POSTED IN EU, Norsk politikk

EØS-avtalen:

Maskinen som undergraver organisert arbeidskraft.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette innlegget er hentet fra Drammen Nei til EU sitt nyhetsbrev

Kriminell flytGjennom EØS-avtalen har Norge akseptert EUs fire grunnprinsipper, bl.a. fri flyt av varer.
Rent bedriftsøkonomisk skal det lønne seg å produsere varene der de er billigst, og selge de der de gir størst «verdiskapning», det vil si profitt.Dette ser vi i økende
 grad når det gjelder strøm. Her eksporterer vi nå så mye til kontinentet at vi ikke engang i sommermånedene har nok til oss selv, og følgelig må importere det vi mangler. Fortjenesten ved eksport går til strømeksportørene, kostnadene ved import – og til å bygge ut «transportveiene», deriblant sjøkabler – må tas av du og meg som forbrukere.

grayscale photography of man standing on boat
Foto: Bjørn Are With AndreassenTransport av varer fra Norge, spesielt innen fiskerisektoren, er et annet område der noen tjener seg rike mens andre betaler prisen.
Norsk transportbransje har gjennom flere år vært undergravd av billige utenlandske sjåfører. Jernbane og båt utkonkurreres av veitransport. Kabotasjekjøring, dvs. at utenlandske transportselskaper også kan transportere varer innad i Norge, spiller stadig større rolle.


Dermed senkes transportkostnadene, samtidig som lønns- og arbeidsbetingelsene som tilbys sjåførene strir mot norske lover og regler. Disse er på den annen side lette å omgå, ikke minst fordi sjåførene selv ikke har kjennskap til vårt lovverk, og fordi vårt eget kontrollapparat er kronisk  underbemannet. Dermed legges det også til rette for fri flyt av arbeidslivs-kriminalitet.

Forsidebilde: Eric MuhrSiden fri vareflyt mellom landene er et bærende prinsipp i EU, er få interessert i å lovliggjøre denne del av transportbransjen. Mange tjener også på denne vareflyten. Fortjenesten kan bli større, og/eller varene kan selges billigere.

Samtidig betaler andre prisen for vareflyten: Sjåfører som underbetales, økt klimagassutslipp, egenproduksjon/sjølberging som nedlegges. Årlige trafikkulykker med utenlandske og «lettskodde» vogntog er også en del av dette regnestykket.

Med fortsatt EØS-avtale er det all grunn til å tro at disse problemene vil øke i årene som kommer. Det «grønne skiftet» blir taper.

Forsidebilde: Eric Muhr

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Snu ryggen til de etablerte trojanske partiene ved «valget» 14 september.
  Ikke tro på at det er bortkastede stemmer å stemme på de som ikke vil leke med storkapialen.
  Stem på partier som tror på Norges innbyggere og norsk frihet og trygghet med egne krefter, f. eks. Kystpartiet.

  Svar
  • Hei Frikar,har kystpartiet noen planer om å offentligjøre den hemmelige samfunnskontrakten ?.Eller avslutte den ?.Liksom sette folket fri fra tvang og trusler ?.

   Svar
  • Et fritt land skulle ikke trenge å betale for å være med på en overnasjonal organisasjon for å få lov til å selge sitt produksjonsoverskudd til andre nasjoner som har bruk for denne produksjonen. Det er mafia-virksomhet/kultur.

   https://www.kystpartiet.no/utenriks-eu-eus

   Svar
 • Om folket ikke hadde noen samfunnskontrakt,men var fri,da hadde ikke politiske partier eksistert og parlamentarisme hadde ikke vært et ord i ordboka engang.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Føre var-prinsippet.

Gir regjeringen fullmakter den aldri ellers ville fått.

Forrige innlegg

Erik Solheim:

Klimatiltaka skal trengje vekk fossil energi og setje andre drivkrefter i staden. Er det gjennomførleg? Er det forsvarleg?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.