skal danse etter Fed.

  ‘ Bakteppet for forslaget er at høye renter i USA og en sterk dollar har skapt utfordringer problemer i fremvoksende økonomier, blant annet ved å gjøre gjelden deres dyrere. Mange land og selskaper har tatt opp gjeld i dollar, og sliter når den styrkes.’
  e24.no/makro-og-politikk/renter/vil-utfordre-dollarens-dominans-med-ny-valuta-det-vil-ikke-bli-lett/24683730

  Og :

  Uffda disse fæle ‘ høyreorienterte.’ ;-)

  ‘ EU er en organisasjon der medlemslandene på noen områder har gitt fra seg sin suverenitet. Det betyr at EU kan lage lover og at denne lovgivingen har fortrinn over nasjonal lovgiving.
  Dette er Le Pen sterkt imot, og ønsker å gjennomføre en folkeavstemning over å sette nasjonal lov over EU. ‘
  e24.no/internasjonal-oekonomi/i/8Q886d/le-pen-seier-kan-ryste-europa-konsekvensene-kan-ikke-overdrives

  Svar
  • ‘Den franske regjeringen vil med hjelp fra EU bruke i alt 200 millioner euro, eller 2,3 milliarder kroner, på å destruere overskuddsvin. Tiltaket er ment å drive prisene i været. ‘
   nrk.no/nyheter/frankrike-1.14612682

   Altså i 2023 som i mellomkrigstiden:

   ‘ Vi vet alle at penger bare er symboler eller bilder. Men vi opplever det som virkelighet at disse «bilder» styrer verden. Det forholder seg slik fordi hele verden drømmer og skriker på «kapitalens makt». Vi har opplevd at det ble satt skuddpremie på grisunger fordi det var «for mye flesk». Vi har sett de styrende i alle land brenne hvete, mais og kaffe og ødelegge realverdiene (= de virkelige verdiene) for pengeverdienes skyld. Vi opplever altså «bilder» som virkelighet Sosialøkonomene på universitetet forsikret oss i krigsårene at «den norske krone» «steg» og «sank», pustet seg opp og krøp sammen igjen som om den var et levende vesen. Folk reagerer kanskje litt av og til, og den ene overgår kanskje den andre i å si at vi «lever da ikke av penger» — for å vise hvor klok og «våken» man er. Men i realiteten så sier alle som så: «Hva skal vi leve av da, hvis vi ikke har penger? ‘
   samfunnsliv.no/kunst-17.html

   Og norske politikere gjør noe liknende med stømprisene i Norge.
   Produksjonsprisen har ikke økt, og vi har nok vannkraft til innbyggernes og eksisterende næringsliv sitt behov i Norge. I våte som i tørre år.

   Svar
 • Styrer du det økonomiske systemet, kontrollere du alt.
  Dette er selve essensen av finansnæringen.
  For å gjør oss alle, enten vi er nasjoner eller enkeltpersoner, til slaver av gjeld.
  Målet er ikke å kontroll krigen, det er å kontrollere gjelden konflikten produserer. Den reelle verdien av en konflikt, den sanne verdien, er i gjelden som det skaper. ‘
  youtube.com/watch?v=ZqEIHotbxxU

  Svar
 • Mulig at EU ønsker at Norge skal være en slags energi-koloni underlagt EU som forsyner EU med strøm, gass og olje. Istedenfor å feks importere aluminium fra Norge, så satser EU heller kanskje på å importere aluminium i framtiden bare fra feks Kina. Tipper desperasjonen er ganske stor internt i EU og Tyskland etter at importen av gass mm fra Russland ble stoppet. Da kan Norge bli et offer.

  Det nye EU-direktivet inneholder en klausul som sier: «Solceller på taket vil bli påbudt for alle nye bolighus fra 2030. Fra 2030 skal nemlig alle nye boligbygg i EU være nullutslippshus».
  I dag har tilnærmet all produksjon av solceller eller silisium for solceller blitt lagt ned i Europa og Norge. Isteden importeres nesten alt av solceller og silisium i dag fra Kina.

  Men tenk om Kina en dag havner i en alvorlig konflikt med USA (som feks krig). Da kan det hende at det blir slutt på eksport av både aluminium og solceller fra Kina til EU.
  Jens Stoltenberg har allerede advart Europa om å ikke bli for avhengig av import av solceller og batterier fra Kina. Hans poeng er at slike ting som dette må bli produsert i Europa for å trygge Europas egen sikkerhet.
  I dag har ikke EU noe politikk for hvordan man skal få til en slik produksjon i EU og EØS (selv om bla Norge har fabrikker stående klare med kompetente ansatte som er i stand til å produsere solceller og silisium, driften har stoppet opp pga høye strømpriser).
  EUs politikk kan vise seg å bli selvdestruktiv.

  Svar
 • Topp-politikere og andre «viktighetspersoner» har de siste årene banket og banket og banket inn i hodene til den norske befolkningen viktigheten av at Norge har denne EØS-avtalen og selvfølgelig har denne propagandaen blitt gjentatt så mange ganger at folket tror på dette og tar dette som en fullstendig sannhet. EØS har selvfølgelig aldri vært noe stort tema i diverse valgkamper de siste årene. I Storingsvalgkampen 2021 prøvde Bjørnar Moxnes å diskutere EØS-avtalen med Støre, men Støre nektet plent å snakke om dette; denne hellige EØS-kua.
  Likevel ser jeg positive forandringer komme utover 2024-2025 og etter at den Lyse siden tar fullstendig over styringen av denne planeten kommer visse personer til å måtte svette litt og ikke minst svare for sviket de har vært med på.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  10 desember 2023 11:07

  Pengemannen Sissener er med rette galen på norske stormanns-fakter ute i verda, samstundes som folk i Noreg slit:

  https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/jonas-gahr-store-er-norges-mest-gavmilde-statsminister/o/5-95-1508147

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

De kretser rundt Kina og håper på en åpning i den kinesiske muren.

Skyggeboksing i Sørkinahavet.

Forrige innlegg

Grensetvisten mellom Venezuela og Guyana.

USA vil ha oljen og rører i gryta.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.